Vervolgcursus Schematherapie

Schematherapie is een gespecialiseerde vorm van cognitieve therapie waarin methoden en technieken uit interpersoonlijke-, experiëntiële- en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn, met als doel persoonlijkheidsproblematiek effectief te kunnen behandelen.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Inhoud

Het uitgangspunt bij SchemaTherapie (ST) is dat psychopathologie veroorzaakt wordt door een tekort in de basisbehoeften in de (vroege) jeugd. Deze tekorten hebben geleid tot slecht aangepaste schema’s, disfunctionele modi  en inadequate coping strategieën.

Patiënten herkennen dat zij hun disfunctionele patronen steeds herhalen, hetgeen tot (ernstige) belemmeringen in hun leven leidt. De disfunctionele patronen vormen de kern van hun persoonlijkheidsstoornis (AS II) en/of chronische  AS I klachten.

Opsporing, beïnvloeding en verandering van deze schema’s en modi is de kern van de ST behandeling. Doel is te komen tot meer functionele schema’s en modi en adequate coping strategieën. Patiënten leren zelf te voorzien in hun basisbehoeften en hun disfunctionele patronen te doorbreken. Dit leidt tot een aanzienlijke verbetering van kwaliteit van leven. De cursus omvat een verdieping in de kennis en vaardigheden van schematherapie en richt zich op de volgende behandelgebieden: schematherapeutische groepstherapie, individuele schematherapie gericht op cluster B (BPS en NPS) en cluster C.

 

Doelstellingen

Na afloop van de cursus :

 • beschikken deelnemers over gevorderde  kennis en vaardigheden m.b.t. specifieke behandelingstechnieken passend binnen individuele en groepsschematherapie en t.a.v. specifieke persoonlijkheidsstoornissen.
 • zijn deelnemers in staat een casusconceptualisatie vanuit modusmodel te maken
 • zijn deelnemers in staat te werken vanuit het modusmodel
 • zijn deelnemers in staat de schema therapeutische interventies toe te passen op individuele-  en groeps schematherapieën
 • zijn deelnemers in staat knelpunten op te lossen bij toepassen van interventies

 

Werkwijze

Elke bijeenkomst start met een inleiding door de docent. Door middel van live- en videodemonstraties ziet de cursist hoe de interventies moeten worden toegepast.

Er wordt uitgebreid  aandacht besteed aan de experiëntiële interventies. Er wordt veel praktisch geoefend in zowel rollenspelen als plenair en in 2/3-tallen. Zowel docenten als cursisten brengen casuïstiek in. De cursisten werken in de oefeningen tevens met eigen schema’s en modi, zodat de inzichten in de werking van eigen schema’s toenemen t.b.v. de therapeutische werkrelatie. Het huiswerk bestaat uit literatuurstudie en praktische opdrachten. De praktische opdrachten betreffen het oefenen met de in de les geleerde interventies en het voorbereiden van casuïstiek.  

 

 

 

 

aantal dagen:
4
contacturen:
25

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
 1. dinsdag 25 feb 2020 van 9:30 - 16:45
 2. dinsdag 10 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 3. dinsdag 7 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 4. dinsdag 21 apr 2020 van 9:30 - 16:45
vol 😕

Vereniging voor Schematherapie

vervolgcursus25Toegekend

Register Vaktherapie

VGCt

geldig van 25 feb 2020—24 feb 2021
Vervolgcursus 25Toegekend

Aan deze cursus kan worden deelgenomen als de cursist aan de volgende voorwaarden voldoet:

-Het is van belang dat je een erkende basiscursus schematherapie hebt gevolgd.

- BIG-registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch
Psycholoog of Psychiater, Orthopedagoog Generalist (of in opleiding daartoe) en/of lid van een
erkende psychotherapievereniging. Als erkend worden gezien: de
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en alle door de NVP
erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk de VGCt,
NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP, 

- Orthopedagoog generalist, of in opleiding (NVO/SKJ)

- Lid (of in opleiding) zijn van een Vlaamse Psychotherapievereniging.

- Registratie als Vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen

- Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige HBO-ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij daarnaast een vergelijkbaar niveau wat betreft klinische vaardigheden hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de HBO-er of basispsycholoog voldoet aan deze voorwaarden. 

drs. Marjan Schreurs

drs. Marjan Schreurs

Drs. Marjan Schreurs is Psychotherapeut/senior-Schematherapeut/Cognitief Gedragstherapeut en supervisor bij de Vereniging van Schematherapie en de VGCt. 

"Ik ben een enthousiast en gedreven docent/supervisor en ik vind het opleiden van collega's zeer inspirerend. Ik stel  in mijn lessen een actieve interactie met de cursisten zeer op prijs. Ik ben ervan overtuigd, dat het  in het opleiden van collega's tot een goede (Schema)therapeut,  vooral gaat om het "zien en doen" (naast uiteraard verdieping via literatuur). In mijn lessen is  daarom grote aandacht en ruimte voor praktische oefening en modeling door docent en middels DVD's. In mijn cursussen werken cursisten deels vanuit eigen schema's. Mijn lessen worden mede daardoor (zeer) positief  beoordeeld (gemid. 9+) en als zeer leerzaam ervaren. 

Ik geef  de basis en vervolgcursus Schematherapie aan diverse opleidingen  (opleidingstraject tot Schematherapeut, de opleiding tot Psychotherapeut RINO, als onderdeel in de opleiding tot CGT/lid VGCt en  via  King Nascholing). Ik heb ervaring in het lesgeven van de  basiscursus CGT.   Ik ben tevens  opgeleid tot het geven van de supervisorencursus ST (verplicht bij registratie als schematherapeut supervisor).   

Een nieuwe stap is het geven van groepsleertherapie en workshops over interventies in Schematherapie.

Ik  heb veel ervaring in het werken met patiënten met persoonlijkheidsproblematiek (als PT/Schematherapeut), en  ik heb ruime  ervaring met het meer klachtgericht werken (als PT en GZ-Psycholoog/CGT).

Ik heb een  ruime ervaring in het geven van supervisie en leertherapie aan collega's in opleiding tot Schematherapeut, tot VGCt- lid, en in de  GZ, PT en KP - opleiding

Ik ben oorspronkelijk opgeleid als Klinisch- en Orthopedagoog (RUL) en ik heb voorheen  als GZ-psychologoog/orthopedagoog  in de K&J psychiatrie en jeugdhulpverlening gewerkt. 

Ik ben werkzaam in mijn eigen praktijk (leertherapie, (groeps)supervisie en coaching) te Blaricum. Voor het behandelen van  patiënten ben ik verbonden aan Transparant (SGGZ) te Leiden. Daarnaast ben ik werkzaam binnen het 'incompany - model"Deze volgende literatuur dient de cursist zelf aan te schaffen:

 • J. E. Young, J.S. Klosko, M.E. Weishaar  :  Schemagerichte  therapie,  Handboek voor  therapeuten;  Bohn Stafleu van Lochum,  2005
 • A. Arntz & G. Jacob  :  Schematherapie,  een  praktische handleiding; Uitgeverij  Nieuwezijds,  2012
 • M. Vreeswijk en J. Broersen :  Handleiding Kortdurende schematherapie; Bohn Stafleu van Loghum, 2017
 • J. Broersen en M. van Vreeswijk   Werkboek kortdurende schematherapie : experiëntiële technieken
Naar boven