Als (erkende) praktijkopleidingsinstelling een opleidingsplaats organiseren voor de opleiding tot Orthopedagoog-Generalist? Hierin wordt duidelijk welke stappen erbij horen.

  1. Home
  2. Praktijkinstellingen

Overweegt u als (erkende) praktijkopleidingsinstelling een opleidingsplaats te organiseren voor de opleiding tot Orthopedagoog Generalist? Hieronder worden de stappen beschreven om hiervoor in aanmerking te komen.

Om in aanmerking te komen als praktijkopleidingsinstelling moet aan de eisen, die in de opdracht van het ministerie van VWS geformuleerd zijn voor de postacademische beroepsopleidingen, worden voldaan. Deze eisen kunt u terugvinden in een aantal documenten zoals het Besluit inzake de opleiding tot orthopedagoog-generalist (wettelijk kader), het opleidingsplan OG-opleiding en de brochure Taken en verantwoordelijkheden.

Als u erkend wilt worden als praktijkopleidingsinstelling, dan kunt u dit formulier invullen en, ondertekend door de directie of bevoegd gezag, naar ons toesturen. Daarnaast ziet King nascholing de visie en motivatie graag terug in de aanvraag waarom uw instelling ervoor kiest om op te leiden tot Orthopedagoog Generalist en op welke wijze de praktijkopleidingsinstelling ervoor zorgt dat de opleidingsdeelnemer in de volle breedte van het beroep opgeleid kan worden.

Bij een positieve beoordeling volgt een visitatiebezoek en zullen de criteria worden besproken voor een opleidingsplaats. De kosten van het visitatiebezoek bedragen € 300,-. Visitatie van de praktijkopleidingsinstellingen vindt plaats door de hoofdopleider of een vervangende hoofdopleider, samen met de opleidingsmanager van King nascholing. De hoofdopleider stelt vast of een praktijkopleidingsinstelling voldoet aan de vast­gestelde eisen. King nascholing bepaalt met welke praktijkopleidingsinstellingen een overeenkomst wordt gesloten. Nadat u als praktijkinstelling erkend bent, kunt u meedoen met de jaarlijkse aanvraagprocedure voor opleidingsplaatsen.

Wanneer u niet aan de gestelde erkenningseisen voldoet (bijvoorbeeld doordat de werkzaamheden onvoldoende generalistisch zijn of het opleidingsteam niet aan de eisen voldoet), kunt u door inhoudelijke en kwalitatieve samenwerking met een andere erkende of te erkennen instelling een samenwerkingsovereenkomst sluiten, zodat gezamenlijk aan de erkenningseisen wordt voldaan. 

Binnen de praktijkopleidingsinstelling zijn de praktijkopleider en werkbegeleider degene die de opleidingsdeelnemer begeleiden. De taken en verantwoordelijkheden van zowel de praktijkopleidingsinstelling, de praktijkopleider als de werkbegeleider vindt u terug in Taken en verantwoordelijkheden in de opleiding.


Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang maandelijks updates over ons cursusaanbod. Je kunt je op elk gewenst moment weer uitschrijven.