Cognitief gedragstherapeut

Volg het gehele opleidingstraject of een losse cursus

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Wanneer je geregistreerd bent als “Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in Opleiding”, kun je verdergaan met de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut. Lees hier alles over het traject dat je hiervoor moet doorlopen. Het opleidingstraject bestaat uit verschillende cursusonderdelen, die bij King nascholing ook los gevolgd kunnen worden: de basiscursussen, de vervolgcursussen, leertherapie en supervisie.

Voor HBO-ers bieden we de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeutisch werker. Hier vind je meer informatie.

Basis

King nascholing biedt verschillende basiscursussen aan voor je opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut: de Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen (100 uur), de Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie Volwassenen (100 uur) en de Basiscursus (geïntegreerde) Cognitieve Gedragstherapie (100 uur). Daarnaast biedt King nascholing de mogelijkheid om de verschillende onderdelen van de Basiscursus (100 uur) apart te volgen: de Inleiding (30 uur) en de Verdieping (70 uur).

Na het volgen van de basistraining heb je voldoende kennis om (onder supervisie) gedragstherapieën uit te voeren bij kinderen, jeugdigen en/of volwassenen.

Naar het cursusaanbod

Vervolg

Wanneer je de basiscursus hebt afgerond, heb je acht jaar de tijd om een aantal vervolgcursussen te volgen. Dit dienen er maximaal 3 te zijn, samen 100 contacturen.

Bij King nascholing heb je de keuze uit verschillende vervolgcursussen: (Mediërende) Cognitieve Gedragstherapie voor ernstig verstandelijk beperkte kinderen, jeugdigen en volwassenen (25 uur VGCt), Cognitief Systeemgerichte traumabehandeling bij kinderen en jeugdigen (50 uur VGCt)Vervolgcursus Gezinsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (50 uur VGCt), Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie; systemisch-cognitieve en lichaamsgerichte behandeling van gezinnen in de knel (50 uur VGCt). Voor het volledige cursusaanbod klik je op de link hieronder.

Naar het cursusaanbod

Nascholing

Behoud je registratie als Cognitief gedragstherapeut

Om je registratie te behouden, dien je je elke vijf jaar herregistreren. Hiervoor is het onder andere noodzakelijk om te voldoen aan de werkervaringseis of publicatie-eis. Daarnaast dien je minstens 30 punten scholing te hebben gevolgd.

Naar het cursusaanbod

Supervisie

Naast de basis- en vervolgcursussen, ben je verplicht om 25 tot 50 leertherapiesessies te volgen. Ook moet je 75 tot 100 supervisiesessies afronden, waarin 200 therapiesessies zijn gesuperviseerd. Supervisie- en leertherapiesessies zijn samen 125 uur. Je leest hier meer over de voorwaarden van deze sessies. 

Na het doorlopen van de cursussen, leertherapiesessies, supervisies en een N=1 verslag, kun je je aanvraag indienen voor je registratie als Cognitief Gedragstherapeut.

Naar het cursusaanbod

Naar boven