Post master opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut

Volg de Postmaster opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut!

Het opleidingstraject bestaat uit verschillende cursusonderdelen, de basiscursussen, de vervolgcursussen, leertherapie en supervisie die je als één pakket, of als losse modules, bij King nascholing kan volgen. 

Wat houdt het volgen van de Postmaster opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut bij King nascholing in? 

  Hoe werkt het?

  Waarom is een volledige Postmaster opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut interessant?

Geinteresseerd? Bel ons en vraag naar de mogelijkheden! 020-2443165
Basis

Basis

King nascholing biedt verschillende basiscursussen aan voor je opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut: de Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen (100 uur), de Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie Volwassenen (100 uur) en de Basiscursus (geïntegreerde) Cognitieve Gedragstherapie (100 uur). Daarnaast biedt King nascholing de mogelijkheid om de verschillende onderdelen van de Basiscursus (100 uur) apart te volgen: de Inleiding (30 uur) en de Verdieping (70 uur).

Na het volgen van de basistraining heb je voldoende kennis om (onder supervisie) gedragstherapieën uit te voeren bij kinderen, jeugdigen en/of volwassenen.

Naar het cursusaanbod

Vervolg

Vervolg

Wanneer je de basiscursus hebt afgerond, heb je acht jaar de tijd om een aantal vervolgcursussen te volgen. Dit dienen er maximaal 3 te zijn, samen 100 contacturen.

Bij King nascholing heb je de keuze uit verschillende vervolgcursussen: (Mediërende) Cognitieve Gedragstherapie voor ernstig verstandelijk beperkte kinderen, jeugdigen en volwassenen (25 uur VGCt), Cognitief Systeemgerichte traumabehandeling bij kinderen en jeugdigen (50 uur VGCt)Vervolgcursus Gezinsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (50 uur VGCt), Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie; systemisch-cognitieve en lichaamsgerichte behandeling van gezinnen in de knel (50 uur VGCt). Voor het volledige cursusaanbod klik je op de link hieronder.

Naar het cursusaanbod

Nascholing

Nascholing

Behoud je registratie als Cognitief gedragstherapeut

Om je registratie te behouden, dien je je elke vijf jaar herregistreren. Hiervoor is het onder andere noodzakelijk om te voldoen aan de werkervaringseis of publicatie-eis. Daarnaast dien je minstens 30 punten scholing te hebben gevolgd.

Naar het cursusaanbod

Supervisie

Supervisie

Naast de basis- en vervolgcursussen, ben je verplicht om 25 tot 50 leertherapiesessies te volgen. Ook moet je 75 tot 100 supervisiesessies afronden, waarin 200 therapiesessies zijn gesuperviseerd. Supervisie- en leertherapiesessies zijn samen 125 uur. Je leest hier meer over de voorwaarden van deze sessies. 

Na het doorlopen van de cursussen, leertherapiesessies, supervisies en een N=1 verslag, kun je je aanvraag indienen voor je registratie als Cognitief Gedragstherapeut.

Naar het cursusaanbod

Naar boven