EMDR therapeut

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode voor traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept, en waarbij een veronderstelde causale relatie tussen deze ervaring en de huidige symptomatologie (angst, somberheid, herbelevingen, slaapproblemen etc.) aannemelijk is. 

Bij King nascholing bieden we twee opleidingsroutes aan: EMDR bij volwassenen en EMDR bij kinderen en adolescenten. Onze EMDR basis- en vervolgtraining is erkend door de Vereniging EMDR Nederland en door EMDR Europe. 

De training om EMDR verantwoord te kunnen uitvoeren, bestaat uit een Basis- en een Vervolgtraining. Beide trainingen bestaan uit een aantal opleidingsdagen, waarna een supervisietraject gevolgd kan worden. Het hele opleidingstraject ziet er als volgt uit:

Basis

Basis

Basiscursus (volwassenen / kind en jeugd)

De Basistraining heeft tot doel EMDR te leren toepassen bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde stoornissen bij zowel volwassenen als kind en jeugd. Aan het eind van de cursus beheers je het EMDR basisprotocol en heb je geoefend met je eigencasuïstiek. Klik op de link hieronder voor de eerstvolgende startdata van de Basiscursussen. Bekijk hier de toelatingseisen.

Supervisie

Hierbij moet voldaan worden aan het supervisiebeoordelingsformulier standaardprotocol. Dit betekent dat alle genoemde competenties op dit formulier op video worden getoond en als goed beoordeeld zijn door de supervisor.

Naar het cursusaanbod

Vervolg

Vervolg

Vervolgcursus (volwassenen / kind en jeugd)

Wanneer je de EMDR Basiscursus met goed gevolg hebt afgerond, kun je een vervolgtraining volgen om complexe traumabehandelingen uit te leren voeren met behulp van EMDR. Je vindt hier meer informatie over de toelatingseisen voor de Vervolgcursus EMDR.

Supervisie

Na afloop van de vervolgopleiding kan er een supervisietraject tot EMDR Europe practitioner gevolgd worden. Hierbij moet worden voldaan worden aan het supervisiebeoordelingsformulier practitioner. Zie voor de eisen de aanhef op het supervisiebeoordelingsformulier practitioner.

EMDR Europe practitioner

Na de succesvolle afronding van de EMDR Basisopleiding, het supervisie standaardprotocol EMDR, de vervolgtraining en de supervisie EMDR practitioner, kun je je registeren als EMDR Europe practitioner. Op de website van het EMDR vind je meer informatie hierover. 

Naar het cursusaanbod

Nascholing

Nascholing

In de tweedaagse verdiepingscursus EMDR therapie bij mensen met een laag IQ of autisme leer je hoe je EMDR bij deze doelgroep kunt inzetten en hoe je het systeem bij deze behandeling kunt betrekken.

Naar het cursusaanbod

Naar boven