Vertrouwenspersoon

  1. Home
  2. Vertrouwenspersoon
Marjon Donkers

Marjon Donkers

Vanuit King nascholing willen wij goed zorgen voor onze cursisten, docenten en medewerkers. Daarbij is een veilige en goede omgang met elkaar essentieel. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Wanneer grenzen overschreden worden, bieden we ondersteuning. Je kunt daarvoor terecht bij de (extern) vertrouwenspersoon van King Nascholing.

Het kan gaan om agressie of geweld, seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten, discriminatie, pesten of andere ongewenste omgangsvormen. Alles wat je deelt met een vertrouwenspersoon is strikt vertrouwelijk.

De vertrouwenspersoon:

·       Luistert, steunt en adviseert

·       Onderneemt niets buiten jou om

·       Ondersteunt waar nodig bij gesprekken met derden

·       Verwijst zo nodig door naar professionele hulpverlening of andere instanties

·       Kiest geen partij en is geen bemiddelaar of juridisch belangenbehartiger

·       Bespreekt met jou wat je kunt of wilt doen, en wat je daarvoor nodig hebt

  • 06-12659359