Opleiding tot Orthopedagoog Generalist

Vanaf 1 januari 2020 is het beroep van orthopedagoog-generalist opgenomen in de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Orthopedagoog-generalist is dan een wettelijk beschermde beroepstitel. Dat betekent dat de orthopedagoog-generalist zich moet registreren in het BIG-register om zijn beroep uit te kunnen oefenen. De BIG-registratie vormt het bewijs dat je de vereiste opleiding hebt voltooid en dat je wettelijk bevoegd bent om dit beroep te mogen uitoefenen.

Per 1 april 2021 is King nascholing door het Ministerie van VWS erkend om de opleiding tot Orthopedagoog Generalist aan te bieden. Dit betekent goed nieuws voor alle mensen die een opleiding hebben gevolgd in de pedagogische- of gezondheidswetenschappen of in de psychologie. Met je registratie als Orthopedagoog Generalist zul je worden opgenomen in het BIG register en werkzaam zijn in zeer uiteenlopende werkterreinen, maar altijd binnen de opvoedingscontext als geheel. 

Op 6 september 2023 zal in Amsterdam (9.30 uur tot 16.30 uur) weer een nieuwe groep van start gaan! Praktijkinstellingen kunnen een aanvraag indienen (zie opleidingseisen) en kenbaar maken ze graag een deelnemer willen voordragen voor deze groep. 

Doel van de opleiding

Tijdens deze 2-jarige opleiding ontwikkel je je tot een deskundige op het gebied van het veranderen/herstel van de verstoorde pedagogische relatie tussen kinderen, jeugdigen en volwassenen in een afhankelijkheidspositie en hun opvoeders. Je biedt daarbij hulp in de eigen context van de cliënten zodat zij zich zo optimaal als mogelijk kunnen ontwikkelen c.q. opgroeien.

Je maakt je een systematische en methodische aanpak eigen, gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en ingegeven door inzichten uit de orthopedagogiek en ontwikkelingspsychologie. Als toekomstig OG-er onderscheid je je van andere professionals door jouw uitgesproken integrale benadering vanuit het cliëntsysteem. Hierbij werk je ontwikkelings- én opvoedingsgericht.

De OG-er is ook bij uitstek gericht op ketenrelaties en ketensamenwerking. In opvoedings- of ontwikkelingssituaties waarin meerdere professionals zijn betrokken, zal je leren ook de coördinatie op je te nemen en/of te streven naar interventies op organisatie of beleidsniveau. Kenmerkend voor de werkzaamheden van een OG-er zijn daarnaast niet- cliëntgebonden werkzaamheden op het gebied van kwaliteit en organisatie van zorg- en hulpverlening en orthopedagogische vraagstukken, beleid, management en wetenschappelijk onderzoek.

Opleidingseisen

Je hebt een universitaire opleiding pedagogische wetenschappen, psychologie of gezondheidswetenschappen afgerond waarbinnen je de volgende onderdelen hebt gevolgd:

  • Klinische vaardigheden op het terrein van de pedagogiek of psychologie
  • Een klinische stage van ten minste 520 uur op het terrein van de pedagogiek of psychologie ten aanzien van kinderen en jeugdigen en diegenen die betrokken zijn bij hun opvoeding en ontwikkeling of ten aanzien van volwassenen met een orthopedagogische zorgvraag

Indien je langer dan 5 jaar geleden bent afgestudeerd, moet je aantonen dat je in de afgelopen 5 jaar relevante klinische en orthopedagogische werkervaring hebt opgedaan, bijvoorbeeld door een werkgeversverklaring waaruit orthopedagogische werkervaring blijkt of door een uitgebreide beschrijving van je werkzaamheden en praktijkervaring.

Ook is het nodig dat je een opleidingsplek hebt binnen een erkende praktijkinstelling. Praktijkinstellingen uit het hele land kunnen zich voor de opleiding tot orthopedagoog-generalist aanmelden als praktijkopleidingsinstelling. Hier kun je meer lezen over de eisen waar de praktijkinstelling aan moet voldoen. De erkenning van een praktijkinstelling is voorbehouden aan de hoofdopleider. Indien je je wilt aanmelden als praktijkinstelling, dan kun je meer informatie vinden onder praktijkinstellingen.

Wanneer jouw instelling niet aan de gestelde eisen voldoet, kan je met een andere erkende (praktijk-)instelling een samenwerkingsovereenkomst sluiten, zodat gezamenlijk wel aan de eisen kan worden voldaan. De erkenning van een samenwerkingsverband is eveneens voorbehouden aan de hoofdopleider. 

Opbouw van de opleiding

De opleiding omvat in totaal 3600 uur, verdeeld over het cursorisch onderwijs, het praktijkdeel, praktijkopdrachten en supervisie.  Voor de opbouw van het cursorisch programma is gebruik gemaakt van de eisen zoals die wettelijk zijn vastgelegd voor de orthopedagoog-generalist:

·       480 uur scholing  (200 uur diagnostiek, 200 uur behandeling, 80 uur overig).  

·       240 uur praktijkopdrachten

·       supervisie (90 uur groepssupervisie; verbonden aan de opleiding, 10 uur zelf in te vullen) 

-       2790 uur orthopedagogische werkzaamheden in de praktijk

Het cursorisch programma bestaat uit minimaal 480 contacturen en wordt gevolgd in twee jaar. 

Het eerste jaar ligt het accent op de verbreding en verdieping van eigen werkzaamheden en het verbreden van kennis over andere doelgroepen in andere werkvelden. Ook worden de algemene orthopedagogische diagnostische processen en interventieprincipes behandeld. In het tweede jaar vindt verdieping plaats door specifieker in te gaan op werkveld overstijgende actuele stromingen en daaruit afgeleide interventies. Via de volgende link zie je uit welke blokken de opleiding is opgebouwd: Blokken opleiding Orthopedagoog Generalist.

Het praktijkdeel van de opleiding omvat 2.790 uur en vindt onder begeleiding plaats bij een erkende praktijkinstelling. 

Als je de opleiding in voltijd wilt volgen, dien je een aanstelling te hebben als orthopedagoog-generalist in opleiding voor 32 uur per week gedurende 2 jaar. Mocht je de opleiding in deeltijd willen doen, dan is die aanstelling er voor tenminste 20 uur per week. 

Daarnaast krijg je 90 uur (groep)supervisie van minimaal 2 supervisoren. Minimaal 45 uur van de supervisie wordt verzorgd door een supervisor die OG-geregistreerd is. 1 x per twee weken vindt er aansluitend aan de scholing supervisie plaats. De overige 10 uur supervisie regel je zelf en kun je individueel volgen of in een groep.

Vrijstellingen

Vrijstelling kan worden verleend indien je de Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie reeds hebt gevolgd (maximaal 5 jaar geleden). Voor deze opleidingsdeelnemers heeft King nascholing een aparte vrijstelling die geldt voor het cursorisch onderwijs (100 uur), de bijbehorende praktijktoetsen en 20% van de werkuren. 

Een andere vrijstellingen kan worden verleend indien je de Inleiding Systeemtherapie NVRG hebt afgerond. Ook hiervoor geldt vrijstelling voor het cursorisch onderwijs (60 uur), de bijbehorende praktijktoetsen en 10% van de werkuren. 

Na de voordacht voor de OG-opleiding door jouw praktijkopleidingsinstelling wordt op basis van je ingediende certificaten door de hoofdopleider beoordeeld of je voldoet aan de criteria van de vrijstelling voor de opleiding.

Kosten

De kosten van de opleiding bedragen €17.950,- Het grootste deel van de literatuur die tijdens de opleiding gebruikt wordt, wordt online beschikbaar gesteld door King nascholing. Voor sommige dagen is het daarnaast nodig om zelf boeken aan te schaffen. 

Kosten bij verruimde vrijstelling 

De opleiding met verruimde vrijstelling (Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie), bedragen €15.750,- exclusief de kosten voor supervisie en literatuur. 

De opleiding met verruimde vrijstelling (inleiding Systeemtherapie), bedragen €16.600,- exclusief de kosten voor supervisie en literatuur. 

* King nascholing behoudt zich het recht voor haar tarieven te indexeren.

Supervisie 

King nascholing verzorgt groepssupervisie (90 uur) De kosten hiervan zijn €4.950,- De overige 10 uursupervisie zal zelf geregeld moeten worden. 

Subsidie

Op dit moment zijn er géén bekostigde opleidingsplaatsen OG beschikbaar. Daarover worden daarover gesprekken gevoerd door de NVO en VWS, maar de minister heeft nog geen definitief groen licht gegeven om de procedure te starten.

Heb je brandende vragen, wil je meer weten of met met ons in gesprek hierover? Bel of mail ons voor verdere informatie. We denken graag met je mee! tel: 0202443165.

Naar het cursusaanbod

Algemeen

Algemeen

0202443165

Ingrid Rodenberg-Oostervink

Ingrid Rodenberg-Oostervink

Eigenaar

0643438267

Kim van den Berg

Kim van den Berg

Eigenaar

0650742691

Wat anderen zeggen

Marja Pappot

In Company cursussen organiseer ik graag samen met King nascholing. Kim en Ingrid denken met ons mee, zijn flexibel en weten deskundige trainers te vinden. En fijn voor deelnemers is de gunstige prijsstelling van een cursus.

Marja Pappot
Monique Bloemsma

King nascholing werkt ontzettend klant- en service gericht. Ze denken mee over creatieve oplossingen, bijvoorbeeld dat ik me als back-up voor een cursus kon inschrijven zolang ik op de wachtlijst stond voor mijn eerste keuze. Altijd kreeg ik binnen 24 uur antwoord op al mijn vragen. Kortom, goed georganiseerd!

Monique Bloemsma
Marloes van Niftrik

King nascholing zorgt niet alleen voor het overbrengen van kennis maar ook het uitwisselen van kennis. Ik ben zoveel wijzer en vooral ook enthousiaster geworden.

Marloes van Niftrik
Susan Rosalina

Ik vind het erg fijn om opleidingen te volgen via King nascholing. Kim en Ingrid zijn enthousiast en toegankelijk, denken graag mee en bieden erg leuke cursussen/opleidingen die goed georganiseerd zijn voor een mooie prijs!

Susan Rosalina
Mark

Fijne opbouw van de cursus, goede koppeling met de praktijk door middel van casussen van elkaar te gebruiken.

Mark
Naar boven