Bij King nascholing hebben we veel docenten die naast het geven van een cursus, ook supervisie aanbieden. Ben je bijvoorbeeld in opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut, of Kinder- en Jeugdpsycholoog, dan dien je een aantal supervisie sessies te volgen om je registratie compleet te maken. De eisen omtrent het aantal te volgen uren vind je op de site van je beroepsvereniging. 

Ook kun je supervisie volgen zonder dat je dit gebruikt voor je registratie, maar bijvoorbeeld omdat je verdieping zoekt in je persoonlijke en professionele leerproces.

Hieronder bieden we een overzicht van onze docenten die je ook graag superviseren. Ze zijn geregistreerd als supervisor bij bijvoorbeeld het NIP, NVO, VGCt, NVRG, Vereniging EMDR Nederland of Register voor Schematherapie.  Je kunt ons mailen om direct met ze in contact te komen.

Debbie Been

Debbie Been

Voor zowel supervisie voor de opleiding tot gedragstherapeut VGCt als voor supervisie tot EMDR therapeut (VEN) kun je bij mij terecht. Bij het VGCt traject begeleid ik ook n=1’s naast de praktijktoetsen en gewone supervisie-uren. Verder geef ik supervisie in het kader van de GZ opleiding.

 • Regio: Noord-Holland
 • Supervisor VGCt / VEN 

 • 0633732002
dr. Colin van der Heiden

dr. Colin van der Heiden

 • Regio: Zuid-Holland
 • Supervisor VGCt
  dr. Hetty Verzaal

  dr. Hetty Verzaal

   drs. Annet Hofman

   drs. Annet Hofman

   drs. Annet Hofman is geregistreerd supervisor en docent bij de VGCT. In het kader van de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut en in het kader van de opleiding tot BIG-geregistreerd gz-psycholoog en psychotherapeut geeft ze les en supervisie. Doelgroep: volwassenen en ouderen. Bij de supervisie staat het eigen (leer)proces in de relatie met de cliënt centraal. Leidraad bij de supervisie is het gedragstherapeutisch proces.

   • Regio: Limburg / Noord-Brabant
   • Supervisor VGCt 
   • 0640263457
   drs. Arnoud van Loon

   drs. Arnoud van Loon

   Supervisie geven is de kroon op het werk;  het geeft de mogelijkheid om mijn ervaring en enthousiasme  voor de CGT over te dragen aan de komende therapeuten. De inhoud van de supervisie hangt af of je beginnend of gevorderd bent. Bij de  start zijn de onderwerpen: therapeutische context,  registraties, functieanalyse, betekenis analyse en casusconceptualisatie.  Hoe bewaak je de agenda. Eerst een therapieplan en dan de interventie. De valkuilen van het begin, de cirkel van Leary . Daarnaast een uitstapje naar andere domeinen van de psychologie, soms zelfs naar Freud.

   Gaandeweg het proces verschuift de inhoud van instructie, het detail  naar de rode lijn, de voortgang, diagnostiek, evaluatie, hypotheses opstellen en toetsen. Wat zijn alternatieve verklaringen voor de klachten, hoe zou je het ook anders kunnen aanpakken. De  N=1 behoort tot de mogelijkheden.
   In de supervisie vind ik het belangrijk dat je je veilig voelt, je je kunt ontwikkelen en dat er humor is.
   De locatie is Zaandam (vlak bij het station). Sinds de Corona geef ik ook online supervisie.

   Ik ben klinisch psycholoog – supervisor VGCT en hoofd van het dagcentrum psychiatrie van het AMC. Ik heb ruime ervaring in de behandeling van angst, dwang , eetstoornissen en misofonie. Verder geef ik de basiscursus voor de VCGT en de post HBO opleiding Cognitief gedragstherapeutisch werker

   • Regio: Noord-Holland, online grenzeloos
   • Supervisor VGCt
   • 0620608176
   drs. Clarisse van Gorkom

   drs. Clarisse van Gorkom

   Sinds een paar jaar geef ik supervisie (individueel of in kleine groepjes) aan mensen die in opleiding zijn tot Cognitief Gedragstherapeut of ten behoeve van de Gz opleiding. Enerzijds bespreken we de casuïstiek aan de hand van verschillende denk- en handelwijzen en theorieën uit de GCT en (indien noodzakelijk) uit andere psychotherapeutische . Het is belangrijk en leerzaam om basisprincipes te kunnen toepassen om tot heldere en eenduidige diagnostiek te komen die leidt tot nadere analyses voor behandeldoelen. Anderzijds staan we regelmatig stil bij therapeutische processen en complexe relaties, zowel met cliënten, cliëntsystemen als met collegae en het werken in een team.
   De supervisant wordt zich steeds meer bewust welke invloed hij/zij zelf heeft op het behandelproces en de rol daarin als therapeut. Hoewel men binnen de GCT discussie voert over de importantie en de wellicht schijnbare inwisselbaarheid van een behandelaar is het, volgens mij, goed en wezenlijk te bedenken welke capaciteiten en (sociale) vaardigheden je moet bezitten dan wel ontwikkelen om tot de beste behandelrelatie en -strategie te komen.

   • Regio: Amersfoort
   • Supervisor VGC
   • 06 13719476
   drs. Denise Beuvens

   drs. Denise Beuvens

   • Regio: Noord-Holland
   • Supervisor VGCt
   • Supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP


    drs. Els Loeb

    drs. Els Loeb

    Supervisie en leertherapie geef ik met veel plezier aan supervisanten die meer ervaren willen worden in Cognitieve gedragstherapie, Schematherapie of psychotherapie in het algemeen. Sommige supervisanten hebben supervisie in het kader van een registratie of een opleidingstraject. Het begeleiden van een n=1 studie voor de VGCT doe ik graag. Ik ben supervisor van de NvP, VGCT en de Vereniging Schematherapie. Ik heb zowel ervaring in de ambulante als klinische GGZ. Vele jaren heb ik met groepen gewerkt en multidisciplinaire teams gewerkt. Ik geef cursussen Schematherapie en ben opleider van de NVGP. 

    • Regio: Utrecht
    • Supervisor NVP / VGCT / Vereniging voor Schematherapie
    • 0649869896
    drs. Erik Jongman

    drs. Erik Jongman

    Gespecialiseerd in forensische hulpverlening. 

    • Regio: Noord-Holland
    • Supervisor VGCt  
     drs. Femke van de Linde

     drs. Femke van de Linde

     Als Psychotherapeut en GZ-psycholoog ben ik –na ervaring te hebben opgedaan bij een grote GGZ-instelling- werkzaam in mijn eigen praktijk. Ik ben cognitief gedragstherapeut VGCt, supervisor en docent VGCt, EMDR practitioner en EMDR supervisor (VEN).

     • Regio: Noord-Brabant
     • Supervisor VGCt en VEN

     • 0612919807
     drs. Guido Machielsen

     drs. Guido Machielsen


     • Regio: Utrecht
     • Supervisor VGCt / NVP / NVGP

     • 0613609175
     drs. Ingrid Mater Malij

     drs. Ingrid Mater Malij

     Ik geef zowel in het kader van de VGCT opleiding als in het kader van de GZ opleiding supervisie. Dit laatste doe ik ook vanuit mijn eigen praktijk ViZie zie ook supervisie op mijn website www.PraktijkViZie.nl

     • Regio: Noord-Holland
     • Supervisor VGCt / NIP / GZ
      drs. Joyce Aalberts

      drs. Joyce Aalberts

       Joyce kijkt terug op een 40-jarige loopbaan als orthopedagoog bij de afdeling Orthopedagogiek bij de Vrije Universiteit. Haar niet aflatende ambitie is van meet af aan geweest om een duidelijke bijdrage te leveren aan het expliciteren van de eigenheid van de orthopedagogiek. Voor haar stond en staat de borging van de professionele kwaliteit van de orthopedagoog voorop. Dat draagt zij ook al jaren uit als lid van veel commissies van de NVO. Daarnaast heeft zij een brede bestuurlijke ervaring; opgedaan als lid van het faculteitsbestuur van de VU, zeven jaar portefeuille onderwijs, als lid van de stuurgroep VoorUit (een project waarin studenten vrijwilligerswerk doen in de wijk ter bevordering van integratie), als lid van de stuurgroep onderwijskwaliteit, als bestuurslid van het Landelijk Netwerk Universitaire Pabo’s en als lid van de Raad van Toezicht van een instelling gehandicaptenzorg.

       Van jongs af aan ligt Joyce’s affiniteit bij het helpen in het leven van alledag. Joyce heeft dat gedaan als student, groepsleidster, ambulant hulpverlener, docent in de (postmaster) opleiding Orthopedagogiek en als supervisor. Oog voor het belang van het kind in de context van het dagelijks leven van gezin en school staan daarbij centraal. Bij die hulpverlening gaat het niet alleen om het kind, maar om alle betrokkenen. Het draait om oog voor het hele netwerk en de diversiteit van mensen en wensen. Joyce werkt vanuit een positieve grondhouding en sluit vooral aan bij behoeften en veranderwensen van de cliënten. Het verhaal van de cliënt en diens dagelijks bestaan en behoeften vormen het uitgangspunt.

       drs. Margreet van der Plas

       drs. Margreet van der Plas

       Supervisie geven vind ik een mooie aanvulling op het vak als therapeut met cliënten in mijn eigen praktijk en op het lesgeven (basiscursus cognitieve gedragstherapie, groepsgedragstherapie, workshop 'schrijven van N=1').  

       Voor supervisies voor de opleiding tot cognitief gedragstherapeut (VGCt), N=1 supervisie, en supervisie voor de GZ, PT en KP opleidingen kun je bij mij terecht. 

       In de supervisies vind ik veiligheid en samenwerking belangrijk. Het uitzetten van een behandeling en het creatief kunnen omgaan met de moeilijke hobbels, en de basis technieken (therapeutisch proces) zijn speerpunt van de supervisie. 

       Oefenen middels het onderzoeken van analyses, video's, rollenspelen vind ik belangrijk. Dat geeft extra informatie naast het bespreken van casuïstiek. Maar ook je positie in het werk, teamprocessen kunnen aan bod komen. Het gaat om het leerproces van jou als therapeut. 

       Ik heb ervaring met volwassenen, ouderen zowel ambulant, deeltijd (angst, persoonlijkheidsstoornissen) als klinisch (ernstige depressies, angststoornissen, psychose). Ik ben (geronto)psychotherapeut, schematherapeut junior, groepstherapeut en cognitief gedragstherapeut. Daarnaast heb ik ervaring met EMDR, DGT, oplossingsgerichte therapie, ACT, mindfulness. 

       Praktisch doe ik de supervisie aan huis. Zowel in de avond, als donderdag overdag. Je kunt een kennismakingsgesprek vragen, deze breng ik niet in rekening. 

       • Regio: Noord-Holland
       • Supervisor VGCt
       • 0629073422
       drs. Marije Kuin

       drs. Marije Kuin

       Ik ben sinds enkele jaren supervisor en geef ook regelmatig de basiscursus bij King, naast losse workshops. Ik woon in Haarlem en de meeste supervisies vinden bij mij thuis plaats (als je allergisch voor katten bent, moeten we overleggen of een andere optie werkbaar is). Ik heb jarenlang bij instellingen gewerkt en werk nu sinds 2014 volledig in een praktijk, naast het lesgeven. Ik zie vooral jongeren, veelal met externaliserend problematiek en gebruik daarbij veel motiverende gespreksvoering. Daarnaast doe ik graag mee aan onderzoeken vanuit verschillende universiteiten naar verschillende cognitief gedragstherapeutische behandelingen en schrijf ik zelf ook werkboeken die gebruikt kunnen worden in therapie. Binnen de supervisie staat het bewust bekwaam worden vaak centraal, waardoor het zelfvertrouwen van supervisanten groeit. Ik begeleid ook N=1 verslagen. 

       • Regio: Noord-Holland
       • Supervisor VGCt / NIP / LVVP
       • 0648405651
       drs. Marije van Oostendorp

       drs. Marije van Oostendorp

       Marije van Oostendorp (orthopedagoog generalist en supervisor NVO) is hoofdbehandelaar in de basis-ggz en doet vanuit die functie zowel de diagnostiek als behandeling bij kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Daarnaast verzorgt zij diagnostiek en behandeling voor scholen en particulieren. Als supervisor NVO helpt zij supervisanten om te leren reflecteren op werksituaties en begeleidt zij het op papier krijgen van de NVO casus. Tijdens de supervisie worden allerlei werkvormen ingezet om op verschillende manieren met inbreng aan de slag te gaan. Bij King geeft ze een cursus over het schrijven van de NVO-casus en de cursus Leerstoornissen samen met Madelon van den Boer.

       • Regio: Noord-Holland

       • 0649698098
       drs. Martijn Stöfsel

       drs. Martijn Stöfsel

       Sinds 2007 heb ik een eigen psychotherapie- , onderwijs en supervisiepraktijk.
       Ik werk met mensen met trauma en persoonlijkheidsproblematiek.

       • Regio: Gelderland
       • Supervisor VGCt
        drs. Monique van der Ven

        drs. Monique van der Ven

        Ik ben erkend supervisor voor GZ-psychologen, Systeem Therapeutisch Werkers en Systeemtherapeuten in opleiding. Supervisie kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden (maximaal 3 personen). Ik maak binnen de supervisie graag gebruik van beeldmateriaal en creatieve middelen.

        • Regio: Noord-Holland (Amsterdam)
        • Supervisor NVRG
        • 0615304810
        Drs. Philip Beerendonk

        Drs. Philip Beerendonk

        Ik ben gz-psycholoog en psychotherapeut. Het geven van supervisie ervaar ik als een prettige aanvulling op het werken in mijn eigen praktijk en het geven van onderwijs. Sinds ruim 10 jaar geeft ik met veel enthousiasme les in o.a. gesprekstechnieken en schematherapie. Mijn praktijk in het centrum van Amsterdam is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

         Regio: Noord-Holland

        Supervisor VPeP / NVP / Vereniging voor Schematherapie/ ISST
        Leertherapeut NVP
        Groepstherapeut NVGP

        • 06-51480299
        drs. Renee Beer

        drs. Renee Beer


        • Regio: Noord-Holland
        • Supervisor VGCt / VEN  

         drs. Sonja van der Toorn

         drs. Sonja van der Toorn

         Als supervisor kan ik je begeleiden bij het uitvoeren van cognitief gedragstherapeutische behandelingen bij kinderen, jongeren en hun ouders. Ik werk bij voorkeur middels de oplossingsgerichte methode en ik vind het belangrijk om supervisanten ook op een positieve en constructieve wijze te begeleiden.
         Ik heb ruime ervaring als behandelaar in de jeugd S-GGZ. Ik heb tevens veel ervaring met het bieden van supervisie en het begeleiden bij de N=1 studie.
         Ik denk graag met je mee bij kwesties zoals:
         Welke behandeling is geschikt voor dit kind/ jongere met deze diagnose? Het maken van een FA en BA van het probleemgedrag. Hoe kan ik een ongemotiveerde puber betrekken bij de behandeling? Hoe ga ik om met kritische ouders? Is het handig om van behandelstrategie te veranderen? Ben ik nog effectief als therapeut? 
         Tevens zullen je persoonlijke leerdoelen aan bod komen.

         • Regio: Zuid-Holland
         • Supervisor VGCt
          drs. Walter de Vries

          drs. Walter de Vries

          Mijn supervisies zijn gericht op complexe casuïstiek (PTSS/persoonlijkheidsproblematiek) en leggen de nadruk op de therapeutische relatie. De supervisie is persoonlijk, direct en geïnspireerd door de Identiteitsgerichte Psychotraumatherapie (IoPT) naar Franz Ruppert. 

          • Regio: Gelderland
          • Supervisor VGCt
           drs. Yael Meijer

           drs. Yael Meijer

           Ben je op zoek naar een actieve supervisie met (praktische) inzichten en
           een vleugje humor dan ben je bij mij aan het juiste adres. Werk je met
           gezinnen die in conflict raken met elkaar en jouw hulp hard nodig
           hebben, terwijl je zelf af en toe ten einde raad bent? Werk je met
           pubers of jong volwassenen met regulatieproblemen? Werk je met gezinnen
           met jonge kinderen, die in deze fase vastlopen in de relatie of in hun
           ouderschap? Binnen de supervisie vind je de rode draad terug die je
           helpt om je cliënt (gezinnen) weer een stap verder te helpen. 

           • Regio: Noord-Holland
           • Supervisor VGCt / VKJP
            Elsbeth Emsbroek

            Elsbeth Emsbroek

            Ik kan je supervisie bieden in het kader van je opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt (ook n=1 of n=2 begeleiding) of in het kader van je opleiding tot GZ psycholoog. Ik werk in Amsterdam West. 

            De supervisie zal veel overeenkomsten hebben met de gestructureerde, cognitief gedragstherapeutische werkwijze: ik werk met een supervisiecontract, een agenda, probeer met jou tot goed meetbare doelen te komen, we maken afspraken over de implementatie en toetsing van die doelen en het accent zal liggen op doen en oefenen. Tijdens de supervisie maken we zoveel mogelijk gebruik van beeldopnames, rollenspellen en ander materiaal zoals verslagen, registraties en testuitslagen. Over mijn stijl: ik werk gestructureerd, ik ben actief en energiek, ik mag graag een grapje maken en ik kan niet genoeg benadrukken dat je fouten mag maken om beter te worden in je vak. 

            • Regio: Noord-Holland
            • Supervisor VGCt
            • 0623780347
            Erik Lagendijk

            Erik Lagendijk

            Sinds enkele jaren geef ik met veel plezier supervisie. In mijn rol van supervisor stel ik de persoonlijke ontwikkeling van de supervisant centraal en ik herken mij dan ook in de interpersoonlijke stijl. Mijn huidige supervisanten noemen mijn stijl: persoonlijk, oprecht, inzichtgevend, confronterend en veilig.  Al vele jaren werk ik als behandelaar bij De Waag te Amsterdam en heb daar ruime ervaring in de forensische psychiatrie opgebouwd, zowel in het werken met jeugd, gezinnen als volwassenen (individueel en groep). Ik ben van oorsprong Kinder- en Jeugdpsycholoog.  Ik geef supervisies voor de GZ, VGCT en NVRG.  

            Sinds ruim een jaar geef ik les en heb ik samen met twee collega's een eigen praktijk.

            Ik hoor het graag als je interesse hebt!

            • Regio: Noord-Holland
            • Supervisor VGCt / NVRG/ GZ             Ilse van Kuilenburg

             Ilse van Kuilenburg

             GZ-psycholoog, Cognitief gedragstherapeut/Supervisor VGCT Leiden 

             Supervisie en lesgeven vind ik een van de leukste onderdelen van het werk! Samen sparren over optimale behandeltrajecten. Ik kan supervisie bieden in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt (ook N=1), Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt, en/of in het kader van de GZ-opleiding. Leertherapie (VGCt) is tevens mogelijk. Afspreken in de avonduren is mogelijk. Ik woon en werk in Leiden, waar de supervisie ook (bij voorkeur) zal plaatsvinden. 

             Mijn expertise ligt op het gebied van kinderen, jongeren, en jongvolwassenen in de BGGZ en SGGZ. Ik werk op een ambulante afdeling, voor een grote GGZ instelling in Zuid-Holland. In mijn werk zie ik veelal complexe problematiek (bijv. verslaving en co-morbiditeit als trauma, ADHD, angst) en ben ik gewend aan systemisch en multidisciplinair werken. Ook heb ik kennis en ervaring in het werken met volwassenen. Verder geef ik les binnen de POH-GGZ opleiding, CGW en CGT opleiding K&J en Volwassenen (VGCt).  Binnen de supervisie wil ik graag samen met je kijken naar het vormgeven van een goede, gestructureerde, evidence based behandeling. We werken met een agenda en jouw persoonlijke leerdoelen. Daarbij leg ik graag het accent op oefenen en doen! De praktijktoetsen van de VGCt bieden hier ook nog meer mogelijkheid toe. Tijdens de supervisie maken we dan ook liefst veel gebruik van beeldopname, rollenspellen en diverse materialen zoals registraties, HT en FABA's. In mijn stijl ben ik gestructureerd, actief en meedenkend, en zal ik je uitnodigen creatief te denken bij het opzetten van bijv. gedragsexperimenten. Daarbij vind ik het belangrijk om supervisanten mee te geven dat "het niet altijd weten" of fouten maken mag, en je juist ook weer verder helpt in je ontwikkeling! 

             • 0613845621
             Manon Mostert-Uijterwijk

             Manon Mostert-Uijterwijk

             Ik ben sinds 1998 klinisch psycholoog (kind en jeugd) en heb destijds
             zowel de opleiding tot psychotherapeut gedaan als de opleiding tot
             klinisch psycholoog. Ik geef sinds 15 jaar supervisie voor de
             opleidingen GZ, PT (ik ben supervisor NVP en VKJP) , KP, gedragstherapie
             (VGCT) en IMH specialist (DAIMH). Tijdens de supervisies heb ik
             aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling, de specifieke klacht- en
             persoonsgerichte behandelingen en ook de wijze waarop je een professie
             binnen je team communiceert. Binnen de supervisie wordt vaak gebruik
             gemaakt van opnames. De supervisant kiest bij opnames welk stuk hij wil
             bespreken en formuleert zijn of haar vraag. Binnen de supervisie komen
             thema’s zoals overdracht en tegenoverdracht, specifieke technieken en de
             kwaliteit van de hechting  binnen de behandeling aan de orde. Rondom
             diagnostiek is de visie op persoonlijkheid, zelfbeeld en de wijze waarop
             problematiek gediagnosticeerd en geclassificeerd wordt aan de orde.
             Mijn stijl binnen supervisie is directief en persoonlijk. De benadering
             is gericht op samenwerking en competenties. Veiligheid in de supervisie
             vind ik een belangrijk thema.

             • Regio: Utrecht
             • Supervisor NVP/ VGCT/ NIP/ VKJP/ DAIMH
             • 0655852804
             Marjan Schreurs

             Marjan Schreurs

             Ik heb ruime ervaring in het geven van supervisie en leertherapie aan collega's in opleiding tot Schematherapeut, VGCt lid, GZ, PT en KP.  De supervisies kunnen gaan over  het therapeutisch proces in het algemeen en/of  gericht zijn op het (opleidings-traject)  Schematherapie en CGT. Supervisie en leertherapie geven ervaar ik als een mooie combinatie  met  mijn docentschap en het werken met patiënten. 

             In mijn supervisie/leertherapie staat een veilig leerklimaat op de voorgrond, waarin - naast mijn deskundigheid als psychotherapeut/supervisor - een open, transparante en gelijkwaardige werkrelatie belangrijk is. Ik heb de voorkeur voor een actieve en interactieve supervisie, waarbij filmpjes van behandelsessies en het doen van rollenspellen (waarin de supervisant en ik afwisselend de rol van patiënt en therapeut in kunnen nemen) een belangrijke rol spelen. In de supervisie schematherapie wordt tevens aandacht besteed aan de invloed van eigen schema's op het therapeutisch handelen en hoe hiermee om te gaan.

             • Regio: Noord-Holland
             • Supervisor Vereniging voor Schematherapie / VGCt
             • 0653977672
             Ruth Willems

             Ruth Willems

             drs. Ruth Willems is geregistreerd supervisor kinder en jeugd NIP. Zij is tevens neurofeedback psycholoog NVPA, echtscheidingsmediator MfN, trainer en auteur. Ruth is gespecialiseerd in hechting, rouw, adoptie en echtscheiding. Zij heeft een praktijk op IJburg, Amsterdam.

             • Regio: Noord-Holland
             • Supervisor NIP
             • 0617351561

             Ruth heeft Klinische Psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft haar Honours gedaan de aan de Universiteit van Melbourne.

             Simone Nooter

             Simone Nooter

             Drs. Simone Nooter is GZ psycholoog, supervisor VGCt en in opleiding tot schematherapeut. 

             "Ik werk als GZ psycholoog en behandelmanager bij Amici zorgt (basisggz) en geef schematherapie bij GGZ NHN (sggz). Daarnaast geef ik supervisie, leertherapie en begeleid in N=1 verslagen voor de VGCT en geef ik met een collega in onze eigen praktijk trainingen ‘zelfvertrouwen en assertiviteit vergroten’. Ik geef ook nog af en toe les voor de VGCT. Ik ben een bezige bij, enthousiast, no nonsense, pragmatisch, creatief, sterk in contact en hecht veel waarde aan autonomie en aan enige luchtigheid af en toe (humor). Dit vindt je ook terug in de manier waarop ik contact maak. Ik woon in Medemblik, dus dat is wat in een ‘hoek’ maar een pittoreske fijne plek voor mij."

             • Regio: Noord-Holland
             • Supervisor VGCt 

             • 0650697656
             Willemine Heiner

             Willemine Heiner

             Collega’s door opleiding, supervisie en leertherapie steeds beter laten worden in ons vak doe ik met veel plezier. Immers, elke deskundige collega zorgt voor nog meer effectieve behandelingen. Ik vind het in onze samenwerking belangrijk dat je ontdekt wat je al goed doet en dus vaker kunt inzetten. Daarnaast zal ik je uitdagen om andere, soms nieuwe dingen uit te proberen. Je zult merken dat er veel winst te behalen is door systematisch(er) te  analyseren en  te (be)handelen: weten wat je doet en vooral . ..waarom! Ik streef naar een plezierige, ondersteunende en voor jou optimale leeromgeving waarbinnen ik soms streng zal zijn maar er  zeker ook gelachen wordt.

             Ik ben geaccrediteerd door de beroepsverenigingen FGzPt, VGCt, NIP en VEN en verzorg opleiding, supervisie en leertherapie in het kader van de opleidingen tot: Klinisch Psycholoog BIG, GZ psycholoog BIG, Cognitief Gedragstherapeut (VGCt), Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (VGCt),Kinder- en Jeugdpsycholoog (Specialist) NIP, PCIT therapeut. Meer informatie vind je op www.heinerpsycholoog.nl

             • Regio: Noord-Holland
             • Supervisor VGCt / NIP
             • 0627885219
             Wilma Geldtelder

             Wilma Geldtelder

             Naast mijn inhoudelijke werk als systeemtherapeut geef ik supervisie aan systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkers in opleiding voor de NVRG. Ik werk als systeemtherapeut binnen de GGZ kinder-en jeugdpsychiatrie. Mijn jarenlange ervaring ligt binnen verschillende settingen, zoals klinische behandeling, deeltijdbehandeling, ambulante - en poli-klinische behandeling. Mijn werk bestaat uit het geven van systeemtherapeutische behandelingen binnen complexe multi-problem gezinnen; waarbinnen ik ervaring heb opgedaan in het werken met gezinnen en andere belangrijke anderen om de gezinnen heen,  met uiteenlopende psychiatrische problematiek bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen en hun ouders. In mijn werkwijze vervlecht ik verschillende perspectieven binnen de systeemtherapie zoals,  het integratief model, het structureel- , experimenteel- , intergenerationeel-,  en hechtingsperspectief. Ik ben erkend supervisor voor de NVRG gericht op systeemtherapeuten (ST) en systeemtherapeutisch werkers (STW).

             Supervisie locatie: Capelle aan den IJssel, Regio Zuid Holland

             Email: wilmageldtelder@xs4all.nl

             Supervisor: NVRG, 06-12330769

              

              Naar boven