Bij King nascholing hebben we veel docenten die naast het geven van een cursus, ook supervisie aanbieden. Ben je bijvoorbeeld in opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut, of Kinder- en Jeugdpsycholoog, dan dien je een aantal supervisie sessies te volgen om je registratie compleet te maken. De eisen omtrent het aantal te volgen uren vind je op de site van je beroepsvereniging. 

Ook kun je supervisie volgen zonder dat je dit gebruikt voor je registratie, maar bijvoorbeeld omdat je verdieping zoekt in je persoonlijke en professionele leerproces.

Hieronder bieden we een overzicht van onze docenten die je ook graag superviseren. Ze zijn geregistreerd als supervisor bij bijvoorbeeld het NIP, NVO, VGCt, NVRG, Vereniging EMDR Nederland of Register voor Schematherapie.  Je kunt ons mailen om direct met ze in contact te komen.

drs. Annet Hofman

drs. Annet Hofman

drs. Annet Hofman is geregistreerd supervisor en docent bij de VGCT. In het kader van de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut en in het kader van de opleiding tot BIG-geregistreerd gz-psycholoog en psychotherapeut geeft ze les en supervisie. Doelgroep: volwassenen en ouderen. Bij de supervisie staat het eigen (leer)proces in de relatie met de cliënt centraal. Leidraad bij de supervisie is het gedragstherapeutisch proces.

 

  drs. Arnoud van Loon

  drs. Arnoud van Loon

  Supervisie geven is de kroon op het werk;  het geeft de mogelijkheid om mijn ervaring en enthousiasme  voor de CGT over te dragen aan de komende therapeuten. De inhoud van de supervisie hangt af of je beginnend of gevorderd bent.Bij de  start zijn de onderwerpen: therapeutische context,  registraties, functieanalyse, betekenis analyse en casusconceptualisatie.  Hoe bewaak je de agenda. Eerst een therapieplan en dan de interventie. De valkuilen van het begin, de cirkel van Leary . Daarnaast een uitstapje naar andere domeinen van de psychologie, soms zelfs naar Freud.

  Gaandeweg het proces verschuift de inhoud van instructie, het detail  naar de rode lijn, de voortgang, diagnostiek, evaluatie, hypotheses opstellen en toetsen. Wat zijn alternatieve verklaringen voor de klachten, hoe zou je het ook anders kunnen aanpakken. De  N=1 behoort tot de mogelijkheden.
  In de supervisie vind ik het belangrijk dat je je veilig voelt, je je kunt ontwikkelen en dat er humor is.
  De locatie is Zaandam (vlak bij het station) of Amsterdam.
  Ik ben klinisch psycholoog – supervisor VGCT en hoofd van het dagcentrum psychiatrie van het AMC. Ik heb ruime ervaring in de behandeling van angst, eetstoornissen en misofonie. Verder geef ik de basiscursus voor de VCGT.

   drs. Clarisse van Gorkom

   drs. Clarisse van Gorkom

   Sinds een paar jaar geef ik supervisie (individueel of in kleine groepjes) aan mensen die in opleiding zijn tot Cognitief Gedragstherapeut of ten behoeve van de Gz opleiding. Enerzijds bespreken we de casuïstiek aan de hand van verschillende denk- en handelwijzen en theorieën uit de GCT en (indien noodzakelijk) uit andere psychotherapeutische . Het is belangrijk en leerzaam om basisprincipes te kunnen toepassen om tot heldere en eenduidige diagnostiek te komen die leidt tot nadere analyses voor behandeldoelen. Anderzijds staan we regelmatig stil bij therapeutische processen en complexe relaties, zowel met cliënten, cliëntsystemen als met collegae en het werken in een team.
   De supervisant wordt zich steeds meer bewust welke invloed hij/zij zelf heeft op het behandelproces en de rol daarin als therapeut. Hoewel men binnen de GCT discussie voert over de importantie en de wellicht schijnbare inwisselbaarheid van een behandelaar is het, volgens mij, goed en wezenlijk te bedenken welke capaciteiten en (sociale) vaardigheden je moet bezitten dan wel ontwikkelen om tot de beste behandelrelatie en -strategie te komen.

    drs. Debbie Been

    drs. Debbie Been

    Voor zowel supervisie voor de opleiding tot gedragstherapeut VGCt als voor supervisie tot EMDR therapeut (VEN) kun je bij mij terecht. Bij het VGCt traject begeleid ik ook n=1’s naast de praktijktoetsen en gewone supervisie-uren. Verder geef ik supervisie in het kader van de GZ opleiding.
    E-mail: debbie@psychologenpraktijkbeen.nl


     drs. Denise Beuvens

     drs. Denise Beuvens

      drs. Elsbeth Emsbroek

      drs. Elsbeth Emsbroek

      Ik kan je supervisie bieden in het kader van je opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt (ook n=1 of n=2 begeleiding) of in het kader van je opleiding tot GZ psycholoog. Afspreken in het weekeinde behoort tot de mogelijkheden. Ik werk in Amsterdam West. 

      De supervisie zal veel overeenkomsten hebben met de gestructureerde, cognitief gedragstherapeutische werkwijze: ik werk met een supervisiecontract, een agenda, probeer met jou tot goed meetbare doelen te komen, we maken afspraken over de implementatie en toetsing van die doelen en het accent zal liggen op doen en oefenen. Tijdens de supervisie maken we zoveel mogelijk gebruik van beeldopnames, rollenspellen en ander materiaal zoals verslagen, registraties en testuitslagen. Over mijn stijl: ik werk gestructureerd, ik ben actief en energiek, ik mag graag een grapje maken en ik kan niet genoeg benadrukken dat je fouten mag maken om beter te worden in je vak. 

      Het volgen van leertherapie kan ook bij mij.

      • 0623780347

      Ik heb psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. 

      drs. Els Loeb

      drs. Els Loeb

      Supervisie en leertherapie geef ik met veel plezier aan supervisanten die meer ervaren willen worden in Cognitieve gedragstherapie, Schematherapie of psychotherapie in het algemeen. Sommige supervisanten hebben supervisie in het kader van een registratie of een opleidingstraject. Het begeleiden van een n=1 studie voor de VGCT doe ik graag. Ik ben supervisor van de NvP, VGCT en de Vereniging Schematherapie. Ik heb zowel ervaring in de ambulante als klinische GGZ. Vele jaren heb ik met groepen gewerkt en multidisciplinaire teams gewerkt. Ik geef cursussen Schematherapie en ben opleider van de NVGP. 

      • 0649869896
      drs. Erik Jongman

      drs. Erik Jongman

      Gespecialiseerd in forensische hulpverlening

       drs. Femke van de Linde

       drs. Femke van de Linde

       Als Psychotherapeut en GZ-psycholoog ben ik –na ervaring te hebben opgedaan bij een grote GGZ-instelling- werkzaam in mijn eigen praktijk. Ik ben cognitief gedragstherapeut VGCt, supervisor en docent VGCt, EMDR practitioner en EMDR supervisor (VEN).

       • 06 1291 9807
       drs. Frieda Aelen

       drs. Frieda Aelen

        drs. Guido Machielsen

        drs. Guido Machielsen

         drs. Ingrid Mater Malij

         drs. Ingrid Mater Malij

         Ik geef zowel in het kader van de VGCT opleiding als in het kader van de GZ opleiding supervisie. Dit laatste doe ik ook vanuit mijn eigen praktijk ViZie zie ook supervisie op mijn website www.vizie.nu

          drs. Manon Mostert

          drs. Manon Mostert

          Ik ben sinds 1998 klinisch psycholoog (kind en jeugd) en heb destijds
          zowel de opleiding tot psychotherapeut gedaan als de opleiding tot
          klinisch psycholoog. Ik geef sinds 15 jaar supervisie voor de
          opleidingen GZ, PT (ik ben supervisor NVP en VKJP) , KP, gedragstherapie
          (VGCT) en IMH specialist (DAIMH). Tijdens de supervisies heb ik
          aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling, de specifieke klacht- en
          persoonsgerichte behandelingen en ook de wijze waarop je een professie
          binnen je team communiceert. Binnen de supervisie wordt vaak gebruik
          gemaakt van opnames. De supervisant kiest bij opnames welk stuk hij wil
          bespreken en formuleert zijn of haar vraag. Binnen de supervisie komen
          thema’s zoals overdracht en tegenoverdracht, specifieke technieken en de
          kwaliteit van de hechting  binnen de behandeling aan de orde. Rondom
          diagnostiek is de visie op persoonlijkheid, zelfbeeld en de wijze waarop
          problematiek gediagnosticeerd en geclassificeerd wordt aan de orde.
          Mijn stijl binnen supervisie is directief en persoonlijk. De benadering
          is gericht op samenwerking en competenties. Veiligheid in de supervisie
          vind ik een belangrijk thema.

           drs. Margreet van der Plas

           drs. Margreet van der Plas

           Supervisie geven vind ik een mooie aanvulling op het vak als therapeut met cliënten in mijn eigen praktijk en op het lesgeven (basiscursus cognitieve gedragstherapie, groepsgedragstherapie, workshop 'schrijven van N=1').  

           Voor supervisies voor de opleiding tot cognitief gedragstherapeut (VGCt), N=1 supervisie, en supervisie voor de GZ, PT en KP opleidingen kun je bij mij terecht. 

           In de supervisies vind ik veiligheid en samenwerking belangrijk. Het uitzetten van een behandeling en het creatief kunnen omgaan met de moeilijke hobbels, en de basis technieken (therapeutisch proces) zijn speerpunt van de supervisie. 

           Oefenen middels het onderzoeken van analyses, video's, rollenspelen vind ik belangrijk. Dat geeft extra informatie naast het bespreken van casuïstiek. Maar ook je positie in het werk, teamprocessen kunnen aan bod komen. Het gaat om het leerproces van jou als therapeut. 

           Ik heb ervaring met volwassenen, ouderen zowel ambulant, deeltijd (angst, persoonlijkheidsstoornissen) als klinisch (ernstige depressies, angststoornissen, psychose). Ik ben (geronto)psychotherapeut, schematherapeut junior, groepstherapeut en cognitief gedragstherapeut. Daarnaast heb ik ervaring met EMDR, DGT, oplossingsgerichte therapie, ACT, mindfulness. 

           Praktisch doe ik de supervisie aan huis. Zowel in de avond, als donderdag overdag. Je kunt een kennismakingsgesprek vragen, deze breng ik niet in rekening. Email: margreetvanderplas@ziggo.nl

           • 0629073422
           drs. Marije Kuin

           drs. Marije Kuin

           Ik ben sinds enkele jaren supervisor en geef ook regelmatig de basiscursus bij King, naast losse workshops. Ik woon in Haarlem en de meeste supervisies vinden bij mij thuis plaats (als je allergisch voor katten bent, moeten we overleggen of een andere optie werkbaar is). Ik heb jarenlang bij instellingen gewerkt en werk nu sinds 2014 volledig in een praktijk, naast het lesgeven. Ik zie vooral jongeren, veelal met externaliserend problematiek en gebruik daarbij veel motiverende gespreksvoering. Daarnaast doe ik graag mee aan onderzoeken vanuit verschillende universiteiten naar verschillende cognitief gedragstherapeutische behandelingen en schrijf ik zelf ook werkboeken die gebruikt kunnen worden in therapie. Binnen de supervisie staat het bewust bekwaam worden vaak centraal, waardoor het zelfvertrouwen van supervisanten groeit. Ik begeleid ook N=1 verslagen. 

            drs. Marjan Schreurs

            drs. Marjan Schreurs

            Ik heb ruime ervaring in het geven van supervisie en leertherapie aan collega's in opleiding tot Schematherapeut, VGCt lid, GZ, PT en KP.  De supervisies kunnen gaan over  het therapeutisch proces in het algemeen en/of  gericht zijn op het (opleidings-traject)  Schematherapie en CGT. Supervisie en leertherapie geven ervaar ik als een mooie combinatie  met  mijn docentschap en het werken met patiënten. 

            In mijn supervisie/leertherapie staat een veilig leerklimaat op de voorgrond, waarin - naast mijn deskundigheid als psychotherapeut/supervisor - een open, transparante en gelijkwaardige werkrelatie belangrijk is. Ik heb de voorkeur voor een actieve en interactieve supervisie, waarbij filmpjes van behandelsessies en het doen van rollenspellen (waarin de supervisant en ik afwisselend de rol van patiënt en therapeut in kunnen nemen) een belangrijke rol spelen. In de supervisie schematherapie wordt tevens aandacht besteed aan de invloed van eigen schema's op het therapeutisch handelen en hoe hiermee om te gaan. 

             drs. Martijn Stöfsel

             drs. Martijn Stöfsel

             Sinds 2007 heb ik een eigen psychotherapie- , onderwijs en supervisiepraktijk.
             Ik werk met mensen met trauma en persoonlijkheidsproblematiek.

              drs. Renee Beer

              drs. Renee Beer

              Supervisor voor VGCt en VEN.

               drs. Ruth Willems

               drs. Ruth Willems

               drs. Ruth Willems is geregistreerd supervisor kinder en jeugd NIP. Zij is tevens neurofeedback psycholoog NVPA, echtscheidingsmediator MfN, trainer en auteur. Ruth is gespecialiseerd in hechting, rouw, adoptie en echtscheiding. Zij heeft een praktijk op IJburg, Amsterdam.

                Drs. Sonja van der Toorn

                Drs. Sonja van der Toorn

                Als supervisor kan ik je begeleiden bij het uitvoeren van cognitief gedragstherapeutische behandelingen bij kinderen, jongeren en hun ouders. Ik werk bij voorkeur middels de oplossingsgerichte methode en ik vind het belangrijk om supervisanten ook op een positieve en constructieve wijze te begeleiden.
                Ik heb ruime ervaring als behandelaar in de jeugd S-GGZ. Ik heb tevens veel ervaring met het bieden van supervisie en het begeleiden bij de N=1 studie.
                Ik denk graag met je mee bij kwesties zoals:
                Welke behandeling is geschikt voor dit kind/ jongere met deze diagnose? Het maken van een FA en BA van het probleemgedrag. Hoe kan ik een ongemotiveerde puber betrekken bij de behandeling? Hoe ga ik om met kritische ouders? Is het handig om van behandelstrategie te veranderen? Ben ik nog effectief als therapeut? 
                Tevens zullen je persoonlijke leerdoelen aan bod komen.

                 drs. Walter de Vries

                 drs. Walter de Vries

                 Mijn supervisies zijn gericht op complexe casuïstiek (PTSS/persoonlijkheidsproblematiek) en leggen de nadruk op de therapeutische relatie. De supervisie is persoonlijk, direct en geïnspireerd door de Identiteitsgerichte Psychotraumatherapie (IoPT) naar Franz Ruppert.

                  drs. Willemine Heiner

                  drs. Willemine Heiner

                  Collega’s door opleiding, supervisie en leertherapie steeds beter laten worden in ons vak doe ik met veel plezier. Immers, elke deskundige collega zorgt voor nog meer effectieve behandelingen. Ik vind het in onze samenwerking belangrijk dat je ontdekt wat je al goed doet en dus vaker kunt inzetten. Daarnaast zal ik je uitdagen om andere, soms nieuwe dingen uit te proberen. Je zult merken dat er veel winst te behalen is door systematisch(er) te  analyseren en  te (be)handelen: weten wat je doet en vooral . ..waarom! Ik streef naar een plezierige, ondersteunende en voor jou optimale leeromgeving waarbinnen ik soms streng zal zijn maar er  zeker ook gelachen wordt.

                  Ik ben geaccrediteerd door de beroepsverenigingen FGzPt, VGCt, NIP en VEN en verzorg opleiding, supervisie en leertherapie in het kader van de opleidingen tot: Klinisch Psycholoog BIG, GZ psycholoog BIG, Cognitief Gedragstherapeut (VGCt), Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (VGCt),Kinder- en Jeugdpsycholoog (Specialist) NIP, PCIT therapeut. Meer informatie vind je op www.heinerpsycholoog.nl

                   

                   drs. Yael Meijer

                   drs. Yael Meijer

                   Ben je op zoek naar een actieve supervisie met (praktische) inzichten en
                   een vleugje humor dan ben je bij mij aan het juiste adres. Werk je met
                   gezinnen die in conflict raken met elkaar en jouw hulp hard nodig
                   hebben, terwijl je zelf af en toe ten einde raad bent? Werk je met
                   pubers of jong volwassenen met regulatieproblemen? Werk je met gezinnen
                   met jonge kinderen, die in deze fase vastlopen in de relatie of in hun
                   ouderschap? Binnen de supervisie vind je de rode draad terug die je
                   helpt om je cliënt (gezinnen) weer een stap verder te helpen. 

                    prof. dr. Colin van der Heiden

                    prof. dr. Colin van der Heiden

                     Simone Nooter

                     Simone Nooter

                     Drs. Simone Nooter is GZ psycholoog, supervisor VGCt en in opleiding tot schematherapeut. 

                     "Ik werk als GZ psycholoog en behandelmanager bij Amici zorgt (basisggz) en geef schematherapie bij GGZ NHN (sggz). Daarnaast geef ik supervisie, leertherapie en begeleid in N=1 verslagen voor de VGCT en geef ik met een collega in onze eigen praktijk trainingen ‘zelfvertrouwen en assertiviteit vergroten’. Ik geef ook nog af en toe les voor de VGCT. Ik ben een bezige bij, enthousiast, no nonsense, pragmatisch, creatief, sterk in contact en hecht veel waarde aan autonomie en aan enige luchtigheid af en toe (humor). Dit vindt je ook terug in de manier waarop ik contact maak. Ik woon in Medemblik, dus dat is wat in een ‘hoek’ maar een pittoreske fijne plek voor mij."


                      

                     • 0650697656


                     Naar boven