Kinder- en Jeugdpsycholoog (individueel traject)

Voor registratie als K&J-psycholoog NIP/SKJ volg je na de universitaire opleiding (psychologie en pedagogische wetenschappen), een postmastertraject (met werkervaring, supervisie, scholing en praktijkopdrachten). Dit traject kan worden gevolgd via een gestructureerde postmasteropleiding of via een individueel registratietraject. Het niveau van de registratie is vergelijkbaar met de eisen voor het BIG-register voor gezondheidszorgpsychologen. Voor meer info download de folder NIP Jeugd.

Voor wie

Je kunt het individuele traject tot kinder- en jeugdpsycholoog volgen indien je een universitaire studie psychologie of pedagogische wetenschappen hebt afgerond en je vakkenpakket aan bepaalde voorwaarden voldoet, ofwel na afstuderen twee jaar fulltime werkervaring hebt opgedaan in het werkveld kinder- en jeugdpsychologie. Meer informatie over het vakkenpakket vind je op de site van het NIP onder aanmelding registratietraject.

Scholing voor het individuele traject Kinder- en Jeugdpsycholoog via King nascholing  

Ben je (basis)psycholoog of (basis)orthopedagoog en wil je het individuele opleidingstraject volgen, dan ben je bij ons aan het juiste adres voor het cursorisch onderwijs. Bij King nascholing kies je de cursussen die jou interesseren en je bepaalt zelf het tempo. Vervolgens dien je je plan in bij het NIP/SKJ die dit toetsen.

Hieronder de volledige registratie eisen in het kort (zie voor de uitgebreide versie de site van het NIP)

In totaal heb je 5 jaar de tijd om aan de registratie eisen te voldoen. 

Voordat je begint aan het individuele opleidingstraject van het NIP/SKJ moet je een opleidingsplan laten goedkeuren door de registratiecommissie. Daarin laat je zien hoe je van plan bent te gaan voldoen aan de 480 uur geaccrediteerde scholing.

King nascholing kan je hierbij helpen. We hebben een pakket voor je samengesteld waarin je op de woensdag onderwijs volgt. Uiteraard kun je ook zelf kiezen om het vorm te geven. Als je start in 2021, kun je in 2023 klaar zijn met het cursorisch onderwijs. Je dient rekening te houden met 1 cursusdag per week, waarbij alle vakanties worden vrijgehouden. 

Hier kun je het plan bekijken: Planning Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

NB: de beoordeling van het individuele opleidingstraject Kinder- en Jeugdpsycholoog (inclusief de 480 uur scholing) ligt bij het NIP/SKJ. De geaccrediteerde scholing die je bij ons volgt kun je invullen in het opleidingsplan dat je bij aanvang van het opleidingstraject ter goedkeuring moet indienen bij de registratiecommissie van het NIP/SKJ.

Kosten

Mocht je al je cursorisch onderwijs bij ons willen volgen, bedragen de kosten €14000,- (exclusief de kosten voor literatuur). Hierbij bieden wij een korting aan van 10% waardoor de kosten €12.600,- zullen zijn (nb. de korting gaat gelden als je 10 of meer cursussen bij King nascholing volgt).

Persoonlijk advies

Wij hechten veel waarde aan maatwerk en persoonlijke begeleiding. Soms heb je een handje nodig om alle informatie en mogelijkheden goed in beeld te krijgen en de juiste puzzel te leggen. Wij helpen je graag met de juiste keuzes en het leertraject inzichtelijk te maken. 

We denken vanaf het begin mee over het aantal punten dat je nog dient te halen, de verdeling in behandeling, diagnostiek, overige punten en extra literatuurstudie. We kijken welke interesses je hebt en stemmen hier een programma op af. Bovendien ontvang je van ons een aantrekkelijke korting als je je individuele traject bij ons volgt. Je kunt ons mailen of bellen voor persoonlijk advies! 

Opname Kinder- en Jeugdpsycholoog in de Wet Big

In januari 2020 kondigde de minister aan te werken aan een Toekomstvisie over de wet BIG. Hij geeft aan dat nieuwe aanvragen tot beroepenregulering tot die tijd worden opgeschort, maar dat een aantal al ingediende aanvragen op korte termijn in behandeling wordt genomen door het Zorginstituut Nederland. Een daarvan is die van de Kinder- en Jeugdpsycholoog.

Parallel aan dit traject loopt de ontwikkeling van het advies Beroepenstructuur van de beroepsverenigingen. In oktober 2020 verscheen Een vernieuwde structuur voor de academische beroepen in de psychologische zorg. Daarin wordt voorzien in de ontwikkeling van één nieuw basisberoep in de wet BIG, waarin de gz-psycholoog en de Kinder- en Jeugdpsycholoog worden samengevoegd. Zie ook het nieuwsbericht over het perspectief voor K&J-psychologen (oktober 2020),

Heb je brandende vragen, wil je meer weten of met met ons in gesprek hierover? Bel of mail ons voor verdere informatie. We denken graag met je mee! tel: 0202443165Naar het cursusaanbod

Naar boven