Opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG); blended!

Leer in de cursus 'Opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG); blended!' verschillende technieken, middelen en instrumenten te gebruiken om meervoudige en complexe problematiek bij gezinnen aan te pakken.

  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG); blended!

De opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) is nu blended! Leer in deze opleiding hoe je de IAG methodiek toepast bij gezinnen met complexe problemen en verhoog de competenties van jou als hulpverlener. De methodiek is goed onderbouwd en helpt gedragsproblematiek en opvoedbelasting bij ouders/verzorgers te verminderen. Ontwikkel jezelf als hulpverlener op het gebied van systeemgericht denken, persoonlijke ontwikkeling en cultuursensitief werken. De opleiding is gericht op competentiegericht leren en is geschikt voor gezinsbehandelaars en jeugdzorgwerkers.

Blended
Zeer ervaren docenten
Direct toepasbaar in de praktijk
Heerlijke lunch

Doelstelling

Het hoofddoel van de IAG methodiek is erop gericht dat kinderen thuis kunnen blijven wonen en de opvoedvaardigheden van ouders/verzorgers vergroot worden. Het sociale netwerk wordt daarbij zoveel mogelijk betrokken bij het gezin.

Na de opleiding IAG ben je in staat als hulpverlener te werken vanuit de vraaggerichte, oplossingsgerichte benadering en vanuit de systeemtheorie.     

-Je leert te werken vanuit de verschillende posities en perspectieven en nauw aan te sluiten bij de jeugdigen en gezinnen.

 -Je leert samen met jeugdigen en gezinnen een behandelplan op te stellen, te evalueren en uit te voeren door het inzetten van gerichte opdrachten en methodieken.   

-Je leert te handelen vanuit een metapositie naar alle betrokkenen; zowel het gezinssysteem als de betrokken hulpverleners instanties. 

-Tevens ben je in staat analyses te maken rondom veiligheid in gezinnen.

-Als cursist IAG leer je aan de hand van verschillende instrumenten reflecteren en feedback geven op je eigen handelen.       

Werkwijze

Naast het dieper ingaan op de verschillende theorieën wordt gewerkt met bestuderen van videomateriaal, rollenspelen d.m.v. het inbrengen van casuïstiek door de deelnemers, onderzoeken van stellingen en het systemisch werken door inzet van verschillende materialen.

De opleiding bestaat uit 10 fysieke lesdagen van 7 uur en 21 uur online onderwijs. Hiernaast speel je vóór elke lesdag de Knowingo+ app die je helpt om de theorie te oefenen, eigen te maken en te verankeren. Ook bekijk je videomateriaal en heb je online meetings. In totaal kom je hiermee op 91 contacturen.

Naast de contacturen vinden er 4 intervisie bijeenkomsten plaats van 2 uur, aansluitend aan de lesdag. Ook dien je een portfolio op te stellen en bij te houden. 

Wijze van toetsing

-Tenminste 80% aanwezigheid; bij een afwezigheid van 20% is het noodzakelijk aanvullende opdracht(en) uit te voeren.                                                 

-5 opdrachten gekoppeld aan jouw praktijk en leerproces. De opdrachten moeten met een voldoende beoordeeld zij, zowel door de beoordelaar van de opleiding als de praktijkbegeleider. 

- Het goed op orde zijn van het portfolio met reflecties op praktijkopdrachten en intervisies.

Contacturen: 70 uur

Online contacturen: 21 uur

Knowingo+ app: 10 uur

Zelfstudie: 40 uur

Schrijf je nu in voor de eerstvolgende cursus!

Opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG); blended!

WTC Utrecht Utrecht
91 contacturen
Gabriëla Reuhl en Caroline Jager

Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

En ontvang updates over cursussen en krijg toegang tot unieke kortingscodes.