Schematherapeut

Schematherapie is een gespecialiseerde vorm van cognitieve therapie waarin methoden en technieken uit interpersoonlijke-, experiëntiële- en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn, met als doel persoonlijkheidsproblematiek effectief te kunnen behandelen. Het uitgangspunt bij SchemaTherapie (ST) is dat bepaalde (vroege) leerervaringen in samenhang met specifiek temperament hebben geleid tot het ontstaan van disfunctionele schema’s (valkuilen) en modi, die belangrijk zijn bij het ontwikkelen van persoonlijkheidsstoornissen en hardnekkige stemmings- en angststoornissen. Opsporing, beïnvloeding en verandering van deze schema’s en modi is het doel van de behandeling. 

Er zijn twee opleidingsroutes. Beide routes kennen vier opleidingsstappen, die corresponderen met vier registratieniveaus:

Zowel de Basis- als de Vervolgcursus Schematherapie zijn geaccrediteerd door de Vereniging voor Schematherapie. 


Basis

Basis

Na het volgen van de Basiscursus Schematherapie, eventueel als onderdeel van een gecombineerde basis- en vervolgcursus, ken je het model van schematherapie en kun je een casusconceptualisatie maken. Je hebt verschillende basistechnieken geoefend, kennisgenomen van de ontwikkelingstaken van de doelgroep en hoe verschillende technieken hier op aan te passen. Hierdoor kun je een begin maken met het toepassen van schematherapie voor volwassenen en jeugdigen.

Werkvormen zijn (interactieve) colleges en presentaties waaronder illustraties van de werkwijze middels video en rollenspel. Er wordt veel geoefend waarbij ook persoonlijke inbreng van de cursusleden, wordt verwacht. Denk aan het persoonlijk inbreng via vragenlijsten, bij rollenspel en oefeningen, plenair en in subgroepen.

Na afronding van de basiscursus, kun je je aanmelden voor registratie als aspirant in het Register van schematherapeuten.

Naar het cursusaanbod

Vervolg

Vervolg

Na de basiscursus volgt een periode van minimaal drie jaar werkervaring, gecombineerd met supervisie en intervisie. Daarnaast volg je in deze periode een vervolgcursus Schematherapie van minimaal 25 uur (of het tweede deel van een gecombineerde basis- en vervolgcursus). De Vervolgcursus start met een korte inleiding in de schematherapie en gaat vervolgens specifieker in op het ‘modus-model’. De cursus richt zich op het leren behandelen van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen of klachten van hardnekkige angst- en stemmingsstoornissen waarvoor As I behandeling onvoldoende heeft geholpen.

Als je voldoet aan de vereiste hoeveelheid werkervaring en supervisie/intervisie kun je je na één jaar registreren als junior in het Register van schematherapeuten. Na ten minste drie jaar volgt dan registratie als volledig gekwalificeerd (senior) schematherapeut.

Bekijk hier de toelatingseisen voor deze opleiding. 

Naar het cursusaanbod

Naar boven