Onze docenten

Bij King nascholing besteden we veel aandacht aan de de koppeling tussen theorie en praktijk. Onze hoog gekwalificeerde docenten staan met beide benen in het werkveld en gebruiken hun vaak jarenlange werkervaring in de cursus. Hierdoor weet je zeker dat je alle opgedane kennis direct in de praktijk kunt gebruiken.

Amber Landvreugd

Amber Landvreugd


Profiel

Anja Verwoerdt

Anja Verwoerdt

Anja Verwoerdt is orthopedagoog-generalist NVO, GZ-psycholoog (K&J) en voormalig onderwijsprofessional. Ze geeft training, advies en coaching over interprofessionele samenwerking, vooral in de domeinen onderwijs en jeugdhulp. In 2020 verscheen bij Acco haar boek over dit thema (Onderwijs en jeugdhulp, kleur bekennen in samenwerken). Als geen ander kan ze van perspectief wisselen tussen jeugdhulp en onderwijs, en blijft ze zoeken naar de succesfactoren van interprofessioneel samenwerken. Ze onderbouwt dit met exploratief onderzoek in de onderwijscontext, inzichten uit de organsatiekunde en betrekt het perspectief van ouders als ervaringsdeskundigen. Om te kunnen begrijpen wat domeinoverstijgend samenwerken versterkt en waarom. Met veel aandacht voor de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk, want mooie inzichten hebben alleen waarde als je er iets bij voelt of ziet en zin hebt ermee aan de slag te gaan. 


Profiel

Anna Sara Prins

Anna Sara Prins

Anna is verbonden aan de Systeem Academie. Ze is als ontwikkelingspsycholoog al meer dan 15 jaar werkzaam binnen het onderwijs (PRO V(S)O). Haar focus ligt op het vinden van de juiste ondersteuning voor elk kind dat in zijn of haar ontwikkeling dreigt vast te lopen. Het op zoek gaan naar de knelpunten en het bijdragen aan het vinden van de juiste wegen om deze te verhelpen of verminderen, zijn haar drijvende kracht. De methodiek van "Een taal erbij' is hierbij niet meer weg te denken uit haar werk. 


Profiel

Anne Huijsman-Blom

Anne Huijsman-Blom

Anne Huijsman-Blom is werkzaam als GZ-psycholoog en Cognitief gedragstherapeut VGCt bij Vitaalpunt in Amsterdam. Ze heeft brede ervaring met zowel individuele als groepsgewijze behandelingen van PTSS, stemmings- en angststoornissen, ADHD, somatisch-symptoomstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en psychotische stoornissen. Naast de cognitieve gedragstherapie werkt ze veel met oplossingsgerichte therapie, EMDR en schematherapie. Zij is van nature een actieve, doelgerichte en nieuwsgierige behandelaar en is hierin altijd op zoek naar een goede mix tussen persoonlijk contact, humor en actief aan de slag gaan. Verder staat het opbouwen van een goede gelijkwaardige en transparante therapeutische relatie waarin er samengewerkt wordt centraal in haar behandelingen.


Profiel

Anne Koning

Anne Koning

Anne Koning is (NVRG geregistreerd) systeemtherapeut. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van systeemgerichte hulpverlening bij huiselijk geweld. Zij heeft verschillende methodieken ontwikkeld op dit terrein. Daarnaast heeft zij als systeemtherapeut gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie, in de jeugdhulpverlening, bij een behandelcentrum seksueel misbruik voor kinderen met een verstandelijke beperking en bij een dagbehandeling voor mensen met  een persoonlijkheidsstoornis. Momenteel is zij werkzaam in haar eigen praktijk voor systeemtherapie en training/scholing (www.praktijkkoning-grit.nl).


Profiel

Annemieke Hoogstad

Annemieke Hoogstad

Annemieke Hoogstad is GZ-psycholoog en EMDR Europe practioner. Ze werkt ruim 20 jaar in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking, waarvan 14 jaar als behandelaar. Momenteel werkt ze als regiebehandelaar en onderzoeker bij Stichting Amerpoort. Haar onderzoek richt zich op de diagnostiek en behandeling van PTSS bij mensen met een ernstige en matige VB. In haar eigen praktijk geeft ze supervisie voor de GZ-opleiding.


Profiel

Annemieke Oomen

Annemieke Oomen

Annemieke Oomen is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog/psychotherapeut en erkend supervisor van de VKJP en de NVP. Ze heeft een eigen praktijk Annemieke Oomen Psychotherapie en Coaching in Amsterdam waar ze werkt met mensen in verschillende samenstellingen: individueel, in gezinsverband of als team. De laatste jaren legt ze zich ook toe op de mentale coaching van topperformers als sporters en musici. Daarnaast verzorgt ze al geruime tijd cursussen en trainingen in de oplossingsgerichte methodiek.

 


Profiel

Annemieke Wolthuis

Annemieke Wolthuis

Annemieke is trainer, docent en onderzoeker in en groot kenner van het (jeugd)herstelrecht. In haar werk laat zij zowel de theorie als de praktijk aan bod komen. Ze is gepromoveerd op het onderwerp herstelrecht en kinderrechten en heeft docentervaring aan universiteiten en hogescholen en verzorgt regelmatig gastlessen in binnen- en buitenland. In haar werk voor Restorative Justice Nederland geeft zij trainingen in gevangenissen, aan advocaten en andere professionals.


Profiel

Annemiek van Keulen

Annemiek van Keulen


Profiel

Annet Hofman

Annet Hofman

Annet Hofman is GZ-psycholoog en psychotherapeut, en geeft al sinds vele jaren met heel veel plezier het basisblok Cognitieve Gedragstherapie. Ze is ondertussen al zo’n 20 jaar supervisor voor de VGCt en geeft sinds ongeveer 2000 als hoofddocent het basisblok Cognitieve Gedragstherapie en Angst- en Stemmingsstoornissen bij RINO Zuid in Eindhoven. Aanvankelijk heeft ze 13 jaar gewerkt bij de RIAGG Maastricht, afdeling Sociale Psychiatrie, maar werkt nu alweer 17 jaar in haar vrijgevestigde psychotherapiepraktijk in Geleen. Qua scholing heeft ze zelf de laatste jaren verschillende cursussen gevolgd, waaronder schematherapie, EMDR, EFT en onlangs ACT.


Profiel

Arina de Vries

Arina de Vries

Arina de Vries is GZ-psycholoog en somnoloog. Na jaren op de polikliniek slaapgeneeskunde bij Kempenhaeghe te hebben gewerkt, besloot zij haar eigen praktijk op te starten, Praktijk Slaaplekker. Praktijk Slaaplekker focust zich op kinderen en adolescenten met slaapproblemen. Naast deze werkzaamheden, geeft zij scholing, lezingen en draagt zij bij aan de verspreiding van kennis middels publicaties en interviews. 


Profiel

Arnoud van Loon

Arnoud van Loon

Arnoud van Loon is GZ psycholoog/psychotherapeut en supervisor VGCt. Hij heeft meer dan vijfendertig jaar ervaring in de psychiatrie en geeft de basiscursussen GCt, CGW, Perfectionisme, Zelfwaardering en Misofonie. Tot zijn pensioen(november 2020) was hij praktijkopleider GZ en KP en  hoofd van het dagcentrum van het AMC.  Op het dagcentrum worden patiënten behandeld met OCD, BDD, misofonie en perfectionisme. 


Profiel

Astrid Wetzels

Astrid Wetzels

Astrid Wetzels is psychotherapeut en NVRG-erkend systeemtherapeut, supervisor NVRG en NVP. Astrid is een ervaren psychotherapeut en systeemtherapeut. In het systeemtherapeutisch werken vindt zij het belangrijk om aandacht te hebben voor de ontwikkeling van de cliënt en het cliëntsysteem maar zeker ook voor de persoon van de behandelaar en de betekenis daarvan voor de (therapeutische) samenwerking. Astrid heeft ervaring met verschillende doelgroepen: kinderen, adolescenten, volwassenen en heeft zowel klinisch als poliklinisch gewerkt. Sinds 2010 heeft zij haar eigen praktijk als psychotherapeut, systeemtherapeut, docent en supervisor.


Profiel

Bas de Weerd

Bas de Weerd

Bas de Weerd is vrijgevestigd Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut en supervisor VGCT te Nijmegen. Daarnaast is hij geregistreerd EMDR Practitioner en schematherapeut bij de VST. Hij heeft veel ervaring met het behandelen van ernstige angststoornissen, posttraumatische stressstoornis en persoonlijkheidsstoornissen.


Profiel

Basje Wentink

Basje Wentink

Basje is kinderergotherapeut, specialist in zintuiglijke prikkelverwerking (ZiP) en in het behandelen van kinderen. Basje werkt sinds 1984 als ergotherapeut met kinderen in verschillende settingen. Zij is sinds 2008 werkzaam bij Ergotherapiepraktijk Ergo Actief.  Basje heeft ervaring binnen de kinderrevalidatie en het speciaal onderwijs.

Samen met collega Martine van Ergo Actief heeft zij regelmatig workshops en studiedagen gegeven over prikkelverwerking. Basje heeft ervaring met verschillende doelgroepen, hierbij  wordt er vaak gewerkt met interpreteren van gedrag en vaardigheden op basis van de prikkelverwerking. Basje werkt met kinderen binnen het ZML als het reguliere onderwijs. Daarnaast is ze onderdeel van kindteam Drachten, een samenwerkingsverband van meerdere disciplines die samen oplossingen zoeken voor kinderen met hulpvragen op meerdere gebieden.

Naast het geven van workshops voor 7 Zintuigen blijft haar basis het werken in Ergotherapiepraktijk Ergo Actief,  www.ergoactief.nl


Profiel

Bea Bolt

Bea Bolt

Bea Bolt is sinds 2002 werkzaam in de gezinspsychiatrie in Beilen, waarvan de laatste 10 jaar als behandelcoordinator/systeemtherapeut (NVRG). Bij de gezinspsychiatrie worden gezinnen veelal in een gedwongen kader opgenomen, ter beoordeling van ouderschap. Zij heeft ruime ervaring in het behandelen van gezinnen waarin ontkende kindermishandeling plaats gevonden heeft, daarbij gaat het om het onbespreekbare bespreekbaar maken. De methodieken van Andrew Turnell: Signs of Safety en Susie Essex: Similar but Different Roleplay en Words and Pictures spelen daarin een belangrijke rol. 

De basis van haar attitude als hulpverlener is het oplossingsgericht werken, of iets breder: werken vanuit een samenwerkingsmodel. Oprechte interesse in de ander, een lerende houding en nieuwsgierig zijn naar beweegredenen van de ander vindt ze belangrijk.


Profiel

Beatrijs Brand

Beatrijs Brand

Beatrijs is orthopedagoog/kinder-en jeugdpsycholoog met een ruime ervaring in diagnostiek en begeleiding van kinderen met leerproblemen in basis-en voortgezet onderwijs. Ze is specialist op het gebied van dyslexie. Daarnaast zijn handelingsgericht werken en executieve functies belangrijke aandachtsgebieden. Zij leidt de School Psychologische Praktijk, is regiebehandelaar, geeft supervisie en is actief in het postacademisch onderwijs.Profiel

Bernou Melisse

Bernou Melisse

Bernou Melisse is psycholoog bij Novarum centrum voor eetstoornissen en promovenda aan universiteit Leiden. Zij heeft meegewerkt aan ontwikkeling van een online begeleide zelfhulp voor patiënten met een eetbuistoornis en onderzoekt momenteel de effectiviteit. Ook is zij verantwoordelijk voor supervisie en training van de behandelaren. Daarnaast werkt zij als behandelaar voor patiënten met een eetbuistoornis, anorexia nervosa en boulimia nervosa. Hiervoor heeft zij in verschillende andere landen gewerkt waaronder in Saoedi Arabië waar nog maar nauwelijks onderzoek gedaan is naar eetstoornissen. Zij heeft daar de Eating Disorder Examination- Questionnaire (een diagnostische vragenlijst voor eetstoornissen) vertaald, cultureel aangepast en gevalideerd. De vragenlijst wordt momenteel in Saoedi Arabië gebruikt. Ze spreekt op (inter)nationale congressen en biedt zowel in binnen als buitenland trainingen aan voor de behandeling van de eetbuistoornis. Ook is zij door verschillende media geïnterviewd zoals Trouw, Algemeen Dagblad, Nu.nl, Psychologie magazine, etc.


Profiel

Bert Hoogstad

Bert Hoogstad

Drs Bert Hoogstad is GZ-psycholoog en supervisor Cognitieve Gedragstherapie.
Hij heeft een eigen praktijk in Zuid-Limburg waar hij voornamelijk
behandelingen geeft op ACT, Mindfulness en IBSR gebaseerd. Als freelancer
geeft hij opleidingen en supervisie in Acceptance and Commitment Therapy
(ACT), Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) en Inquiry Based Stress
Reduction (IBSR of anders gezegd; de vier vragen van Byron Katie) maar ook
Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Hij is een pionier van het eerste uur in
de derde generatie gedragstherapieën. Vanaf het jaar 2000 is hij in getraind
door John Kabat-Zinn, Mark Williams, Byron Katie en Steven Hayes. Hij
mediteert, beoefent yoga en maakt zijn cursisten graag enthousiast over een
leven zonder stressvol denken.


Profiel

Bram Peters

Bram Peters

In 2005 startte Bram met de opleiding Creatieve Therapie. Tijdens zijn afstudeerstage op de Psychiatrische Afdeling van het Gelreziekenhuis in Apeldoorn ontwikkelde hij zich, als deel van het multidisciplinair team, tot professional in de GGZ. Nadat Bram een aantal jaar werkte met jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblematiek richt Bram zich vanaf 2015 helemaal op BuroJIJ.

De ambitie om zich steeds verder te professionaliseren en aan te blijven passen aan nieuwe (wetensschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg was de drijfveer om zich te specialiseren in seksuologische hulpverlening. Samen met zijn opleiding in de Cognitieve Gedragstherapie maakt hem een veelzijdig en eigenzinnig behandelaar.  Ervaringsgericht werken aan doelen is de drijfveer van Bram bij BuroJIJ. Op creatieve wijze weet Bram kinderen en collega’s uit te dagen om buiten de kaders te denken om doelen op geheel eigen wijze te bereiken.

Bram is een van de oprichters van BuroJIJ en nadat hij zich de eerste jaren met name heeft gericht op behandelen en op het kwaliteitsmanagement. Bram houdt niet van poespas en kiest voor een doelgerichte, laagdrempelige aanpak.


Profiel

Carla Steeman

Carla Steeman

Carla Steeman werkt als cognitief gedragstherapeutisch werker bij GGZ Noord-Holland-Noord, bij de exposure werkplaats en deeltijdbehandeling Angststoornissen. Bij King verzorgt ze samen met Arnoud van Loon de cursusdag Perfectionisme. In deze dag gebruiken zij veel oefeningen die Carla heeft mee genomen uit haar werk als improvisatietrainer. Binnen het improvisatietheater leer je ook hoe je je perfectionisme los kan laten, kan spelen met wat er is en bijvoorbeeld een zin kan beginnen zonder dat je weet waar hij eindigt. 

Het doet haar veel plezier om dit aan anderen over te dragen, zowel binnen de therapie die in het AMC word aangeboden, als binnen de workshops en cursussen die Carla en Arnoud hierover geven. Dit in combinatie met technieken uit de CGT zorgt voor een prachtig aanbod.

Daarnaast geeft ze diverse gastlessen over exposure, zowel bij King als daarbuiten. In het najaar 2019 start ze samen met Arnoud een basiscursus CGW. 

Naast haar werk als cognitief gedragstherapeutisch werker en als improvisatietrainer is ze ook trainingsactrice. In die hoedanigheid kun je haar tegenkomen in verschillende CGT opleidingen bij King of elders.Profiel

Caroline Jager

Caroline Jager

Caroline Jager heeft, na een afgeronde master Pedagogische Wetenschappen waarbij de ontwikkeling van kinderen en gezinnen centraal staat, de opleiding tot systeemtherapeut afgerond. Zij is als gezins- en relatietherapeut geregistreerd bij de NVRG. Na een aantal jaar te hebben gewerkt in de jeugdhulpverlening als gezins- en relatietherapeut, is zij nu werkzaam als vrijgevestigd pedagoog en therapeut in de regio Utrecht.


Profiel

Caroline Jakimowicz

Caroline Jakimowicz

Caroline Jakimowicz is GZ-psycholoog en slaaptherapeut. Zij heeft uitgebreide werkervaring opgedaan binnen de (ziekenhuis)psychiatrie en medische psychologie. Momenteel zet zij haar kennis en ervaring in bij het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe. Daarnaast is zij als freelance psycholoog onder meer betrokken bij Medispy waar zij, voor een breed scala aan problematieken,  behandelingen vormgeeft binnen zowel de gespecialiseerde GGZ als de generalistische basis GGZ.


Profiel

Catrien Portegijs

Catrien Portegijs


Profiel

Charlotte Immerzeel

Charlotte Immerzeel

Charlotte Immerzeel is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut supervisor VGCt en EMDR Europe practitioner. Naast docent is zij werkzaam in haar eigen praktijk in Utrecht. Voorheen werkte ze poliklinisch in de specialistische GGZ met kinderen en jongeren, en met volwassenen. Charlotte geeft supervisie en leertherapie aan hen in opleiding tot cognitief gedragstherapeut of GZ-psycholoog. 


Zie voor meer informatie: https://praktijkaurelius.nl Profiel

Charlotte Nuhoff

Charlotte Nuhoff

Charlotte Nuhoff is als psychotherapeut/ GZ-psycholoog werkzaam in haar eigen praktijk Nuhoff Psychotherapie. Zij is gespecialiseerd in Cognitieve gedragstherapie en als supervisor aangesloten bij de VGCT, NIP en VKJP.

Haar expertise is het behandelen van angst- en dwangstoornissen, depressieve klachten en trauma’s bij kinderen en adolescenten. Ook heeft zij een affiniteit met autisme en LVB.

Zij heeft ruim 15 jaar ervaring als docent in de post-masteropleidingen voor psychologen en pedagogen. Een veilig en positief stimulerend leerklimaat staat bij haar voorop. Charlotte legt steeds de brug tussen de theorie en de praktijk, waarbij ze veel creatieve technieken en visuele ondersteuning toepast. Zij is pas tevreden als cursisten vol inspiratie en energie naar huis gaan na een cursusdag!


Profiel

Charlotte van der Wall

Charlotte van der Wall

Charlotte van der Wall is klinisch psycholoog, traumaspecialist, supervisor VGCT& EMDR en werkt als behandelaar, opleider en eigenaar van KieN, een instelling voor specialistische GGZ bij kinderen, volwassenen en gezinnen. Haar werkervaring heeft zij opgedaan in de algemene GGZ, de forensische psychiatrie, een traumacentrum, een traumakliniek, een instelling voor jeugdhulpverlening en een deeltijdbehandeling voor volwassenen. 

In 2017 richtte zij samen met 2 collega’s de instelling KieN op. Bij KieN werken ze met nieuwe inzichten over de organisatie van de zorg: de specialist in de voordeur en de client stelt zelf zijn behandelplan vast.  Kinderen en hun gezinnen kunnen bij KieN onder één dak geholpen kunnen worden. Charlotte is een inspirerende, creatieve persoonlijkheid die haar uitdaging haalt uit het versimpelen van complexe problemen. De analyses uit de cognitieve gedragstherapie zijn daarin wat haar betreft leidend, zowel voor het in kaart brengen van de problematiek als het in kaart brengen van de interactie in de spreekkamer. 


Profiel

Chris Korevaar

Chris Korevaar

Chris Korevaar, klinisch psycholoog/psychotherapeut, is werkzaam als hoofdbehandelaar bij PsyMens. Hij heeft jarenlang voor diverse grote instellingen gewerkt waarbinnen hij o.a. hoofddiagnostiek en behandelcoördinator was van team persoonlijkheidsstoornissen en trauma. Hij heeft met name veel ervaring op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek, zowel wat betreft diagnostiek als behandeling. Dit betreft zowel in groepssetting als behandelcoördinator voor het Centrum voor Psychotherapie alsook in individuele trajecten binnen de ambulante en (dag)klinische setting. 

Chris is als supervisor en trainer actief voor de Vereniging van Schematherapie, en werkzaam als docent en jaargroepopleider voor de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog, psychotherapie en GZ-psycholoog.


Profiel

Christine van Giesen

Christine van Giesen

Door goed te luisteren, door in de therapie echt samen te werken en te willen begrijpen, door niet te snel mijn ideeën op de voorgrond te zetten en door me breed te scholen, heb ik meer en meer mijn eigen weg gevonden, waarin ik uitga van de wijsheid en antwoorden die ieder in zichzelf draagt. Ik zie het als mijn taak als therapeut om mensen te helpen zicht te krijgen op deze innerlijke

bron van informatie, zodat zij hun eigen zin gaan vinden in het grillige landschap dat het leven soms kan zijn.Het met aandacht, mildheid, belangstelling en openheid op onderzoek uitgaan, stilstaan en goed om je heen kijken naar wat er nu is, zal tot ver na de therapie van blijvende waarde zijn. Niet zozeer de dingen veranderen, maar de manier waarop je kijkt naar de dingen. Iedereen

bezit zijn of haar eigen unieke verhaal, en ook de kracht om aan de slag te gaan met de vragen (en antwoorden) die daaruit voortkomen. Dit inspireert me en geeft zin in (en aan) mijn werk.

Naast mijn werk als psychotherapeut in een vrijgevestigde praktijk vind ik het een mooie aanvulling om les en supervisie te geven aan vakgenoten. Naast het vergaren en verfijnen van kennis van psychopathologie en methodische vaardigheden, is tevens van belang om als psycholoog zicht

te krijgen op de eigen persoon en houding. Deze vormen en bepalen in belangrijke mate de therapeutische werkwijze. Voor mij als psychotherapeut biedt lesgeven een kans om me steeds weer opnieuw te verdiepen in de theorie en deze te vertalen naar de praktijk.


Profiel

Clarisse van Gorkom

Clarisse van Gorkom

Clarisse van Gorkom is orthopedagoog, gezondheidspsycholoog, cognitief gedragstherapeut en seksuoloog. Na haar studies orthopedagogiek (VU, Amsterdam) en GZ-psychologie (RINO,  Utrecht/Amsterdam) heeft zij 15 jaar bij de afdeling Medische Psychologie gewerkt, zowel in een algemeen ziekenhuis als bij het astmacentrum Heideheuvel in Hilversum. Clarisse heeft daarnaast altijd een eigen praktijk (aan huis) gevoerd voor kinderen, jeugdigen en hun ouders. Vanaf 2010 werkt zij eveneens met volwassenen. 

Ze heeft een vijftal jaren op de kind- en jeugdpolikliniek van Altrecht gewerkt als gezinsbegeleider voor multi problem gezinnen. In 2015 heeft Clarisse de opleiding tot seksuoloog afgerond en geeft zij zowel trainingen als individuele therapie binnen haar eigen praktijk. In relatietherapie komen ook thema’s als intimiteit en seksualiteit aan bod. Daarnaast is ze werkzaam als supervisor, leertherapeut en docent (basiscursus VGCt Kind en Jeugd & volwassenen) en is ze voor de VCGt 6 jaar betrokken geweest in de ledenraad."


Begeleide intervisie van Clarisse

Vanzelfsprekend komen er veel werkgerelateerde thema’s (casuïstiek, samenwerking in een team, positie in een organisatie) aan bod in de intervisie, maar het is ook belangrijk (en wenselijk) dat intervisie-genoten een persoonlijke inbreng (zoals het omgaan met lastige cliënten, -tegen- overdrachtsfenomenen, gespreksvaardigheden, balans werk en privé) of leerdoel hebben.

Het prettige van een dergelijke intervisiegroep is om ervaringen uit te wisselen, met elkaar te kunnen oefenen, vertrouwd te durven zijn in het geven van feedback en reflectie. 

Juist door het gebruikmaken van verschillende technieken (ontleend aan de CGT interventies, ACT, Mindfulness) kan elk groepslid op eigen wijze kennismaken, oefenen en zich therapeutische en theoretische vaardigheden eigen maken en gaan toepassen!Profiel

 Claudia de Vries

Claudia de Vries

Claudia de Vries heeft 20 jaar ervaring op het gebied van systeemgerichte hulpverlening binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdbescherming en jeugdhulpverlening. Haar expertise terreinen zijn kinderen, jongeren en hun gezinnen in moeilijke omstandigheden. Momenteel is zij werkzaam als systeemtherapeut bij Kenterjeugdhulp waar zij werkt met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met complexe problematiek in de leeftijd van 0 tot 24 jaar, doorgaans met multi problem systemen. Eerst in generalistische ambulante poli teams en daarna in het specialistisch FACT Jeugd team.

Daarnaast heeft zij een eigen praktijk bij Stichting Doof & Co waar zij individuele, relatie- en gezinstherapie geeft aan doven en slechthorenden. Claudia is actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie en zit in de congrescommissie dat verantwoordelijk is voor het organiseren van het jaarlijkse landelijke congres, en inspirerende workshops en bijscholingsdagen.


Profiel

Colin van der Heiden

Colin van der Heiden

Colin van der Heiden heeft bijna 25 jaar ervaring als behandelaar bij diverse instellingen binnen de GGZ. Momenteel is hij als GZ-psycholoog/psychotherapeut werkzaam op de afdeling Angst en Dwang bij PsyQ in Rotterdam. Daarnaast is hij een dag per week werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam als bijzonder hoogleraar Klinische Psychologie. Hij is erkend supervisor van de VGCt en NVP, en geeft ruim 15 jaar les op het gebied van de cognitieve gedragstherapie. Hij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van angst- en dwangstoornissen. 

Met name van de gegeneraliseerde angststoornis, het onderwerp waarop hij in 2011 promoveerde, en de obsessieve compulsieve stoornis, waarnaar hij momenteel onderzoek doet. Hij heeft diverse wetenschappelijke publicaties op het vlak van de cognitieve gedragstherapie op zijn naam staan, waaronder (met anderen) het boek 'Cognitieve therapie: De basisvaardigheden'.


Profiel

Cristina Vellinga

Cristina Vellinga

Cristina Vellinga is een ervaren docent, onderzoeker en psycholoog. Haar aandacht voor culturele diversiteit heeft zich vertaald in het deelnemen aan tientallen activiteiten binnen en buiten het NIP, zowel op beleidsniveau als praktisch. Bijvoorbeeld als voorzitter van de sectie Interculturalisatie, lid van de expert groep Diversiteit van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ of psychosociale hulpverlener bij Dokters van de Wereld. 

Cristina is momenteel werkzaam in haar eigen praktijk en adviesbureau op gebied van cross-culturele psychologie en communicatie. Daarnaast is ze initiator en trekker van de commissie Culturele Diversiteit en Psychologie NIP en onderzoeker voor het RuG Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht. 


Profiel

Dagmar Kroeze

Dagmar Kroeze

Dagmar Kroeze is psycholoog-psychotherapeut, systeemtherapeut, docent en supervisor (VKJP). Ze heeft 18 jaar in verschillende GGZ instellingen gewerkt waar ze veel behandelervaring heeft opgedaan met diverse problematiek. Deze kennis en ervaring zet ze voort in haar eigen psychotherapiepraktijk: www.praktijkdialoog.nl.


Profiel

Daisy Alsemgeest

Daisy Alsemgeest

Daisy Alsemgeest is cognitief gedragstherapeut en heeft zich de laatste jaren met name gespecialiseerd in Compassion-Focused Therapy (CFT). Ze is hierin getraind door de grondlegger van de CFT: Professor Paul Gilbert, in Derby. Daisy werkt als studentenpsycholoog bij de Universiteit van Amsterdam. Daar geeft ze behandelingen, ontwikkelt en verzorgt ze trainingen en workshops op basis van CFT (Compassionate Mind Training) aan studenten, promovendi en studieadviseurs. In haar behandelingen richt Daisy zich voornamelijk op stressklachten, overmatig perfectionisme, faalangst, overmatige zelfkritiek en depressie.


Profiel

Debbie Been

Debbie Been

Debbie Been is werkzaam als vrijgevestigd GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en EMDR Europe practitioner in Broek in Waterland. Zij is tevens supervisor VGCt en EMDR. Eerder werkte ze als cognitief gedragstherapeut op dubbele-diagnostiekafdelingen en in het gevangeniswezen. Zij heeft veel ervaring met (complexe) PTSS, ernstige angststoornissen, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek en psychiatrie. Ook werkt ze veel met mindfulness en ACT. Daarnaast is Debbie bestuurlijk actief.


Profiel

Denise Beuvens

Denise Beuvens

Denise Beuvens is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCt. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.


Profiel

Denise Matthijssen

Denise Matthijssen

Denise Matthijssen is SPV, ACT-trainer, systeemtherapeut en supervisor NVRG. Denise heeft ruim 25 jaar klinisch en ambulante ervaring in werken met jongeren en hun gezinsleden. Zij is auteur van de boeken 'ACTief opvoeden' (Hogrefe 2012), 'Samen ACTief in je gezin' (Lannoo 2015) en 'ACT your way' (Boom 2018). Denise is supervisor NVRG voor systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkende in opleiding. Daarnaast is zij erkend TTC gever voor de opleiding tot systeemtherapeut. 

Bij het lesgeven ligt haar focus op het verbinden van de theorie (kennis) aan de eigen ervaringen, het ontwikkelen van vaardigheden en het ontwikkelen van een eigen, therapeutische houding. Denise heeft een ruime ervaring in het begeleiden van jongeren, ouders, gezinnen en groepen op basis van ACT (voor meer informatie zie www.denisematthijssen.nl) .


Profiel

drs. Raymond Beerman

drs. Raymond Beerman

Raymond Beerman is als GZ-psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut en supervisor VGCt al geruime tijd werkzaam binnen de jeugd-GGZ. 

Momenteel als Hoofd Zorgontwikkeling binnen Parlan/De Praktijk, waar de integratie van Jeugd-GGZ en Jeugdhulpverlening een speerpunt is.


Profiel

Elise de Bree

Elise de Bree


Profiel

Ella de Stigter

Ella de Stigter

Ella de Stigter studeerde Psychologie aan de Universiteit Utrecht en studeerde daar af in de klinische richting. Na haar studie werkte zij een jaar bij Ensis en vervolgens zo'n 10 jaar op een gespecialiseerde angstpoli bij PsyQ. Sinds eind 2015 werkt zij bij Psychologenpraktijk van den Elshout. Ella is naast GZ-psycholoog ook cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt. Daarnaast is zij als schematherapeut aangesloten bij zowel de Nederlandse Vereniging voor Schematherapie (VSt, ook supervisor)  als Internationale Schematherapievereniging (ISST). 


Profiel

Elsbeth Emsbroek

Elsbeth Emsbroek

Elsbeth Emsbroek is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en supervisor voor de VGCt. Sinds 1997 is zij werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en heeft zowel ervaring met het werken in de gespecialiseerde GGZ als in de generalistische basis GGZ. Na 15 jaar werken voor grote GGZ-instellingen, is Elsbeth in 2012 een eigen praktijk begonnen in Amsterdam West, waar zij onder één dak samenwerkt met de huisartsen, de POH GGZ-ers, een haptotherapeut en een vrijgevestigd psychiater. Profiel

Els de Rooij

Els de Rooij

Els de Rooij is geregistreerd GZ-psycholoog en psychotherapeut en supervisor/lid VGcT. Ze is ruim 20 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Lange tijd is ze werkzaam geweest in de specialistische GGZ (specialisatie jeugd en jongvolwassenen). Momenteel werkt ze, naast de praktijk Els de Rooij in Culemborg, bij de Psychologen Praktijk Perspectief in Culemborg. Naast haar werk in beide praktijken geeft ze les in het postdoctoraal onderwijs en is ze co auteur van ACT your way en ACT in Balans.


Profiel

Elseline Scherpenisse

Elseline Scherpenisse

Elseline Scherpenisse is GZ-psycholoog, IMH specialist en EMDR supervisor. Ze heeft ruim vijftien jaar ervaring in het behandelen van getraumatiseerde kinderen, jongeren en gezinnen. Haar expertise ligt met name in de interculturele psychiatrie. Elseline werkt bij Youz, in het i-psy team voor Jeugd en Gezin in Zaandam. 


Profiel

Els Loeb

Els Loeb

Els Loeb, klinisch psycholoog/psychotherapeut, is een enthousiaste docente. Zij heeft ruime ervaring met het geven van basis- en vervolgcursussen Schematherapie. Haar spreekt de schematherapie aan omdat het een methode is die cliënten en hulpverleners veel handvatten biedt in het doorgronden en veranderen van hardnekkige problematiek. Els was in het begin van haar carrière muziektherapeut, het belang van ervaringsgericht werken heeft zij in die jaren ervaren. In de schematherapie komen voor haar de verschillende psychotherapeutische technieken in combinatie met ervaringsgericht werken weer bij elkaar. 

De centraal staande relatietechniek limited reparenting biedt veel ruimte om met de cliënt samen de vaak ingewikkelde interacties in de werkrelatie te gaan begrijpen en verbeteren. Dat dit ook leuk kan zijn leer je in deze cursus.

Cursisten geven als feedback dat Els een veilige sfeer weet te creëren waarbinnen de cursisten de ruimte ervaren om met elkaar te oefenen en zich de technieken eigen kunnen maken; het ontwikkelen van je eigen stijl, terwijl je de techniek methodisch goed toepast. Els besteedt in de basiscursus veel aandacht aan het opstellen van een casusconceptualisatie, de onderlegger voor je behandeling. Tijdens iedere bijeenkomst in de basis- en vervolgcursus komen de experiëntiële technieken, zoals meerstoelentechniek en imaginatie, aan bod. Zij kiest voor het verdelen van de bijeenkomsten over een langere periode, zodat jij in staat gesteld wordt ervaringen op te doen. Vaardigheden ontwikkel je door te doen en te herhalen en daar is tijd voor nodig. De in de basiscursus opgebouwde samenwerking in de cursusgroep wordt voortgezet in de verdiepingscursus. Cursisten geven aan dat zij dit als prettig ervaren.

Els heeft haar ervaring met schematherapie opgedaan in de 12 jaar dat zij werkte op het Centrum voor Psychotherapie van Pro Persona. Zij zette samen met het multidisciplinaire team een groepsschematherapeutische behandeling binnen een (dag)klinische afdeling voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek op.

Deze ervaring gebruikt zij nu in haar functie als behandelaar en programmaleider in de acute psychiatrie. De groepsschematherapie in combinatie met individuele sessies voert zij uit binnen het zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast is zij werkzaam als opleider/supervisor/leertherapeut in haar eigen praktijk Els Loeb: Psychotherapie, Advies en Opleiding.

Els is supervisor van de Vereniging Schematherapie, de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt), de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en opleider van de Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie. 


Profiel

Elvira  Hensema

Elvira Hensema

Elvira Hensema is Psychotherapeut, GZ-psycholoog en K&J-psycholoog NIP werkzaam binnen de medische psychologie. Met ruim 10 jaar ervaring binnen verschillende organisaties over diverse werkvelden (onderwijs, klinische behandelsetting, eerste lijn en gespecialiseerde kinder- en jeugd GGZ) heeft zij zich inmiddels voornamelijk gespecialiseerd in de medische (kinder)psychologie. Elvira is integratief opgeleid, wat ook blijkt in de praktijk, waarbij ze gebruik maakt van de mogelijkheden die de cognitieve gedragstherapie (o.a. EMDR en gevolgenmodel), systeemtherapie, speltherapie, hypnotherapie en cliëntgerichte therapie haar bieden.


Profiel

Erica Westerveld

Erica Westerveld

Naast een opleiding tot Z-verpleegkundige heb ik de opleiding maatschappelijk werk gedaan, hogere kaderopleiding pedagogiek, specialisatie orthopedagogiek ( nu Master) behaald en vervolgens de wo studie zorg ethiek en beleid afgerond. Sinds 1973 ben ik werkzaam in Zorg en Welzijn als begeleider, verpleegkundige of docent. Aansluiten bij de ander die je mag ondersteunen, onderwijzen of begeleiden is voor mij belangrijk. Waarbij het een uitdaging is om ervaring en deskundigheid te gebruiken en vooral ook te delen daar waar dat nodig of gewenst is. Sinds 2009 ben ik werkzaam als zzp'er. 


Profiel

Erik Jongman

Erik Jongman

Erik Jongman is psycholoog/psychotherapeut. Hij werkt met forensisch psychiatrische jeugdige delinquenten en is hoofddocent Adolescentie bij de opleiding tot klinisch psycholoog en docent gedragsstoornissen bij de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog.


Profiel

Erik Lagendijk

Erik Lagendijk

Sinds enkele jaren geef ik met veel plezier supervisie. In mijn rol van supervisor stel ik de persoonlijke ontwikkeling van de supervisant centraal en ik herken mij dan ook in de interpersoonlijke stijl. Mijn huidige supervisanten noemen mijn stijl: persoonlijk, oprecht, inzichtgevend, confronterend en veilig.  Al vele jaren werk ik als behandelaar bij De Waag te Amsterdam en heb daar ruime ervaring in de forensische psychiatrie opgebouwd, zowel in het werken met jeugd, gezinnen als volwassenen (individueel en groep). Ik ben van oorsprong Kinder- en Jeugdpsycholoog.  Ik geef supervisies voor de GZ, VGCT en NVRG.  

Sinds ruim een jaar geef ik les en heb ik samen met twee collega's een eigen praktijk.

Ik hoor het graag als je interesse hebt!

  • Regio: Noord-Holland
  • Supervisor VGCt / NVRG/ GZProfiel

Erik ten Broeke

Erik ten Broeke

Erik ten Broeke is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Sinds circa 20 jaar is hij als opleider/supervisor voor de VGCt betrokken bij verscheidene opleidingen cognitieve gedragstherapie. In dat kader heeft hij samen met Steven Meijer een opleidingscentrum opgericht: STER-opleidingen (www.ster-opleidingen.nl) te Deventer. Voorts is hij door EMDR-Europe gecertificeerd als trainer EMDR. Samen met Ad de Jongh verzorgt hij al jaren de EMDR-opleidingen in Nederland en schreven zij tal van artikelen en boeken over EMDR, waaronder ‘Handboek EMDR’, ‘Praktijkboek EMDR’ en ‘Vraagbaak EMDR’. 

Daarnaast publiceert hij artikelen over met name cognitieve gedragstherapie, angststoornissen en schreef hij – samen met anderen - verscheidene boeken over cognitieve gedragstherapie.


Profiel

Erik van de Kraats

Erik van de Kraats

Erik van de Kraats werkt als supervisor, consultant en systeemtherapeut bij het dr. Leokannerhuis in Amsterdam, bij de poliklinische afdelingen Kind & Jeugd, Jongeren en Volwassenen. Daarnaast is hij opleider en supervisor van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie. Hij is als (hoofd)docent betrokken bij diverse systeemtherapieopleidingen, STW opleidingen, een gz-opleiding en (post) HBO opleidingen. Vanaf 1977 heeft Erik gewerkt in de kinder-, jeugd- en gezinspsychiatrie, jeugdzorg en verslavingszorg, waarvan vanaf 1991 als systeemtherapeut. Vanuit zijn eigen praktijk geeft hij supervisie, trainingen en workshops bij GGZ-, kinder- en jeugdzorginstellingen.

 Profiel

Esra Schuiling-Kayihan

Esra Schuiling-Kayihan

Esra Schuiling is GZ psycholoog, senior schematherapeut en supervisor VGCt. Zij werkt in eigen praktijk en is aangesloten bij Psyche & Zwangerschap. Zij heeft zich met name gespecialiseerd in het werken met moeders die last hebben van depressieve en/of angstklachten met milde persoonlijkheidsproblematiek en moeite hebben met de hechting met hun kindje. Zij heeft een schematherapie groep voor mama's ontwikkeld en voert onderzoek uit naar het effect op de hechtingsrelatie tussen moeder en kind. 


Profiel

Esther Derksen

Esther Derksen

Esther Derksen is klinisch psycho­loog-psycho­thera­peut en supervisor schematherapie en VGCt. Ze is werk­zaam bij de GGzPraktijk in Arnhem, werkt hoofdzakelijk met patiënten met complex trauma en per­soon­lijk­heids­stoor­nissen en geeft groepsgewijze en indivi­duele schemathera­pie in een ambu­lante setting. Hiernaast geeft ze diverse cursussen over schematherapie.


Profiel

Esther Frusch

Esther Frusch

Sinds 2009 is Esther werkzaam bij Brijder jeugd, waar zij gestart is als sociotherapeut/maatschappelijk werker op de jeugdkliniek Mistral. Zowel de detox als de behandel kliniek. Hier he groepstrainingen gegeven op basis van cognitieve gedragstherapie. Gedurende deze periode heb ik een aantal keer les gegeven op een hogeschool. Naderhand ben ik in 2012 gestart met de opleiding voor cognitief gedragstherapeutisch werkers VGCT. In 2014 heb ik de overstap gemaakt naar Brijder jeugd ambulant en werkte ik met het CGT bij middelengebruik protocol. Tegelijkertijd was ik werkzaam in het FACT jeugdteam in Hoofddorp waar ik outreachend werkte om zorgwekkende en zorgmijdende jongeren weer in zorg te krijgen. In 2016 ben ik overgestapt naar dezelfde teams in Leiden. Brijder jeugd ambulant en FACT jeugdteam LUMC-Curium. In deze jaren heb ik regelmatig workshops en lezingen verzorgd. In 2017 heb ik de opleiding tot MBCT trainer gevolgd en ben ik geregistreerd bij de VVM. 

Per 2021 ben ik gestopt bij het Fact jeugdteam en ben ik mij nog meer gaan richten op de CGT behandelingen voor angst en depressie bij Brijder jeugd. Ik heb een drie daagse training voor schematherapie gevolgd. Samen met een collega CGT-er heb ik ambulante groepstrainingen ontwikkeld en gegeven over emotie regulatie, cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik en leefstijl training. 

Per 2022 ben ik daarnaast een dag in de week werkzaam als schoolcoach. 

Sinds 2021 vertegenwoordig ik de cognitief gedragstherapeutisch werkers in het bestuur van de VGCT (vereniging voor gedrag en cognitieve therapieën).


Profiel

Eugenie Beijer

Eugenie Beijer

Eugenie Beijer is als klinisch psycholoog-psychotherapeut werkzaam binnen het Centrum voor Psychosomatiek/Poli Psychiatrie van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg. Zij is als groepspsychotherapeut hoofdbehandelaar van diverse dagbehandelingsgroepen. Hiervoor werkte zij binnen De Viersprong op een Kliniek voor Schematherapie. Haar expertise ligt op het vlak van aanhoudende lichamelijke klachten (ALK), persoonlijkheidsproblematiek en trauma. Zij is supervisor van de Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie, Vereniging voor Schematherapie en Dynamische Interpersoonlijke Therapie (een register binnen de NVPP). Daarnaast is zij EMDR-practioner. Zij is tevens als docent verbonden aan diverse gz-, psychotherapie en kp-opleidingen.


Profiel

Eva Eggink

Eva Eggink

Eva Eggink is orthopedagoog-generalist. Zij heeft ruime ervaring in de gedwongen jeugdzorg, zowel als uitvoerend medewerker (gezinsvoogd) als gedragswetenschapper. Ze is expert op het gebied van met traumagerelateerde problematiek en hechtingsproblematiek binnen multistress gezinnen. Daarnaast is een belangrijke taak het begeleiden van de uitvoerend medewerkers individueel en in teamverband. Het werken met gezinnen met weerstand is bekend terrein voor haar waarin zij ook persoonlijk ervaren heeft welk effect dit heeft op haar werkplezier en interactie met het gezin. 


Profiel

Femke van de Linde

Femke van de Linde

Femke van de Linde is psychotherapeut en GZ-psycholoog. Na ervaring te hebben opgedaan bij een grote GGZ-instelling is zij werkzaam in haar eigen praktijk. Zij is cognitief gedragstherapeut, supervisor en docent VGCt, EMDR practitioner en EMDR supervisor (VEN).


Profiel

Fenna Appelman

Fenna Appelman

Fenna Appelman, Orthopedagoog Generalist. Heeft ruim 15 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening. Op dit moment is ze werkzaam bij Koeljeugdzorg &JGGZ, daar is ze onderdeel van het specialistische ambulante team en (regie)behandelaar binnen de JGGZ. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk voor hulp aan volwassenen en supervisie (NVO-NIP-SKJ). Haar interesse ligt op het gebied van trauma en de gevolgen daarvan. Ze is EMDR practitioner, opgeleid in BEPP, EFT (smarttapping), Slapende honden wakkermaken! CGT, waaronder Write Junior.


Profiel

Fieke Wellink

Fieke Wellink

Fieke Wellink is GZ-psycholoog/Orthopedagoog-generalist en supervisor voor NVO, NIP en SKJ. Zij heeft vanaf 2007 een eigen praktijk Wel~link, welke zij tot zomer 2018 heeft gecombineerd met werkzaamheden bij VTO Vroeghulp Amsterdam als IMH professional. Daarvoor heeft zij 16 jaar gewerkt binnen de specialistische Jeugd-GGZ. Met als aandachtsgebieden oa: ASS al dan niet met verstandelijke beperking, systemische werken, diagnostiek van sociaal-emotionele/ontwikkelingsstoornissen binnen de context van het kind en IMH. Zij werkt als freelancer voor Perspectief GZ en is als docent verbonden aan meerdere instanties.


Profiel

Floriaan Demeester

Floriaan Demeester

Ik ben psycholoog en gedragstherapeut. Na een decennium ambulante verslavingszorg in Vlaanderen werk ik voor Emergis in Zeeland, waar ik mij voornamelijk bezighoud met flexible assertive community treatment. Ik was van meet af aan geboeid door de cliëntgerichte benadering maar bleef zoeken naar manieren om die grondhouding te combineren met de werkwijze van een scientist-practitioner. In de cognitieve gedragstherapie leerde ik casussen functioneel analyseren en van daaruit was de stap naar acceptance commitment therapie en andere 3e generatie gedragstherapieën snel gezet. Momenteel verdiep ik mij in procesgerichte gedragstherapie, een therapiekader dat wetenschappelijk handelen en een warmbloedige contactstijl mooi weet te combineren. In mijn therapieën en trainingen houd ik het (leer)proces nauw in de gaten zonder dat dit ten koste gaat van speelsheid en plezier.


Profiel

Franka Groote

Franka Groote

Drs. F.L. Groote, psychotherapeut/GZ-psycholoog, vrijgevestigd cognitief gedragstherapeut. Franka Groote (1965) is sinds 2005 werkzaam als supervisor en docent voor de VGCt, NPV en de vereniging EMDR Nederland. Daarnaast werkt ze, na jaren binnen de GGZ gewerkt te hebben op verschillende afdelingen in verschillende functies, sinds 2008 als cognitief gedragstherapeut in haar eigen praktijk.


Profiel

Fredrike Bannink

Fredrike Bannink

Fredrike Bannink is klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, opleider/supervisor VGCt en jurist. Daarnaast is zij oud-voorzitter van de sectie Positieve Cognitieve Gedragstherapie bij de VGCt, internationaal keynote spreker, trainer en auteur van 50 boeken.


Profiel

Gabriëla Reuhl

Gabriëla Reuhl

Gaby Reuhl is systeemtherapeut bij de NVRG en cognitief gedragstherapeut bij de VCGT. Verder is zij docent Systemisch werken aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen en verzorgt zij de modules Narratieve gespreksvoering en Circulair vragenstellen aan de verschillende deeltijdopleidingen. Gaby heeft ervaring als systeemtherapeut in de jeugdzorg, in de kinder- en jeugdpsychiatrie en de psychiatrie volwassenen. Sinds enkele jaren werkt zij zelfstandig als vrijgevestigd systeemtherapeut in haar eigen praktijken in Nijmegen en Utrecht.

Voorheen was zij als systeemtherapeut en docent verbonden aan de specialistische teams van Kindergeneeskunde Academisch Ziekenhuis Nijmegen.


Profiel

Geerke van Sprundel

Geerke van Sprundel


Profiel

Geertje Lamboo

Geertje Lamboo

Geertje Lamboo is werkzaam als GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, systeemtherapeut i.o. en supervisor bij Abate, expertisecentrum Angst en Trauma. Naast individuele behandelingen voert ze bij Abate ook systeembehandelingen uit. Tevens is ze praktijkopleider voor de GZ-opleiding bij Abate. Naast Abate heeft Geertje een eigen praktijk voor een paar uur in de week. 

Ze heeft eerder lange tijd bij GGZ Noord-Holland-Noord gewerkt binnen de volwassenzorg en jeugdpsychiatrie. Haar ervaring binnen de volwassenzorg en jeugdpsychiatrie combineert zij nu in de systeembehandelingen.


Profiel

Gerhard van Cappellen

Gerhard van Cappellen

Gerhard van Cappellen werkt als orthopedagoog generalist bij Amerpoort en heeft een brede ervaring in het werken met mensen met een verstandelijke beperking. De laatste jaren richt hij zich vooral op mensen met een licht verstandelijke beperking die daarnaast te maken hebben met andere problemen zoals psychische klachten of verslaving. Daarnaast geeft hij supervisie en werkbegeleiding aan gedragsdeskundigen.


Profiel

Gerrie Hendriks

Gerrie Hendriks


Profiel

Gerrit van Ramshorst

Gerrit van Ramshorst

Gerrit van Ramshorst is psychotherapeut. Hij heeft zich vooral gespecialiseerd in de systeemtherapie, al sinds het begin van zijn loopbaan werkt hij met gezinnen. Tevens is hij cognitief gedragstherapeut die veel gebruik maakt van schematherapie.

Hij heeft een brede belangstelling met ervaring in zowel klinische als ambulante settings. Momenteel werkt hij al meer dan 20 jaar in de kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Gerrit geeft al zo’n 15 jaar cursus op het gebied van systeemtherapie en is als opleider erkend door de NVRG, NVP en VGCt. Hij is ook actief als (leer)supervisor voor dezelfde beroepsverenigingen en houdt zich bezig met het opleiden van supervisoren.


Profiel

Glenn Dumont

Glenn Dumont

Glenn Dumont is een gelicenseerd klinisch farmacoloog, universitair docent Klinische farmacologie en farmacotherapie aan de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool Zuyd, die zich heeft toegespitst op psychofarmaca, d.w.z. alle medicatie die de psyche beïnvloedt. Daarnaast is hij redacteur van Psyfar, een nascholingstijdschrift voor psychiaters en psychologen. 

Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring met psychofarmacologisch onderzoek en met onderwijs aan een zeer divers publiek (nascholing aan psychiaters, psychologen, apothekers, verpleegkundige specialisten, de farmaceutische industrie, GGZ- en andere zorgverlenende instellingen) en focust daarbij primair op de praktische toepassing van wetenschappelijke inzichten. Ook publiceert hij regelmatig boeken en in nationale en internationale vaktijdschriften. Als zelfstandig consulent adviseert hij behandelaars met betrekking tot de toepassing van psychofarmaca in de praktijk. 


Profiel

Hameeda Lakho

Hameeda Lakho

Hameeda Lakho is auteur, spreker, coach, trainer en expert over de langetermijngevolgen van kindermishandeling. Lotgenoten, professionals en organisaties zien haar ervaringsdeskundigheid als een grote toegevoegde waarde. Als geen ander weet Hameeda hoe groot de effecten van kindermishandeling zijn, en hoe moeilijk de zoektocht kan zijn naar juiste hulp. Als auteur schreef ze drie succesvolle autobiografische boeken over haar traumatische jeugd en de gevolgen ervan zoals 'Geheim geweld', 'Verborgen tralies' en 'Gebroken cirkel'. 


Profiel

Hanneke Kalisvaart

Hanneke Kalisvaart


Profiel

Heidi Hessing

Heidi Hessing

Heidi is zelfstandig ondernemer als coach en facilitator,  tevens aangesloten als netwerkpartner bij Zelfbewust Academy. Naast het bieden van coaching faciliteert ze diverse programma’s in binnen- en buitenland op het gebied van bewustwording, zelfzorg en innerlijk leiderschap. Ze maakt graag gebruik van wat de natuur te bieden heeft.

Ze staat voor ervaren en leren vanuit je natuurlijke kracht: het beste uit jezelf halen en anderen in staat stellen dat ook te doen.

Voordat zij zich volledig besloot te richten op coaching en faciliteren heeft zij meer dan 20 jaar ervaring opgedaan op diverse behandelgroepen en in verschillende leidinggevende functies in de jeugdzorg, kinderopvang en GGZ.

Naast haar werk is ze dochter, zus, partner en moeder van drie tienerdochters.


Profiel

Hendrik Christiaan Koelewijn

Hendrik Christiaan Koelewijn

Henri Koelewijn is als Orthopedagoog-Generalist werkzaam bij Amerpoort. Hij is als gedragsdeskundige verbonden o.a. aan Christophorus in Bosch en Duin; een woonlocatie voor kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Daarnaast geeft Henri ook Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag.


Profiel

Henk Pijnenburg

Henk Pijnenburg

Henk Pijnenburg is klinisch psycholoog. Hij was van 1973 t/m 2003 verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en tot oktober 2012 werkzaam als clinicus in de kinder- en jeugdpsychiatrie bij Triversum in Alkmaar en de Bascule in Amsterdam. Henk is betrokken bij de opleiding tot GZ-Psycholoog en orthopedagoog-generalist, lid van de beroepsverenigingen NIP en NVO, en van de specialistische verenigingen VGCt en NVRG. Hij is zeer geïnteresseerd in het empirisch onderzoek binnen het domein van de systeemtherapie.


Profiel

Hermanja Hage-Kok

Hermanja Hage-Kok

Hermanja Hage-Kok is GZ-psycholoog, supervisor VGCT/BEPP, EMDR-practitioner en werkt daarbij graag met schematherapie (incl. imaginaire rescripting), oplossingsgerichte therapie en ACT. Naast klinische psychologie studeerde Hermanja ook cross-culturele psychologie. Haar specialisaties liggen op het gebied van PTSS en rouw, angststoornissen, burn-out en existentiële vragen. Voor Hermanja staat één formule centraal in haar werk: een goede behandeling = goede techniek + goede relatie. Zowel als therapeut als docent spant zij zich ervoor in om een laagdrempelig platform te bieden, waarbij vanuit veiligheid en verbinding een onderzoekend en lerend werkklimaat kan ontstaan. Hermanja werkt in haar eigen praktijk in Amsterdam in de basis-GGz, alsmede voor ARQ IVP, voor wie zij mensen behandeld met werkgerelateerd trauma. Ze verzorgt trainingen voor zowel studenten als vakgenoten. 


Profiel

Hetty Verzaal

Hetty Verzaal

Hetty Verzaal is directeur van Ovidio, is zelfstandig, onafhankelijk adviseur en trainer op het gebied van vraag gestuurd, oplossingsgericht werken en empowerment. Daarnaast is zij hoofddocent, docent en supervisor bij de postmaster opleiding voor Orthopedagoog-Generalist. Vanaf 2004 bij de PDBO in Leiden en Amsterdam en vanaf  2021 bij Kingnascholing in Amsterdam. Hetty is orthopedagoog-generalist, gezondheidszorgpsycholoog, gezins- en relatietherapeut en geregistreerd supervisor bij de NVO.

Hetty omschrijft zichzelf  in de eerste plaats als een orthopedagoog in hart en nieren. De afgelopen 40 jaar heeft zij diverse functies vervuld in de jeugdzorg, waaronder directeur en orthopedagoog van de residentiële jeugdzorg instelling Op Dreef te Amsterdam, programmamanager Families First in A’dam en gedragswetenschapper bij het Sociaal-agogisch Centrum te Amsterdam. Van 1992 tot 1998 was zij tevens als klinisch docent orthopedagogiek verbonden aan de Rijksuniversiteit te Groningen, met als specialisatie gezinsdiagnostiek en gezinsbehandeling. Van 2003 tot jan. 2019 als klinisch docent bij de faculteit der Gedrags- en bewegingswetenschappen, bij de bachelor- en masteropleiding Pedagogische Wetenschappen.

Van meet af aan is haar missie: bekijk problematiek van cliënten in de bredere context en heb vooral ook oog voor wensen, behoeften, kwaliteiten en krachten van de ander en sluit daar expliciet bij aan. Om een wetenschappelijke onderbouwing aan haar gedachtengoed en ervaringen te geven, promoveerde zij in 2002 op de betekenis van empowerment voor het concrete handelen van beroepskrachten in de jeugdzorg. De resultaten van haar onderzoek bevestigden haar in haar overtuiging dat succes in de hulpverlening vooral correleert met een open, respectvolle en positief ingestelde grondhouding van de hulpverlener. In die tijd maakte zij kennis met de oplossingsgerichte benadering. Zij beschouwt deze benadering als de beste vertaalslag van het concept empowerment en besloot zich daar verder in te verdiepen. Vanaf 2003 heeft zij haar eigen bedrijf met een duidelijk gefundeerde visie en missie: sluit aan bij de belevingswereld van de ander, geef erkenning voor de door de ander beleefde problemen,  en ga vervolgens samen op zoek naar wat de ander wenst te veranderen, hoe hij dat wil veranderen, daarbij oog hebbend voor de kwaliteiten en krachten van de ander. De ander is dan iedereen die bij de cliënt direct en/of indirect betrokken is. Ouders en andere verwanten, maar ook collega’s en management.


Profiel

Ilona van Gool

Ilona van Gool


Profiel

Ilse van Kuilenburg

Ilse van Kuilenburg

Mijn expertise ligt op het gebied van kinderen, jongeren, en jongvolwassenen in de BGGZ en SGGZ. Naast mijn werk als regiebehandelaar binnen een ambulante SGGZ afdeling in Zuid-Holland, heb ik afgelopen zomer (2022) mijn eigen praktijk opgezet voor Generalistische BGGZ (jeugd en volwassenen). In mijn werk heb ik kennis en ervaring opgedaan met een diversiteit aan (complexe) problematiek (bijv. trauma, verslaving, ADHD, angst, persoonlijkheidsproblematiek) en ben ik gewend aan systemisch en multidisciplinair werken. Daarnaast geef ik al jaren met veel plezier les binnen de POH-GGZ opleiding, CGW en CGT opleiding K&J en Volwassenen (VGCt).  


Profiel

Indra Spierts

Indra Spierts

Indra Spierts is  door EMDR Europe gecertificeerd als zowel EMDR Volwassen als EMDR Kinder- en Jeugd trainer. Als EMDR supervisor en GZ Psycholoog en Kinder-  & Jeugdpsycholoog  is zij sinds ruim 25 jaar  werkzaam binnen de Geestelijke gezondheidszorg als behandelaar.

Cursisten ervaren haar manier van lesgeven als enthousiast, met duidelijk veel  praktijkervaring, goed aansluitend bij de doelgroep van de training.

Als docent is zij werkzaam in postdoctorale- en nascholingsopleidingen.Profiel

Ingeborg Snel

Ingeborg Snel

Ingeborg Snel is als logopedist al bijna 20 jaar betrokken bij cliënten met een meervoudige beperking, waaronder mensen met cognitieve, auditieve en communicatieve beperkingen. Zij is gespecialiseerd in o.a. communicatie en zintuiglijke prikkelverwerking (ZiP). Daarbij is zij beeldcoach Interactie en Communicatie (VIB/ICB). Ingeborg heeft veel behandelervaring vanuit haar werk met dove, meervoudig beperkte kinderen. In 2017 heeft zij met haar collega’s het programma HoorSpel ontwikkeld om vanuit plezier en beweging en middels spel met muziek en geluiden het gehoor van deze kinderen te trainen.

Naast het verzorgen van cursussen en trainingen is Ingeborg werkzaam in een multidisciplinair team bij Koninklijke Kentalis, waarbij ze de graag de relatie tussen communicatie en zintuiglijke prikkelverwerking aan het voetlicht brengt, in zowel diagnostiek, advisering, coaching en behandeling van deze doelgroep en zijn omgeving, zoals ouders en begeleiders. Ingeborg heeft ruime ervaring binnen zowel onderwijs als zorg. Op dit moment werkt Ingeborg bij het Kentalis Communicatie Behandelteam.


Profiel

Ingrid Duinkerken

Ingrid Duinkerken

Ingrid Duinkerken (1967) is sinds 2015 werkzaam als systeemtherapeut NVRG in de acute psychiatrie bij een grote GGz instelling. Daarnaast is zij in 2021 als zelfstandig systeemtherapeut begonnen en werkt daarbij vooral in gezinnen met jongeren en adolescenten. Ook geeft zij relatietherapie. 

Naast het geven van therapie is Ingrid ook actief met het verzorgen van opleidingen voor systeemgericht werken voor de POH-GGZ en geeft zij workshops.


Profiel

Ingrid Mater Malij

Ingrid Mater Malij

Ingrid Mater Malij is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR practitioner, schematherapeut in opleiding en supervisor VGCT. Zij heeft ervaring met cognitieve gedragstherapie zowel face to face als via internet. Twee jaar is zij werkzaam geweest voor Interapy. Zij heeft 8 jaar bij HSK voornamelijk met volwassenen gewerkt middels protocollaire cognitieve gedragstherapie. De laatste 2 jaar heeft ze daar ook kinderen en jongeren behandeld. 

In 2010 is zij bij Triversum, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, gaan werken. In eerste instantie als behandelcoördinator op de jeugdkliniek, waar jongeren van 12 tot 18 worden opgenomen met ASS, psychoses, gedragsproblemen, eetstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. 

In september 2011 heeft zij de overstap gemaakt naar de polikliniek van Triversum te Alkmaar. Daar behandelde zij met name jongeren met eetstoornissen ook in groepstherapie. Daarnaast deed zij daar diagnostisch onderzoek en behandelde zij kinderen en jongeren met andere AS-I of AS-II problematiek en gaf daarbij ouderbegeleiding. Zij was programmacoördinator van het zorgprogramma Eetstoornissen.

Per 1 oktober 2016 is zij werkzaam als GZ-psycholoog bij de GGZ Noord Holland Noord, centrum voor Kind en Jeugd, te Hoorn. Daar verricht zij dezelfde werkzaamheden als bovenstaand en is zij zich verder aan het opleiden tot schematherapeut en werkt veel met eetstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, angstklachten, stemmingsproblematiek en trauma.

Tevens geeft zij zowel in het kader van de VGCt-opleiding als in het kader van de GZ-opleiding supervisie. Dit laatste doet zij ook vanuit haar eigen praktijk ViZie (www.praktijkvizie.nl).


Profiel

Ingrid Verbeek

Ingrid Verbeek

Ingrid Verbeek is slaaptherapeut - somnoloog bij het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe in Heeze (NB). Naast haar klinisch werk geeft zijn onderwijs aan zorgprofessionals in de GGZ over de gedragsmatige behandeling van slaapproblemen. Zij heeft diverse boeken, boekhoofdstukken en artikelen geschreven over de evidence based behandeling van eerste keus bij langdurige slaapproblemen, kortdurende cognitieve gedragstherapie bij insomnia (CGT-I).

Haar missie is om zoveel mogelijk patiënten toegang te laten krijgen tot CGT-I.


Profiel

Irene Mol

Irene Mol

Irene Mol is GZ-psycholoog/orthopedagoog-generalist en Infant Mental Health specialist DAIMH. Zij is van 2008 tot 2018 werkzaam geweest bij het team VTO-Vroeghulp in Amsterdam. Sinds september 2017 is zij verbonden aan het geboortecentrum en de kinderpolikliniek van het Amstelland Ziekenhuis als Infant Mental Health specialist en GZ-psycholoog. Recent werkt zij als zzp'er bij het behandelcentrum en kenniscentrum van Stichting Kinderleven in de functie van GZ-psycholoog en IMH specialist. 

Daarvoor heeft zij onder andere gewerkt bij Jeugdbescherming Amsterdam en bij de Pedologisch Instituutschool (afdeling zeer jonge kinderen) in Leiden. Zij is geschoold in de diagnostiek en behandeling van hechtingsproblemen in de vroege ouder-kindrelaties, het herkennen en diagnosticeren van deviante kenmerken binnen gehechtheidsrelaties als gevolg van onverwerkt trauma, psychopathologie bij zeer jonge kinderen en op het gebied van jonge kinderen met een voorlijke ontwikkeling.


Profiel

Irina Poleacov en Christel Westgeest

Irina Poleacov en Christel Westgeest

Irina Poleacov (links op de foto) en Christel Westgeest (rechts) zijn de oprichters van De Buitenpsychologen. Twee enthousiaste vakzusters & GZ-psychologen, die veel inspiratie putten uit de natuur, werk en het leven. Zij werken vanuit het motto: 'Practice what you preach'. Tijdens hun sessies hanteren zij een praktische aanpak waarbij het effect van beweging en natuur op de psyche wordt onderzocht. Irina en Cristel streven ernaar om de GGZ groener, actiever en innovatiever te maken. 

Zij zijn beiden werkzaam vanuit een vrijgevestigde praktijk en leiden daarnaast gezamenlijk vakgenoten op tot Buitenpsycholoog. De werkvormen kenmerken zich door de gebruikelijke interventies zo om te buigen en aan te passen, dat het bruikbare buiten werkvormen worden. Hierbij maken zij gebruik van diverse psychologische stromingen en zetten dezen om naar een werkbare vorm voor wandeltherapie.


Profiel

Iva Bicanic

Iva Bicanic

Iva Bicanic is klinisch psycholoog en coördinator van het Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht. Vanaf 1997 werkt zij met kinderen, jongeren en jongvolwassenen die seksueel trauma hebben meegemaakt. Als co-auteur werkte zij mee aan de Horizon en STEPS methodiek voor de behandeling van de gevolgen van seksueel trauma voor resp. kinderen en adolescenten. Tevens is zij coördinator, en verantwoordelijk voor de landelijke uitrol, van het multidisciplinaire Centrum Seksueel Geweld dat in 2012 in het UMC Utrecht is geopend voor acute slachtoffers van een verkrachting. 

In maart 2014 is zij gepromoveerd op het onderwerp Psychological and Biological Correlates of Adolescence Rape‘.


Profiel

Jacquelijne Schraven

Jacquelijne Schraven

Jacquelijne Schraven is klinisch psycholoog, psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut bij Altrecht kinder en jeugd. Ze is gespecialiseerd in het behandelen van jongeren met persoonlijkheidsproblematiek, emotieregulatieproblemen, stemmingsstoornissen en chronische suicidaliteit. Daarnaast is ze docent bij post-academisch onderwijs, prakijkopleider en als supervisor aangesloten bij VGCT, NVP en VKJP. Ze is projectleider van het Suicide Expertise Team - jeugd en is betrokken bij onderzoek naar ACT your way bij adolescenten.


Profiel

Jacqueline Hilbers

Jacqueline Hilbers

Jacqueline Hilbers werkt al bijna 25 jaar in de jeugd-GGZ als vaktherapeut drama. Zij heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van verschillende modules voor kinderen met uiteenlopende problematieken. Binnen haar huidige baan bij Parlan geeft zij individuele therapieën, oudertrainingen en groepstherapieën. Samen met oud-collega Tirtsa Ehrlich heeft zij de protocollen voor de psycho-educatiegroepen voor kinderen met AD(H)D ontwikkeld en beschreven. Ook het boek ‘Zo snel als een…..’ voor kinderen met ADHD is door hen samen geschreven.


Profiel

Jan Meerdinkveldboom

Jan Meerdinkveldboom

Jan Meerdinkveldboom heeft ruim 30 jaar gewerkt als kinder- en jeugdpsychiater en als psychotherapeut/systeemtherapeut. Hij werkte merendeels in klinische settingen voor oudere adolescenten, meestal gecombineerd met poliklinische activiteiten voor alle leeftijden. Hij is gespecialiseerd in psychiatrische hulp vanuit een systemisch kader, en heeft daarover ook gepubliceerd in 'Systeemtherapie'. De laatste jaren heeft hij zich intensief bezig gehouden met het schrijven, samen met Ad kerkhof en Ineke Rood, van het 'Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren'

Thans geeft hij nog cursussen, workshops, lezingen en trainingen op het gebied van suïcidale jongeren, en over de systemische context van het hulpverlenen aan jongeren met psychiatrische problemen en hun gezinnen. Hij is redacteur van 'Systeemtherapie'werkt voor het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en is consulent voor hulpverleners en voor ouders van suïcidale jongeren.


Profiel

Jan-Reindert Voogdt

Jan-Reindert Voogdt

Na ongeveer twintig jaar in de geestelijke gezondheidszorg te hebben gewerkt, heb ik me als klinisch psycholoog en psychotherapeut vrijgevestigd in Utrecht. Ik heb me verdiept in cognitieve-gedragstherapie en schematherapie en heb veel ervaring in de behandeling van depressie, angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast geef ik supervisie en onderwijs aan collega-psychologen. Als klinisch psycholoog en psychotherapeut ben ik permanent bezig met nascholing in diagnostiek en therapie, en ben betrokken in intervisiegroepen met collega’s.

Ik houd van mijn vak en leg me er op toe er steeds beter in te worden. De dagelijkse ontmoeting met mensen die bereid zijn naar zichzelf te kijken en die zoeken naar verandering, motiveert mij steeds opnieuw.

 


Profiel

Jan van den Bout

Jan van den Bout

Prof. dr. Jan van den Bout is als hoogleraar klinische psychologie verbonden aan de Afdeling Klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Utrecht. Hij verricht onderzoek en geeft onderwijs op het gebied van emotionele problemen na verliesgebeurtenissen en psychotraumata. Over deze onderwerpen publiceerde hij zowel nationaal als internationaal vele artikelen en boeken.

Van den Bout is cognitief psychotherapeut. Met onder meer Ineke Kienhorst bewerkte hij het boek ‘Theorie en praktijk van de Rationeel-Emotieve Therapie’ (2001/2003/2005). Hij was van 1997 tot 2005 voorzitter van de (Nederlandse) Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (= VGCt) (www.vgct.nl), de grootste psychotherapie vereniging van Nederland. Hij was vele jaren President van de European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (= EABCT) (www.eabct.com).

Daarnaast is hij actief als docent/trainer. Hij richt zich daarbij met name op cursussen over cognitieve therapie en workshops over de behandeling van gecompliceerde rouw.


Profiel

Jenneke Wiersma

Jenneke Wiersma

Jenneke Wiersma werkt als GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt®. Zij heeft ruim 15 jaar ervaring in het behandelen en onderzoeken van psychische klachten, waaronder ook e-health en online behandelen. Jenneke is gespecialiseerd in Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP), een behandelmethode specifiek gericht op langdurig depressieve klachten. Daarnaast is zij aangesloten bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt), en docent bij verschillende postdoctorale opleidingsinstituten en aan de VU. Zij geeft supervisie, leertherapie en trainingen in CGT en CBASP.


Profiel

Jeroen Bartels

Jeroen Bartels

Jeroen Bartels is GZ-psycholoog en was 9 jaar verbonden aan de polikliniek Autisme Spectrum Stoornissen van De Bascule in Amsterdam (academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie). Daar werkte hij voornamelijk met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een vorm van autisme en uiteenlopende comorbide problemen. Vanaf 2014 werkte hij als GZ-psycholoog/hoofdbehandelaar op de polikliniek van Voorzet Behandeling (specialistische GGZ voor volwassenen met autisme). Hier voerde hij diagnostiek en behandeling van volwassenen met (een vermoeden van) ASS uit. 

Inmiddels is Jeroen Bartels 3 jaar werkzaam in Spanje als behandelaar van twee behandelgroepen (Xperanza) voor jongeren en jongvolwassenen met complexe problematiek (waaronder ASS, maar ook uiteenlopende andere problematiek). 

Jeroen Bartels is auteur van twee boeken: 'Zelfcontrole bij volwassenen met autisme' (2017) en het 'Zelfregulatie bij jongeren met autisme' (2019). Voor meer informatie zie de website: jeroenbartels.nl 


Profiel

Jessica Terwiel

Jessica Terwiel

Drs. Jessica Terwiel is gz-psychologe en deels werkzaam in opdrachten in de forensische psychologie.
Zij is ruim twintig jaar tevens kinder- en jeugdpsychologe en  gerechtelijk deskundige geweest, en ook een aantal jaren praktijkopleider gz-psychologie. Inmiddels heeft zij zich gespecialiseerd in de psychologie en behandeling betreffende machtsdynamieken in relaties, scheidingen, groeps-situaties en sektes. Zie ook het interview in de Volkskrant van 9 november 2021. De ervaring die Jessica heeft met zowel slachtoffers als daders van vele soorten psychisch geweld en onderdrukking, heeft ertoe geleid dat zij expert is op het gebied van het herkennen en behandelen van problematische en verstoorde/verstorende relaties en interacties. Haar passie ligt in het vaardig en weerbaar maken van zowel collega's als cliënten in het omgaan met destructieve interacties en ingewikkelde persoonlijkheden. 


Profiel

Jojanneke van der Beek

Jojanneke van der Beek

Jojanneke van der Beek is orthopedagoog-generalist, docent aan de Universiteit Utrecht bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen en promovendus aan de Radboud Universiteit. Ook geeft zij postacademisch onderwijs op het gebied van (complexe) leerstoornissen. Eerder was zij werkzaam bij het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht, waarbij ze verbonden was aan de afdeling leerproblemen met in het bijzonder aandacht voor dyscalculie. In haar klinische werk, onderwijs en onderzoek richt zij zich op de emotionele aspecten van leermoeilijkheden en de comorbiditeit met ontwikkelings- en psychiatrische problematiek. Jojanneke is medeontwikkelaar en -auteur van de ‘Rekenbelevingsschaal’ (2017) en het cognitief gedragstherapeutisch behandelprogramma ‘Wegwijs in dyslexie en dyscalculie’ (2021). 


Profiel

Jory Schoondermark

Jory Schoondermark

Jory Schoondermark is werkzaam als GZ-psycholoog in opleiding tot specialist bij GGz Centraal. Ze is geregistreerd als cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR practitioner. Jory heeft veel ervaring met het behandelen van angst- en dwangstoornissen en in het bijzonder verzamelstoornissen.


Profiel

Joyce Aalberts

Joyce Aalberts

Joyce Aalberts is orthopedagoog-generalist, gezondheidszorgpsycholoog en geregistreerd supervisor bij de NVO. Zij is sinds 2003 hoofddocent, docent en supervisor bij de postmaster opleiding voor Orthopedagoog-Generalist bij de PDBO in Leiden en in Amsterdam. Vanaf 2021 is zij hoofddocent bij de OG opleiding bij King nascholing in Amsterdam. Tot 1 augustus van dat jaar is Joyce tevens als orthopedagoog/ regiebehandelaar en supervisor werkzaam bij Family Supporters.

Joyce kijkt terug op een 40-jarige loopbaan als orthopedagoog bij de afdeling Orthopedagogiek bij de Vrije Universiteit. Haar niet aflatende ambitie is van meet af aan geweest om een duidelijke bijdrage te leveren aan het expliciteren van de eigenheid van de orthopedagogiek. Voor haar stond en staat de borging van de professionele kwaliteit van de orthopedagoog voorop. Dat draagt zij ook al jaren uit als lid van veel commissies van de NVO. Daarnaast heeft zij een brede bestuurlijke ervaring; opgedaan als lid van het faculteitsbestuur van de VU, zeven jaar portefeuille onderwijs, als lid van de stuurgroep VoorUit (een project waarin studenten vrijwilligerswerk doen in de wijk ter bevordering van integratie), als lid van de stuurgroep onderwijskwaliteit, als bestuurslid van het Landelijk Netwerk Universitaire Pabo’s en als lid van de Raad van Toezicht van een instelling gehandicaptenzorg.

Van jongs af aan ligt Joyce’s affiniteit bij het helpen in het leven van alledag. Joyce heeft dat gedaan als student, groepsleidster, ambulant hulpverlener, docent in de (postmaster) opleiding Orthopedagogiek en als supervisor. Oog voor het belang van het kind in de context van het dagelijks leven van gezin en school staan daarbij centraal. Bij die hulpverlening gaat het niet alleen om het kind, maar om alle betrokkenen. Het draait om oog voor het hele netwerk en de diversiteit van mensen en wensen. Joyce werkt vanuit een positieve grondhouding en sluit vooral aan bij behoeften en veranderwensen van de cliënten. Het verhaal van de cliënt en diens dagelijks bestaan en behoeften vormen het uitgangspunt.Profiel

Judith van der Giessen

Judith van der Giessen

Judith van der Giessen is IMH-Specialist DAIMH, Psychotherapeut en Registerpsycholoog NIP K&J. Na 15 jaar in de S-GGZ te hebben gewerkt, werkt zij sinds 3 jaar in een eigen praktijk voor kinderen van 0-6 jaar en hun ouders. In deze praktijk voert zij diagnostiek uit, en biedt behandeling en begeleiding vanuit de IMH-principes. 


Profiel

Karien Stolk

Karien Stolk

Karien Stolk is kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP en psychotraumatherapeut. Zij is sinds 1985 werkzaam en vanaf die tijd is zij in het kind en jeugd werkveld in veel sectoren als behandelaar werkzaam geweest, zoals het Speciaal Onderwijs, de jeugd-GGZ en de Verslavingszorg. Zij heeft zich gespecialiseerd in traumabehandeling door middel van EMDR, cognitieve gedragstherapie en schematherapie bij ernstig getraumatiseerde jongeren. Zij werkt nu als traumabehandelaar binnen de Jeugdzorg Plus. Karien is supervisor VGCt en NIP Kind en Jeugd en supervisor EMDR.


Profiel

Karin Blankespoor

Karin Blankespoor

Mr drs Karin Blankespoor is orthopedagoog en jurist en (master) trainer in LSCI (Life Space Crisis Intervention) en aanverwante methodieken (Circle of Courage, RAP - Response Ability Pathways).


Profiel

Karine de Leeuw-Veneboer

Karine de Leeuw-Veneboer

Karine is GZ-psycholoog en tevens EMDR practitioner VEN & cognitief gedragstherapeut VGCt, ze heeft ruime ervaring in de jeugd en volwassen ggz. Momenteel is zij werkzaam voor een grote instelling binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Karine geeft in haar werk veel (trauma)behandeling door middel van o.a. EMDR, CGT en technieken uit de schematherapie. Ze heeft veel affiniteit met het overdragen van informatie aan anderen, waarbij ze dagelijks veel collega’s begeleidt in het geven van traumabehandeling middels supervisie en werkbegeleiding. De stijl van Karine is betrokken en duidelijk richting cliënten en collega’s, waardoor ze veel holding biedt en vertrouwen uit blijft stralen richting cliënten. 


Profiel

Karin van Dijk

Karin van Dijk

Karin van Dijk is (NVRG geregistreerd) systeemtherapeut, supervisor en leertherapeut. Zij is werkzaam bij ACCARE in Drenthe, waar ze voornamelijk met jongeren, hun ouders en andere belangrijke betrokkenen werkt. Karin is als systeemtherapeut verbonden aan drie multidisciplinaire teams met de aandachtsgebieden: forensische KJP, stagnatie van de schoolgang, en emotieregulatie (DGT). Binnen de behandelingen en begeleiding past zij het systemisch denken en werken toe. Ook heeft zij aandacht voor de toepassing van de systeemtheorie in de dagelijkse praktijk en wat de effecten hiervan zijn in behandel en begeleidingstrajecten.

Karin werkt ervaringsgericht met gezinnen, om zo sneller en effectiever tot ingang, beweging en inzicht kunnen komen in het therapieproces. Daarin werkt ze graag samen met vaktherapeuten (PMT, creatieve en beeldende therapie). Zelf is zij geschoold in het inzetten van paarden in therapie en leerprocessen, en dit past ze kleinschalig toe in haar werk als therapeut en binnen supervisie en leertherapie. 

   


Profiel

Katinka Smits

Katinka Smits


Profiel

Katrien Laane

Katrien Laane

Katrien Laane is pedagoog en trainer, gespecialiseerd in opvoedingsondersteuning op maat bij Lunamare. Zij is grondlegger van de OpvoedParty, een interventie die professionals helpt om moeiteloos in gesprek te komen met ouders met opvoedingsvragen. Als ondernemer en trainer probeert zij altijd het mooiste in de ander naar boven te halen. Liefdevolle confrontatie, leren door ervaring en humor zijn haar op 't lijf geschreven.

 


Profiel

Kina Smit

Kina Smit

Kina Smit is als Orthopedagoog-Generalist werkzaam in haar eigen praktijk in de regio Kennemerland. Kina heeft bij diverse GGZ instellingen gewerkt, waar ze kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met uiteenlopende problematiek heeft behandeld. Met het oplossingsgericht werken als basisvisie put Kina in de kinder- en jeugdbehandeling ook uit CGT, mindfulness, EMDR en psychomotore therapievormen. Kina is gespecialiseerd in het actief en speels werken met kinderen en jongeren die emotioneel vastlopen. Ze is een bevlogen docent die theorie (cognitie) graag verdiept met ervaren(doen) en voelen. Ze geeft naast de praktijk diverse trainingen in zorg en onderwijs.

Meer info:

https://www.linkedin.com/in/ki...


Profiel

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop is sociaal werker en ondernemer en was tot voor kort werkzaam bij Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland. Als sociaal werker werkte zij in Utrecht bij de voorgangers van de sociale wijkteams. Zowel als outreachend maatschappelijk werker als, als coördinator Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. Zij is expert op het gebied van het doorbreken van het taboe op huiselijk geweld in de samenleving, de meldcode en alle vormen van huiselijk geweld. Kirsten blogt (www.kirstenregtop.com) regelmatig over de aanpak huiselijk geweld en schenkt jaarlijks in de maand oktober aandacht aan de meldcode.


Profiel

Klaartje Cuppen

Klaartje Cuppen

Klaartje Cuppen is schoolpsycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog NIP. Binnen haar eigen praktijk Bureau Klaar in Haarlem behandelt ze kinderen en jongeren met uiteenlopende problematiek. Voornamelijk maakt ze hierbij gebruik van Cognitieve Gedragstherapie, EMDR en ACT. Begeleiding van ouders vindt Klaartje van groot belang, net als contact leggen met de scholen van de kinderen en jongeren die zij behandelt. Ze heeft op meerdere scholen gewerkt als schoolpsycholoog (zowel PO als VO) en kent het onderwijs dus van binnenuit. Naast haar werk in haar praktijk geeft Klaartje graag les op de Universiteit, verzorgt ze trainingen en werkt ze bij het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland. Klaartje probeert te verbinden tussen zorg en onderwijs.


Profiel

Krista Winter

Krista Winter

Krista Winter is GZ-psycholoog, supervisor VGCt en EMDR practitioner VEN. Na geruime tijd werkzaam te zijn geweest met volwassenen binnen de Forensische psychiatrie, heeft ze de focus jarenlang op de jeugdzorg gehad. Beide functies binnen deze specialistische instellingen heeft ze altijd gecombineerd met het uitvoeren van behandelingen in een vrijgevestigde praktijk (GBGGZ). Daarnaast is ze als docent werkzaam voor de basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie. Momenteel werkt Krista als zelfstandige voor verschillende organisaties, waaronder HSK. Supervisie en leertherapie geeft ze ook vanuit haar eigen praktijk te Hengelo. 


Profiel

Leonie Sieverding

Leonie Sieverding

Leonie Sieverding is als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut werkzaam in haar eigen praktijk in Heemstede. Zij is ruim 15 jaar werkzaam in de jeugd-GGZ. Ze heeft bij diverse GGZ instellingen gewerkt, waar ze kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met verschillende problematiek heeft behandeld. Zij is gespecialiseerd in het behandelen van angstklachten bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Met veel plezier combineert Leonie het lesgeven met haar werk in de praktijk. Ze is enthousiast over haar vak en vindt het mooi om dit tijdens het lesgeven over te kunnen brengen. 

Samen met Marije Kuin legt ze binnen de cursus de nadruk op CGT bij kind & jeugd, waarbij een vaak praktische vertaalslag van de (soms ingewikkelde) theorie wordt gemaakt waar cursisten direct mee aan de slag kunnen. Ze vindt een veilig leerklimaat belangrijk en besteedt hier binnen de cursus veel aandacht aan. 

Leonie is ook supervisor voor de VGCT en NIP (K&J). 


Profiel

Lies Wenselaar

Lies Wenselaar

Lies Wenselaar is (kinder- en jeugd)psychiater en (kinder- en jeugd)psychotherapeut. Zij werkt al meer dan 30 jaar met KOPP/KVO-gezinnen, zowel binnen de vrijwillige als de gedwongen hulpverlening, en is een groot voorstander van integrale hulpverlening aan KOPP/KVO-gezinnen. Als docent heeft ze een groot aantal bijscholingscursussen en lezingen over dit onderwerp verzorgd. Zij beschikt over een brede werkervaring in zowel de reguliere (kinder- en jeugd-)GGZ, alsmede binnen de verslavingszorg voor 12+ en jongvolwassenen. 

Ook heeft zij gewerkt met en voor kinderen met een verstandelijke beperking. Hiernaast was zij vele jaren als onafhankelijk adviseur en onderzoeker betrokken bij de gedwongen (jeugd)hulpverlening, in zaken van de kinderbescherming en jeugdzorg.


Profiel

Linda Kramer

Linda Kramer

Linda Kramer is GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog en werkt al vele jaren met complexe doelgroepen in de specialistische GGZ. Zij is groot fan van Dialectische gedragstherapie en brengt de kracht, effectiviteit en charme van deze therapie graag over op anderen. Dialectische communicatie en validatie staan hierin centraal. Naast DGT werkt zij met schematherapie, CGT en EMDR. “Het werken met cliënten met emotieregulatieproblemen is nooit saai of voorspelbaar. Wanneer zij besluiten zich aan DGT te committeren, leidt dit vaak tot een interessante gezamenlijke therapiereis waarin zowel client als hulpverlener voor uitdagingen komen te staan.”


Profiel

Lisa Rübsteck

Lisa Rübsteck

Lisa Rubsteck is psycholoog, opleider, supervisor en teamleider bij Psyned, een landelijke behandelorganisatie die gespecialiseerd is het matchen van de cliënt aan de juiste psycholoog binnen de basis ggz. Haar specialisatie is de behandelvorm ACT en ze heeft een achtergrond in sport- en performance psychologie. Als opleider heeft ze ervaring bij organisaties zoals de Nationale Politie, universiteiten en leidt ze de psychologen binnen Psyned op. Ook is ze te horen in de Psyned podcast 'Waar wacht je op?' in de aflevering #Negatieve gedachten. 


Profiel

Lisa van den Huijssen

Lisa van den Huijssen

Lisa de Bruin is IMH-Specialist DAIMH, orthopedagoog en EMDR therapeut voor ouder en kind. Lisa heeft jarenlang in de Jeugdzorg gewerkt, daarna in de basis en specialistische GGZ en sinds 2 jaar heeft ze een eigen praktijk voor jonge kind en ouderschap. In deze praktijk voert zij diagnostiek uit, en biedt behandeling en begeleiding vanuit de IMH-principes. 


Profiel

Liselore van Hoof

Liselore van Hoof

Ik ben Orthopedagoog Generalist en Supervisor NVO. Als hoofdbehandelaar werk ik in multidisciplinaire teams in de zintuigelijk gehandicaptenzorg en bij een audiologisch centrum. Zowel ouders als kinderen spelen een belangrijke rol in mijn werk. Ik heb ruime ervaring met (neuropsychologische) diagnostiek, vroegbehandeling en onderwijsbegeleiding. Ik geef supervisie voor de OG-opleiding, SKJ en andere trajecten. Dit kan individueel of in een 2- of 3-tal. Ik doe mijn best om te zorgen voor een veilige en ontspannen sfeer, zodat supervisanten de ruimte voelen om hun leervragen in te brengen. Ik vind het belangrijk dat de supervisie een meerwaarde heeft voor de supervisant. Tijdens de bijeenkomsten maak ik gebruik van verschillende methodieken/werkvormen.


Profiel

Loek Peute

Loek Peute

Loek Peute, arts-psychotherapeut, supervisor VGCt, werkzaam bij Singel 54 Praktijk voor Psychotherapie en Opleidingen. Geeft cursussen cognitieve gedragstherapie en supervisie. Verder actief bij de FGzPt in de Commissie Registratie en Toetsing. Heeft bij de VGCt en NVP veel workshops en trainingen gegeven.

Over werken met trainingsacteurs: Bij de basiscursus Gedrags- en Cognitieve therapie heeft hij met veel plezier samen gewerkt met Carla Steeman, trainingsactrice. Eerder heeft hij trainingen gevolgd bij Kapok (omgaan met trainingsacteurs) en ook met een aantal trainingsacteurs van Kapok samengewerkt. Als persoon neig ik ertoe om de kat uit de boom te kijken en ook om kennis plus theorie te accentueren. Door de inzet van trainingsacteurs merk ik dat ik meer de actie gerichte leerstijl inzet en hoor in de evaluaties regelmatig terug dat cursisten de onderdelen oefenen met een trainingsacteur als het meest leerzaam waarderen.


Profiel

Maaike Martens

Maaike Martens

Maaike Martens is (NVRG geregistreerd) systeemtherapeut, gevorderd EFT therapeut en vaktherapeut drama. Zij heeft ruim 15 jaar werkervaring als systeemtherapeut en dramatherapeut in de ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie en klinische gezinsbehandeling. Daarnaast is Maaike supervisor NVRG. Momenteel is zij werkzaam in haar eigen praktijk voor relatie- en gezinstherapie. Het gedachtegoed van EFT, nieuwe autoriteit en AFFT zijn uitgangspunten in haar praktijk voor het werken met ouders, gezinnen en stellen.


Profiel

Maaike Zuidgeest

Maaike Zuidgeest

Namens de Buitenpsychologen traint Maaike andere professionals en vakgenoten die de buitenpsychologie willen ontdekken, en willen leren werken met de natuur als co-therapeut.  Daarnaast is zij werkzaam vanuit haar eigen praktijk als buitenpsycholoog en EMDR therapeut (BIG geregistreerd als Orthopedagoog - Generalist).  Ze werkt zowel ín als mét de natuur, en ondersteunt (jong)volwassenen bij angst, stress en trauma.


Profiel

Madelon van den Boer

Madelon van den Boer

Madelon van den Boer is als onderzoeker en docent werkzaam bij de afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde van de Universiteit van Amsterdam. In 2014 promoveerde zij op onderzoek naar de leesontwikkeling bij kinderen. In huidig onderzoek richt zij zich op de ontwikkeling van lees- en spellingvaardigheden op de basisschool en op het aanleren van vreemde talen en het aanpakken van dyslexie op het voortgezet onderwijs. Daarnaast is zij als orthopedagoog werkzaam op een basisschool. 


Profiel

Manon Mostert-Uijterwijk

Manon Mostert-Uijterwijk

Manon Mostert-Uijterwijk is klinisch psycholoog/psychotherapeut/IMH specialist en praktijkopleider. Daarnaast is zij ruim 15 jaar supervisor bij de VGCT, NIP, NvP en de VKJP, DAIMH en, ook voor de BIG opleidingen (GZ, PT en KP)

Manon heeft haar opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut gedaan bij de Bascule. Daarna heeft ze gewerkt bij het UMC te Utrecht, en bij Rivierduinen. Ze is een eigen afdeling begonnen die onder Forta en later Virenze eis gevallen. De laatste jaren is ze werkzaam bij Prodeba, een kleine SGGZ instantie. Ze is daar ook P-opleider voor de GZ en KP opleiding.

Ze heeft verschillende artikelen en protocollen geschreven waaronder “ik ben oke”, een protocol voor negatief zelfbeeld.Profiel

Manon Zonder

Manon Zonder

Manon Zonder is psychiater en schematherapeut (junior), werkzaam in een vrijgevestigde praktijk in Culemborg (PsyConsult Culemborg). In haar praktijk voert ze zowel medicamenteuze behandelingen uit, alsook individuele psychotherapeutische behandelingen (met als voorkeur schematherapie). Tevens heeft zij een consultatieve functie voor huisartsen in Culemborg en omgeving. Ze heeft gewerkt in diverse grote GGZ instellingen en de verslavingszorg.


Profiel

Manou van den Berg

Manou van den Berg

Mw. drs. Manou van den Berg (klinisch psycholoog/psychotherapeut) is als Klinisch Psycholoog, supervisor VGCt, en EMDR Europe practitioner, werkzaam bij Neurocare Clinics. Ze is daarvoor werkzaam geweest bij Overwaal, (TOP GGZ Expertisecentrum voor Angst, Dwang, en PTSS), en bij Psychotraumacentrum PSYTREC, waar ze veel ervaring heeft opgedaan met het behandelen van PTSS middels exposurebehandeling en heeft meegewerkt aan de implementatie van het eerste intensieve individuele behandelprogramma van PTSS in nederland (ITB). Daarnaast heeft zij onderzoek gedaan naar de richtlijntoepassing bij de behandeling van PTSS. In 2019/2020 was zij lid van de adviescommissie voor het project ‘Zinnige Zorg PTSS’ van het Zorginstituut.

“Ik wens iedereen met PTSS een effectieve behandeling toe en dat drijft mij collega’s te trainen in een van de meest effectieve behandelingen: Imaginaire Exposure. Ik weet dat veel collega’s angstig zijn om exposure toe te passen, zeker bij PTSS. In deze training geef ik hen het nodige vertrouwen in de techniek, in hun patiënten, en in zichzelf, om hun patiënten niet ten onrechte een effectieve behandeling te onthouden.”


Profiel

Margreet van der Plas

Margreet van der Plas

Margreet van der Plas is van oorsprong neuropsycholoog en gerontopsychotherapeut. Ze is klinisch psycholoog-psychotherapeut en gedragstherapeut. Ze is bezig met haar registratie tot groepstherapeut. Sinds een jaar werkt ze in haar eigen praktijk Active Psychotherapie in Haarlem. Ze heeft 25 jaar ervaring in de GGZ, in deeltijdinstellingen, en ambulante en klinische instellingen, alsook in de crisisdienst. Qua doelgroepen heeft ze ervaring met ouderen, volwassenen en adolescenten. 

Ze heeft jaren gewerkt in deeltijdbehandelingen met volwassenen met ernstige angst- en dwangstoornissen, chronische depressies, somatoforme stoornissen, complexe PTSS en persoonlijkheidsstoornissen. Tevens heeft ze ervaring met ACT, mindfulness, dialectische gedragstherapie, schematherapie en EMDR. Daarnaast geeft ze al jaren met veel plezier de basiscursus cognitieve gedragstherapie en is ze supervisor-leertherapeut voor de VGCt. Binnen de VGCt zit ze in de taakgroep N=1 van de registratiecommissie.

In de cursus vindt ze het belangrijk dat de verbinding tussen theorie en praktijk aan bod komt, onder andere door veel te oefenen met eigen casuïstiek. Naast de evidence based behandelingen is er aandacht voor de op maat gemaakte behandelingen die volgen uit de gedragstherapeutische analyses. Het is de kunst complexe problematiek uiteen te rafelen tot behapbare behandelonderdelen. Hierbij komen de volgorde- en fasering van behandeling aan de orde. Humor vindt ze belangrijk in een behandeling als ook in de cursus. Het gezond blijven in dit zware, maar mooie vak wordt ook behandeld.    Profiel

Marieke Wulffraat

Marieke Wulffraat

Marieke Wulffraat is coach, therapeut, trainer en mediator. Zij heeft ruim 25 jaar werkervaring, in diverse functies met volwassenen, jeugdigen en gezinnen. Na diverse jaren in de jeugdzorg en psychiatrie te hebben gewerkt, is zij zich vanaf 2003 volledig gaan richten op het werken met gezinssystemen. Hierbij maakt zij gebruik van diverse methoden zoals oplossingsgericht werken, nieuwe autoriteit & geweldloos verzet, en signalen van welzijn & veiligheid. Naast het werken met gezinnen geeft zij, binnen diverse organisaties, training en intervisie in deze methoden, 

Marieke heeft sinds 2008 een eigen praktijk en is tevens als franchisenemer aangesloten bij Vraagkracht. Ze is mede-auteur van 3 oplossingsgerichte waaiers: 'Oplossingsgerichte intervisie', 'Oplossingsgericht werken 2.0' en 'Oplossingsgerichte vragen voor ouders'.


Profiel

Marieke Zeeman

Marieke Zeeman

Marieke Zeeman is GZ-psycholoog, Orthopedagoog Generalist, EMDR practitioner en psychotraumatherapeut. Ze werkt bij Family Supporters Noordkop en behandelt daar vooral meervoudig en complex trauma. Op de locatie van Family Supporters in Den Helder ziet zij m.n. vrouwen (en hun partners en kinderen) met peri en postnatale klachten. Te denken valt aan postnatale depressies, traumatische bevalervaringen, ingrijpende ziekenhuisopnames (van kind of ouder), en verlieservaringen (miskraam, overlijden voor/tijdens of na geboorte). Verder werkt zij vanuit Family Supporters op locatie van het Blijf van Mijn Lijf Huis. Hier ziet ze alle vrouwen voor een intake/screening en waar nodig voor (trauma)behandeling. Ook de meegebrachte kinderen worden gescreend op mishandeling en (seksueel)misbruik en ontvangen waar nodig (trauma) behandeling.

Marieke werkt naast Family Supporters in haar eigen praktijk in Anna Paulowna (Praktijk bij Marieke) van waaruit ze momenteel voornamelijk training en supervisie geeft. Marieke geeft les aan de GZ-opleiding bij RINO Amsterdam en is supervisor voor de GZ-opleiding, voor de opleiding tot Orthopedagoog Generalist (zowel PDBO als individuele route NVO), voor KJ traject NIP en voor SKJ. Daarnaast verzorgt zij trainingen voor jeugdzorgprofessionals en onderwijsprofessionals via diverse aanbieders. Voordat zij bij Family Supporters ging werken is zij werkzaam geweest bij o.a. de Opvoedpoli Alkmaar, Altra en de Jeugdgezondheidszorg op Curaçao.

Marieke heeft een open en positieve instelling. Ze kan moeilijk accepteren dat iets onmogelijk zou zijn en is daarbij creatief in het zoeken naar oplossingen. Ze is niet bang om door te pakken. En gaat door waar anderen dreigen te stoppen. Ze is gepassioneerd en ambitieus; vanuit de liefde voor haar vak is ze altijd bezig zichzelf verder te ontwikkelen, nog beter te worden in wat zij doet. Uiteindelijk draait het er voor haar om, om contact te maken met de persoon die zij voor zich heeft. Humor en relativeringsvermogen zijn voor haar onmisbaar. Net als authenticiteit, jezelf kunnen zijn. Ze kan soms een tikkeltje chaotisch zijn.


Profiel

Mariel den Engelsman

Mariel den Engelsman

Mariel is sinds 2019 werkzaam als GZ-psycholoog binnen de vakgroep medische psychologie van het Bravis ziekenhuis. Hiervoor was zij werkzaam binnen de GGZ (basis en specialistisch), de VVT en andere ziekenhuizen. Zij behaalde haar registratie tot cognitief gedragstherapeut VGCT en specialiseert zich momenteel verder tot seksuoloog NVVS. Hierbij is haar doel om intimiteit en seksualiteit en de gevolgen van fysieke/medische aandoeningen hierop, een vaste plek te geven binnen de ziekenhuiszorg.

Naast haar  studie psychologie aan de Universiteit Leiden studeerde zij af aan de AKI, Hogeschool voor de kunsten en design in Enschede. Zij had vijf jaar een zelfstandige beroepspraktijk. Naast haar werkzaamheden als kunstenaar ontwikkelde zij educatieve programma’s (kunstonderwijs), gaf zij kunstlessen voor basis- en middelbare scholen en verzorgde zij workshops voor bedrijven en instellingen.

In 2019 verscheen haar debuutroman: "Het gaat wel weer over",  bij uitgeverij Brooklyn. Hierin schrijft zij zeldzaam openhartig, eerlijk en persoonlijk over haar eigen leven als patiënt en haar ervaringen in ziekenhuizen en met zorgverleners. Recht voor z’n raap, kritisch en met een gezonde dosis zelfspot beschrijft ze gedachten, gevoelens en gedragingen die we meestal vooral juist níet willen etaleren. Met haar boek en het delen van haar ervaringen op congressen, opleidingen en symposia hoopt zij een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de (patiëntgerichte)zorg.

 In navolging op haar boek is zij sinds 2020 columnist voor het Bravis ziekenhuis en schreef zij een aantal artikelen voor tijdschriften. Bruggen bouwen (tussen zowel medewerkers onderling als tussen zorgverleners en patiënten), het bieden van steun middels herkenning en het doorbreken van taboes vormen hierbij veelal het uitgangspunt.

 

 


Profiel

Mariët van der Molen

Mariët van der Molen

Mariët van der Molen is ontwikkelingspsycholoog, en gepromoveerd op het werkgeheugen en de trainingsmogelijkheden daarvan bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Na jaren in de praktijk en op universiteiten gewerkt te hebben, is zij in 2017 haar eigen bureau in onderzoek, onderwijs en advies gestart; gericht op kinderen en jongeren binnen de zorg en het onderwijs. Behalve het verzorgen van verschillende (postdoctorale) cursussen, begeleidt zij praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in opdracht van universiteiten en zorgorganisaties.


Profiel

Marije Kuin

Marije Kuin

Marije Kuin is GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut (supervisor) bij Psychologenpraktijk Kuin. Zij heeft jarenlang bij diverse instellingen gewerkt en daarnaast in een eigen praktijk. Ze heeft veel ervaring met het werken met kinderen, jongeren en hun ouders met diverse problematiek en ontwikkelde verschillende behandelmodules (Zelf Plannen, Zelf Oplossingen Bedenken, Werken aan je zelfbeeld). Ze is gespecialiseerd in ADHD en gedragsproblemen.


Profiel

Marije van Oostendorp

Marije van Oostendorp

drs. Marije van Oostendorp (orthopedagoog generalist en supervisor NVO) is hoofdbehandelaar in de basis-ggz en doet vanuit die functie zowel de diagnostiek als behandeling bij kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Daarnaast verzorgt zij diagnostiek en behandeling voor scholen en particulieren. Als supervisor NVO en begeleider van stagiaires van de UvA en VU heeft zij geleerd hoe zij studenten en supervisanten kan helpen bij het op papier krijgen van het diagnostisch proces. Daarnaast geeft zij bij King de cursus Leerstoornissen samen met Madelon van den Boer en bij de Rino cursussen over dyscalculie. 


Profiel

Mariken Braber

Mariken Braber

Mariken Braber is BIG-geregistreerd psychotherapeut en GZ-psycholoog en supervisor bij de VGCt. Na 17 jaar in de kinderpsychiatrie (Bascule en vanuit de maatschap ook bij GGZ Centraal Fornhese) te hebben gewerkt op de polikliniek en dagbehandeling, is zij nu werkzaam bij Het Lindehuis, praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie en systeemtherapie, in Laren (NH). Binnen de praktijk ziet Mariken kinderen, jongeren en hun ouders, en ook jongvolwassenen met diverse problemen. 

Haar affiniteit ligt op het gebied van kinderen en jongeren met angst- en dwangstoornissen, stemmingsstoornissen, trauma en persoonlijkheidsproblematiek. Ze heeft ruime ervaring als docent in postdoctorale opleidingen.


Profiel

Marike Schuurman

Marike Schuurman


Profiel

Marina Reijns

Marina Reijns

Marina Reijns is klinisch psycholoog en werkt ruim 30 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De eerste 20 jaar in het brede veld van de algemene psychiatrie en binnen de klinische, dagklinische en poliklinische setting. De laatste 8 jaar werkt Marina in een psychotraumacentrum met vooral complex trauma. Daarnaast geeft Marina bijna 20 jaar les op het brede terrein van de psychopathologie en diagnostiek bij kinderen en jongeren. Vooral het neuropsychologisch onderzoek bij jongeren is haar stokpaardje.


Profiel

Marit Kool

Marit Kool

Marit Kool is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Zij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Na lange tijd forensisch gewerkt te hebben is zij sinds 2013 werkzaam bij het NPI (Arkin) in Amsterdam en Utrecht. Zij is supervisor van de Vereniging voor Schematherapie en de VGCt en geeft naast supervisie ook les aan schematherapeuten in opleiding. Marit is gedreven om haar enthousiasme voor schematherapie en in het bijzonder voor de ervaringsgerichte technieken en de therapeutische relatie over te brengen op haar cursisten. Daarnaast doorloopt Marit een promotietraject; ze heeft een gerandomiseerde studie uitgevoerd naar psychotherapiedosering bij depressieve cliënten met een persoonlijkheidsstoornis die met behulp van schematherapie of een kortdurende psychodynamische therapie werden behandeld. 


Profiel

Marjan Schreurs

Marjan Schreurs

Marjan Schreurs is psychotherapeut/senior schematherapeut/cognitief gedragstherapeut en supervisor bij de Vereniging van Schematherapie en de VGCt. Zij is een enthousiaste en gedreven docent/supervisor. In haar lessen heeft ze veel aandacht voor actieve interactie met de cursisten en leidt zij schematherapeuten op door middel van praktische oefeningen waarbij de cursisten deels vanuit eigen schema's werken. Marjan geeft de basis- en vervolgcursus Schematherapie aan diverse opleidingen: opleidingstraject tot Schematherapeut, de opleiding tot Psychotherapeut RINO, als onderdeel in de opleiding tot CGT/lid VGCt en via King nascholing. 

Daarnaast heeft zij ervaring in het lesgeven van de basiscursus CGT en is ze tevens opgeleid tot het geven van de supervisorencursus ST (verplicht bij registratie als schematherapeut supervisor). Marjan is oorspronkelijk opgeleid als klinisch orthopedagoog (RUL) en heeft als GZ-psycholoog/orthopedagoog in de kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdhulpverlening gewerkt. Daarnaast heeft zij veel ervaring met patiënten met persoonlijkheidsproblematiek (als PT/Schematherapeut), met klachtgericht werken (als PT en GZ-psycholoog/CGT) en het geven van supervisie en leertherapie aan collega's in opleiding tot Schematherapeut, tot VGCt- lid, en in de GZ-, PT- en KP-opleiding. 

Marjan is werkzaam in haar eigen praktijk  in leertherapie, (groeps)supervisie en coaching, te Blaricum en is zij voor het behandelen van patiënten verbonden aan Transparant (SGGZ) te Leiden. Daarnaast is ze werkzaam binnen het incompany model
Profiel

Martijn Stöfsel

Martijn Stöfsel

Drs. Martijn Stöfsel is klinisch psycholoog en psychotherapeut in Lunteren. Sinds 1989 is hij als psycholoog werkzaam in de (ambulante) hulpverlening. Martijn heeft ruime ervaring met de behandeling van mensen met uiteenlopende klachten en problemen. Profiel

Martin de Vor

Martin de Vor

Martin de Vor is orthopedagoog-generalist BIG, gezondheidszorgpsycholoog BIG en NVO/NIP supervisor. Martin is tientallen jaren bij verschillende instellingen als senior gedragskundige werkzaam geweest. Vanuit die achtergrond is hij thans actief als consulent en docent in het (post)academisch onderwijs. Hij is auteur van het boek 'Active Support, een handreiking voor de ondersteuning aan mensen met een beperking'. Dit boek is verschenen in 2014.


Profiel

Martine Daniels

Martine Daniels

Martine Daniëls is Klinisch psycholoog/psychotherapeut/senior schematherapeut/cognitief gedragstherapeut en supervisor bij de Vereniging van Schematherapie en de VGCt. Zij heeft langere tijd gewerkt op de polikliniek voor bipolaire stoornissen. Vanaf 2013 werkt zij als schematherapeut bij het NPI, waar zij zowel groeps- als individuele behandelingen geeft voor persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast doet zij een promotieonderzoek naar de effectiviteit van individuele behandeling voor Cluster C persoonlijkheidsstoornissen, waarin zij twee psychodynamische behandelingen vergelijkt met schematherapie. Zij is een betrokken en enthousiaste docent/supervisor/therapeut. Vooral het experiëntiële werken, leren door ervaren, is wat zowel in haar behandelingen als lessen veel aandacht krijgt. 


Profiel

Martine Mönch

Martine Mönch

Martine Mönch werkt als orthopedagoog-generalist en cognitief gedragstherapeut in de GGZ. Daarnaast is ze als universitair docent werkzaam bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Eerder was zij werkzaam bij het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht, waarbij ze verbonden was aan de afdeling leerproblemen met in het bijzonder aandacht voor dyscalculie. In dat kader is zij medeauteur van het ‘Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen 3.0 (protocol DDG)’ (2020) en het cognitief gedragstherapeutisch behandelprogramma ‘Wegwijs in dyslexie en dyscalculie’ (2021). Ook in haar huidige werk in de GGZ is ze nog altijd betrokken bij cliënten met (een vermoeden van) dyscalculie.


Profiel

Martine Onland

Martine Onland

Martine Onland van Nieuwenhuizen is psychotherapeut BIG en GZ-psycholoog BIG en supervisor bij de VGCt. Ze werkt bij Het Lindehuis, praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie en systeemtherapie in Laren (NH). Binnen de praktijk ziet Martine cliënten vanuit de SGGZ, als ook vanuit de BGGZ, met een grote diversiteit aan probleemgebieden bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Haar affiniteit ligt op het gebied van kinderen en jongeren met angst- en dwangstoornissen, stemmingsstoornissen, trauma, somatisch symptoomstoornis, enuresis/encopresis, Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (ADHD) en kinderen en jongeren met een chronische of ernstige ziekte. 

Naast haar werkzaamheden in Het Lindehuis is zij een ervaren supervisor en docente.  


Profiel

Martine Stallinga

Martine Stallinga

Martine is kinderergotherapeut en gespecialiseerd in Zintuiglijke prikkelverwerking. Ze is als praktijkhouder in 2005 bij Ergo Actief gaan werken en heeft in 2006 een opleiding gevolgd rondom zintuiglijke prikkelverwerking.

Vanuit haar praktijk werkt ze op meerdere scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen en begeleid daarnaast veel kinderen van het regulier onderwijs.

De afgelopen jaren is ze zich steeds meer gaan verdiepen in prikkelverwerking door middel van bijscholing met daarnaast in 2017 haar kinderspecialisatie waarin ze zich specifiek heeft verdiept in slaapproblemen en zindelijkheidsproblematiek.

Vanuit haar praktijk geeft ze samen met Basje regelmatig cursussen op het gebied van prikkelverwerking.  Daarnaast is ze onderdeel van kindteam Sneek, een samenwerkingsverband van meerdere disciplines die samen oplossingen zoeken voor kinderen met hulpvragen op meerdere gebieden.

De samenwerking met wiebelen en friemelen is een mooie aanvulling waarbij zowel ouders als leerkrachten in begrijpelijke taal een duidelijk beeld krijgen van zintuiglijke prikkelverwerking en daarnaast met praktische handvatten direct aan de slag kunnen.  


Profiel

Meike van Veggel

Meike van Veggel

Meike van Veggel is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCT. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam en bij KSK Psychologenpraktijk in Amsterdam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.


Profiel

Merith Cohen de Lara

Merith Cohen de Lara

Merith Cohen de Lara is GZ-psycholoog en EMDR therapeut. Naast haar werk als zelfstandig therapeur is zij eigenaar van Psyche en Zwangerschap, een franchise onderneming in de zorg. Ongeveer 14 jaar geleden is Merith begonnen met het behandelen van zwangere en pas bevallen vrouwen en vrouwen in fertiliteitstrajecten in de eerste lijn. In de loop van de jaren heeft zij hiervoor steeds meer kennis vergaard en heeft zij diverse cursussen ontwikkeld en gegeven op dit gebied. Haar cursussen kenmerken zich door levendige interactie met de cursisten en het bespreken van theorie aan de hand van haar eigen en ingebrachte casuïstiek.  Ze is geïnteresseerd in hoe de samenleving van invloed is op de psyche en het ontstaan van psychische klachten.

Merith is bestuurslid van het LKPZ en penningmeester van Mind2Care.


Profiel

Michiel Verzellenberg

Michiel Verzellenberg

Michiel is directeur van de jeugdzorginstelling Back to Basic. Een organisatie die als kernmethodiek het ervaringsleer toepast. Zijn motto; “minder praten, meer doen.” Samen met een team van 30 coaches en therapeuten begeleid en behandelt zijn organisatie jaarlijks 100 jongeren en ouders bij opvoed en opgroei problematieken.

Mede gebaseerd op zijn 20 jaar ervaring bij de politie en bij defensie, coached Michiel zijn team en andere professionals in (persoonlijk) leiderschap in stressomstandigheden.

Ook heeft Michiel zich bekwaamt in verbindende communicatie, systeemgericht werken en is hij opsteller voor familie-, thema- en organisatieopstellingen.

Michiel is zoon, broer, vader en partner. Hij heeft 2 volwassen zonen en een vriendin die uit haar vorige relatie 2 zoontjes heeft.


Profiel

Miep Burger

Miep Burger

Miep Burger is  Orthopedagoog-Generalist en rouwtherapeut. Zij heeft de 2-jarige gespecialiseerde opleiding Omgaan met Verlies gevolgd bij het Land van Rouw in Nijmegen. Miep is werkzaam in haar eigen rouwbegeleidingspraktijk RouwNouw. Hier biedt zij individuele rouwbegeleiding, gezinsbegeleiding en  rouwgroepen aan kinderen, jongeren en volwassenen. Dit met de visie, systemisch werken en doen wat nodig is.


Profiel

Mike Chirill

Mike Chirill

Mike Chirill is psycholoog van kind & jeugd en heeft nu al ruim 20 jaar ervaring met het werken met kinderen. De eerste jaren als counselor in Amerika in één van de zogenaamde wildernis therapy camps en daarna als psycholoog in het regulier basisonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en het speciaal basisonderwijs. De laatste 10 jaar is psychodiagnostiek de hoofdmoot van de werkzaamheden binnen de consultatieve leerlingbegeleiding. Zijn visie op psychodiagnostiek is dat zowel ouders als het kind een grote stem moeten hebben gedurende het gehele proces. Het kind blijft hierbij altijd de eerste klant waar verantwoording aan afgelegd moet worden.


Profiel

Milena Hilstra

Milena Hilstra

Milena Hilstra ontwikkelde samen met Mirjam Spijker het Brain-based opvoeden/Family Empowerment methodiek, gebaseerd op het werk van Daniël Siegel en Dan Hughes. Milena is gelicenseerd door het het Mindsight Insitute uit de VS om kennis van Daniel Siegel over te dragen in Nederland heeft zeven jaar ervaring in het werken met kinderen, jongeren en systemen in een zelfstandige praktijk. De Family Empowerment methodiek is geschikt om te gebruiken met ouders en kinderen. Het doel hiervan is ouders en kinderen te leren stress gerelateerde klachten het hoofd te bieden en te werken aan een veilige hechting door middel van psycho-educatie en oefeningen.


Profiel

Minke de Boer

Minke de Boer

Minke de Boer is psycholoog en seksuoloog NVVS. Zij werkt sinds 2007 bij het Flevoziekenhuis in Almere en daarnaast is zij docent aan de Universiteit Utrecht en de Verloskunde Academie Amsterdam. Zij is aangesloten bij seksuologencollectief De Bedweters en zij is actief in de mediacommissie van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. Ze weet het onderwerp seksualiteit op een luchtige wijze te benaderen zonder voorbij te gaan aan de gevoelige kanten ervan. Ze geeft concrete adviezen die direct toepasbaar zijn. 

Binnen haar professionele ontwikkeling interesseert Minke zich in het bio-psycho-sociale model van seksualiteit en de complexiteit hiervan. Na haar studie psychologie is zij direct in de seksuologie terecht gekomen en heeft ze zich, binnen het ziekenhuis, gericht op het biologische aspect van seksualiteit. Inmiddels heeft zij ook de opleiding systeemtherapie afgerond en heeft zij kennis van het relationele aspect. 

Daarnaast heeft Minke altijd met veel plezier lesgegeven, waarbij haar werk in de hulpverlening en haar werk in het onderwijs elkaar versterken. Het onderwijs zorgt ervoor dat zij up-to-date blijft en haar ervaring in de hulpverlening zet zij om in praktijkvoorbeelden. 


Profiel

Mirjam Putman

Mirjam Putman

Mirjam Putman is Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut binnen de specialistische GGZ. Zij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van problematische gehechtheid en trauma bij kinderen, jongeren en volwassenen. Voordat zij zich specialiseerde heeft ze ruime ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van diverse ontwikkelingsstoornissen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Haar expertise ligt op het behandelen van vroegkinderlijk trauma en problematische gehechtheid in diverse leeftijdscategoriën. Ze heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar Fasetherapie, een behandelmethode voor kinderen met problematische gehechtheid. Naast de klinische praktijk ligt haar affiniteit bij lesgeven. Mirjam werkt bij Melody PsyCare GGZ, een sggz-instelling met expertise op gebied van gehechtheid en trauma.


Profiel

Mirjam Spijker

Mirjam Spijker

Mirjam Spijker is GZ-psycholoog met meer dan 20 jaar ervaring in het werken met volwassenen, kinderen en systemen in een eigen praktijk. Samen met haar dochter, Milena Hilstra, schreef ze het 'Mindful family Werkboek' en samen ontwikkelden zij Brain-based opvoeden/Family Empowerment methodiek, gebaseerd op onder andere het gedachtegoed van Daniel Siegel en Daniel Hughes. Kennis van de ontwikkeling van het kinderbrein en hechting staat hierbij centraal. Door het Mindsight Insitute uit de VS zijn Mirjam en Milena nu gelicenseerd om kennis van Daniel Siegel over te dragen in Nederland. 

De Family Empowerment methodiek is geschikt om te gebruiken met ouders en kinderen. Het doel hiervan is ouders en kinderen te leren stress gerelateerde klachten het hoofd te bieden en te werken aan een veilige hechting door middel van psycho-educatie en oefeningen.


Profiel

Mirte Heringa

Mirte Heringa

Mirte Heringa is GZ-psycholoog en supervisor VGCt, en is meer dan 15 jaar werkzaam in de GGZ. Zij is gespecialiseerd in het behandelen van verslavingsproblematiek, eetstoornissen en PTSS. Mirte is werkzaam bij ARQ IVP; waar zij werknemers begeleid en behandeld vóór, tijdens en na schokkende incidenten, door middel van opvang, therapie en training. Daarnaast geef zij al meer dan 10 jaar met veel plezier regelmatig trainingen CGT en motiverende gespreksvoering.Profiel

Monique Bekker

Monique Bekker

Opgeleid als sociaal psycholoog, en tevens NIP geregistreerd Arbeids- en Organisatiepsycholoog, waar vanuit zij mbv ACT, cliënten begeleidt. Zij werkt tevens als ACT-opleider en geregistreerd lerarenopleider, geeft o.a. de training ‘ACT in Groepen’ en is auteur van boeken over groepsdynamica (zie Monique Bekker | Boom Psychologie). Ook heeft zij meegeschreven aan de praktijkrichtlijnen voor Groepspsychotherapie  (zie Praktijkrichtlijnen | NVGP groepspsychotherapie.nl). Monique verbindt elementen uit de groepsdynamica met de ACT zuilen, waardoor cliënten/professionals niet alleen vaardigheden leren, maar zich bewust worden van het unieke samenspel en de kracht van het verbinden in groepen. Monique is lid van de Opleidingscommissie van de ACBSBENE en werkt als zelfstandige vanuit haar bedrijf Bekker Onderwijs- en Psychologisch Advies, kortweg BOPadvies.


Profiel

Monique Hupkes

Monique Hupkes

Monique Hupkes is klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkzaam in eigen praktijk en een specialistische GGZ-instelling. Zij is erkend supervisor en docent diagnostiek, cognitief gedragstherapie, groepspsychotherapie en schematherapie. Met veel enthousiasme werkt zij meer dan 25 jaar samen met cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en trauma, middels cognitieve gedragstherapie, schematherapie, groepstherapie, EMDR en dialectische gedragstherapie (waaronder ook de borderline moedercursus). “Transparantie, authenticiteit en gelijkwaardigheid zijn belangrijke elementen in de therapie en trainingen, juist omdat de scheidslijn tussen hulpverlener en cliënt vaak heel dun is. Ons vak blijft in ontwikkeling, dus wij gelukkig ook.”


Profiel

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen is pedagoog, expert zintuiglijke prikkelverwerking, adviseur en trainer. Zij adviseerde en begeleidde honderden kinderen, ouders en ook leerkrachten als er sprake was van lastig gedrag dat veroorzaakt wordt door een afwijkende zintuiglijke prikkelverwerking. Zij heeft 25 jaar ervaring met verschillende doelgroepen: EMG (ernstig meervoudig beperkt), VB (verstandelijk beperkt), ASS (autisme), TOS (taalontwikkelingsstoornis), HB (hoogbegaafd), doof en slechthorend, leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen in het reguliere onderwijs.

Monique is auteur van 'Wiebelen en friemelen in de klas, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren' en 'Wiebelen en friemelen thuis, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op opgroeien'. Vanuit haar bedrijf 7 Zintuigen geeft zij voorlichting en cursussen over de oplossingen die er zijn wanneer de zintuiglijke prikkelverwerking niet goed verloopt.


Profiel

Monique van der Ven

Monique van der Ven

Monique van der Ven is GZ-psycholoog, systeemtherapeut, supervisor & docent NVRG, EFT-therapeut. Het systemisch kijken, denken en handelen heeft vanaf het begin van haar carrière centraal gestaan. Monique heeft gewerkt binnen (dag)klinische en ambulante instellingen voor jeugdhulpverlening en GGZ. Met volwassenen, adolescenten, (jonge) kinderen en hun gezinnen.Ook hield zij zich bezig met zorgvernieuwing, kwaliteits- en programma-ontwikkeling vanuit het systeemtheoretisch kader. 

Ze werkt bij MoleMann Mental Health in Amsterdam en heeft een eigen praktijk voor supervisie en consultatie. Ze is docent systeemtherapie binnen de opleiding voor Klinisch Psychologen en erkend TTC-gever NVRG.


Profiel

Nadine Blaauboer

Nadine Blaauboer

Nadine Blaauboer is GZ-psycholoog en werkt onder andere in haar eigen praktijk (Psychologie Nadine), bij Abate, angst en trauma expertisecentrum en als diagnosticus voor het onderzoeksproject Schematherapie bij DIS. In deze studie wordt de effectiviteit van schematherapie bij mensen met een dissociatieve identiteitsstoornis onderzocht. Ze heeft met diverse doelgroepen gewerkt in zowel de BGGZ als SGGZ en heeft zich de laatste jaren steeds meer toegelegd en gespecialiseerd in de behandeling én diagnostiek van trauma, persoonlijkheidsstoornissen en dissociatieve stoornissen. Nadine is naast GZ-psycholoog ook cognitief gedragstherapeut, schematherapeut (jr.) en psychotraumatherapeut in opleiding.


Profiel

Natacha Schouten

Natacha Schouten

Ik ben psychotherapeut, gz psycholoog en supervisor voor de VGCt en VSt. Sinds 2001 ben ik werkzaam binnen de GGZ.  Na 2 jaar gewerkt te hebben met kinderen en jeugdigen ben ik verder gegaan in de volwassen GGZ. Sinds 2010 werk ik in een team bij PsyQ waar mensen met PTSS en persoonlijkheidsproblematiek behandeld worden. Hier geef ik diverse behandelingen waaronder individuele- en schemagroepstherapie voor volwassenen en Jong volwassenen.  Afwisseling in mijn werk en up to date blijven in het vakgebied, vind ik belangrijk. Daarom geef ik ook met veel plezier les en supervisie.


Profiel

Nelleke van der Boon

Nelleke van der Boon

Nelleke van der Boon is Klinisch Psycholoog, Traumapsychotherapeut en IMH-specialist en heeft inmiddels meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van de diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij complex getraumatiseerde volwassenen en kinderen. Op basis van haar klinische ervaringen is zij overtuigd geraakt van het belang van vroeg en snel ingrijpen als het gaat om trauma en vooral als het gaat om traumatische ervaringen binnen in de intimiteit van de (vroege)ouder-kindrelatie. Een zoektocht naar effectieve interventies voor de doelgroep jonge getraumatiseerde ouders en hun kinderen bracht haar bij de Modified Interaction Guidance. In samenwerking met Prof. Hedwig van Bakel heeft zij deze methodiek, ontwikkelt door Prof. Diane Benoit, niet alleen vertaald naar het Nederlands maar er ook een verdieping aan toegevoegd onder de naam Trauma Focused Videofeedback Interventie. In 2017 is deze bewerking uitgebracht onder de titel Modified Interaction Guidance. Nelleke van der Boon werkt bij Melody PsyCare GGZ, een sggz-instelling met expertise op gebied van gehechtheid en trauma en zij is tevens verbonden aan de RINO-groep als hoofddocent/supervisor bij de IMH-opleiding.


Profiel

Nico van der Molen

Nico van der Molen

Nico van der Molen is Klinisch psycholoog-psychotherapeut, systeemtherapeut, opleider en supervisor. Hij is werkzaam bij Lentis, volwassen psychiatrie.


Profiel

Nina Liebrand

Nina Liebrand

Mw. drs. N. (Nina) Liebrand, klinisch psycholoog en Psychotherapeut, van oorsprong Pedagoog en Dramatherapeut. Ze werkt op de poli kind- en jeugd bij GGNet. Daarnaast is ze docentGroepsdynamica bij het RCSW en hoofddocent inleiding in de psychoanalytische psychotherapie bij RINO- Zuid.


Profiel

Ovidia Tiut

Ovidia Tiut

Ovidia, afgestudeerd bij de Open Universiteit, is klinisch psycholoog/psychotherapeut en sinds 2009 werkzaam in de specialistische ggz. Zij heeft gewerkt met verschillende doelgroepen en problematieken en is supervisor bij de Vereniging voor Schematherapie en VGCt. Werken met groepen geeft haar veel energie en zij is bezig om haar registratie tot specialist groepstherapeut (NVGP) te behalen. Daarnaast verzorgt Ovidia onderwijs voor de GZ-opleiding en begeleidt zij opleidelingen en collega’s bij psycho-diagnostiek volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Door haar Roemeense achtergrond is ”Cultuur’’ voor haar een actief thema in de interpersoonlijke communicatie en interactie. 


Profiel

Paula Sterkenburg

Paula Sterkenburg

Prof. dr. Paula Sterkenburg is bijzonder hoogleraar ‘Mensen met een visuele of visuele én verstandelijke beperking; sociale relaties & ICT’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel is ingesteld door Stichting Bartiméus en het Bartiméus Fonds. De leerstoel verbindt twee zorggebieden, de zorg voor mensen met een visuele beperking en die voor mensen met een visuele én verstandelijke beperking. Daarnaast verbindt de leerstoel wetenschap en praktijk door het onderbouwen van toepassingen en het toetsen ervan in de praktijk. Ze is coördinator van de academische werkplaats ‘Sociale Relaties en Gehechtheid’ van de Bartiméus – Vrije Universiteit (sinds 2009) en samen met Mirjam Wouda coördinator van de Ons Tweede Thuis – Vrije Universiteit samenwerkingsverband (sinds 2015). Ze is hoofdopleider bij KING voor de opleiidng Orthopedagoog Generalist. Huidige projecten zijn onder andere: ‘EMB en ICT’; ‘Sociale relaties en ICT’; ‘Robot Bart stopt het pierkeren’; ‘Stimulatiekleed voor kinderen met een visuele beperking’; etc. Zie voor een overzicht https://www.fgb.vu.nl/nl/onderzoek/academische-werkplaatsen/bartimeus/index.aspx


Profiel

Paula Wesselink

Paula Wesselink

Paula Wesselink is GZ-psycholoog, psychotherapeut systeemtherapeut en IMH-specialist. Na jaren van werkervaring binnen de jeugd- GGZ en jeugdhulp is zij in 2021 gestart met POEK, praktijk voor ouder en kind. Dit is een groepspraktijk met professionals die zich hebben gespecialiseerd in het jonge kind en zijn/haar ouders. Er wordt volledig vanuit Infant Mental Health visie gewerkt.  Paula is tevens supervisor voor de BIG-opleidingen tot GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog. Zij is erkend supervisor voor het NIP en erkend supervisor en leertherapeut voor het VKJP. Tevens is zij als docent verbonden aan onderwijsinstellingen betreffende de opleidingen voor IMH.

 


Profiel

Paulien Peters

Paulien Peters

Paulien Peters is auteur van het boek 'Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren'. Zij is orthopedagoog in opleiding tot GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt. Paulien werkt bij de polikliniek van Intermetzo Zutphen, specialistische jeugdzorg. Zij werkt voornamelijk met jongeren met gedragsproblemen, (complex) trauma en hechtingsproblematiek.


Profiel

Paul van Hoek

Paul van Hoek

Na tien jaar werkervaring in de 7x24 uurs acute GGz-dienst en in de zorg voor cliënten met chronische psychiatrische problemen, heeft Paul van Hoek helder wat hij wilt uitdragen inzake begeleiding van deze cliënten. Twee belangrijke invalshoeken zijn: neem de diverse oorzaken van psychische stoornissen serieus én ga met cliënten, naasten en belangenbehartigers in gesprek. Niet om het beter te weten, maar om samen te leren.

Publicaties 

  • Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?! 

Paul van Hoek; Frans Brinkman. Dit boek is een handreiking om het gesprek te voeren met een suïcidale cliënt. Eigenlijk om moed te verzamelen, zoals dat in het boek genoemd wordt. Hoe geef je het gesprek vorm? Welke kennis maakt je deskundig? Hoe werk je samen? De Graaff, 2017, ISBN 978-90-77024-55-3 

  • Wat is gek? 

Paul van Hoek; Frans Brinkman Kijken door de psychiatrische bril. Dit boek is een handreiking om de psychische stoornissen die je als hulpverlener waarneemt onder woorden te brengen. Om vervolgens te onderzoeken hoe je die problemen op de juiste manier bespreekt met je cliënten en je collega-hulpverleners. De Graaff, 2014, ISBN 978-90-77024-68-3


Profiel

Peggy Dijkstra - van Loon

Peggy Dijkstra - van Loon


Profiel

Petra de Waard

Petra de Waard

Petra de Waard is werkzaam als schoolpsycholoog / Kinder & Jeugdpsycholoog bij stichting Elan en Samenwerkingsverband Unita in ‘t Gooi. Ze is coördinator van BOOST, een integrale tussenvoorziening (onderwijs en zorg) voor kinderen en jongeren die zijn uit gevallen uit het onderwijs.  In haar werk verricht ze handelingsgerichte diagnostiek (HGD) en begeleidt ze kinderen/jongeren, leerkrachten, intern begeleiders en ouders. Petra verzorgt trainingen op het gebied van Handelingsgericht werken (HGW) en Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD). Binnen de trainingen maakt ze voortdurend de koppeling tussen wetenschappelijke kennis / theorie naar de dagelijkse praktijk.


Profiel

Petra Kruijdenberg

Petra Kruijdenberg

Petra Kruijdenberg is systeemtherapeut, NVRG supervisor en leertherapeut, en EFT therapeut. Zij is momenteel in opleiding tot DDP practitioner en in opleiding tot Attachment Based family therapist. Ze werkt in eigen praktijk en bij Molemann Mental Health in Hilversum. Ze werkt zowel met jongeren en kinderen als volwassenen en ze geeft groeps- en oudertrainingen in Nieuwe Autoriteit en Mindful parenting. Tevens geeft ze trainingen in de methodiek ‘Een Taal Erbij’. Zij is overtuigd van de krachten en hulpbronnen van gezinnen als basis van herstel en verandering. 

Individuele psychische problemen en de manieren waarop mensen naar zichzelf kijken vinden vaak hun de oorsprong in de gezinsdynamiek van herkomst.  De oplossingen dienen volgens haar ook vanuit de context van het gezin gezocht te worden.


Profiel

Philip Beerendonk

Philip Beerendonk

Philip Beerendonk is als GZ-psycholoog en psychotherapeut werkzaam in zijn eigen praktijk. Daarvoor heeft hij jarenlang gewerkt bij GGZ-NHN en het NPI. Hij is gespecialiseerd in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Sinds ruim 10 jaar geeft hij met veel enthousiasme les in o.a. gesprekstechnieken en schematherapie.

Supervisor Vereniging voor Schematherapie / ISST / VPeP / NVP 
Leertherapeut NVP
Groepstherapeut NVGPProfiel

Rachelle Landman

Rachelle Landman

Rachelle Landman werkt als klinisch psycholoog bij het NPI, onderdeel van Arkin te Amsterdam. Ze is supervisor bij de Vereniging voor Schematherapie (VSt). Ook is zij geregistreerd cognitief-gedragstherapeut (VGCt) en groepstherapeut (NVGP). Sinds 2017 verzorgt zij een erkende basiscursus Schematherapie voor verschillende onderwijsinstellingen. Eerder is zij werkzaam geweest in diverse settingen en instellingen in de GGZ; klinisch, dagklinische en ambulant. Na haar studie Psychologie in Amsterdam heeft ze de opleiding tot GZ-psycholoog en klinische psycholoog gevolgd aan de RINO Amsterdam. 


Profiel

René van Dijk

René van Dijk

René van Dijk is psychotherapeut, systeemtherapeut, docent, supervisor en leertherapeut. Hij is werkzaam bij Accare, kinder- en jeugdpsychiatrie.


Profiel

Rik Knipschild

Rik Knipschild

Rik Knipschild is GZ-psycholoog en psychotraumatherapeut NtVP bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie en werkt in de functie van behandelcoördinator op een crisisafdeling. Naast zijn klinische werkzaamheden heeft hij een Fellowship aanstelling vanuit ZonMw. In deze functie verricht hij onderzoek naar de effectiviteit van verschillende behandelprogramma’s die als doel hebben het verminderen van posttraumatische stress bij kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling, geweld en/of misbruik. 

Verder maakt Rik deel uit van de erkenniningscommissie effectieve jeugdinterventies van het NJI, is hij bestuurslid van de Vereniging EMDR Nederland en redactielid van het tijdschrift GZ-psychologie.  


Profiel

Robert van Hennik

Robert van Hennik

Robert van Hennik is systeemtherapeut, supervisor en docent.


Profiel

Ronald Kooistra

Ronald Kooistra


Profiel

Roos Gerats

Roos Gerats

Roos Gerats is orthopedagoog-generalist (i.o.). Zij heeft ruime ervaring in de gedwongen jeugdzorg. Ze heeft zich in haar werk met name geconcentreerd op kinderen en jeugdigen waarbij de ontwikkeling ernstig verstoord verloopt door allerlei omstandigheden zoals trauma, systeemproblematiek en hechtingsproblemen. Daarnaast is een belangrijke taak het begeleiden van de uitvoerend medewerkers individueel en in teamverband. Werken met de weerstand die deze cliënten en hun ouders laten zien en desalniettemin een werkrelatie op weten te bouwen is zorgt voor steeds wisselende dynamieken die het werk interessant houden.


Profiel

Roos Koolhof

Roos Koolhof

Roos Koolhof is psycholoog bij Spirit Jeugd en Opvoedhulp in Amsterdam. Ze werkt bij het seksespecifiek expertisecentrum van Spirit: Qpido. Ze is verantwoordelijk voor het programma Julia. Julia is (preventieve) individuele ambulante hulpverlening aan meisjes die vragen hebben over of problemen hebben met liefde, relaties, seksualiteit en grenzen. Roos is gecertificeerd trainer van het Vlaggensysteem en geeft daarnaast trainingen over seksualiteit en opvoeden. Vanuit Qpido is ze deeltijd gedetacheerd naar BRight GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam.


Profiel

Rosalinde Visser

Rosalinde Visser

Rosalinde Visser, jurist gespecialiseerd in het gezondheidsrecht, is werkzaam als senior stafmedewerker beroepsethiek bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Ook is zij docent recht en ethiek bij de postmasteropleiding tot GZ-psycholoog K&J-differentiatie en postmasteropleiding tot schoolpsycholoog. Rosalinde geeft ook regelmatig workshops en lezingen over privacy en beroepsgeheim, en gegevens delen in een team.


Profiel

Rosa Ravenhorst

Rosa Ravenhorst

Rosa is GZ-psycholoog en heeft ervaring in de jeugd ggz, Jeugdzorgplus (gesloten) en met jongvolwassenen. Momenteel is zij werkzaam binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en deels binnen de online basis ggz voor jongvolwassenen. Ze geeft zelf veel (trauma)behandeling middels o.a. EMDR, CGT en technieken uit de schematherapie. Ze heeft daarnaast veel affiniteit met het onderwijs. Ze heeft twee masters in de ontwikkelings- en gezondheidszorgpsychologie en is inmiddels gastdocent aan de GZ-opleiding, de universiteit en binnen het voortgezet onderwijs. Rosa is als behandelaar empathisch en heeft een open en transparante manier van werken, waardoor cliënten zich gezien voelen en grip ervaren op eigen behandeling. 


Profiel

Rosita Penninx Quevedo

Rosita Penninx Quevedo

Mw. MSc. Rosita Penninx Quevedo (klinisch psycholoog/psychotherapeut) is werkzaam als Klinisch Psycholoog en programmaleider van het zorgprogramma Trauma, bij GGZ Oost Brabant, locatie Helmond. De afgelopen jaren heeft zij zich gespecialiseerd in de behandeling van mensen met (complexe) PTSS al dan niet in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast heeft zij binnen GGZ Oost Brabant de intensieve deeltijdbehandeling SKIPb (Specialistische Kortdurende Intensieve PTSS behandeling) opgezet en is zij voorzitter van de programmaraad Trauma. Tevens is zij hoofddocent Methodische diagnostiek voor de GZ-opleiding bij RINO Zuid. 

“Ik merk in de praktijk dat mijn collega therapeuten zich het meest comfortabel voelen bij EMDR. Het opdoen van kennis en ervaring met zowel Imaginaire Exposure als Imaginaire Rescripting naast EMDR, biedt hen niet alleen de mogelijkheid om meerdere richtlijnbehandelingen voor PTSS toe te passen, maar geeft hen ook meer zelfvertrouwen en plezier in hun werk! Hier kunnen onze cliënten alleen maar van profiteren.”


Profiel

Ruth Willems

Ruth Willems

Ruth Willems, kinder - en jeugdpsycholoog NIP en supervisor K&J, heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en the University of Melbourne en is afgestudeerd in de klinische psychologie, volwassenen. Hierna heeft zij zich gespecialiseerd tot kinder- en jeugdpsycholoog NIP. Tevens heeft Ruth de postmediation opleiding Family Mediation gevolgd. Ruths werkervaring als psycholoog ligt vooral in de verstandelijk gehandicaptenzorg en bij de Raad voor de Kinderbescherming, Ministerie van Justitie. Zij heeft sinds 2007 haar eigen psychologenpraktijk Hulp op IJburg in Amsterdam. 

Ze heeft een vragenlijst met handleiding ontwikkeld voor adoptiegezinnen: 'Vragen over adoptie'. Ook heeft zij een kinderboek geschreven: 'Hana'. In 2018 is het praktisch handboek 'Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd. Opvang na Schokkende Gebeurtenissen' uitgekomen en in 2019 'Hulpverlening bij echtscheiding'. Vanaf mei 2022 is het praktijkboek te koop: Diagnostiek bij kinderen en jeugdigen: Hoe schrijf ik het verslag? Daarnaast schrijft zij artikelen, levert zij bijdragen aan wetenschappelijke boeken en heeft zij een vaste column bij ouders.nl.

Ruth Willems geeft diverse vaste cursussen voor King Nascholing. Daarnaast ontwikkelt zij ook trainingen op maat.


Profiel

Sarah van Straaten

Sarah van Straaten

Sarah van Straaten is GZ-psycholoog / neuropsycholoog / orthopedagoog. Na haar studie orthopedagogische wetenschappen is ze cum laude afgestudeerd als neuropsycholoog aan de VU. Sinds 2008 heeft ze binnen verschillende grote en kleine GGZ-instellingen gewerkt. Momenteel is ze werkzaam als vrijgevestigd GZ-psycholoog bij Psychologenpraktijk Kuin in Haarlem. Sarah is o.a. als gastdocent betrokken bij de Hogeschool van Amsterdam waar ze les geeft over de ontwikkeling van het kind vanuit neuropsychologische perspectief. Sarah heeft veel ervaring met het behandelen van kinderen, jongeren en hun ouders met diverse problematiek. Ook heeft ze veel expertise op het gebied van diagnostiek, waaronder neuropsychologisch onderzoek, intelligentieonderzoek en orthodidactisch onderzoek. 


Profiel

Selma Ruiter

Selma Ruiter

Selma Ruiter heeft haar opleiding Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1998 afgerond. Na enkele jaren in de praktijk gewerkt te hebben, is zij in 2007 gepromoveerd op de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley Ontwikkelingsschalen en de aanpassing van dit instrument voor kinderen met een beperking. Hierna heeft zij dit onderzoek een vervolg gegeven, maar is zij zich ook gaan specialiseren in de ontwikkeling en toepassing van intelligentiediagnostiek bij kinderen en jongeren. In 2012 is Selma samen met Francien Geerds de Kinderacademie Groningen gestart. 

Als expert op het gebied van de ontwikkeling en het toepassen van intelligentietests, houdt zij zich zowel met onderzoek, met onderwijs als met de praktijk bezig. In het onderzoek werkt zij in opdracht van en in samenwerking met testuitgevers en onderzoekscentra aan het ontwikkelen van goede instrumenten ten behoeve van intelligentie- en algemeen ontwikkelingsonderzoek. Selma is auteur en/of bewerker van de SON-R 2-8, de WISC-V-NL en de IDS-2-NL. Als docent geeft zij onderwijs in verschillende post-masteropleidingen over psychodiagnostiek in het algemeen en ontwikkelings- en intelligentiediagnostiek in het bijzonder. Verder geeft zij trainingen in de toepassing en interpretatie van de belangrijkste ontwikkelings- en intelligentietests in Nederland. Ten slotte is Selma samen met Francien verantwoordelijk voor de afname en interpretatie van psychodiagnostisch onderzoek in de praktijk van de Kinderacademie Groningen.


Profiel

Sien Verbeeck

Sien Verbeeck

Sien Verbeeck is afgestudeerd als schoolpsychologe aan de KULeuven (2006). Ze heeft een erkenning klinisch psycholoog in België, is lid van de psychologencommissie en heeft een visum klinisch psycholoog. Sinds 2006 werkt ze met kinderen, jongeren en hun context. Ze specialiseerde zich in Acceptatie en Commitment Therapie en Relationial Frame Theory. Ze is zich steeds verder aan het verdiepen via verschillende internationale bijscholingen  en is in supervisie bij Dr. Ciara McEntegart (Perspectives Ireland). 


Profiel

Sietske Dijkstra

Sietske Dijkstra

Sietske Dijkstrapsycholoog, promoveerde op een studie naar betekenisgeving van geweld uit de kindertijd aan de Universiteit Utrecht. Ze startte in 1998 haar eigen bureau: Dijkstra (www.sietske-dijkstra.nl) en richt zich op praktijkgericht onderzoek, scholing en advies. Ze was van 2007 tot eind 2014 lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten, en maakte van 2010 tot eind 2012 deel uit van de commissie Samson. Deze commissie rapporteerde in oktober 2012 haar bevindingen over seksueel misbruik in residentiële jeugdzorg en pleegzorg sinds 1945.


Profiel

Simone Nooter

Simone Nooter

Drs. Simone Nooter is GZ psycholoog, supervisor VGCt en in opleiding tot schematherapeut. 

"Ik werk als GZ psycholoog en behandelmanager bij Amici zorgt (basisggz) en geef schematherapie bij GGZ NHN (sggz). Daarnaast geef ik supervisie, leertherapie en begeleid in N=1 verslagen voor de VGCT en geef ik met een collega in onze eigen praktijk trainingen ‘zelfvertrouwen en assertiviteit vergroten’. Ik geef ook nog af en toe les voor de VGCT. Ik ben een bezige bij, enthousiast, no nonsense, pragmatisch, creatief, sterk in contact en hecht veel waarde aan autonomie en aan enige luchtigheid af en toe (humor). Dit vindt je ook terug in de manier waarop ik contact maak. Ik woon in Medemblik, dus dat is wat in een ‘hoek’ maar een pittoreske fijne plek voor mij."


Profiel

Steven Meijer

Steven Meijer

Steven Meijer is klinisch psycholoog, psychotherapeut, gedragstherapeut, opleider gedragstherapie en EMDR trainer. Hij is werkzaam in een eigen praktijk voor cognitieve gedragstherapie te Deventer, verzorgt onderwijs in CGT en EMDR, en heeft gepubliceerd op het gebied van cognitieve gedragstherapie, dialectische gedragstherapie en EMDR. 


Profiel

Steven Strietman

Steven Strietman

Steven Strietman is naast docent CGT, GZ-psycholoog en VGCt supervisor. In het verleden heeft hij Verpleegkunde en Klinische psychologie (aan de UvT) gestudeerd. Vervolgens heeft hij werkervaring opgedaan binnen de PAAZ Dordrecht en GGZ Breburg. Momenteel is hij werkzaam bij Idris. Daar is hij betrokken bij specialistische behandeling voor jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met complex gedrag.


Profiel

Susanne van den Hooff

Susanne van den Hooff

Dr.mr.Susanne van den Hooff is jurist en psycholoog (kinder- en jeugdpsychologie en neuropsychologie) en gepromoveerd op het raakvlak tussen zorgethiek en gezondheidsrecht. Ze is werkzaam op de Universiteit voor Humanistiek als onderzoeker en daarnaast verzorgt zij als zelfstandige onderwijs op het gebied van het gezondheidsrecht en ethiek/moreel beraad.Profiel

Suzanne Agterberg

Suzanne Agterberg

Suzanne heeft 25 jaar ervaring als leerkracht, intern begeleider en autismespecialist in zowel het basis- als (voortgezet) speciaal onderwijs. Suzanne schreef de boeken Autisme anders bekijken (2015) en Vind je eigen weg met jouw autisme (2018), en ontwikkelde het Autismepaspoort en de Jouw Autisme Methodiek. Zij is voorzitter van de NVA Expertgroep Autisme en Onderwijs ‘Het verschil kunnen maken voor kinderen met autisme’, is wat Suzanne drijft. Dit is ontstaan in haar jeugd, waarin zij zelf een ‘anders dan anders-kind’ was. Autisme speelt ook in haar eigen gezin een grote rol. De combinatie van deze ervaringsdeskundigheid met theoretische kennis én onderwijservaring, maakt dat Suzanne veel te vertellen heeft als het gaat om anders kijken naar gedrag.


Profiel

Suzanne Schiereck

Suzanne Schiereck

Suzanne Schiereck is lichaamsgericht therapeut, cognitief gedragstherapeutisch werker VGCT, schematherapeut, lid van de ISST en haptotherapeut, lid van de VVH/NFG/RBCZ. Sinds 2012 geeft zij groepsschematherapie aan groepen met voornamelijk B- en C persoonlijkheidsproblematiek. Momenteel is zij werkzaam bij Psychologenpraktijk Mentaal Beter Vlaardingen en in haar eigen praktijk Huis naar het Hart. Suzanne heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in de schematherapie waarbij ze gesuperviseerd is door drs. Farell en drs. Shaw. Leren behoeften herkennen en behoeften vervullen zijn voor haar thema's geworden welke zij toepast in haar werk.


Profiel

Suzanne Terhorst

Suzanne Terhorst

Suzanne Terhorst heeft jarenlang bij een GGZ-instelling gewerkt, en nu werkt zij als vrijgevestigde GZ-psycholoog en EMDR practitioner in haar eigen praktijk te Haarlem. Daar behandelt zij kinderen en volwassenen met emotieregulatieproblemen, eetproblemen, angsten, depressies en PTSS-klachten. Daarnaast werkt Suzanne als docent en verzorgt zij trainingen op het gebied van diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik.


Profiel

Theo Verhoeven

Theo Verhoeven

Theo Verhoeven (1957) werkt in een eigen Psychotherapie en Opleidingspraktijk te Amersfoort. Hij heeft meer dan 40 jaar ervaring in de GGZ achtereenvolgens als sociaal psychiatrisch verpleegkundige relatie- en gezinstherapeut, cognitief gedragstherapeut en BIG-psychotherapeut. Hij volgde aanvullende opleidingen in Mentalization Based Treatment, Dialectische Gedragstherapie, Schematherapie en  EMDR(-practitioner). Hij is NVRG-lid, supervisor van de NVP, VGCt en Vereniging voor Schematherapie. 

Behalve poliklinisch werkte hij zo’n 20 jaar via dagbehandeling met patiënten met angst, dwang, depressie, eetstoornissen, trauma’s en persoonlijkheidstoornissen. Hij was 8 jaar manager behandelzaken in de deeltijd-klinische psychotherapie. Sinds 2008 geeft hij les en supervisie aan GGZ professionals en is hij leertherapeut, o.a. van schema-leertherapiegroepen.

Hij is speciaal geïnteresseerd in de overeenkomstige en elkaar aanvullende werkzame factoren van verschillende vormen van psychotherapie. Schematherapie is zo’n integratieve vorm van psychotherapie waar hij zich goed in thuis voelt. Sinds 2013 geef hij 25- en 50-uurs cursussen Schematherapie en ontwikkelde in 2019 een 25-uurs basiscursus en 25-uurs vervolgcursus “Schematherapie voor kinderen en jongeren en hun ouders”.


Profiel

Tineke Haks

Tineke Haks

Tineke Haks is GZ-psycholoog/psychotherapeut, systeemtherapeut, docent, supervisor, leertherapeut. Ze is werkzaam in haar eigen praktijk: www.tinekehaks.nl.


Profiel

Tirtsa Ehrlich

Tirtsa Ehrlich

Tirtsa Ehrlich is als GZ-psycholoog al ruim 20 jaar werkzaam in de specialistische GGZ. De afgelopen jaren bij Dokter Bosman, lokatie Amsterdam, op een levensloop polikliniek gespecialiseerd in ADHD en ASS. Zij is grotendeels werkzaam binnen de kinder- en jeugd-GGZ, maar behandeld sinds 5 jaar ook volwassenen met traumaklachten. Ze is sinds een aantal jaren EMDR supervisor kind en jeugd en volwassenen bij de VEN

Naast haar werk als GZ-psycholoog is zij auteur van meerdere boeken over AD(H)D, zoals ‘ADDaisy’, ADDavid’ en Wonderlijke Wazigheid. 

Daarnaast heeft ze heeft samen met oud-collega Jacqueline Hilbers de protocollen voor de psycho-educatiegroepen voor kinderen met AD(H)D ontwikkeld en beschreven. Ook het boek ‘Zo snel als een…..’, voor kinderen met ADHD, is door hen samen geschreven.


Profiel

Tonnie Staring

Tonnie Staring

Dr. Tonnie Staring is klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt, en EMDR practitioner. Hij werkt als hulpverlener bij Altrecht, afdeling Vroege Psychose ABC en het Early Detection and Intervention (EDI) team. Tonnie doceert over psychose, trauma en over wetenschap aan verscheidene BIG-opleidingen, alsook soms in het buitenland (NIMH, NHS). Hij publiceerde enkele boeken en meer dan 50 wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken.


Profiel

Walter de Vries

Walter de Vries

Drs. Walter de Vries is supervisor van de VGCT en geeft al 10 jaar lang meerdere basis- en vervolgcursussen gedragstherapie incompany en bij diverse opleidingsinstituten, waaronder over trauma en over de therapeutische relatie. Hij werkt in eigen opleidings-, onderwijs- en psychotherapiepraktijk Zielsbelang in Culemborg (www.zielsbelang.nl) en geeft daar psychotherapie, coaching, supervisie (VGCT/NVP) en leertherapie(-groepen).Profiel

Wieke Dobbelaer

Wieke Dobbelaer

Wieke Dobbelaer is werkzaam als gezondheidspsycholoog. Zij is supervisor VGCt en Mindfulnesstrainer categorie 1 VMBN en opgeleid in het toepassen van EMDR, ACT en schematherapie. Zij heeft binnen de basis en specialistische GGZ ervaring opgedaan met verschillende problematieken: somberheidsklachten, angstklachten, lichamelijke onverklaarbare klachten en persoonlijkheidsproblematiek. De laatste jaren werkt zij als (regie)behandelaar binnen de specialistische jeugdzorg, waar zij vanuit een systemische visie kijkt naar gezinsproblematiek. Vanuit haar eigen praktijk geeft zij met veel plezier mindfulnesstrainingen aan volwassenen. Zij verzorgt leertherapie, supervisie en scholing voor de opleiding tot cognitief gedragstherapeut en voor (her)registratie SKJ.

Begeleide intervisie van Wieke

Mindfulness-based begeleide intervisie heeft als doel de houding van mindfulness naar jezelf en cliënten te bevorderen. Binnen de begeleide intervisie is aandacht voor het volgende:

·       vanuit de automatische piloot overschakelen naar bewuste reactie

·       bewust worden van (kritische) gedachte 

·       observeren en afstand nemen van oordelende gedachten naar jezelf als professional en naar cliënten

·       een houding van nieuwsgierigheid cultiveren;

·       warmte, vriendelijkheid, menselijkheid en verbondenheid stimuleren

Tijdens begeleide intervisie oefenen we met de belichaming van mindfulness en zijn we ons bewust van de houdingskwaliteiten van mindfulness, zoals niet-oordelen, geduld, vertrouwen, acceptatie. 

Tijdens de begeleide intervisie bijeenkomsten wordt gewerkt met inbreng van de deelnemers met gebruik van verschillende intervisiemethoden die ook deels door de deelnemers voorbereid worden. Daarnaast is er ook aandacht voor kennisoverdracht en meer specifiek mindfulness interventies in de praktijk. Binnen de begeleide intervisie wordt gewerkt aan de doelen van het POP plan en delen deelnemers hun ontwikkelingspunten. 
Profiel

Wilbert Kok

Wilbert Kok

Wilbert Kok is systeemtherapeut, supervisor, leertherapeut en opleider binnen de NVRG, en daarnaast ‘certified therapist’, docent en supervisor binnen de EFT. Hij heeft een eigen praktijk voor relatie- en gezinstherapie in Amsterdam, waar samengewerkt wordt met collega-systeemtherapeuten. In het verleden heeft Wilbert onder andere gewerkt binnen de sociale psychiatrie, de acute psychiatrie, de dagbehandeling en de adolescentenzorg. Wilbert geeft onderwijs in de basisopleiding systeemtherapie en verzorgt een door de NVRG erkende specialistische cursus EFT. Wilbert heeft zitting in een van de commissies van de NVRG.


Profiel

Wilfried Ekkers

Wilfried Ekkers

Wilfried Ekkers is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Hij is werkzaam als manager zorg en behandelaar bij Brijder, onderdeel van de Parnassia Groep. Hij heeft jarenlang ervaring in de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, trauma en ernstige psychiatrische aandoeningen bij diverse leeftijdsgroepen. Daarnaast heeft hij specifieke kennis van suïcidaliteit en radicalisering. Momenteel is hij als behandelaar en onderzoeker betrokken bij de Beyond Addiction studie, naar de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen met comorbide middelengebruik met behulp van schematherapie. 

Wilfried is actief als supervisor en trainer voor de Vereniging voor Schematherapie. Ook is hij plaatsvervangend p-opleider docent voor de opleidingen tot klinisch psycholoog, psychotherapeut en GZ-psycholoog.


Profiel

Willem Barents

Willem Barents

Willem Barents is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Hij werkt meer dan 35 jaar met veel enthousiasme in het werkveld. Hij heeft ervaring in zowel de acute, klinische, deeltijd en ambulante GGZ. Sinds 2008 is hij werkzaam bij GGZ Heuvelrug waar hij behalve zorginhoudelijk ook als bestuurder aan verbonden is. Willem heeft altijd een brede integratieve belangstelling voor het werk gehad. Daarbij heeft zich gespecialiseerd, en is hij docent, in systeemtherapie, schematherapie en psychodiagnostiek. Daarnaast geeft hij supervisie (erkend door NVRG, NVP en Vereniging voor Schematherapie), leersupervisie over supervisie (erkend door NVRG en NVP) en leertherapie.


Profiel

Willem-Jan Schrama

Willem-Jan Schrama

Met een achtergrond in het basisonderwijs en vol ambities startte Willem-Jan in 2013 met Meneer Willem; een eigen praktijk voor leerlingbegeleiding. Vol goede moed, inhoudelijk goed voorbereid, maar zonder uitgebreid businessplan begon hij aan die uitdaging. En dat is gelukt! In de afgelopen zes jaar is Meneer Willem uitgegroeid tot BuroJIJ; een organisatie waarin de domeinen GGZ Kind & Jeugd, GGZ Volwassenen Praktijk voor Seksuologie samenkomen. Samen met een team van (gz-)psychologen, orthopedagogen(-generalist) en ondersteunend personeel biedt BuroJIJ een diverse variatie aan behandelingen.

Inmiddels is de dagelijkse leiding van BuroJIJ in handen van de directeur en de praktijkmanager en is Willem binnen BuroJIJ werkzaam als praktijkopleider & regiebehandelaar. Willem behandelt vanuit een combinatie als psycholoog, orthopedagoog en seksuoloog. Hij richtte in januari 2021 het JIJ Genderteam op en hij werkt veel met mannen die seks hebben met mannen (MSM). Naast zijn werk bij BuroJIJ werkt hij als docent voor (na)scholingen en trainingen bij diverse organisaties en opleidingsinstituten.

Willem staat ingeschreven in de volgende beroepsregisters:
NVO-Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen
NIP- Nederlands Instituut voor Psychologen, Register Kinder & Jeugd
VGCt- Vereniging Gedrags- en Cognitieve therapie
BIG- Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, nummer 59926875031Profiel

Wim Voorwalt

Wim Voorwalt

Wim Voorwalt is GZ-psycholoog, cognitief-gedragstherapeut en supervisor bij de VGCt. Hij was aanvankelijk vele jaren werkzaam bij verschillende Riaggs voor kinderen en jongeren heeft inmiddels ruim 15 jaar een eigen praktijk. Daarnaast was hij verbonden aan de Raad voor de Kinderbescherming. In de basis-GGZ ziet Wim kinderen, jongeren en jong-volwassenen met uiteenlopende problematiek zoals onder andere Angst, Depressie, Gedragsproblemen, ADHD en ASS alsook opvoedingsproblemen. Wim had enkele jaren zitting in een regionaal Autisme-team en organiseerde vele jaren bijeenkomsten voor ouders met kinderen met Autisme.

Wim gelooft er sterk in dat behandelingen zo kort als mogelijk en zo lang als nodig moeten zijn. Doen wat werkt, is zijn motto. Werken volgens de laatste wetenschappelijk inzichten en volgens wetenschappelijk bewezen technieken, is vanzelfsprekend.


Profiel

Wouter de Boer

Wouter de Boer

Wouter de Boer is werkzaam als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut i.o. bij Vitaalpunt in Amsterdam. Wouter heeft als achtergrond de neuropsychologie. Hij heeft veel ervaring in het werken met mensen met hersenletsel. Daarnaast behandelt hij mensen die te maken hebben met angst-, stemmings- en persoonlijkheidsproblematiek, alsmede cliënten met somatisch-symptoomstoornissen. Wouter werkt volgens de principes van de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en schematherapie. Zijn werkwijze is resultaatgericht en gelijkwaardig


Profiel

Yonina Hordijk

Yonina Hordijk

Yonina Hordijk is (NVRG geregistreerd) systeemtherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCt® & sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Daarnaast is Yonina in opleiding tot supervisor NVRG. Zij heeft ruim 20 jaar werkervaring met volwassenen, adolescenten, (jonge) kinderen en hun gezinnen binnen (dag)klinische en ambulante instellingen in zowel de kinder- en (jeugd)psychiatrie als GGZ. Momenteel is zij werkzaam in haar eigen praktijk, de BinnensteBuitenTuin, waar zorg aan thuiszitters centraal. Er wordt gewerkt door middel van dagbesteding aan thuiszitters in combinatie met gezinstherapie en vaktherapie. Het narratief, dialogisch en ervaringsgericht werken zijn uitgangspunten in haar praktijk voor het werken met ouders, jongeren en gezinnen.


Profiel
Naar boven