Onze docenten

Bij King nascholing besteden we veel aandacht aan de de koppeling tussen theorie en praktijk. Onze hoog gekwalificeerde docenten staan met beide benen in het werkveld en gebruiken hun vaak jarenlange werkervaring in de cursus. Hierdoor weet je zeker dat je alle opgedane kennis direct in de praktijk kunt gebruiken.

Albert Neeleman

Albert Neeleman

Drs. Albert Neeleman is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij is sinds 2013 werkzaam als systeemtherapeut bij het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie. Daarvoor heeft hij op tal van plekken, ìn de GGZ en daarbuiten (o.a. seksuologie, jeugdzorg), gewerkt. Voor de NVRG is hij opleider, supervisor en leertherapeut en redactielid van het tijdschrift Systeemtherapie. Als docent is hij verbonden aan AIGR, RINO Amsterdam, RINO Groep en Swolsche School.


Profiel

Annemieke Hoogstad

Annemieke Hoogstad

Annemieke Hoogstad is GZ-psycholoog en EMDR Europe practioner. Ze werkt ruim 20 jaar in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking, waarvan 14 jaar als behandelaar. Momenteel werkt ze als regiebehandelaar en onderzoeker bij Stichting Amerpoort. Haar onderzoek richt zich op de diagnostiek en behandeling van PTSS bij mensen met een ernstige en matige VB. In haar eigen praktijk geeft ze supervisie voor de GZ-opleiding.


Profiel

Astrid Wetzels

Astrid Wetzels

Astrid Wetzels is psychotherapeut en NVRG-erkend systeemtherapeut, supervisor NVRG en NVP. Astrid is een ervaren psychotherapeut en systeemtherapeut. In het systeemtherapeutisch werken vindt zij het belangrijk om aandacht te hebben voor de ontwikkeling van de cliënt en het cliëntsysteem maar zeker ook voor de persoon van de behandelaar en de betekenis daarvan voor de (therapeutische) samenwerking. Astrid heeft ervaring met verschillende doelgroepen: kinderen, adolescenten, volwassenen en heeft zowel klinisch als poliklinisch gewerkt. Sinds 2010 heeft zij haar eigen praktijk als psychotherapeut, systeemtherapeut, docent en supervisor.


Profiel

Basje Wentink

Basje Wentink

Basje is kinderergotherapeut, specialist in zintuiglijke prikkelverwerking (ZiP) en in het behandelen van kinderen. Basje werkt sinds 1984 als ergotherapeut met kinderen in verschillende settingen. Zij is sinds 2008 werkzaam bij Ergotherapiepraktijk Ergo Actief.  Basje heeft ervaring binnen de kinderrevalidatie en het speciaal onderwijs.

Samen met collega Martine van Ergo Actief heeft zij regelmatig workshops en studiedagen gegeven over prikkelverwerking. Basje heeft ervaring met verschillende doelgroepen, hierbij  wordt er vaak gewerkt met interpreteren van gedrag en vaardigheden op basis van de prikkelverwerking. Basje werkt met kinderen binnen het ZML als het reguliere onderwijs. Daarnaast is ze onderdeel van kindteam Drachten, een samenwerkingsverband van meerdere disciplines die samen oplossingen zoeken voor kinderen met hulpvragen op meerdere gebieden.

Naast het geven van workshops voor 7 Zintuigen blijft haar basis het werken in Ergotherapiepraktijk Ergo Actief,  www.ergoactief.nl


Profiel

Bea Bolt

Bea Bolt

Bea Bolt is sinds 2002 werkzaam in de gezinspsychiatrie in Beilen, waarvan de laatste 10 jaar als behandelcoordinator/systeemtherapeut (NVRG). Bij de gezinspsychiatrie worden gezinnen veelal in een gedwongen kader opgenomen, ter beoordeling van ouderschap. Zij heeft ruime ervaring in het behandelen van gezinnen waarin ontkende kindermishandeling plaats gevonden heeft, daarbij gaat het om het onbespreekbare bespreekbaar maken. De methodieken van Andrew Turnell: Signs of Safety en Susie Essex: Similar but Different Roleplay en Words and Pictures spelen daarin een belangrijke rol. 

De basis van haar attitude als hulpverlener is het oplossingsgericht werken, of iets breder: werken vanuit een samenwerkingsmodel. Oprechte interesse in de ander, een lerende houding en nieuwsgierig zijn naar beweegredenen van de ander vindt ze belangrijk.


Profiel

Beatrijs Brand

Beatrijs Brand

Beatrijs is orthopedagoog/kinder-en jeugdpsycholoog met een ruime ervaring in diagnostiek en begeleiding van kinderen met leerproblemen in basis-en voortgezet onderwijs. Ze is specialist op het gebied van dyslexie. Daarnaast zijn handelingsgericht werken en executieve functies belangrijke aandachtsgebieden. Zij leidt de School Psychologische Praktijk, is regiebehandelaar, geeft supervisie en is actief in het postacademisch onderwijs.Profiel

Bea Visser

Bea Visser

Bea Visser heeft jarenlang zorgorganisaties begeleid in het ontwikkelen van onderwijskundig beleid,opleidingen en ontwerpen van (online) programma’s. Zij is verantwoordelijk geweest voor complexenetwerken waarbij trainen en werkvormen centraal stond. Bea is Onderwijsadviseur en Educatief teamcoach in het UMCG geweest en momenteel Docent Verpleegkunde aan de Hanzehogeschool Groningen. Bea heeft ervaring in online trainen in Zoom, Microsoft Teams en Blackboard Collaborate.


Profiel

Bep Lovink

Bep Lovink

Mijn passie ligt bij het toepassen van positieve psychologie binnen teams en bedrijven om de psychologische flexibiliteit van het personeel te vergroten en duurzame inzetbaarheid te behalen. Als mijn kennis en kunde uw bedrijf en medewerkers verder helpen richting een optimaal werkklimaat waarin mensen zich ontplooien, zich krachtig en vitaal voelen en werkgeluk ervaren, dan haal ik daar voldoening uit. Ik ervaar zelf werkgeluk als ik mensen verder help met hun ontwikkeling binnen een team en als individu. Ik vind het mooi als ik kan terugkijken op processen waarin ik een rol heb gespeeld die leiden tot het behalen van resultaten bij zowel organisaties, werkgevers als werknemers. 

Samenwerking met de werkgever is voor mij erg belangrijk en waardevol. Thema’s zijn ACT trainingen, Trainingen met betrekking tot werkgeluk en Communicatietrainingen. Ik heb veel ervaring in het geven van trainingen en het omgaan met groepen. Ik heb jaren gewerkt voor een grote zorgorganisatie in de Achterhoek en een bedrijf in de Logistiek. Op dit moment werk ik voor een verpleeghuis waar ik medewerkers train en coach en werk voor verschillende bedrijven in de Achterhoek.


Profiel

Bert Hoogstad

Bert Hoogstad

Drs Bert Hoogstad is GZ-psycholoog en supervisor Cognitieve Gedragstherapie.
Hij heeft een eigen praktijk in Zuid-Limburg waar hij voornamelijk
behandelingen geeft op ACT, Mindfulness en IBSR gebaseerd. Als freelancer
geeft hij opleidingen en supervisie in Acceptance and Commitment Therapy
(ACT), Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) en Inquiry Based Stress
Reduction (IBSR of anders gezegd; de vier vragen van Byron Katie) maar ook
Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Hij is een pionier van het eerste uur in
de derde generatie gedragstherapieën. Vanaf het jaar 2000 is hij in getraind
door John Kabat-Zinn, Mark Williams, Byron Katie en Steven Hayes. Hij
mediteert, beoefent yoga en maakt zijn cursisten graag enthousiast over een
leven zonder stressvol denken.


Profiel

Bettie Sleeuw

Bettie Sleeuw


Profiel

Carla Freeke

Carla Freeke


Profiel

Carla Steeman

Carla Steeman

Carla Steeman werkt als cognitief gedragstherapeutisch werker bij GGZ Noord-Holland-Noord, bij de exposure werkplaats en deeltijdbehandeling Angststoornissen. Bij King verzorgt ze samen met Arnoud van Loon de cursusdag Perfectionisme. In deze dag gebruiken zij veel oefeningen die Carla heeft mee genomen uit haar werk als improvisatietrainer. Binnen het improvisatietheater leer je ook hoe je je perfectionisme los kan laten, kan spelen met wat er is en bijvoorbeeld een zin kan beginnen zonder dat je weet waar hij eindigt. 

Het doet haar veel plezier om dit aan anderen over te dragen, zowel binnen de therapie die in het AMC word aangeboden, als binnen de workshops en cursussen die Carla en Arnoud hierover geven. Dit in combinatie met technieken uit de CGT zorgt voor een prachtig aanbod.

Daarnaast geeft ze diverse gastlessen over exposure, zowel bij King als daarbuiten. In het najaar 2019 start ze samen met Arnoud een basiscursus CGW. 

Naast haar werk als cognitief gedragstherapeutisch werker en als improvisatietrainer is ze ook trainingsactrice. In die hoedanigheid kun je haar tegenkomen in verschillende CGT opleidingen bij King of elders.Profiel

Caroline Jager

Caroline Jager

Caroline Jager heeft, na een afgeronde master Pedagogische Wetenschappen waarbij de ontwikkeling van kinderen en gezinnen centraal staat, de opleiding tot systeemtherapeut afgerond. Zij is als gezins- en relatietherapeut geregistreerd bij de NVRG. Na een aantal jaar te hebben gewerkt in de jeugdhulpverlening als gezins- en relatietherapeut, is zij nu werkzaam als vrijgevestigd pedagoog en therapeut in de regio Utrecht.


Profiel

Carry van Veen

Carry van Veen


Profiel

Christine van Giesen

Christine van Giesen

Door goed te luisteren, door in de therapie echt samen te werken en te willen begrijpen, door niet te snel mijn ideeën op de voorgrond te zetten en door me breed te scholen, heb ik meer en meer mijn eigen weg gevonden, waarin ik uitga van de wijsheid en antwoorden die ieder in zichzelf draagt. Ik zie het als mijn taak als therapeut om mensen te helpen zicht te krijgen op deze innerlijke

bron van informatie, zodat zij hun eigen zin gaan vinden in het grillige landschap dat het leven soms kan zijn.Het met aandacht, mildheid, belangstelling en openheid op onderzoek uitgaan, stilstaan en goed om je heen kijken naar wat er nu is, zal tot ver na de therapie van blijvende waarde zijn. Niet zozeer de dingen veranderen, maar de manier waarop je kijkt naar de dingen. Iedereen

bezit zijn of haar eigen unieke verhaal, en ook de kracht om aan de slag te gaan met de vragen (en antwoorden) die daaruit voortkomen. Dit inspireert me en geeft zin in (en aan) mijn werk.

Naast mijn werk als psychotherapeut in een vrijgevestigde praktijk vind ik het een mooie aanvulling om les en supervisie te geven aan vakgenoten. Naast het vergaren en verfijnen van kennis van psychopathologie en methodische vaardigheden, is tevens van belang om als psycholoog zicht

te krijgen op de eigen persoon en houding. Deze vormen en bepalen in belangrijke mate de therapeutische werkwijze. Voor mij als psychotherapeut biedt lesgeven een kans om me steeds weer opnieuw te verdiepen in de theorie en deze te vertalen naar de praktijk.


Profiel

 Claudia de Vries

Claudia de Vries

Claudia de Vries heeft 20 jaar ervaring op het gebied van systeemgerichte hulpverlening binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdbescherming en jeugdhulpverlening. Haar expertise terreinen zijn kinderen, jongeren en hun gezinnen in moeilijke omstandigheden. Momenteel is zij werkzaam als systeemtherapeut bij Kenterjeugdhulp waar zij werkt met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met complexe problematiek in de leeftijd van 0 tot 24 jaar, doorgaans met multi problem systemen. Eerst in generalistische ambulante poli teams en daarna in het specialistisch FACT Jeugd team.

Daarnaast heeft zij een eigen praktijk bij Stichting Doof & Co waar zij individuele, relatie- en gezinstherapie geeft aan doven en slechthorenden. Claudia is actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie en zit in de congrescommissie dat verantwoordelijk is voor het organiseren van het jaarlijkse landelijke congres, en inspirerende workshops en bijscholingsdagen.


Profiel

Daisy Alsemgeest

Daisy Alsemgeest

Daisy Alsemgeest is cognitief gedragstherapeut en heeft zich de laatste jaren met name gespecialiseerd in Compassion-Focused Therapy (CFT). Ze is hierin getraind door de grondlegger van de CFT: Professor Paul Gilbert, in Derby. Daisy werkt als studentenpsycholoog bij de Universiteit van Amsterdam. Daar geeft ze behandelingen, ontwikkelt en verzorgt ze trainingen en workshops op basis van CFT (Compassionate Mind Training) aan studenten, promovendi en studieadviseurs. In haar behandelingen richt Daisy zich voornamelijk op stressklachten, overmatig perfectionisme, faalangst, overmatige zelfkritiek en depressie.


Profiel

Denise Beuvens

Denise Beuvens

Denise Beuvens is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCt. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.


Profiel

Denise Matthijssen

Denise Matthijssen

Denise Matthijssen is SPV, ACT-trainer, systeemtherapeut en supervisor NVRG. Denise heeft ruim 25 jaar klinisch en ambulante ervaring in werken met jongeren en hun gezinsleden. Zij is auteur van de boeken 'ACTief opvoeden' (Hogrefe 2012), 'Samen ACTief in je gezin' (Lannoo 2015) en 'ACT your way' (Boom 2018). Denise is supervisor NVRG voor systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkende in opleiding. Daarnaast is zij erkend TTC gever voor de opleiding tot systeemtherapeut. 

Bij het lesgeven ligt haar focus op het verbinden van de theorie (kennis) aan de eigen ervaringen, het ontwikkelen van vaardigheden en het ontwikkelen van een eigen, therapeutische houding. Denise heeft een ruime ervaring in het begeleiden van jongeren, ouders, gezinnen en groepen op basis van ACT (voor meer informatie zie www.denisematthijssen.nl) .


Profiel

Dorris van Wensen

Dorris van Wensen

Dorris van Wensen is systeemtherapeut en EFT-therapeut werkzaam vanuit eigen praktijk en als ZZP'er voor Bright GGZ. Samen met Marjoleine Streefkerk heeft zij haar krachten gebundeld en deze cursus ontwikkeld. Hun jarenlange ervaring in het werken met gezinnen, kennis van de systeemtheorie en de hechtingstheorie, zoals deze binnen de EFT gebruikt wordt, hebben zij toegepast en aangepast in het werken met gezinnen.


Profiel

dr. Agnes van Minnen

dr. Agnes van Minnen

Agnes van Minnen is klinisch psycholoog/psychotherapeut en doet als hoogleraar onderzoek naar angststoornissen, dissociatie, en post-traumatische stress-stoornis aan de Radboud Universiteit. Ze is auteur van onder meer Verlamd van angst. Herstellen na seksueel misbruik (2017), waarin ze de verschillende instinctieve overlevingsreacties beschrijft (zoals verlammen, vechten, vluchten, vermijden) die in werking treden bij seksueel misbruik. Als directeur behandelprogramma van PSYTREC, een kliniek voor korte en intensieve behandeling van mensen met PTSS, is ze dagelijks bezig met de behandeling van  mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt.Profiel

dr. Bianca Boyer

dr. Bianca Boyer

Bianca Boyer is psycholoog, onderzoeker en docent bij de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft zich binnen haar studie en haar werk in de klinische praktijk met name geconcentreerd op kinderen met ADHD en autisme en werkt bij Psychologenpraktijk Kuin als cognitief gedragstherapeut.


Profiel

dr. Glenn Dumont

dr. Glenn Dumont

Glenn Dumont is een gelicenseerd klinisch farmacoloog, universitair docent Klinische farmacologie en farmacotherapie aan de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool Zuyd, die zich heeft toegespitst op psychofarmaca, d.w.z. alle medicatie die de psyche beïnvloedt. Daarnaast is hij redacteur van Psyfar, een nascholingstijdschrift voor psychiaters en psychologen. 

Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring met psychofarmacologisch onderzoek en met onderwijs aan een zeer divers publiek (nascholing aan psychiaters, psychologen, apothekers, verpleegkundige specialisten, de farmaceutische industrie, GGZ- en andere zorgverlenende instellingen) en focust daarbij primair op de praktische toepassing van wetenschappelijke inzichten. Ook publiceert hij regelmatig boeken en in nationale en internationale vaktijdschriften. Als zelfstandig consulent adviseert hij behandelaars met betrekking tot de toepassing van psychofarmaca in de praktijk. 


Profiel

dr. Henk Pijnenburg

dr. Henk Pijnenburg

Henk Pijnenburg is klinisch psycholoog. Hij was van 1973 t/m 2003 verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en tot oktober 2012 werkzaam als clinicus in de kinder- en jeugdpsychiatrie bij Triversum in Alkmaar en de Bascule in Amsterdam. Henk is betrokken bij de opleiding tot GZ-Psycholoog en orthopedagoog-generalist, lid van de beroepsverenigingen NIP en NVO, en van de specialistische verenigingen VGCt en NVRG. Hij is zeer geïnteresseerd in het empirisch onderzoek binnen het domein van de systeemtherapie.


Profiel

dr. Hetty Verzaal

dr. Hetty Verzaal

Hetty Verzaal is directeur van Ovidio, is zelfstandig, onafhankelijk adviseur en trainer op het gebied van vraag gestuurd, oplossingsgericht werken en empowerment. Daarnaast is zij hoofddocent, docent en supervisor bij de postmaster opleiding voor Orthopedagoog-Generalist. Vanaf 2004 bij de PDBO in Leiden en Amsterdam en vanaf  2021 bij Kingnascholing in Amsterdam. Hetty is orthopedagoog-generalist, gezondheidszorgpsycholoog, gezins- en relatietherapeut en geregistreerd supervisor bij de NVO.

Hetty omschrijft zichzelf  in de eerste plaats als een orthopedagoog in hart en nieren. De afgelopen 40 jaar heeft zij diverse functies vervuld in de jeugdzorg, waaronder directeur en orthopedagoog van de residentiële jeugdzorg instelling Op Dreef te Amsterdam, programmamanager Families First in A’dam en gedragswetenschapper bij het Sociaal-agogisch Centrum te Amsterdam. Van 1992 tot 1998 was zij tevens als klinisch docent orthopedagogiek verbonden aan de Rijksuniversiteit te Groningen, met als specialisatie gezinsdiagnostiek en gezinsbehandeling. Van 2003 tot jan. 2019 als klinisch docent bij de faculteit der Gedrags- en bewegingswetenschappen, bij de bachelor- en masteropleiding Pedagogische Wetenschappen.

Van meet af aan is haar missie: bekijk problematiek van cliënten in de bredere context en heb vooral ook oog voor wensen, behoeften, kwaliteiten en krachten van de ander en sluit daar expliciet bij aan. Om een wetenschappelijke onderbouwing aan haar gedachtengoed en ervaringen te geven, promoveerde zij in 2002 op de betekenis van empowerment voor het concrete handelen van beroepskrachten in de jeugdzorg. De resultaten van haar onderzoek bevestigden haar in haar overtuiging dat succes in de hulpverlening vooral correleert met een open, respectvolle en positief ingestelde grondhouding van de hulpverlener. In die tijd maakte zij kennis met de oplossingsgerichte benadering. Zij beschouwt deze benadering als de beste vertaalslag van het concept empowerment en besloot zich daar verder in te verdiepen. Vanaf 2003 heeft zij haar eigen bedrijf met een duidelijk gefundeerde visie en missie: sluit aan bij de belevingswereld van de ander, geef erkenning voor de door de ander beleefde problemen,  en ga vervolgens samen op zoek naar wat de ander wenst te veranderen, hoe hij dat wil veranderen, daarbij oog hebbend voor de kwaliteiten en krachten van de ander. De ander is dan iedereen die bij de cliënt direct en/of indirect betrokken is. Ouders en andere verwanten, maar ook collega’s en management.


Profiel

Dr. Ingrid Verbeek

Dr. Ingrid Verbeek

Ingrid Verbeek is slaaptherapeut - somnoloog bij het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe in Heeze (NB). Naast haar klinisch werk geeft zijn onderwijs aan zorgprofessionals in de GGZ over de gedragsmatige behandeling van slaapproblemen. Zij heeft diverse boeken, boekhoofdstukken en artikelen geschreven over de evidence based behandeling van eerste keus bij langdurige slaapproblemen, kortdurende cognitieve gedragstherapie bij insomnia (CGT-I).

Haar missie is om zoveel mogelijk patiënten toegang te laten krijgen tot CGT-I.


Profiel

dr. Iva Bicanic

dr. Iva Bicanic

Iva Bicanic is klinisch psycholoog en coördinator van het Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht. Vanaf 1997 werkt zij met kinderen, jongeren en jongvolwassenen die seksueel trauma hebben meegemaakt. Als co-auteur werkte zij mee aan de Horizon en STEPS methodiek voor de behandeling van de gevolgen van seksueel trauma voor resp. kinderen en adolescenten. Tevens is zij coördinator, en verantwoordelijk voor de landelijke uitrol, van het multidisciplinaire Centrum Seksueel Geweld dat in 2012 in het UMC Utrecht is geopend voor acute slachtoffers van een verkrachting. 

In maart 2014 is zij gepromoveerd op het onderwerp Psychological and Biological Correlates of Adolescence Rape‘.


Profiel

dr. Jenneke Wiersma

dr. Jenneke Wiersma

Jenneke Wiersma werkt als GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt®. Zij heeft ruim 15 jaar ervaring in het behandelen en onderzoeken van psychische klachten, waaronder ook e-health en online behandelen. Jenneke is gespecialiseerd in Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP), een behandelmethode specifiek gericht op langdurig depressieve klachten. Daarnaast is zij aangesloten bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt), en docent bij verschillende postdoctorale opleidingsinstituten en aan de VU. Zij geeft supervisie, leertherapie en trainingen in CGT en CBASP.


Profiel

dr. Kees Korrelboom

dr. Kees Korrelboom

Kees Korrelboom is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij werkt als behandelaar en senior onderzoeker bij de TOPGGz afdeling Angststoornissen van PsyQ Den Haag, onderdeel van de Parnassia Groep. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Departement voor Medische en Klinische Psychologie van Tilburg University. Kees publiceerde over diverse onderwerpen op het gebied van de psychotherapie en dat van de cognitieve gedragstherapie in het bijzonder. Hij is erelid en lid van verdienste van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCT).


Profiel

dr. Liesbeth Mevissen

dr. Liesbeth Mevissen

Liesbeth Mevissen is orthopedagoog-generalist, klinisch psycholoog, psychotraumatherapeut NtVP en EMDR supervisor (VEN). Zij promoveerde aan de UvA op onderzoek naar diagnostiek en behandeling van PTSS bij mensen met een verstandelijke beperking (VB). Liesbeth is, zelfstandig gevestigd als, klinisch psycholoog, docent en supervisor, en als onderzoeker werkzaam bij het Kenniscentrum van Trajectum (Zwolle). Zij verzorgt postdoctorale nascholingen over diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij mensen met een VB en/of autisme.

Liesbeth heeft meerdere nationale en internationale publicaties op haar naam staan. Zo schreef zij onder andere samen met Francine Shapiro en Deborah Wesselman een hoofdstuk over EMDR-therapie voor het recent verschenen boek 'Evidence based Treatments for Trauma Related Disorders in Children and Adolescents' en schreef ze een hoofdstuk over EMDR-therapie bij mensen met een VB in het 'Praktijkboek EMDR deel II' en in het recent verschenen 'Handboek EMDR bij kinderen en jongeren'.

Liesbeth heeft jarenlange ervaring in zowel de zorg voor mensen met een VB als de kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij benadrukt het belang van systeemgerichte (trauma)behandeling.

Liesbeth won op 21-09-2018 de Jan van Dijk Victimology and Victim’s Rights Award voor haar dissertatie: https://fondsslachtofferhulp.nl/nieuws/winnaars-jan-van-dijk-victimology-and-victims-rights-award-bekend/

 


Profiel

dr. Madelon van den Boer

dr. Madelon van den Boer

Madelon van den Boer is als onderzoeker en docent werkzaam bij de afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde van de Universiteit van Amsterdam. In 2014 promoveerde zij op onderzoek naar de leesontwikkeling bij kinderen. In huidig onderzoek richt zij zich op de ontwikkeling van lees- en spellingvaardigheden op de basisschool en op het aanleren van vreemde talen en het aanpakken van dyslexie op het voortgezet onderwijs. Daarnaast is zij als orthopedagoog werkzaam op een basisschool. 


Profiel

dr. Marjolein van Wijk-Herbrink

dr. Marjolein van Wijk-Herbrink

Marjolein van Wijk-Herbrink is GZ-psycholoog en trainer/supervisor schematherapie. Zij werkt bij de OG Heldringstichting (gesloten jeugdzorg) en in een eigen praktijk voor opleiding, supervisie en implementatie van schematherapie. Zij geeft zelf schematherapie en doet hier wetenschappelijk naar. In 2018 is zij gepromoveerd op een onderzoek naar schematherapie bij jongeren met gedragsproblemen. Zij implementeert schematherapie in verschillende settings, onder meer door behandelteams te trainen en coachen in het creëren van een schematherapeutisch behandelklimaat. Tot slot beheert zij binnen het bestuur van de Vereniging voor Schematherapie de portefeuille Wetenschap en Kwaliteit.  


Profiel

dr. Nicolle van de Wiel

dr. Nicolle van de Wiel

Nicolle van de Wiel is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Zij is werkzaam bij de afdeling kinderpsychologie van het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Nicolle werkt tevens vanuit haar eigen bedrijf BurO3 als zzp'er binnen een psychologenpraktijk in Amersfoort. Verder verricht zij onderwijsactiviteiten en houdt zij zich bezig met het schrijven van boeken en behandelprogramma’s. Zij is gepromoveerd op een onderzoek naar de effecten van het behandelprogramma Minder boos en opstandig.

 


Profiel

dr. Roy Thewissen

dr. Roy Thewissen

Dr. Roy Thewissen is psycholoog en gedragstherapeut (VGCt, ACBS BeNe, VVKP, NIP). Hij is part-time werkzaam bij de afdeling pijn in de revalidatiekliniek Adelante te Hoensbroek (NL). Hier heeft hij, binnen de multidisciplinaire groepsbehandeling, het ACT-model geïntroduceerd en mede vormgegeven. Als freelancer geeft hij opleidingen, workshops, lezingen en supervisie in acceptance and commitment therapy (ACT), relational frame theory (RFT) en klinische gedragsanalyse (www.in-cont-act.com).

Hij is onder supervisie bij prof. dr. Yvonne Barnes-Holmes waar hij zijn vaardigheden in het integreren van RFT principes in zijn experientieel werk met ACT, verder aanscherpt. Een sterke focus op de (verbale) functie analyse binnen het werken met ACT processen zorgt voor meer precisie en diepgang in het bevorderen en bestendigen van gedragsverandering bij zijn clienten en studenten. Dit doet hij met een warme en compassievolle therapeutische houding.


Profiel

dr. Ruth Overtoom

dr. Ruth Overtoom

Ruth Overtoom is GZ-psycholoog, eerstelijnspsycholoog, cognitief gedragstherapeut, supervisor/leertherapeut/docent VGCt, mindfulnesstrainer en EMDR practitioner. Zij is werkzaam in eigen praktijk. Vol enthousiasme geeft zij diverse trainingen en therapieën op het gebied van mindfulness, voluit leven (combinatie van ACT en mindfulness) en bewegen in de mentale ruimte, zowel voor patiënten als professionals. 


Profiel

drs. Anne Huijsman-Blom

drs. Anne Huijsman-Blom

Anne Huijsman-Blom is werkzaam als GZ-psycholoog en Cognitief gedragstherapeut VGCt bij Vitaalpunt in Amsterdam. Ze heeft brede ervaring met zowel individuele als groepsgewijze behandelingen van PTSS, stemmings- en angststoornissen, ADHD, somatisch-symptoomstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en psychotische stoornissen. Naast de cognitieve gedragstherapie werkt ze veel met oplossingsgerichte therapie, EMDR en schematherapie. Zij is van nature een actieve, doelgerichte en nieuwsgierige behandelaar en is hierin altijd op zoek naar een goede mix tussen persoonlijk contact, humor en actief aan de slag gaan. Verder staat het opbouwen van een goede gelijkwaardige en transparante therapeutische relatie waarin er samengewerkt wordt centraal in haar behandelingen.


Profiel

drs. Annemieke Oomen

drs. Annemieke Oomen

Annemieke Oomen is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog/psychotherapeut en erkend supervisor van de VKJP en de NVP. Ze heeft een eigen praktijk Annemieke Oomen Psychotherapie en Coaching in Amsterdam waar ze werkt met mensen in verschillende samenstellingen: individueel, in gezinsverband of als team. De laatste jaren legt ze zich ook toe op de mentale coaching van topperformers als sporters en musici. Daarnaast verzorgt ze al geruime tijd cursussen en trainingen in de oplossingsgerichte methodiek.

 


Profiel

drs. Annet Hofman

drs. Annet Hofman

Annet Hofman is GZ-psycholoog en psychotherapeut, en geeft al sinds vele jaren met heel veel plezier het basisblok Cognitieve Gedragstherapie. Ze is ondertussen al zo’n 20 jaar supervisor voor de VGCt en geeft sinds ongeveer 2000 als hoofddocent het basisblok Cognitieve Gedragstherapie en Angst- en Stemmingsstoornissen bij RINO Zuid in Eindhoven. Aanvankelijk heeft ze 13 jaar gewerkt bij de RIAGG Maastricht, afdeling Sociale Psychiatrie, maar werkt nu alweer 17 jaar in haar vrijgevestigde psychotherapiepraktijk in Geleen. Qua scholing heeft ze zelf de laatste jaren verschillende cursussen gevolgd, waaronder schematherapie, EMDR, EFT en onlangs ACT.


Profiel

drs. Arnoud van Loon

drs. Arnoud van Loon

Arnoud van Loon is GZ psycholoog/psychotherapeut en supervisor VGCt. Hij heeft meer dan vijfendertig jaar ervaring in de psychiatrie en geeft de basiscursussen GCt, CGW, Perfectionisme, Zelfwaardering en Misofonie. Tot zijn pensioen(november 2020) was hij praktijkopleider GZ en KP en  hoofd van het dagcentrum van het AMC.  Op het dagcentrum worden patiënten behandeld met OCD, BDD, misofonie en perfectionisme. 


Profiel

drs. Audrey Buerman

drs. Audrey Buerman

Audrey Buerman is sinds 1985 werkzaam als psychotherapeut. Zij is sinds die tijd werkzaam in zowel het werkveld van de kind- en jeugd-GGZ, als in de GGZ voor volwassenen. Ze heeft zich sinds 2000 gespecialiseerd als traumatherapeut. Ze maakt in haar behandeling gebruik van EMDR en andere vormen van traumabehandeling. Op dit moment werkt zij bij een kleine GGZ-instelling als psychotherapeut voor kind, jeugd en volwassenen. Regelmatig gaat ze naar Kenia om zich daar in te zetten voor de psychologische behandeling van kinderen in de sloppen. Daarnaast doet ze psychologisch onderzoek bij het iMMo bij vermoede slachtoffers inhumane behandeling. 


Profiel

drs. Bas de Weerd

drs. Bas de Weerd

Bas de Weerd is vrijgevestigd Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut en supervisor VGCT te Nijmegen. Daarnaast is hij geregistreerd EMDR Practitioner en schematherapeut bij de VST. Hij heeft veel ervaring met het behandelen van ernstige angststoornissen, posttraumatische stressstoornis en persoonlijkheidsstoornissen.


Profiel

drs. Bernou Melisse

drs. Bernou Melisse

Bernou Melisse is psycholoog bij Novarum centrum voor eetstoornissen en promovenda aan universiteit Leiden. Zij heeft meegewerkt aan ontwikkeling van een online begeleide zelfhulp voor patiënten met een eetbuistoornis en onderzoekt momenteel de effectiviteit. Ook is zij verantwoordelijk voor supervisie en training van de behandelaren. Daarnaast werkt zij als behandelaar voor patiënten met een eetbuistoornis, anorexia nervosa en boulimia nervosa. Hiervoor heeft zij in verschillende andere landen gewerkt waaronder in Saoedi Arabië waar nog maar nauwelijks onderzoek gedaan is naar eetstoornissen. Zij heeft daar de Eating Disorder Examination- Questionnaire (een diagnostische vragenlijst voor eetstoornissen) vertaald, cultureel aangepast en gevalideerd. De vragenlijst wordt momenteel in Saoedi Arabië gebruikt. Ze spreekt op (inter)nationale congressen en biedt zowel in binnen als buitenland trainingen aan voor de behandeling van de eetbuistoornis. Ook is zij door verschillende media geïnterviewd zoals Trouw, Algemeen Dagblad, Nu.nl, Psychologie magazine, etc.


Profiel

drs. Birgitta Kox

drs. Birgitta Kox

Brigitta Kox is in 1989 afgestudeerd als klinisch pedagoog en sinds die tijd is zij fulltime werkzaam in de GGZ, specifiek met en voor kinderen, jeugdigen en volwassenen en hun gezinnen met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis (ASS). In 1999 is zij geregistreerd als GZ-psycholoog (BIG) en in 2013 als orthopedagoog-generalist bij de NVO (registratie BIG 2020). Brigitta is begonnen als programmaleider ASS in een ambulante instelling voor GGZ, waar zij 23 jaar inhoudelijk leiding en mede uitvoering heeft gegeven aan een autismeteam en later een afdeling specifiek voor mensen met een (vermoeden van een) ASS van alle leeftijden en niveaus van begaafdheid. 

In 2012 heeft zij de overstap gemaakt naar een derdelijns-GGZ instelling specifiek voor mensen met een ASS, waar zij twee jaar als GZ-Psycholoog heeft gewerkt. Begin 2014 heeft Brigitta besloten zelfstandig verder te gaan in haar eigen praktijk Autrinsiek – expertise in autisme. In de loop der jaren heeft zij aan diverse landelijke en regionale werkgroepen en fora mogen deelnemen. Vanaf 1994 is zij als consulent verbonden aan het Centrum voor Consultatie en Expertise. Daarnaast geeft zij inmiddels 20 jaar met veel plezier les als docent binnen diverse na- en bijscholingsinstituten, lezingen en biedt zij supervisie.


Profiel

Drs. Caroline Jakimowicz

Drs. Caroline Jakimowicz

Caroline Jakimowicz is GZ-psycholoog en slaaptherapeut. Zij heeft uitgebreide werkervaring opgedaan binnen de (ziekenhuis)psychiatrie en medische psychologie. Momenteel zet zij haar kennis en ervaring in bij het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe. Daarnaast is zij als freelance psycholoog onder meer betrokken bij Medispy waar zij, voor een breed scala aan problematieken,  behandelingen vormgeeft binnen zowel de gespecialiseerde GGZ als de generalistische basis GGZ.


Profiel

drs. Catherine Pannevis

drs. Catherine Pannevis

Catherine Pannevis is klinisch psycholoog/psychotherapeut/Infant Mental Health specialist en kinderanalyticus i.o. Na haar studie klinische psychologie aan de Universiteit van Leiden, heeft ze zich gespecialiseerd in de kinder- en jeugdpsychotherapie en met name de doelgroep van 9 maanden tot 4 jaar en hun ouders. Catherine is in de afgelopen 20 jaar werkzaam geweest in de kinderpsychiatrie, op de jeugdafdeling van het Nederlands Psychoanalytisch Instituut en in het IMH Centrum te Utrecht. 

Sinds 2013 is zij zelfstandig gevestigd psychotherapeut te Amsterdam. Naast haar werk is zij docent op het gebied van kinderontwikkeling, Infant Mental Health en adolescenten. Daarnaast geeft ze supervisie en leertherapie aan professionals. Tot slot is ze als voorzitter actief geweest in de DAIMH.


Profiel

drs. Catrien Portegijs

drs. Catrien Portegijs


Profiel

drs. Charlotte Immerzeel

drs. Charlotte Immerzeel

Charlotte Immerzeel is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut supervisor VGCt en EMDR Europe practitioner. Naast docent is zij werkzaam in haar eigen praktijk in Utrecht. Voorheen werkte ze poliklinisch in de specialistische GGZ met kinderen en jongeren, en met volwassenen. Charlotte geeft supervisie en leertherapie aan hen in opleiding tot cognitief gedragstherapeut of GZ-psycholoog. 


Zie voor meer informatie: https://praktijkaurelius.nl Profiel

Drs. Charlotte Nuhoff

Drs. Charlotte Nuhoff

Charlotte Nuhoff is als psychotherapeut/ GZ-psycholoog werkzaam in haar eigen praktijk Nuhoff Psychotherapie. Zij is gespecialiseerd in Cognitieve gedragstherapie en als supervisor aangesloten bij de VGCT, NIP en VKJP.

Haar expertise is het behandelen van angst- en dwangstoornissen, depressieve klachten en trauma’s bij kinderen en adolescenten. Ook heeft zij een affiniteit met autisme en LVB.

Zij heeft ruim 15 jaar ervaring als docent in de post-masteropleidingen voor psychologen en pedagogen. Een veilig en positief stimulerend leerklimaat staat bij haar voorop. Charlotte legt steeds de brug tussen de theorie en de praktijk, waarbij ze veel creatieve technieken en visuele ondersteuning toepast. Zij is pas tevreden als cursisten vol inspiratie en energie naar huis gaan na een cursusdag!


Profiel

drs. Charlotte van der Wall

drs. Charlotte van der Wall

Charlotte van der Wall is klinisch psycholoog, traumaspecialist, supervisor VGCT& EMDR en werkt als behandelaar, opleider en eigenaar van KieN, een instelling voor specialistische GGZ bij kinderen, volwassenen en gezinnen. Haar werkervaring heeft zij opgedaan in de algemene GGZ, de forensische psychiatrie, een traumacentrum, een traumakliniek, een instelling voor jeugdhulpverlening en een deeltijdbehandeling voor volwassenen. 

In 2017 richtte zij samen met 2 collega’s de instelling KieN op. Bij KieN werken ze met nieuwe inzichten over de organisatie van de zorg: de specialist in de voordeur en de client stelt zelf zijn behandelplan vast.  Kinderen en hun gezinnen kunnen bij KieN onder één dak geholpen kunnen worden. Charlotte is een inspirerende, creatieve persoonlijkheid die haar uitdaging haalt uit het versimpelen van complexe problemen. De analyses uit de cognitieve gedragstherapie zijn daarin wat haar betreft leidend, zowel voor het in kaart brengen van de problematiek als het in kaart brengen van de interactie in de spreekkamer. 


Profiel

drs. Chris Korevaar

drs. Chris Korevaar

Chris Korevaar, klinisch psycholoog/psychotherapeut, is werkzaam als hoofdbehandelaar bij PsyMens. Hij heeft jarenlang voor diverse grote instellingen gewerkt waarbinnen hij o.a. hoofddiagnostiek en behandelcoördinator was van team persoonlijkheidsstoornissen en trauma. Hij heeft met name veel ervaring op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek, zowel wat betreft diagnostiek als behandeling. Dit betreft zowel in groepssetting als behandelcoördinator voor het Centrum voor Psychotherapie alsook in individuele trajecten binnen de ambulante en (dag)klinische setting. 

Chris is als supervisor en trainer actief voor de Vereniging van Schematherapie, en werkzaam als docent en jaargroepopleider voor de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog, psychotherapie en GZ-psycholoog.


Profiel

drs. Clarisse van Gorkom

drs. Clarisse van Gorkom

Clarisse van Gorkom is orthopedagoog, gezondheidspsycholoog, cognitief gedragstherapeut en seksuoloog. Na haar studies orthopedagogiek (VU, Amsterdam) en GZ-psychologie (RINO,  Utrecht/Amsterdam) heeft zij 15 jaar bij de afdeling Medische Psychologie gewerkt, zowel in een algemeen ziekenhuis als bij het astmacentrum Heideheuvel in Hilversum. Clarisse heeft daarnaast altijd een eigen praktijk (aan huis) gevoerd voor kinderen, jeugdigen en hun ouders. Vanaf 2010 werkt zij eveneens met volwassenen. 

Ze heeft een vijftal jaren op de kind- en jeugdpolikliniek van Altrecht gewerkt als gezinsbegeleider voor multi problem gezinnen. In 2015 heeft Clarisse de opleiding tot seksuoloog afgerond en geeft zij zowel trainingen als individuele therapie binnen haar eigen praktijk. In relatietherapie komen ook thema’s als intimiteit en seksualiteit aan bod. Daarnaast is ze werkzaam als supervisor, leertherapeut en docent (basiscursus VGCt Kind en Jeugd & volwassenen) en is ze voor de VCGt 6 jaar betrokken geweest in de ledenraad."


Profiel

drs. C.M. (Katrien) Laane

drs. C.M. (Katrien) Laane

Katrien Laane is pedagoog en trainer, gespecialiseerd in opvoedingsondersteuning op maat bij Lunamare. Zij is grondlegger van de OpvoedParty, een interventie die professionals helpt om moeiteloos in gesprek te komen met ouders met opvoedingsvragen. Als ondernemer en trainer probeert zij altijd het mooiste in de ander naar boven te halen. Liefdevolle confrontatie, leren door ervaring en humor zijn haar op 't lijf geschreven.

 


Profiel

drs. Cristina Vellinga

drs. Cristina Vellinga

Cristina Vellinga is een ervaren docent, onderzoeker en psycholoog. Haar aandacht voor culturele diversiteit heeft zich vertaald in het deelnemen aan tientallen activiteiten binnen en buiten het NIP, zowel op beleidsniveau als praktisch. Bijvoorbeeld als voorzitter van de sectie Interculturalisatie, lid van de expert groep Diversiteit van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ of psychosociale hulpverlener bij Dokters van de Wereld. 

Cristina is momenteel werkzaam in haar eigen praktijk en adviesbureau op gebied van cross-culturele psychologie en communicatie. Daarnaast is ze initiator en trekker van de commissie Culturele Diversiteit en Psychologie NIP en onderzoeker voor het RuG Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht. 


Profiel

drs. Dagmar Kroeze

drs. Dagmar Kroeze

Dagmar Kroeze is psycholoog-psychotherapeut, systeemtherapeut, docent en supervisor (VKJP). Ze heeft 18 jaar in verschillende GGZ instellingen gewerkt waar ze veel behandelervaring heeft opgedaan met diverse problematiek. Deze kennis en ervaring zet ze voort in haar eigen psychotherapiepraktijk: www.praktijkdialoog.nl.


Profiel

drs. Daniel van der Sluis

drs. Daniel van der Sluis


Profiel

Drs. Debbie Been

Drs. Debbie Been

Debbie Been is werkzaam als vrijgevestigd GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en EMDR Europe practitioner in Broek in Waterland. Zij is tevens supervisor VGCt en EMDR. Eerder werkte ze als cognitief gedragstherapeut op dubbele-diagnostiekafdelingen en in het gevangeniswezen. Zij heeft veel ervaring met (complexe) PTSS, ernstige angststoornissen, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek en psychiatrie. Ook werkt ze veel met mindfulness en ACT. Daarnaast is Debbie bestuurlijk actief.


Profiel

dr. Sebastián Aravena

dr. Sebastián Aravena

Sebastián Aravena studeerde af als psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam met ontwikkelingspsychologie en neuropsychologie als specialisaties. In 2017 promoveerde hij op onderzoek naar het leren van de correspondenties tussen letters en klanken en de relatie daarvan met leesvloeiendheid. Naast het verrichten van toegepast en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, werkt Sebastián Aravena sinds 1999 ook in de praktijk, waar hij veel ervaring heeft opgedaan met diagnostisch onderzoek en behandeling. Op dit moment werkt hij als directeur inhoud en ontwikkeling bij het RID waar hij zich vooral bezighoudt met ontwikkeling en innovatie. 

Tevens is hij verbonden aan het Rudolf Berlin Center, een universitair expertisecentrum op het gebied van leerproblemen. In 2015 ontwikkelde Sebastián Aravena samen met Orbit Games de serious game Kosmos Klikker voor het trainen van de correspondenties tussen letters en klanken bij kinderen vanaf 4 jaar.  


Profiel

drs. Elien van Oostendorp

drs. Elien van Oostendorp

Elien van Oostendorp is GZ-psycholoog, relatie- en gezinstherapeut, NVRG opleider en supervisor, EFT therapeut, DDP practitioner en in opleiding tot Attachment Based family therapist. Tijdens haar studie psychologie raakte ze overtuigd van nut en noodzaak van de systeemtherapie als hulpbron voor kracht en herstel, en sindsdien past ze deze toe in de ambulante GGZ met volwassenen, jeugdigen en kinderen in groeps- en gezinstherapie. Ze werkt bij MoleMann Mental Health in Almere. Daarnaast geeft ze les bij verschillende nascholingsinstellingen.


Profiel

drs. Ella de Stigter

drs. Ella de Stigter

Ella de Stigter studeerde Psychologie aan de Universiteit Utrecht en studeerde daar af in de klinische richting. Na haar studie werkte zij een jaar bij Ensis en vervolgens zo'n 10 jaar op een gespecialiseerde angstpoli bij PsyQ. Sinds eind 2015 werkt zij bij Psychologenpraktijk van den Elshout. Ella is naast GZ-psycholoog ook cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt. Daarnaast is zij als schematherapeut aangesloten bij zowel de Nederlandse Vereniging voor Schematherapie (VSt, ook supervisor)  als Internationale Schematherapievereniging (ISST). 


Profiel

Drs. Els de Rooij

Drs. Els de Rooij

Els de Rooij is geregistreerd GZ-psycholoog en psychotherapeut en supervisor/lid VGcT. Ze is ruim 20 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Lange tijd is ze werkzaam geweest in de specialistische GGZ (specialisatie jeugd en jongvolwassenen). Momenteel werkt ze, naast de praktijk Els de Rooij in Culemborg, bij de Psychologen Praktijk Perspectief in Culemborg. Naast haar werk in beide praktijken geeft ze les in het postdoctoraal onderwijs en is ze co auteur van ACT your way en ACT in Balans.


Profiel

drs. Els Loeb

drs. Els Loeb

Els Loeb, klinisch psycholoog/psychotherapeut, is een enthousiaste docente. Zij heeft ruime ervaring met het geven van basis- en vervolgcursussen Schematherapie. Haar spreekt de schematherapie aan omdat het een methode is die cliënten en hulpverleners veel handvatten biedt in het doorgronden en veranderen van hardnekkige problematiek. Els was in het begin van haar carrière muziektherapeut, het belang van ervaringsgericht werken heeft zij in die jaren ervaren. In de schematherapie komen voor haar de verschillende psychotherapeutische technieken in combinatie met ervaringsgericht werken weer bij elkaar. 

De centraal staande relatietechniek limited reparenting biedt veel ruimte om met de cliënt samen de vaak ingewikkelde interacties in de werkrelatie te gaan begrijpen en verbeteren. Dat dit ook leuk kan zijn leer je in deze cursus.

Cursisten geven als feedback dat Els een veilige sfeer weet te creëren waarbinnen de cursisten de ruimte ervaren om met elkaar te oefenen en zich de technieken eigen kunnen maken; het ontwikkelen van je eigen stijl, terwijl je de techniek methodisch goed toepast. Els besteedt in de basiscursus veel aandacht aan het opstellen van een casusconceptualisatie, de onderlegger voor je behandeling. Tijdens iedere bijeenkomst in de basis- en vervolgcursus komen de experiëntiële technieken, zoals meerstoelentechniek en imaginatie, aan bod. Zij kiest voor het verdelen van de bijeenkomsten over een langere periode, zodat jij in staat gesteld wordt ervaringen op te doen. Vaardigheden ontwikkel je door te doen en te herhalen en daar is tijd voor nodig. De in de basiscursus opgebouwde samenwerking in de cursusgroep wordt voortgezet in de verdiepingscursus. Cursisten geven aan dat zij dit als prettig ervaren.

Els heeft haar ervaring met schematherapie opgedaan in de 12 jaar dat zij werkte op het Centrum voor Psychotherapie van Pro Persona. Zij zette samen met het multidisciplinaire team een groepsschematherapeutische behandeling binnen een (dag)klinische afdeling voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek op.

Deze ervaring gebruikt zij nu in haar functie als behandelaar en programmaleider in de acute psychiatrie. De groepsschematherapie in combinatie met individuele sessies voert zij uit binnen het zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast is zij werkzaam als opleider/supervisor/leertherapeut in haar eigen praktijk Els Loeb: Psychotherapie, Advies en Opleiding.

Els is supervisor van de Vereniging Schematherapie, de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt), de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en opleider van de Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie. 


Profiel

drs. Elvira  Hensema

drs. Elvira Hensema

Elvira Hensema is psychotherapeut en K&J-psycholoog NIP werkzaam binnen zowel de medische psychologie als ook de kinder- en jeugdpsychiatrie. Met ruim 10 jaar ervaring binnen verschillende organisaties over diverse werkvelden (onderwijs, klinische behandelsetting, eerste lijn) heeft zij zich inmiddels voornamelijk gespecialiseerd in de medische (kinder)psychologie. Elvira is integratief opgeleid, wat ook blijkt in de praktijk, waarbij ze gebruik maakt van de mogelijkheden die de cognitieve gedragstherapie (o.a. EMDR), systeemtherapie, speltherapie, hypnotherapie en cliëntgerichte therapie haar bieden.


Profiel

drs. Erica Westerveld

drs. Erica Westerveld

Naast een opleiding tot Z-verpleegkundige heb ik de opleiding maatschappelijk werk gedaan, hogere kaderopleiding pedagogiek, specialisatie orthopedagogiek ( nu Master) behaald en vervolgens de wo studie zorg ethiek en beleid afgerond. Sinds 1973 ben ik werkzaam in Zorg en Welzijn als begeleider, verpleegkundige of docent. Aansluiten bij de ander die je mag ondersteunen, onderwijzen of begeleiden is voor mij belangrijk. Waarbij het een uitdaging is om ervaring en deskundigheid te gebruiken en vooral ook te delen daar waar dat nodig of gewenst is. Sinds 2009 ben ik werkzaam als zzp'er. 


Profiel

drs. Erik Jongman

drs. Erik Jongman

Erik Jongman is psycholoog/psychotherapeut. Hij werkt met forensisch psychiatrische jeugdige delinquenten en is hoofddocent Adolescentie bij de opleiding tot klinisch psycholoog en docent gedragsstoornissen bij de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog.


Profiel

drs. Erik ten Broeke

drs. Erik ten Broeke

Erik ten Broeke is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Sinds circa 20 jaar is hij als opleider/supervisor voor de VGCt betrokken bij verscheidene opleidingen cognitieve gedragstherapie. In dat kader heeft hij samen met Steven Meijer een opleidingscentrum opgericht: STER-opleidingen (www.ster-opleidingen.nl) te Deventer. Voorts is hij door EMDR-Europe gecertificeerd als trainer EMDR. Samen met Ad de Jongh verzorgt hij al jaren de EMDR-opleidingen in Nederland en schreven zij tal van artikelen en boeken over EMDR, waaronder ‘Handboek EMDR’, ‘Praktijkboek EMDR’ en ‘Vraagbaak EMDR’. 

Daarnaast publiceert hij artikelen over met name cognitieve gedragstherapie, angststoornissen en schreef hij – samen met anderen - verscheidene boeken over cognitieve gedragstherapie.


Profiel

drs. Esther Tichgelaar

drs. Esther Tichgelaar


Profiel

Drs. Eveline van Maanen

Drs. Eveline van Maanen

Eveline van Maanen is GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut (supervisor). Na jarenlang bij diverse instelling in de jeugd GGZ te hebben gewerkt, is zij nu werkzaam bij Sieverding Psychologie, een kinder- en jeugdpraktijk in Heemstede. Binnen de praktijk behandelt ze kinderen, jongeren en jongvolwassenen met uiteenlopende problematiek. Ze is bevlogen over haar vak en wil haar kennis en enthousiasme graag delen met anderen.


Profiel

drs. Femke van de Linde

drs. Femke van de Linde

Femke van de Linde is psychotherapeut en GZ-psycholoog. Na ervaring te hebben opgedaan bij een grote GGZ-instelling is zij werkzaam in haar eigen praktijk. Zij is cognitief gedragstherapeut, supervisor en docent VGCt, EMDR practitioner en EMDR supervisor (VEN).


Profiel

drs. Geertje Lamboo

drs. Geertje Lamboo

Geertje Lamboo is werkzaam als GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, systeemtherapeut i.o. en supervisor bij Abate, expertisecentrum Angst en Trauma. Naast individuele behandelingen voert ze bij Abate ook systeembehandelingen uit. Tevens is ze praktijkopleider voor de GZ-opleiding bij Abate. Naast Abate heeft Geertje een eigen praktijk voor een paar uur in de week. 

Ze heeft eerder lange tijd bij GGZ Noord-Holland-Noord gewerkt binnen de volwassenzorg en jeugdpsychiatrie. Haar ervaring binnen de volwassenzorg en jeugdpsychiatrie combineert zij nu in de systeembehandelingen.


Profiel

drs. Gerhard van Cappellen

drs. Gerhard van Cappellen

Gerhard van Cappellen werkt als orthopedagoog generalist bij Amerpoort en heeft een brede ervaring in het werken met mensen met een verstandelijke beperking. De laatste jaren richt hij zich vooral op mensen met een licht verstandelijke beperking die daarnaast te maken hebben met andere problemen zoals psychische klachten of verslaving. Daarnaast geeft hij supervisie en werkbegeleiding aan gedragsdeskundigen.


Profiel

drs. Guido Machielsen

drs. Guido Machielsen

Guido Machielsen is klinisch psycholoog/psychotherapeut, geregistreerd als groepspsychotherapeut NVGP, systeemtherapeut NVRG en cognitief-gedragstherapeut VGCt. Hij geeft individuele psychotherapie en partner/relatietherapie in zijn eigen praktijk en heeft daarnaast een passie voor het opleiden van collega’s. Hij is jaargroepopleider voor de GZ-opleiding (Stichting RINO)  en verzorgt sinds enkele jaren de basiscursus cognitieve gedragstherapie voor verschillende RINO’s.


Profiel

drs. Han Spanjaard

drs. Han Spanjaard

Han Spanjaard (1961) studeerde Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en is GZ-psycholoog. Hij ontwikkelde, implementeerde en evalueerde diverse preventie- en hulpverleningsprogramma’s voor kinderen en jongeren met (ernstig) probleemgedrag. Voorbeelden zijn Families First (voor gezinnen in een crisissituatie), de VertrekTraining (voor jongeren met risico op thuisloosheid), Competentievergroting in de Residentiële Jeugdzorg (diverse programma’s), Functional Family Therapy, Tools4U (voor jeugdige delinquenten) en TACt (Training Agressie Controle, voor groepen en individuele jongeren). 

Daarnaast houdt Han zich bezig met de aanpak van seksueel misbruik en andere vormen van kindermishandeling en de ontwikkeling en implementatie van assessmentinstrumenten (zoals het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen). Hij verzorgt over uiteenlopende onderwerpen trainingen voor uitvoerende professionals, gedragsdeskundigen en leidinggevenden.


Profiel

drs. Hendrik Christiaan Koelewijn

drs. Hendrik Christiaan Koelewijn

Henri Koelewijn is als Orthopedagoog-Generalist werkzaam bij Amerpoort. Hij is als gedragsdeskundige verbonden o.a. aan Christophorus in Bosch en Duin; een woonlocatie voor kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Daarnaast geeft Henri ook Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag.


Profiel

drs. Ilona van Gool

drs. Ilona van Gool


Profiel

drs. Indra Spierts

drs. Indra Spierts

Indra Spierts is  door EMDR Europe gecertificeerd als zowel EMDR Volwassen als EMDR Kinder- en Jeugd trainer. Als EMDR supervisor en GZ Psycholoog en Kinder-  & Jeugdpsycholoog  is zij sinds ruim 25 jaar  werkzaam binnen de Geestelijke gezondheidszorg als behandelaar.

Cursisten ervaren haar manier van lesgeven als enthousiast, met duidelijk veel  praktijkervaring, goed aansluitend bij de doelgroep van de training.

Als docent is zij werkzaam in postdoctorale- en nascholingsopleidingen.Profiel

drs. Ingrid Mater Malij

drs. Ingrid Mater Malij

Ingrid Mater Malij is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR practitioner, schematherapeut in opleiding en supervisor VGCT. Zij heeft ervaring met cognitieve gedragstherapie zowel face to face als via internet. Twee jaar is zij werkzaam geweest voor Interapy. Zij heeft 8 jaar bij HSK voornamelijk met volwassenen gewerkt middels protocollaire cognitieve gedragstherapie. De laatste 2 jaar heeft ze daar ook kinderen en jongeren behandeld. 

In 2010 is zij bij Triversum, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, gaan werken. In eerste instantie als behandelcoördinator op de jeugdkliniek, waar jongeren van 12 tot 18 worden opgenomen met ASS, psychoses, gedragsproblemen, eetstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. 

In september 2011 heeft zij de overstap gemaakt naar de polikliniek van Triversum te Alkmaar. Daar behandelde zij met name jongeren met eetstoornissen ook in groepstherapie. Daarnaast deed zij daar diagnostisch onderzoek en behandelde zij kinderen en jongeren met andere AS-I of AS-II problematiek en gaf daarbij ouderbegeleiding. Zij was programmacoördinator van het zorgprogramma Eetstoornissen.

Per 1 oktober 2016 is zij werkzaam als GZ-psycholoog bij de GGZ Noord Holland Noord, centrum voor Kind en Jeugd, te Hoorn. Daar verricht zij dezelfde werkzaamheden als bovenstaand en is zij zich verder aan het opleiden tot schematherapeut en werkt veel met eetstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, angstklachten, stemmingsproblematiek en trauma.

Tevens geeft zij zowel in het kader van de VGCt-opleiding als in het kader van de GZ-opleiding supervisie. Dit laatste doet zij ook vanuit haar eigen praktijk ViZie (www.praktijkvizie.nl).


Profiel

drs. Ingrid Postma

drs. Ingrid Postma


Profiel

drs. Irene Mol

drs. Irene Mol

Irene Mol is GZ-psycholoog/orthopedagoog-generalist en Infant Mental Health specialist DAIMH. Zij is van 2008 tot 2018 werkzaam geweest bij het team VTO-Vroeghulp in Amsterdam. Sinds september 2017 is zij verbonden aan het geboortecentrum en de kinderpolikliniek van het Amstelland Ziekenhuis als Infant Mental Health specialist en GZ-psycholoog. Recent werkt zij als zzp'er bij het behandelcentrum en kenniscentrum van Stichting Kinderleven in de functie van GZ-psycholoog en IMH specialist. 

Daarvoor heeft zij onder andere gewerkt bij Jeugdbescherming Amsterdam en bij de Pedologisch Instituutschool (afdeling zeer jonge kinderen) in Leiden. Zij is geschoold in de diagnostiek en behandeling van hechtingsproblemen in de vroege ouder-kindrelaties, het herkennen en diagnosticeren van deviante kenmerken binnen gehechtheidsrelaties als gevolg van onverwerkt trauma, psychopathologie bij zeer jonge kinderen en op het gebied van jonge kinderen met een voorlijke ontwikkeling.


Profiel

drs. Irina Poleacov en drs. Christel Westgeest

drs. Irina Poleacov en drs. Christel Westgeest

Irina Poleacov (links op de foto) en Christel Westgeest (rechts) zijn de oprichters van De Buitenpsychologen. Twee enthousiaste vakzusters & GZ-psychologen, die veel inspiratie putten uit de natuur, werk en het leven. Zij werken vanuit het motto: 'Practice what you preach'. Tijdens hun sessies hanteren zij een praktische aanpak waarbij het effect van beweging en natuur op de psyche wordt onderzocht. Irina en Cristel streven ernaar om de GGZ groener, actiever en innovatiever te maken. 

Zij zijn beiden werkzaam vanuit een vrijgevestigde praktijk en leiden daarnaast gezamenlijk vakgenoten op tot Buitenpsycholoog. De werkvormen kenmerken zich door de gebruikelijke interventies zo om te buigen en aan te passen, dat het bruikbare buiten werkvormen worden. Hierbij maken zij gebruik van diverse psychologische stromingen en zetten dezen om naar een werkbare vorm voor wandeltherapie.


Profiel

drs. Jacquelijne Schraven

drs. Jacquelijne Schraven

Jacquelijne Schraven is klinisch psycholoog, psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut bij Altrecht kinder en jeugd. Ze is gespecialiseerd in het behandelen van jongeren met persoonlijkheidsproblematiek, emotieregulatieproblemen, stemmingsstoornissen en chronische suicidaliteit. Daarnaast is ze docent bij post-academisch onderwijs, prakijkopleider en als supervisor aangesloten bij VGCT, NVP en VKJP. Ze is projectleider van het Suicide Expertise Team - jeugd en is betrokken bij onderzoek naar ACT your way bij adolescenten.


Profiel

drs. Jasper Vlaminck

drs. Jasper Vlaminck

Jasper Vlaminck is GZ-psycholoog en supervisor VGCt. Hij heeft ruim 17 jaar ervaring in de psychiatrie en geeft sinds 3 jaar basiscursussen CGT en les over intake en indicatiestelling in de GGZ. Hij is werkzaam bij GGZ-Delfland op een poli voor psychiatrische zorg voor volwassenen.Profiel

drs. Jeroen Bartels

drs. Jeroen Bartels

Jeroen Bartels is GZ-psycholoog en was 9 jaar verbonden aan de polikliniek Autisme Spectrum Stoornissen van De Bascule in Amsterdam (academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie). Daar werkte hij voornamelijk met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een vorm van autisme en uiteenlopende comorbide problemen. Vanaf 2014 werkte hij als GZ-psycholoog/hoofdbehandelaar op de polikliniek van Voorzet Behandeling (specialistische GGZ voor volwassenen met autisme). Hier voerde hij diagnostiek en behandeling van volwassenen met (een vermoeden van) ASS uit. 

Inmiddels is Jeroen Bartels 3 jaar werkzaam in Spanje als behandelaar van twee behandelgroepen (Xperanza) voor jongeren en jongvolwassenen met complexe problematiek (waaronder ASS, maar ook uiteenlopende andere problematiek). 

Jeroen Bartels is auteur van twee boeken: 'Zelfcontrole bij volwassenen met autisme' (2017) en het 'Zelfregulatie bij jongeren met autisme' (2019). Voor meer informatie zie de website: jeroenbartels.nl 


Profiel

drs. Jessica Terwiel

drs. Jessica Terwiel

Drs. Jessica Terwiel is gz-psychologe en deels werkzaam in opdrachten in de forensische psychologie.
Zij is ruim twintig jaar tevens kinder- en jeugdpsychologe en  gerechtelijk deskundige geweest, en ook een aantal jaren praktijkopleider gz-psychologie. Inmiddels heeft zij zich gespecialiseerd in de psychologie en behandeling betreffende machtsdynamieken in relaties, scheidingen, groeps-situaties en sektes. Zie ook het interview in de Volkskrant van 9 november 2021. De ervaring die Jessica heeft met zowel slachtoffers als daders van vele soorten psychisch geweld en onderdrukking, heeft ertoe geleid dat zij expert is op het gebied van het herkennen en behandelen van problematische en verstoorde/verstorende relaties en interacties. Haar passie ligt in het vaardig en weerbaar maken van zowel collega's als cliënten in het omgaan met destructieve interacties en ingewikkelde persoonlijkheden. 


Profiel

drs. José Volkers

drs. José Volkers

José Volkers is Orthopedagoog generalist, cognitief gedragstherapeut i.o. en tevens i.o. tot EMDR practitioner. Momenteel werkt zij als senior gedragswetenschapper bij de afdeling gezinshuizen en als (regie)behandelaar bij Parlan, Jeugdhulp en Jeugd-GGZ. Daarnaast is zij aandachtfunctionaris kindermishandeling, trainer in ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen’ en deelnemer van het expertnetwerk ‘Trauma & Hechting’ binnen Parlan. José haar affiniteit ligt bij (complexe) trauma behandelingen, hechtingsproblematiek en de begeleiding van gezinssystemen van uithuisgeplaatste jeugdigen.


Profiel

drs. Joyce Aalberts

drs. Joyce Aalberts

Joyce Aalberts is orthopedagoog-generalist, gezondheidszorgpsycholoog en geregistreerd supervisor bij de NVO. Zij is sinds 2003 hoofddocent, docent en supervisor bij de postmaster opleiding voor Orthopedagoog-Generalist bij de PDBO in Leiden en in Amsterdam. Vanaf 2021 is zij hoofddocent bij de OG opleiding bij King nascholing in Amsterdam. Tot 1 augustus van dat jaar is Joyce tevens als orthopedagoog/ regiebehandelaar en supervisor werkzaam bij Family Supporters.

Joyce kijkt terug op een 40-jarige loopbaan als orthopedagoog bij de afdeling Orthopedagogiek bij de Vrije Universiteit. Haar niet aflatende ambitie is van meet af aan geweest om een duidelijke bijdrage te leveren aan het expliciteren van de eigenheid van de orthopedagogiek. Voor haar stond en staat de borging van de professionele kwaliteit van de orthopedagoog voorop. Dat draagt zij ook al jaren uit als lid van veel commissies van de NVO. Daarnaast heeft zij een brede bestuurlijke ervaring; opgedaan als lid van het faculteitsbestuur van de VU, zeven jaar portefeuille onderwijs, als lid van de stuurgroep VoorUit (een project waarin studenten vrijwilligerswerk doen in de wijk ter bevordering van integratie), als lid van de stuurgroep onderwijskwaliteit, als bestuurslid van het Landelijk Netwerk Universitaire Pabo’s en als lid van de Raad van Toezicht van een instelling gehandicaptenzorg.

Van jongs af aan ligt Joyce’s affiniteit bij het helpen in het leven van alledag. Joyce heeft dat gedaan als student, groepsleidster, ambulant hulpverlener, docent in de (postmaster) opleiding Orthopedagogiek en als supervisor. Oog voor het belang van het kind in de context van het dagelijks leven van gezin en school staan daarbij centraal. Bij die hulpverlening gaat het niet alleen om het kind, maar om alle betrokkenen. Het draait om oog voor het hele netwerk en de diversiteit van mensen en wensen. Joyce werkt vanuit een positieve grondhouding en sluit vooral aan bij behoeften en veranderwensen van de cliënten. Het verhaal van de cliënt en diens dagelijks bestaan en behoeften vormen het uitgangspunt.Profiel

drs. Judith Koolwijk

drs. Judith Koolwijk

Judith Koolwijk is werkzaam als GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR-therapeut. Zij is werkzaam binnen de ambulante volwassenen zorg in de basis en de specialistische GGZ. Daarnaast verzorgt zij met veel enthousiasme lesdagen en workshops.


Profiel

drs. Jurjen A. Tak

drs. Jurjen A. Tak


Profiel

Drs. Kina Smit

Drs. Kina Smit

Kina Smit is als Orthopedagoog-Generalist werkzaam in haar eigen praktijk in de regio Kennemerland. Kina heeft bij diverse GGZ instellingen gewerkt, waar ze kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met uiteenlopende problematiek heeft behandeld. Met het oplossingsgericht werken als basisvisie put Kina in de kinder- en jeugdbehandeling ook uit CGT, mindfulness, EMDR en psychomotore therapievormen. Kina is gespecialiseerd in het actief en speels werken met kinderen en jongeren die emotioneel vastlopen. Ze is een bevlogen docent die theorie (cognitie) graag verdiept met ervaren(doen) en voelen. Ze geeft naast de praktijk diverse trainingen in zorg en onderwijs.

Meer info:

https://www.linkedin.com/in/ki...


Profiel

drs. K.L. Winter

drs. K.L. Winter

Krista Winter is GZ-psycholoog, supervisor VGCt en EMDR practitioner VEN. Na geruime tijd werkzaam te zijn geweest met volwassenen binnen de Forensische psychiatrie, heeft ze de focus jarenlang op de jeugdzorg gehad. Beide functies binnen deze specialistische instellingen heeft ze altijd gecombineerd met het uitvoeren van behandelingen in een vrijgevestigde praktijk (GBGGZ). Daarnaast is ze als docent werkzaam voor de basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie. Momenteel werkt Krista als zelfstandige voor verschillende organisaties, waaronder HSK. Supervisie en leertherapie geeft ze ook vanuit haar eigen praktijk te Hengelo. 


Profiel

drs. Leonie Sieverding

drs. Leonie Sieverding

Leonie Sieverding is als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut werkzaam in haar eigen praktijk in Heemstede. Zij is ruim 15 jaar werkzaam in de jeugd-GGZ. Ze heeft bij diverse GGZ instellingen gewerkt, waar ze kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met verschillende problematiek heeft behandeld. Zij is gespecialiseerd in het behandelen van angstklachten bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Met veel plezier combineert Leonie het lesgeven met haar werk in de praktijk. Ze is enthousiast over haar vak en vindt het mooi om dit tijdens het lesgeven over te kunnen brengen. 

Samen met Marije Kuin legt ze binnen de cursus de nadruk op CGT bij kind & jeugd, waarbij een vaak praktische vertaalslag van de (soms ingewikkelde) theorie wordt gemaakt waar cursisten direct mee aan de slag kunnen. Ze vindt een veilig leerklimaat belangrijk en besteedt hier binnen de cursus veel aandacht aan. 

Leonie is ook supervisor voor de VGCT en NIP (K&J). 


Profiel

Drs. Linda Kramer

Drs. Linda Kramer

Linda Kramer is GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog en werkt al vele jaren met complexe doelgroepen in de specialistische GGZ. Zij is groot fan van Dialectische gedragstherapie en brengt de kracht, effectiviteit en charme van deze therapie graag over op anderen. Dialectische communicatie en validatie staan hierin centraal. Naast DGT werkt zij met schematherapie, CGT en EMDR. “Het werken met cliënten met emotieregulatieproblemen is nooit saai of voorspelbaar. Wanneer zij besluiten zich aan DGT te committeren, leidt dit vaak tot een interessante gezamenlijke therapiereis waarin zowel client als hulpverlener voor uitdagingen komen te staan.”


Profiel

drs. Liselore van Hoof

drs. Liselore van Hoof

Ik ben Orthopedagoog Generalist en Supervisor NVO. Als hoofdbehandelaar werk ik in multidisciplinaire teams in de zintuigelijk gehandicaptenzorg en bij een audiologisch centrum. Zowel ouders als kinderen spelen een belangrijke rol in mijn werk. Ik heb ruime ervaring met (neuropsychologische) diagnostiek, vroegbehandeling en onderwijsbegeleiding. Ik geef supervisie voor de OG-opleiding, SKJ en andere trajecten. Dit kan individueel of in een 2- of 3-tal. Ik doe mijn best om te zorgen voor een veilige en ontspannen sfeer, zodat supervisanten de ruimte voelen om hun leervragen in te brengen. Ik vind het belangrijk dat de supervisie een meerwaarde heeft voor de supervisant. Tijdens de bijeenkomsten maak ik gebruik van verschillende methodieken/werkvormen.


Profiel

drs. Margreet van der Plas

drs. Margreet van der Plas

Margreet van der Plas is van oorsprong neuropsycholoog en gerontopsychotherapeut. Ze is klinisch psycholoog-psychotherapeut en gedragstherapeut. Ze is bezig met haar registratie tot groepstherapeut. Sinds een jaar werkt ze in haar eigen praktijk Active Psychotherapie in Haarlem. Ze heeft 25 jaar ervaring in de GGZ, in deeltijdinstellingen, en ambulante en klinische instellingen, alsook in de crisisdienst. Qua doelgroepen heeft ze ervaring met ouderen, volwassenen en adolescenten. 

Ze heeft jaren gewerkt in deeltijdbehandelingen met volwassenen met ernstige angst- en dwangstoornissen, chronische depressies, somatoforme stoornissen, complexe PTSS en persoonlijkheidsstoornissen. Tevens heeft ze ervaring met ACT, mindfulness, dialectische gedragstherapie, schematherapie en EMDR. Daarnaast geeft ze al jaren met veel plezier de basiscursus cognitieve gedragstherapie en is ze supervisor-leertherapeut voor de VGCt. Binnen de VGCt zit ze in de taakgroep N=1 van de registratiecommissie.

In de cursus vindt ze het belangrijk dat de verbinding tussen theorie en praktijk aan bod komt, onder andere door veel te oefenen met eigen casuïstiek. Naast de evidence based behandelingen is er aandacht voor de op maat gemaakte behandelingen die volgen uit de gedragstherapeutische analyses. Het is de kunst complexe problematiek uiteen te rafelen tot behapbare behandelonderdelen. Hierbij komen de volgorde- en fasering van behandeling aan de orde. Humor vindt ze belangrijk in een behandeling als ook in de cursus. Het gezond blijven in dit zware, maar mooie vak wordt ook behandeld.    Profiel

drs. Marieke van Roy

drs. Marieke van Roy

Marieke van Roy heeft als docent/coach jarenlang in het voortgezet onderwijs gewerkt. In die tijd heeft ze niet alleen ervaring opgedaan in het primaire proces met vmbo-, havo- en vwo-leerlingen; ook het coachen en consulteren van jonge, evenals ervaren, docenten behoorde tot haar takenpakket. Tijdens haar studie Onderwijskunde begon ze al te werken voor de Rijksuniversiteit Groningen evenals voor de Stichting Pedagogisch Onderwijs (SPO). In 2008 heeft zij de overstap gemaakt naar de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze werkt als docent/onderzoeker. 

In haar onderzoek richt zij zich voornamelijk op de implementatie van consultatieve leerling begeleiding (CLB), coachingstechnieken en denk- en leervaardigheden in alle typen van onderwijs. Ze is actief betrokken bij zowel de bachelor- als de masteropleidingen Onderwijskunde, Pedagogiek en Orthopedagogiek. Daarnaast werkt ze voor de universitaire postmaster opleiding Orthopedagogiek-generalist te Groningen (UPO-G) en de postmaster Psychologie Opleidingen (PPO). Sinds 2015 is Marieke toetsdeskundige bij SPO. Per 2017 is ze auditor bij audits in het hoger onderwijs.

Tussen 2014 en 2016 werkte Marieke als coördinator Onderwijskunde bij de lerarenopleidingen van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Inmiddels werkt ze als opleidingscoördinator van het Noordelijk Onderwijsgilde van de onderwijsbegeleidingsdienst Effectief Onderwijs.

Tevens is Marieke eigenaar van Edu Colt; een onderneming die in het leven is geroepen door vragen vanuit het onderwijsveld op het gebied van consultatie, coaching, onderzoek, onderwijs, lezingen en trainingen.


Profiel

drs. Marieke Weijburg

drs. Marieke Weijburg


Profiel

drs. Marieke Zeeman

drs. Marieke Zeeman

Marieke Zeeman is GZ-psycholoog, Orthopedagoog Generalist, EMDR practitioner en psychotraumatherapeut. Ze werkt bij Family Supporters Noordkop en behandelt daar vooral meervoudig en complex trauma. Op de locatie van Family Supporters in Den Helder ziet zij m.n. vrouwen (en hun partners en kinderen) met peri en postnatale klachten. Te denken valt aan postnatale depressies, traumatische bevalervaringen, ingrijpende ziekenhuisopnames (van kind of ouder), en verlieservaringen (miskraam, overlijden voor/tijdens of na geboorte). Verder werkt zij vanuit Family Supporters op locatie van het Blijf van Mijn Lijf Huis. Hier ziet ze alle vrouwen voor een intake/screening en waar nodig voor (trauma)behandeling. Ook de meegebrachte kinderen worden gescreend op mishandeling en (seksueel)misbruik en ontvangen waar nodig (trauma) behandeling.

Marieke werkt naast Family Supporters in haar eigen praktijk in Anna Paulowna (Praktijk bij Marieke) van waaruit ze momenteel voornamelijk training en supervisie geeft. Marieke geeft les aan de GZ-opleiding bij RINO Amsterdam en is supervisor voor de GZ-opleiding, voor de opleiding tot Orthopedagoog Generalist (zowel PDBO als individuele route NVO), voor KJ traject NIP en voor SKJ. Daarnaast verzorgt zij trainingen voor jeugdzorgprofessionals en onderwijsprofessionals via diverse aanbieders. Voordat zij bij Family Supporters ging werken is zij werkzaam geweest bij o.a. de Opvoedpoli Alkmaar, Altra en de Jeugdgezondheidszorg op Curaçao.

Marieke heeft een open en positieve instelling. Ze kan moeilijk accepteren dat iets onmogelijk zou zijn en is daarbij creatief in het zoeken naar oplossingen. Ze is niet bang om door te pakken. En gaat door waar anderen dreigen te stoppen. Ze is gepassioneerd en ambitieus; vanuit de liefde voor haar vak is ze altijd bezig zichzelf verder te ontwikkelen, nog beter te worden in wat zij doet. Uiteindelijk draait het er voor haar om, om contact te maken met de persoon die zij voor zich heeft. Humor en relativeringsvermogen zijn voor haar onmisbaar. Net als authenticiteit, jezelf kunnen zijn. Ze kan soms een tikkeltje chaotisch zijn.


Profiel

drs. Marije Kuin

drs. Marije Kuin

Marije Kuin is GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut (supervisor) bij Psychologenpraktijk Kuin. Zij heeft jarenlang bij diverse instellingen gewerkt en daarnaast in een eigen praktijk. Ze heeft veel ervaring met het werken met kinderen, jongeren en hun ouders met diverse problematiek en ontwikkelde verschillende behandelmodules (Zelf Plannen, Zelf Oplossingen Bedenken, Werken aan je zelfbeeld). Ze is gespecialiseerd in ADHD en gedragsproblemen.


Profiel

drs. Marije van Oostendorp

drs. Marije van Oostendorp

drs. Marije van Oostendorp (orthopedagoog generalist en supervisor NVO) is hoofdbehandelaar in de basis-ggz en doet vanuit die functie zowel de diagnostiek als behandeling bij kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Daarnaast verzorgt zij diagnostiek en behandeling voor scholen en particulieren. Als supervisor NVO en begeleider van stagiaires van de UvA en VU heeft zij geleerd hoe zij studenten en supervisanten kan helpen bij het op papier krijgen van het diagnostisch proces. Daarnaast geeft zij bij King de cursus Leerstoornissen samen met Madelon van den Boer en bij de Rino cursussen over dyscalculie. 


Profiel

drs. Mariken Braber

drs. Mariken Braber

Mariken Braber is BIG-geregistreerd psychotherapeut en GZ-psycholoog en supervisor bij de VGCt. Na 17 jaar in de kinderpsychiatrie (Bascule en vanuit de maatschap ook bij GGZ Centraal Fornhese) te hebben gewerkt op de polikliniek en dagbehandeling, is zij nu werkzaam bij Het Lindehuis, praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie en systeemtherapie, in Laren (NH). Binnen de praktijk ziet Mariken kinderen, jongeren en hun ouders, en ook jongvolwassenen met diverse problemen. 

Haar affiniteit ligt op het gebied van kinderen en jongeren met angst- en dwangstoornissen, stemmingsstoornissen, trauma en persoonlijkheidsproblematiek. Ze heeft ruime ervaring als docent in postdoctorale opleidingen.


Profiel

drs. Marike Schuurman

drs. Marike Schuurman


Profiel

drs. Marilene de Zeeuw

drs. Marilene de Zeeuw

Marilene de Zeeuw is klinisch psycholoog kinderen en jeugd, psychotherapeut en supervisor gedragstherapeut VGCt. Zij heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en onderzoek op het gebied van ouder-kindrelaties, gehechtheid bij baby's, peuters, kleuters, en jongeren. Marilene heeft veel ervaring met ouders met psychiatrische problemen en met jonge kinderen met emotieregulatieproblemen en trauma. Vanaf 2009 is Marilene hoofddocent Infancy aan de landelijke opleiding tot klinisch psycholoog K&J en geeft zij veel trainingen over het onderwerp gehechtheid. 

Daarnaast heeft zij het boekje 'Er zijn voor je kind' geschreven en twee interventies ontwikkeld samen met collega's, waarvan een gepubliceerd is in de Kind en Adolescentpraktijkreeks van Bohn Stafleu van Loghum: 'Handboek en werkboek preventieve interventie voor pleeg- en adoptieouders bij jonge kinderen met een problematische gehechtheid'. Recent heeft ze Url en Uk - Brainbased Online Module, voor moderne ouders met een kind met emotionele buien, ontwikkeld samen met Carla Brok, Hedwig van Bakel en Esther van der Zee. Profiel

drs. Marja Appel

drs. Marja Appel

Marja Appel is GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist. Ze werkt in een behandelcentrum JGGZ voor jonge kinderen met een lichte verstandelijke beperking en kinderpsychiatrische problematiek. Marja werd door het Theraplay Institute in Chigaco opgeleid tot Theraplaytherapeut en trainer. Profiel

drs. Marjoleine Streefkerk

drs. Marjoleine Streefkerk

Marjoleine Streefkerk is orthopedagoog en psychotherapeut, Systeemtherapeut, EFT therapeut. Zij is werkzaam vanuit haar eigen praktijk. Samen met Dorris van Wensen heeft zij haar krachten gebundeld en deze cursus ontwikkeld. Hun jarenlange ervaring in het werken met gezinnen, kennis van de systeemtheorie en de hechtingstheorie, zoals deze binnen de EFT gebruikt wordt, hebben zij toegepast en aangepast in het werken met gezinnen.


Profiel

drs. Mark Crouzen

drs. Mark Crouzen

Drs. Mark Crouzen maakte ruim 15 jaar geleden kennis met de Amerikaanse therapeute Insoo Kim Berg. Zij luisterde naar wat cliënten zelf willen, naar hun eigen theorieën en krachten. Haar gedachtegoed inspireerde Mark te onderzoeken hoe therapeuten effectiever kunnen worden.

Natuurlijk ging hij eerst zelf aan de slag. Mark zette de oplossingsgerichte benadering in bij de RIAGG waar hij toen werkte. Wat bleek: de meeste cliënten gingen in de eerste paar sessies al enorm vooruit. En dat terwijl er nog geen behandelplan gemaakt was. In trainingen deelde hij zijn ervaringen met vakgenoten. Ook zij raakten enthousiast.

Scott Miller is Mark's tweede inspiratiebron. Net als Kim Berg gelooft Miller in de kracht van oplossingen die cliënten zelf aandragen. Cliënten actief vragen naar feedback, dat voegde hij toe aan Kim Berg's gedachtegoed. Op basis van intensief onderzoek verfijnde Miller de feedback van cliënten en ging die meten. Een simpel maar heel effectief systeem: het zorgt ervoor dat het mislukken van therapieën tijdig wordt gesignaleerd. Pas je dit CDOI-systeem consequent toe, dan realiseer je als therapeut maar liefst 65% verbetering.

Mark volgde in Amerika trainingen bij Miller en past CDOI ook dagelijks toe. Ook nu weer deelt hij zijn gedachtegoed met collega-therapeuten en hulpverleners. Veel GGZ-instellingen volgden trainingen bij Mark en zijn CDOI gaan gebruiken. Mark gelooft in bewezen effectiviteit, hij doet wat werkt.


Profiel

drs. Martijn Stöfsel

drs. Martijn Stöfsel

Drs. Martijn Stöfsel is klinisch psycholoog en psychotherapeut in Lunteren. Sinds 1989 is hij als psycholoog werkzaam in de (ambulante) hulpverlening. Martijn heeft ruime ervaring met de behandeling van mensen met uiteenlopende klachten en problemen. Profiel

drs. Martine Onland

drs. Martine Onland

Martine Onland van Nieuwenhuizen is psychotherapeut BIG en GZ-psycholoog BIG en supervisor bij de VGCt. Ze werkt bij Het Lindehuis, praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie en systeemtherapie in Laren (NH). Binnen de praktijk ziet Martine cliënten vanuit de SGGZ, als ook vanuit de BGGZ, met een grote diversiteit aan probleemgebieden bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Haar affiniteit ligt op het gebied van kinderen en jongeren met angst- en dwangstoornissen, stemmingsstoornissen, trauma, somatisch symptoomstoornis, enuresis/encopresis, Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (ADHD) en kinderen en jongeren met een chronische of ernstige ziekte. 

Naast haar werkzaamheden in Het Lindehuis is zij een ervaren supervisor en docente.  


Profiel

drs. M. de Vor

drs. M. de Vor

Martin de Vor is orthopedagoog-generalist BIG, gezondheidszorgpsycholoog BIG en NVO/NIP supervisor. Martin is tientallen jaren bij verschillende instellingen als senior gedragskundige werkzaam geweest. Vanuit die achtergrond is hij thans actief als consulent en docent in het (post)academisch onderwijs. Hij is auteur van het boek 'Active Support, een handreiking voor de ondersteuning aan mensen met een beperking'. Dit boek is verschenen in 2014.


Profiel

drs. Meike Kruger

drs. Meike Kruger

Meike Kruger is geregistreerd psychotherapeut, GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en junior schematherapeut. Daarnaast is zij supervisor en leertherapeut van de VGCt en actief als opleider en docent voor de studie Klinische Psychologie, verschillende postdoctorale opleidingen en het academisch psychiateronderwijs. Sinds 1999 is zij werkzaam binnen de GGZ en sinds 2007 werkt ze bij GGZinGeest in de academische zorglijn angst & dwang. In 2012 is ze, naast haar werk in de GGZ, gestart met haar eigen praktijk. Meike is gespecialiseerd in (complexe) traumabehandelingen, angststoornissen en stemmingsstoornissen.


Profiel

drs. Meike van Veggel

drs. Meike van Veggel

Meike van Veggel is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCT. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam en bij KSK Psychologenpraktijk in Amsterdam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.


Profiel

drs. Miep Burger

drs. Miep Burger

Miep Burger is  Orthopedagoog-Generalist en rouwtherapeut. Zij heeft de 2-jarige gespecialiseerde opleiding Omgaan met Verlies gevolgd bij het Land van Rouw in Nijmegen. Miep is werkzaam in haar eigen rouwbegeleidingspraktijk RouwNouw. Hier biedt zij individuele rouwbegeleiding, gezinsbegeleiding en  rouwgroepen aan kinderen, jongeren en volwassenen. Dit met de visie, systemisch werken en doen wat nodig is.


Profiel

drs. Mike Chirill

drs. Mike Chirill

Mike Chirill is psycholoog van kind & jeugd en heeft nu al ruim 20 jaar ervaring met het werken met kinderen. De eerste jaren als counselor in Amerika in één van de zogenaamde wildernis therapy camps en daarna als psycholoog in het regulier basisonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en het speciaal basisonderwijs. De laatste 10 jaar is psychodiagnostiek de hoofdmoot van de werkzaamheden binnen de consultatieve leerlingbegeleiding. Zijn visie op psychodiagnostiek is dat zowel ouders als het kind een grote stem moeten hebben gedurende het gehele proces. Het kind blijft hierbij altijd de eerste klant waar verantwoording aan afgelegd moet worden.


Profiel

drs. Milena Hilstra

drs. Milena Hilstra

Milena Hilstra ontwikkelde samen met Mirjam Spijker het Brain-based opvoeden/Family Empowerment methodiek, gebaseerd op het werk van Daniël Siegel en Dan Hughes. Milena is gelicenseerd door het het Mindsight Insitute uit de VS om kennis van Daniel Siegel over te dragen in Nederland heeft zeven jaar ervaring in het werken met kinderen, jongeren en systemen in een zelfstandige praktijk. De Family Empowerment methodiek is geschikt om te gebruiken met ouders en kinderen. Het doel hiervan is ouders en kinderen te leren stress gerelateerde klachten het hoofd te bieden en te werken aan een veilige hechting door middel van psycho-educatie en oefeningen.


Profiel

drs. Minke de Boer

drs. Minke de Boer

Minke de Boer is psycholoog en seksuoloog NVVS. Zij werkt sinds 2007 bij het Flevoziekenhuis in Almere en daarnaast is zij docent aan de Universiteit Utrecht en de Verloskunde Academie Amsterdam. Zij is aangesloten bij seksuologencollectief De Bedweters en zij is actief in de mediacommissie van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. Ze weet het onderwerp seksualiteit op een luchtige wijze te benaderen zonder voorbij te gaan aan de gevoelige kanten ervan. Ze geeft concrete adviezen die direct toepasbaar zijn. 

Binnen haar professionele ontwikkeling interesseert Minke zich in het bio-psycho-sociale model van seksualiteit en de complexiteit hiervan. Na haar studie psychologie is zij direct in de seksuologie terecht gekomen en heeft ze zich, binnen het ziekenhuis, gericht op het biologische aspect van seksualiteit. Inmiddels heeft zij ook de opleiding systeemtherapie afgerond en heeft zij kennis van het relationele aspect. 

Daarnaast heeft Minke altijd met veel plezier lesgegeven, waarbij haar werk in de hulpverlening en haar werk in het onderwijs elkaar versterken. Het onderwijs zorgt ervoor dat zij up-to-date blijft en haar ervaring in de hulpverlening zet zij om in praktijkvoorbeelden. 


Profiel

drs. Mirjam Spijker

drs. Mirjam Spijker

Mirjam Spijker is GZ-psycholoog met meer dan 20 jaar ervaring in het werken met volwassenen, kinderen en systemen in een eigen praktijk. Samen met haar dochter, Milena Hilstra, schreef ze het 'Mindful family Werkboek' en samen ontwikkelden zij Brain-based opvoeden/Family Empowerment methodiek, gebaseerd op onder andere het gedachtegoed van Daniel Siegel en Daniel Hughes. Kennis van de ontwikkeling van het kinderbrein en hechting staat hierbij centraal. Door het Mindsight Insitute uit de VS zijn Mirjam en Milena nu gelicenseerd om kennis van Daniel Siegel over te dragen in Nederland. 

De Family Empowerment methodiek is geschikt om te gebruiken met ouders en kinderen. Het doel hiervan is ouders en kinderen te leren stress gerelateerde klachten het hoofd te bieden en te werken aan een veilige hechting door middel van psycho-educatie en oefeningen.


Profiel

drs. Mirte Heringa

drs. Mirte Heringa

Mirte Heringa is GZ-psycholoog en supervisor VGCt, en is meer dan 15 jaar werkzaam in de GGZ. Zij is gespecialiseerd in het behandelen van verslavingsproblematiek, eetstoornissen en PTSS. Mirte is werkzaam bij ARQ IVP; waar zij werknemers begeleid en behandeld vóór, tijdens en na schokkende incidenten, door middel van opvang, therapie en training. Daarnaast geef zij al meer dan 10 jaar met veel plezier regelmatig trainingen CGT en motiverende gespreksvoering.Profiel

Drs. Monique Hupkes

Drs. Monique Hupkes

Monique Hupkes is klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkzaam in eigen praktijk en een specialistische GGZ-instelling. Zij is erkend supervisor en docent diagnostiek, cognitief gedragstherapie, groepspsychotherapie en schematherapie. Met veel enthousiasme werkt zij meer dan 25 jaar samen met cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en trauma, middels cognitieve gedragstherapie, schematherapie, groepstherapie, EMDR en dialectische gedragstherapie (waaronder ook de borderline moedercursus). “Transparantie, authenticiteit en gelijkwaardigheid zijn belangrijke elementen in de therapie en trainingen, juist omdat de scheidslijn tussen hulpverlener en cliënt vaak heel dun is. Ons vak blijft in ontwikkeling, dus wij gelukkig ook.”


Profiel

drs. Monique van der Ven

drs. Monique van der Ven

Monique van der Ven is GZ-psycholoog, systeemtherapeut, supervisor & docent NVRG, EFT-therapeut. Het systemisch kijken, denken en handelen heeft vanaf het begin van haar carrière centraal gestaan. Monique heeft gewerkt binnen (dag)klinische en ambulante instellingen voor jeugdhulpverlening en GGZ. Met volwassenen, adolescenten, (jonge) kinderen en hun gezinnen.Ook hield zij zich bezig met zorgvernieuwing, kwaliteits- en programma-ontwikkeling vanuit het systeemtheoretisch kader. 

Ze werkt bij MoleMann Mental Health in Amsterdam en heeft een eigen praktijk voor supervisie en consultatie. Ze is docent systeemtherapie binnen de opleiding voor Klinisch Psychologen en erkend TTC-gever NVRG.


Profiel

drs. M.P.T. Reijns

drs. M.P.T. Reijns

Marina Reijns is klinisch psycholoog en werkt ruim 30 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De eerste 20 jaar in het brede veld van de algemene psychiatrie en binnen de klinische, dagklinische en poliklinische setting. De laatste 8 jaar werkt Marina in een psychotraumacentrum met vooral complex trauma. Daarnaast geeft Marina bijna 20 jaar les op het brede terrein van de psychopathologie en diagnostiek bij kinderen en jongeren. Vooral het neuropsychologisch onderzoek bij jongeren is haar stokpaardje.


Profiel

drs. Muriel Vermeulen

drs. Muriel Vermeulen

Muriel Vermeulen is klinisch psycholoog/psychotherapeut/psychoanalytica en Infant Mental Health specialist. Zij heeft in Amsterdam Klinische Psychologie gestudeerd en heeft daarna de RINO opleiding gedaan in Rotterdam. Vervolgens heeft zij zich gespecialiseerd in de doelgroep 9 maanden tot 4 jaar en hun ouders. In 2013 rondde zij haar opleiding tot psychoanalytica af bij het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap. 

Voordat zij haar eigen praktijk in Utrecht startte (2013) heeft zij gewerkt bij het Emma KinderZiekenhuis/Het Kinder AMC in Amsterdam, en op de kinder-en jeugdafdeling van het Nederlands Psychoanalytisch Instituut en het IMH Centrum te Utrecht. 

In haar vrijgevestigde praktijk behandelt zij infants, kinderen, adolescenten en volwassenen. Naast het behandelen geeft zij supervisie en leertherapie aan psychologen en psychiaters in opleiding. 


Profiel

drs. Narda de Jonge

drs. Narda de Jonge


Profiel

drs. Nico van der Molen

drs. Nico van der Molen

Nico van der Molen is Klinisch psycholoog-psychotherapeut, systeemtherapeut, opleider en supervisor. Hij is werkzaam bij Lentis, volwassen psychiatrie.


Profiel

drs. Paul Schobre

drs. Paul Schobre

Paul Schobre (drs.) is in België geregistreerd als Klinisch psycholoog & Psychotherapeut.    

 Hij is supervisor cognitieve-gedragstherapie (VVGT), systeemtherapeut (BVRGS), EMDR-Practitioner (EMDR-Europe) en trainer-supervisor Schematherapie (ISST & Schematherapie Vlaanderen vzw). Hij heeft zich verder gespecialiseerd in ‘Schematherapie voor partnerrelaties’ (IST-Frankfurt Duitsland o.l.v. dr. E. Roediger).        

Hij heeft jarenlange ervaring opgebouwd binnen de Geestelijke gezondheidszorg (o.m. crisisinterventie, ambulante verslavingszorg en een afdeling voor persoonlijkheidsstoornissen). Sinds twee decennia is hij ook werkzaam in eigen praktijk (Trivium-Psychologenpraktijk BV) waar hij werkt met individuen, partnerrelaties en gezinnen.     

Als gastdocent participeert hij aan zowel academische (KU-Leuven & U-Gent), landelijke (RINO) als private Belgische en Nederlandse opleidingsinstellingen, waar hij onderwijs verzorgt op het vlak van specialistische behandelingsmodellen binnen de Geestelijke gezondheidszorg, zoals: Cognitieve Gedragstherapie, Systeemtherapie, Schematherapie (setting individu en partnerrelatie) en EMDR.       

Daarnaast heeft hij samenwerkingsverbanden met diverse residentiële en ambulante instellingen Geestelijke gezondheidszorg waar hij zowel individuele als teamsupervisie geeft.    

Hij is voorzitter van ‘Schematherapie Vlaanderen vzw’ en maakt deel uit van een internationale werkgroep m.b.t. ‘Schematherapie voor partnerrelaties’ (ST-C).


Profiel

Drs. Petra Buijs

Drs. Petra Buijs

Als GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCT en EMDR therapeut (EMDR Europe Child and Adolescent Practitioner) behandel ik geruime tijd kinderen, jongeren en volwassenen binnen de BGGZ en SGGZ. Ik ben als supervisor aangesloten bij de VGCT en het NIP.

Ik heb werkervaring opgedaan in verschillende kinder- en jeugd GGZ instellingen, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en binnen een afdeling voor wetenschappelijk onderzoek. Ik ben momenteel aangesloten als zelfstandige bij Nuhoff Psychotherapie. 


Profiel

drs. Petra de Waard

drs. Petra de Waard

Petra de Waard is werkzaam als schoolpsycholoog / Kinder & Jeugdpsycholoog bij stichting Elan en Samenwerkingsverband Unita in ‘t Gooi. Ze is coördinator van BOOST, een integrale tussenvoorziening (onderwijs en zorg) voor kinderen en jongeren die zijn uit gevallen uit het onderwijs.  In haar werk verricht ze handelingsgerichte diagnostiek (HGD) en begeleidt ze kinderen/jongeren, leerkrachten, intern begeleiders en ouders. Petra verzorgt trainingen op het gebied van Handelingsgericht werken (HGW) en Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD). Binnen de trainingen maakt ze voortdurend de koppeling tussen wetenschappelijke kennis / theorie naar de dagelijkse praktijk.


Profiel

Drs. Philip Beerendonk

Drs. Philip Beerendonk

Philip Beerendonk is als GZ-psycholoog en psychotherapeut werkzaam in zijn eigen praktijk. Daarvoor heeft hij jarenlang gewerkt bij GGZ-NHN en het NPI. Hij is gespecialiseerd in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Sinds ruim 10 jaar geeft hij met veel enthousiasme les in o.a. gesprekstechnieken en schematherapie.

Supervisor Vereniging voor Schematherapie / ISST / VPeP / NVP 
Leertherapeut NVP
Groepstherapeut NVGPProfiel

Drs. Rachelle Landman

Drs. Rachelle Landman

Rachelle Landman werkt als klinisch psycholoog bij het NPI, onderdeel van Arkin te Amsterdam. Ze is supervisor bij de Vereniging voor Schematherapie (VSt). Ook is zij geregistreerd cognitief-gedragstherapeut (VGCt) en groepstherapeut (NVGP). Sinds 2017 verzorgt zij een erkende basiscursus Schematherapie voor verschillende onderwijsinstellingen. Eerder is zij werkzaam geweest in diverse settingen en instellingen in de GGZ; klinisch, dagklinische en ambulant. Na haar studie Psychologie in Amsterdam heeft ze de opleiding tot GZ-psycholoog en klinische psycholoog gevolgd aan de RINO Amsterdam. 


Profiel

drs. Raymond Beerman

drs. Raymond Beerman

Raymond Beerman is als GZ-psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut en supervisor VGCt al geruime tijd werkzaam binnen de jeugd-GGZ. 

Momenteel als Hoofd Zorgontwikkeling binnen Parlan/De Praktijk, waar de integratie van Jeugd-GGZ en Jeugdhulpverlening een speerpunt is.


Profiel

drs. Rik Knipschild

drs. Rik Knipschild

Rik Knipschild is GZ-psycholoog en psychotraumatherapeut NtVP bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie en werkt in de functie van behandelcoördinator op een crisisafdeling. Naast zijn klinische werkzaamheden heeft hij een Fellowship aanstelling vanuit ZonMw. In deze functie verricht hij onderzoek naar de effectiviteit van verschillende behandelprogramma’s die als doel hebben het verminderen van posttraumatische stress bij kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling, geweld en/of misbruik. 

Verder maakt Rik deel uit van de erkenniningscommissie effectieve jeugdinterventies van het NJI, is hij bestuurslid van de Vereniging EMDR Nederland en redactielid van het tijdschrift GZ-psychologie.  


Profiel

drs. Ronald Kooistra

drs. Ronald Kooistra


Profiel

drs. Roos Gerats

drs. Roos Gerats

Roos Gerats is orthopedagoog-generalist (i.o.). Zij heeft ruime ervaring in de gedwongen jeugdzorg. Ze heeft zich in haar werk met name geconcentreerd op kinderen en jeugdigen waarbij de ontwikkeling ernstig verstoord verloopt door allerlei omstandigheden zoals trauma, systeemproblematiek en hechtingsproblemen. Daarnaast is een belangrijke taak het begeleiden van de uitvoerend medewerkers individueel en in teamverband. Werken met de weerstand die deze cliënten en hun ouders laten zien en desalniettemin een werkrelatie op weten te bouwen is zorgt voor steeds wisselende dynamieken die het werk interessant houden.


Profiel

drs. Roos Koolhof

drs. Roos Koolhof

Roos Koolhof is psycholoog bij Spirit Jeugd en Opvoedhulp in Amsterdam. Ze werkt bij het seksespecifiek expertisecentrum van Spirit: Qpido. Ze is verantwoordelijk voor het programma Julia. Julia is (preventieve) individuele ambulante hulpverlening aan meisjes die vragen hebben over of problemen hebben met liefde, relaties, seksualiteit en grenzen. Roos is gecertificeerd trainer van het Vlaggensysteem en geeft daarnaast trainingen over seksualiteit en opvoeden. Vanuit Qpido is ze deeltijd gedetacheerd naar BRight GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam.


Profiel

drs. Rosanne de Clercq

drs. Rosanne de Clercq

Rosanne de Clercq is blij met het immer boeiende vak, met ruim 25 jaar als voornaamste standplaats de Parnassiagroep, laatste 10 jaar cluster persoonlijkheidsproblematiek, trauma en eetstoornissen. Sinds haar postdoctorale specialisatie (KP-opleiding) is ze werkzaam als BIG-geregistreerd klinisch psycholoog/psychotherapeut en supervisor VGCt. Daarnaast is Rosanne als docent en praktijkopleider verbonden aan de GZ- en KP-opleiding en verzorgt zij de basiscursus CGT voor de VGCt.


Profiel

drs. Sonja van der Toorn

drs. Sonja van der Toorn

Sonja van der Toorn is psychotherapeut, GZ-psycholoog en supervisor VGCt. Zij heeft ervaring met het behandelen van volwassenen bij HSK. Van 2001 tot 2010 heeft zij gewerkt in het Sophia Kinderziekenhuis op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie en -psychologie. Sinds 2010 is zij werkzaam als zelfstandig gevestigd psychotherapeut in het IJsselland Ziekenhuis op de afdeling kindergeneeskunde. Tevens had zij van 2010 tot 2015 een eigen praktijk in de jeugd specialistische GGZ. Vanaf 2016 is zij werkzaam als psychotherapeut/regie behandelaar bij Virenze, locatie Den Haag, dat per 2018 overgenomen is door Parnassia. 

Zij is daarnaast supervisor/praktijkbegeleider in het kader van de GZ-opleiding en de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Zij is als docent, hoofddocent en jaargroepleider betrokken geweest bij de GZ-opleiding te Rotterdam. 


Profiel

drs. Steven Meijer

drs. Steven Meijer

Steven Meijer is klinisch psycholoog, psychotherapeut, gedragstherapeut, opleider gedragstherapie en EMDR trainer. Hij is werkzaam in een eigen praktijk voor cognitieve gedragstherapie te Deventer, verzorgt onderwijs in CGT en EMDR, en heeft gepubliceerd op het gebied van cognitieve gedragstherapie, dialectische gedragstherapie en EMDR. 


Profiel

drs. Steven Strietman

drs. Steven Strietman

Steven Strietman is naast docent CGT, GZ-psycholoog en VGCt supervisor. In het verleden heeft hij Verpleegkunde en Klinische psychologie (aan de UvT) gestudeerd. Vervolgens heeft hij werkervaring opgedaan binnen de PAAZ Dordrecht en GGZ Breburg. Momenteel is hij werkzaam bij Idris. Daar is hij betrokken bij specialistische behandeling voor jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met complex gedrag.


Profiel

drs. Susanne Wegen

drs. Susanne Wegen

Susanne Wegen is klinisch psycholoog/psychotherapeut, EMDR practitioner, schematherapeut en cognitief gedragstherapeut (VGCT). Haar passie en specialisatie ligt in de behandeling van trauma/PTSS, persoonlijkheidsproblematiek, verslaving en de veel voorkomende combinatie van deze drie. Zij werkt vanuit verschillende referentiekaders waarbij met name schematherapie en EMDR haar voorkeur hebben. Naast het werken met volwassenen heeft zij jarenlange ervaring in het klinisch en ambulant werken met adolescenten en jongvolwassenen in zowel de psychiatrie als (jeugd)verslavingszorg. 

Naast haar werkzaamheden binnen een GGZ-instelling en in een eigen praktijk, geeft zij regelmatig les als hoofddocent bij o.a. de RINO Groep en King Nascholing en geeft zij diverse trainingen (op maat) op het gebied van middelenproblematiek, motiverende gespreksvoering, trauma en persoonlijkheid. Zij geeft (incompany-)trainingen zowel binnen de GGZ als binnen de jeugdzorg, de Raad en andere instanties die werken met jongeren, (jong)volwassenen en ouders.

Zij heeft eind 2017 een GGZ instelling opgericht Splinter www.splinter.care


Profiel

drs. Suzanne Terhorst

drs. Suzanne Terhorst

Suzanne Terhorst heeft jarenlang bij een GGZ-instelling gewerkt, en nu werkt zij als vrijgevestigde GZ-psycholoog en EMDR practitioner in haar eigen praktijk te Haarlem. Daar behandelt zij kinderen en volwassenen met emotieregulatieproblemen, eetproblemen, angsten, depressies en PTSS-klachten. Daarnaast werkt Suzanne als docent en verzorgt zij trainingen op het gebied van diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik.


Profiel

drs. Tessel Zwart

drs. Tessel Zwart

drs. Tessel Zwart is systeemtherapeut en psycholoog in opleiding tot psychotherapeut. Ze is
daarnaast in opleiding tot EFT therapeut, EMDR therapeut en cognitief gedragstherapeut. Ze werkt in de specialistische GGZ, in een kleinschalige praktijk voor individuele therapie, partnerrelatietherapie en groepstherapie. Ze werkt daar zowel met individuen, als met relaties
en groepen. Ze werkt binnen verschillende therapeutische kaders, waaronder schematherapie, AFT en EFT.  Hiervoor heeft ze lange tijd in de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt, met kinderen, jongeren en gezinnen. Tessel geeft al jaren cursussen in de
methodiek ‘Een Taal Erbij’.  Zij gelooft in de veerkracht van mensen en in het belang van onze relaties voor herstel en verandering.


Profiel

drs. Tineke Haks

drs. Tineke Haks

Tineke Haks is GZ-psycholoog/psychotherapeut, systeemtherapeut, docent, supervisor, leertherapeut. Ze is werkzaam in haar eigen praktijk: www.tinekehaks.nl.


Profiel

drs. Ton Wilken

drs. Ton Wilken

Ton Wilken voert sinds 1981 een vrijgevestigde praktijk, momenteel als GZ-psycholoog en heeft  28 jaar als psychotherapeut gewerkt bij het RMPI, later Yulius geheten, op de afdeling Gezinspsychiatrie. Daarnaast in 5 verschillende settingen gewerkt binnen de GGZ. Hij heeft opleidingen gevolgd in directieve therapie, systeemtherapie, hypnose & hypnotherapie, behandeling van trauma & dissociatie, Ericksoniaanse hypnose & therapie, EMDR en Sensorimotor psychotherapy. Teven heeft hij in deze richtingen (behalve de laatste twee) ook jarenlang opleiding gegeven.

Hij heeft, o.a. door al zijn diverse ervaringen, een diep respect gekregen voor de onbewuste wijsheid  van cliënten en van collega-therapeuten. Hij wil zich graag inzetten om deze algemene, maar helaas te weinig gebruikte, kennis te verbreiden en collega’s te stimuleren deze bronnen in zichzelf verder te ontwikkelen ten dienste van hun cliënten


Profiel

drs. Walter de Vries

drs. Walter de Vries

Drs. Walter de Vries is supervisor van de VGCT en geeft al 10 jaar lang meerdere basis- en vervolgcursussen gedragstherapie incompany en bij diverse opleidingsinstituten, waaronder over trauma en over de therapeutische relatie. Hij werkt in eigen opleidings-, onderwijs- en psychotherapiepraktijk Zielsbelang in Culemborg (www.zielsbelang.nl) en geeft daar psychotherapie, coaching, supervisie (VGCT/NVP) en leertherapie(-groepen).Profiel

drs. Wilfried Ekkers

drs. Wilfried Ekkers

Wilfried Ekkers is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Hij is werkzaam als manager zorg en behandelaar bij Brijder, onderdeel van de Parnassia Groep. Hij heeft jarenlang ervaring in de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, trauma en ernstige psychiatrische aandoeningen bij diverse leeftijdsgroepen. Daarnaast heeft hij specifieke kennis van suïcidaliteit en radicalisering. Momenteel is hij als behandelaar en onderzoeker betrokken bij de Beyond Addiction studie, naar de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen met comorbide middelengebruik met behulp van schematherapie. 

Wilfried is actief als supervisor en trainer voor de Vereniging voor Schematherapie. Ook is hij plaatsvervangend p-opleider docent voor de opleidingen tot klinisch psycholoog, psychotherapeut en GZ-psycholoog.


Profiel

drs. Willem Barents

drs. Willem Barents

Willem Barents is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Hij werkt meer dan 35 jaar met veel enthousiasme in het werkveld. Hij heeft ervaring in zowel de acute, klinische, deeltijd en ambulante GGZ. Sinds 2008 is hij werkzaam bij GGZ Heuvelrug waar hij behalve zorginhoudelijk ook als bestuurder aan verbonden is. Willem heeft altijd een brede integratieve belangstelling voor het werk gehad. Daarbij heeft zich gespecialiseerd, en is hij docent, in systeemtherapie, schematherapie en psychodiagnostiek. Daarnaast geeft hij supervisie (erkend door NVRG, NVP en Vereniging voor Schematherapie), leersupervisie over supervisie (erkend door NVRG en NVP) en leertherapie.


Profiel

drs. Wouter de Boer

drs. Wouter de Boer

Wouter de Boer is werkzaam als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut i.o. bij Vitaalpunt in Amsterdam. Wouter heeft als achtergrond de neuropsychologie. Hij heeft veel ervaring in het werken met mensen met hersenletsel. Daarnaast behandelt hij mensen die te maken hebben met angst-, stemmings- en persoonlijkheidsproblematiek, alsmede cliënten met somatisch-symptoomstoornissen. Wouter werkt volgens de principes van de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en schematherapie. Zijn werkwijze is resultaatgericht en gelijkwaardig


Profiel

dr. Tonnie Staring

dr. Tonnie Staring

Dr. Tonnie Staring is klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt, en EMDR practitioner. Hij werkt als hulpverlener bij Altrecht, afdeling Vroege Psychose ABC en het Early Detection and Intervention (EDI) team. Tonnie doceert over psychose, trauma en over wetenschap aan verscheidene BIG-opleidingen, alsook soms in het buitenland (NIMH, NHS). Hij publiceerde enkele boeken en meer dan 50 wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken.


Profiel

Elise de Bree

Elise de Bree


Profiel

Elsbeth Emsbroek

Elsbeth Emsbroek

Elsbeth Emsbroek is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en supervisor voor de VGCt. Sinds 1997 is zij werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en heeft zowel ervaring met het werken in de gespecialiseerde GGZ als in de generalistische basis GGZ. Na 15 jaar werken voor grote GGZ-instellingen, is Elsbeth in 2012 een eigen praktijk begonnen in Amsterdam West, waar zij onder één dak samenwerkt met de huisartsen, de POH GGZ-ers, een haptotherapeut en een vrijgevestigd psychiater. Profiel

Erik Lagendijk

Erik LagendijkProfiel

Erik van de Kraats

Erik van de Kraats

Erik van de Kraats werkt als supervisor, consultant en systeemtherapeut bij het dr. Leokannerhuis in Amsterdam, bij de poliklinische afdelingen Kind & Jeugd, Jongeren en Volwassenen. Daarnaast is hij opleider en supervisor van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie. Hij is als (hoofd)docent betrokken bij diverse systeemtherapieopleidingen, STW opleidingen, een gz-opleiding en (post) HBO opleidingen. Vanaf 1977 heeft Erik gewerkt in de kinder-, jeugd- en gezinspsychiatrie, jeugdzorg en verslavingszorg, waarvan vanaf 1991 als systeemtherapeut. Vanuit zijn eigen praktijk geeft hij supervisie, trainingen en workshops bij GGZ-, kinder- en jeugdzorginstellingen.

 Profiel

Erik van der Elst

Erik van der Elst


Profiel

Esther Derksen

Esther Derksen

Esther Derksen is klinisch psycho­loog-psycho­thera­peut en supervisor schematherapie en VGCt. Ze is werk­zaam bij de GGzPraktijk in Arnhem, werkt hoofdzakelijk met patiënten met complex trauma en per­soon­lijk­heids­stoor­nissen en geeft groepsgewijze en indivi­duele schemathera­pie in een ambu­lante setting. Hiernaast geeft ze diverse cursussen over schematherapie.


Profiel

Eva Eggink

Eva Eggink

Eva Eggink is orthopedagoog-generalist. Zij heeft ruime ervaring in de gedwongen jeugdzorg, zowel als uitvoerend medewerker (gezinsvoogd) als gedragswetenschapper. Ze is expert op het gebied van met traumagerelateerde problematiek en hechtingsproblematiek binnen multistress gezinnen. Daarnaast is een belangrijke taak het begeleiden van de uitvoerend medewerkers individueel en in teamverband. Het werken met gezinnen met weerstand is bekend terrein voor haar waarin zij ook persoonlijk ervaren heeft welk effect dit heeft op haar werkplezier en interactie met het gezin. 


Profiel

Eva ten Brink

Eva ten Brink

Eva ten Brink; een creatieve en proactieve psycholoog en trainingsacteur met 13 jaar ervaring in amateurtheater. Zij werkt sinds 2017 als psycholoog binnen de GGZ en is vanuit haar liefde om anderen ervaringsgericht te laten leren aan het werk als trainingsacteur. In haar spel maakt ze veel gebruik van improvisatie. Eva is sterk in vanuit een helikopterview kijken naar wat er gebeurd in het contact tussen haar en de ander. Vanzelfsprekend gebruikt zij haar ervaring in de GGZ in haar spel, maar ook in de manier waarop ze feedback geeft aan cursisten. Haar overtuiging is dat rollenspellen de ideale manier biedt om vrij te kunnen en mogen oefenen en leren. Volgens Eva is het belangrijk dat de cursist zich vrij voelt om te oefenen en dat er met plezier geleerd mag worden.  


Profiel

Femke van Ravensteijn-Brands

Femke van Ravensteijn-Brands

Femke is ergotherapeut. Zij is gespecialiseerd in zintuiglijke prikkelverwerking (ZiP) en in het behandelen van kinderen. In 2010 startte zij haar eigen praktijk: Ergotherapiepraktijk De Oplossing, met vier locaties en vijf ergotherapeuten, allen geschoold in ZiP.

Femke heeft meer dan 15 jaar ervaring en werkt met verschillende doelgroepen, waarbij kinderen uit het reguliere basisonderwijs het meeste gezien worden. Verder werkt zij met kinderen van 0 tot 4 jaar, kinderen met ASS, ADHD, Syndroom van Down en taalontwikkelingsproblemen, kinderen met een meervoudige handicap en hoogbegaafde kinderen. Femke heeft ervaring binnen het speciaal basisonderwijs.

Femke is een nicht van Monique Thoonsen en daardoor al in een vroeg stadium in contact gekomen met de boeken ‘Wiebelen en Friemelen in de klas’ en ‘Wiebelen en Friemelen thuis’. Door haar ruime ervaring binnen het werken met leerkrachten en ouders kan Femke veel praktijkvoorbeelden geven, waardoor het onderwerp nog meer gaat leven.

In het tijdschrift Prikkels heeft zij een bijdrage geleverd met het artikel “Thuis barst de bom” wat zij samen met een collega ergotherapeut M. Vosters heeft geschreven


Profiel

Femke Versseput

Femke Versseput


Profiel

Fieke Wellink

Fieke Wellink

Fieke Wellink is GZ-psycholoog/Orthopedagoog-generalist en supervisor voor NVO, NIP en SKJ. Zij heeft vanaf 2007 een eigen praktijk Wel~link, welke zij tot zomer 2018 heeft gecombineerd met werkzaamheden bij VTO Vroeghulp Amsterdam als IMH professional. Daarvoor heeft zij 16 jaar gewerkt binnen de specialistische Jeugd-GGZ. Met als aandachtsgebieden oa: ASS al dan niet met verstandelijke beperking, systemische werken, diagnostiek van sociaal-emotionele/ontwikkelingsstoornissen binnen de context van het kind en IMH. Zij werkt als freelancer voor Perspectief GZ en is als docent verbonden aan meerdere instanties.


Profiel

Floriaan Demeester

Floriaan Demeester

Ik ben psycholoog en gedragstherapeut. Na een decennium ambulante verslavingszorg in Vlaanderen werk ik voor Emergis in Zeeland, waar ik mij voornamelijk bezighoud met flexible assertive community treatment. Ik was van meet af aan geboeid door de cliëntgerichte benadering maar bleef zoeken naar manieren om die grondhouding te combineren met de werkwijze van een scientist-practitioner. In de cognitieve gedragstherapie leerde ik casussen functioneel analyseren en van daaruit was de stap naar acceptance commitment therapie en andere 3e generatie gedragstherapieën snel gezet. Momenteel verdiep ik mij in procesgerichte gedragstherapie, een therapiekader dat wetenschappelijk handelen en een warmbloedige contactstijl mooi weet te combineren. In mijn therapieën en trainingen houd ik het (leer)proces nauw in de gaten zonder dat dit ten koste gaat van speelsheid en plezier.


Profiel

Franka Groote

Franka Groote

Drs. F.L. Groote, psychotherapeut/GZ-psycholoog, vrijgevestigd cognitief gedragstherapeut. Franka Groote (1965) is sinds 2005 werkzaam als supervisor en docent voor de VGCt, NPV en de vereniging EMDR Nederland. Daarnaast werkt ze, na jaren binnen de GGZ gewerkt te hebben op verschillende afdelingen in verschillende functies, sinds 2008 als cognitief gedragstherapeut in haar eigen praktijk.


Profiel

Fredrike Bannink

Fredrike Bannink

Fredrike Bannink is klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, opleider/supervisor VGCt en jurist. Daarnaast is zij oud-voorzitter van de sectie Positieve Cognitieve Gedragstherapie bij de VGCt, internationaal keynote spreker, trainer en auteur van 50 boeken.


Profiel

Gabriëla Reuhl

Gabriëla Reuhl

Gaby Reuhl is systeemtherapeut bij de NVRG en cognitief gedragstherapeut bij de VCGT. Verder is zij docent Systemisch werken aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen en verzorgt zij de modules Narratieve gespreksvoering en Circulair vragenstellen aan de verschillende deeltijdopleidingen. Gaby heeft ervaring als systeemtherapeut in de jeugdzorg, in de kinder- en jeugdpsychiatrie en de psychiatrie volwassenen. Sinds enkele jaren werkt zij zelfstandig als vrijgevestigd systeemtherapeut in haar eigen praktijken in Nijmegen en Utrecht.

Voorheen was zij als systeemtherapeut en docent verbonden aan de specialistische teams van Kindergeneeskunde Academisch Ziekenhuis Nijmegen.


Profiel

Gerdy Rietveld

Gerdy Rietveld

Gerdy Rietveld is GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut/Supervisor VGCt. Ze werkt bij Brijder Verslavingszorg, onderdeel van de Parnassiagroep. Naast verslavingsproblematiek en impulsregulatiestoornissen behandelt ze de veelal aanwezige co-morbiditeit, met name psychotrauma, depressie, angst en identiteitsproblematiek. Ze werkt graag met verschillende technieken, o.a. EMDR en ACT. Ze werkt voor de Parnassia Academie, waar ze zorgdraagt voor de deskundigheidsbevordering op gebied van CGT voor Brijder-medewerkers. Ze geeft les in post-doctorale opleidingen en nascholingsopleidingen.

Voor King nascholing geef ik de Basiscursus CGT. Ik vind het belangrijk om het betrekken van en het werken met systemen te incorporeren in de cursus.


Profiel

Gerrie Hendriks

Gerrie Hendriks


Profiel

Gerrit van Ramshorst

Gerrit van Ramshorst

Gerrit van Ramshorst is psychotherapeut. Hij heeft zich vooral gespecialiseerd in de systeemtherapie, al sinds het begin van zijn loopbaan werkt hij met gezinnen. Tevens is hij cognitief gedragstherapeut die veel gebruik maakt van schematherapie.

Hij heeft een brede belangstelling met ervaring in zowel klinische als ambulante settings. Momenteel werkt hij al meer dan 20 jaar in de kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Gerrit geeft al zo’n 15 jaar cursus op het gebied van systeemtherapie en is als opleider erkend door de NVRG, NVP en VGCt. Hij is ook actief als (leer)supervisor voor dezelfde beroepsverenigingen en houdt zich bezig met het opleiden van supervisoren.


Profiel

Hameeda Lakho

Hameeda Lakho

Hameeda Lakho is auteur, spreker, coach, trainer en expert over de langetermijngevolgen van kindermishandeling. Lotgenoten, professionals en organisaties zien haar ervaringsdeskundigheid als een grote toegevoegde waarde. Als geen ander weet Hameeda hoe groot de effecten van kindermishandeling zijn, en hoe moeilijk de zoektocht kan zijn naar juiste hulp. Als auteur schreef ze drie succesvolle autobiografische boeken over haar traumatische jeugd en de gevolgen ervan zoals 'Geheim geweld', 'Verborgen tralies' en 'Gebroken cirkel'. 


Profiel

Harrie van Leeuwen

Harrie van Leeuwen

Harrie van Leeuwen is kinder- en jeugdpsychiater n.p. en gefascineerd door transformaties in de ontwikkeling van kinderen, professionals en organisaties. De vakinhoudelijke ontwikkeling van professionals staat of valt met robuust professioneel redeneren. Dit is de toetssteen; vakinhoudelijke kennis en ervaring is de basis. Harrie is werkzaam bij Bureau PEERS, bestuursadvies, ontwikkeling & training. 


Profiel

Heidi Hessing

Heidi Hessing

Heidi is zelfstandig ondernemer als coach en facilitator,  tevens aangesloten als netwerkpartner bij Zelfbewust Academy. Naast het bieden van coaching faciliteert ze diverse programma’s in binnen- en buitenland op het gebied van bewustwording, zelfzorg en innerlijk leiderschap. Ze maakt graag gebruik van wat de natuur te bieden heeft.

Ze staat voor ervaren en leren vanuit je natuurlijke kracht: het beste uit jezelf halen en anderen in staat stellen dat ook te doen.

Voordat zij zich volledig besloot te richten op coaching en faciliteren heeft zij meer dan 20 jaar ervaring opgedaan op diverse behandelgroepen en in verschillende leidinggevende functies in de jeugdzorg, kinderopvang en GGZ.

Naast haar werk is ze dochter, zus, partner en moeder van drie tienerdochters.


Profiel

Ilse van den Heuvel

Ilse van den Heuvel

Ilse van den Heuvel werkte meer dan 20 jaar in de gespecialiseerde jeugdzorg, o.a. als gezinshulpverlener en de laatste 10 jaar als manager, intervisor en trainer in oplossingsgericht werken. In 2013 kwam ze in contact met de methode Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet (Verbindend Gezag) en bracht deze training binnen de gespecialiseerde jeugdzorg in West-Brabant. Ilse is auteur van het boek 'Handel geweldloos' en is gastdocent bij o.a. Rino-Zuid, Avans en bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. 

Verder geeft Ilse landelijk trainingen binnen het onderwijs, de jeugdzorg en de kinderopvang en geeft zij diverse lezingen in het land. Voor meer informatie kijk op www.geweldloos-verzet.nl


Profiel

Ilse van Kuilenburg

Ilse van Kuilenburg

Ilse van Kuilenburg is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut/supervisor VGCTt. Haar expertise ligt op het gebied van kinderen, jongeren, en jongvolwassenen in de basis-GGZ en specialistische GGZ. Ze werkt op een ambulante afdeling, voor een grote GGZ instelling in Zuid-Holland. In haar werk ziet ze veelal complexe problematiek (bijv. verslaving en co-morbiditeit als trauma, ADHD, angst) en is ze gewend aan systemisch en multidisciplinair werken. Ook heeft ze kennis en ervaring in het werken met volwassenen. Verder geeft ze les binnen de POH-GGZ opleiding, CGW en CGT opleiding K&J en Volwassenen (VGCt).


Profiel

Ingeborg Snel

Ingeborg Snel

Ingeborg Snel is als logopedist al bijna 20 jaar betrokken bij cliënten met een meervoudige beperking, waaronder mensen met cognitieve, auditieve en communicatieve beperkingen. Zij is gespecialiseerd in o.a. communicatie en zintuiglijke prikkelverwerking (ZiP). Daarbij is zij beeldcoach Interactie en Communicatie (VIB/ICB). Ingeborg heeft veel behandelervaring vanuit haar werk met dove, meervoudig beperkte kinderen. In 2017 heeft zij met haar collega’s het programma HoorSpel ontwikkeld om vanuit plezier en beweging en middels spel met muziek en geluiden het gehoor van deze kinderen te trainen.

Naast het verzorgen van cursussen en trainingen is Ingeborg werkzaam in een multidisciplinair team bij Koninklijke Kentalis, waarbij ze de graag de relatie tussen communicatie en zintuiglijke prikkelverwerking aan het voetlicht brengt, in zowel diagnostiek, advisering, coaching en behandeling van deze doelgroep en zijn omgeving, zoals ouders en begeleiders. Ingeborg heeft ruime ervaring binnen zowel onderwijs als zorg. Op dit moment werkt Ingeborg bij het Kentalis Communicatie Behandelteam.


Profiel

Jacqueline Hilbers

Jacqueline Hilbers

Jacqueline Hilbers werkt al bijna 25 jaar in de jeugd-GGZ als vaktherapeut drama. Zij heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van verschillende modules voor kinderen met uiteenlopende problematieken. Binnen haar huidige baan bij Youz KJP geeft zij individuele therapieën, oudertrainingen en groepstherapieën. Samen met oud-collega Tirtsa Ehrlich heeft zij de protocollen voor de psycho-educatiegroepen voor kinderen met AD(H)D ontwikkeld en beschreven. Ook het boek ‘Zo snel als een…..’ voor kinderen met ADHD is door hen samen geschreven.


Profiel

Jan Meerdinkveldboom

Jan Meerdinkveldboom

Jan Meerdinkveldboom heeft ruim 30 jaar gewerkt als kinder- en jeugdpsychiater en als psychotherapeut/systeemtherapeut. Hij werkte merendeels in klinische settingen voor oudere adolescenten, meestal gecombineerd met poliklinische activiteiten voor alle leeftijden. Hij is gespecialiseerd in psychiatrische hulp vanuit een systemisch kader, en heeft daarover ook gepubliceerd in 'Systeemtherapie'. De laatste jaren heeft hij zich intensief bezig gehouden met het schrijven, samen met Ad kerkhof en Ineke Rood, van het 'Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren'

Thans geeft hij nog cursussen, workshops, lezingen en trainingen op het gebied van suïcidale jongeren, en over de systemische context van het hulpverlenen aan jongeren met psychiatrische problemen en hun gezinnen. Hij is redacteur van 'Systeemtherapie'werkt voor het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en is consulent voor hulpverleners en voor ouders van suïcidale jongeren.


Profiel

Jenske Oostland

Jenske Oostland

Jenske Oostland is als GZ-psycholoog en orthopedagoog werkzaam in haar eigen praktijk. Daarnaast werkt zij als ZZP-er bij de Praktijk voor Orthopedagogiek en Gedragstherapie en bij Prodeba binnen de basis en specialistische GGZ.  Ze heeft brede ervaring met de 0-18 jarigen en hun gezinnen met specifieke interesse voor de IMH doelgroep en autisme. Daarnaast heeft ze ook veel ervaring met het werken met adolescenten met stemmingsproblemen en schoolverzuim. 


Profiel

Jeroen Wierstra

Jeroen Wierstra

Ik ben zelfstandig gevestigd in het Lorentzhuis te Haarlem waar ik werk als systeemtherapeut (gezins- en relatietherapeut). Ik ben betrokken bij 'Kinderen uit de Knel', een methodiek ontwikkeld voor ouders (en hun kinderen) bij gezinnen waar sprake is van ernstige en zeer conflictueuze echtscheidingsproblematiek en heb ruime ervaring met de methode 'Verbindend gezag/Geweldloos verzet'. Naast gezins- en relatietherapeut, ben ik (NVRG erkend) opleider en systeemsupervisor. Ik werk als docent in de diverse opleidingen die het Lorentzhuis aanbiedt en daarnaast als freelancetrainer bij andere opleidingscentra en verschillende incompanytrajecten.


Profiel

Jetske emmelkamp

Jetske emmelkamp

Jetske Emmelkamp is klinisch psycholoog-psychotherapeut en praktijkopleider voor de KP en PT opleiding bij GGZ inGeest en heeft een BKO registratie. Ze is VGCt erkend cognitief gedragstherapeut en supervisor en tevens CBASP supervisor. Zij is werkzaam bij de academische zorglijn angst en dwang en coördinator van het CBASP intensief programma. Daarnaast verzorgt ze de VGCt basiscursus o.a ook intern bij GGZ inGeest. De manier van lesgeven is heel interactief. 


Profiel

Jojanneke van der Beek

Jojanneke van der Beek

Jojanneke van der Beek is orthopedagoog-generalist, docent aan de Universiteit Utrecht bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen en promovendus aan de Radboud Universiteit. Ook geeft zij postacademisch onderwijs op het gebied van (complexe) leerstoornissen. Eerder was zij werkzaam bij het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht, waarbij ze verbonden was aan de afdeling leerproblemen met in het bijzonder aandacht voor dyscalculie. In haar klinische werk, onderwijs en onderzoek richt zij zich op de emotionele aspecten van leermoeilijkheden en de comorbiditeit met ontwikkelings- en psychiatrische problematiek. Jojanneke is medeontwikkelaar en -auteur van de ‘Rekenbelevingsschaal’ (2017) en het cognitief gedragstherapeutisch behandelprogramma ‘Wegwijs in dyslexie en dyscalculie’ (2021). 


Profiel

Jory Schoondermark

Jory Schoondermark

Jory Schoondermark is werkzaam als GZ-psycholoog in opleiding tot specialist bij GGz Centraal. Ze is geregistreerd als cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR practitioner. Jory heeft veel ervaring met het behandelen van angst- en dwangstoornissen en in het bijzonder verzamelstoornissen.


Profiel

Karien Stolk

Karien Stolk

Karien Stolk is kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP en psychotraumatherapeut. Zij is sinds 1985 werkzaam en vanaf die tijd is zij in het kind en jeugd werkveld in veel sectoren als behandelaar werkzaam geweest, zoals het Speciaal Onderwijs, de jeugd-GGZ en de Verslavingszorg. Zij heeft zich gespecialiseerd in traumabehandeling door middel van EMDR, cognitieve gedragstherapie en schematherapie bij ernstig getraumatiseerde jongeren. Zij werkt nu als traumabehandelaar binnen de Jeugdzorg Plus. Karien is supervisor VGCt en NIP Kind en Jeugd en supervisor EMDR i.o. 


Profiel

Karin van Dijk

Karin van Dijk

Karin van Dijk is (NVRG geregistreerd) systeemtherapeut, supervisor en leertherapeut. Zij is werkzaam bij ACCARE in Drenthe, waar ze voornamelijk met jongeren, hun ouders en andere belangrijke betrokkenen werkt. Karin is als systeemtherapeut verbonden aan drie multidisciplinaire teams met de aandachtsgebieden: forensische KJP, stagnatie van de schoolgang, en emotieregulatie (DGT). Binnen de behandelingen en begeleiding past zij het systemisch denken en werken toe. Ook heeft zij aandacht voor de toepassing van de systeemtheorie in de dagelijkse praktijk en wat de effecten hiervan zijn in behandel en begeleidingstrajecten.

Karin werkt ervaringsgericht met gezinnen, om zo sneller en effectiever tot ingang, beweging en inzicht kunnen komen in het therapieproces. Daarin werkt ze graag samen met vaktherapeuten (PMT, creatieve en beeldende therapie). Zelf is zij geschoold in het inzetten van paarden in therapie en leerprocessen, en dit past ze kleinschalig toe in haar werk als therapeut en binnen supervisie en leertherapie. 

   


Profiel

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop is sociaal werker en ondernemer en was tot voor kort werkzaam bij Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland. Als sociaal werker werkte zij in Utrecht bij de voorgangers van de sociale wijkteams. Zowel als outreachend maatschappelijk werker als, als coördinator Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. Zij is expert op het gebied van het doorbreken van het taboe op huiselijk geweld in de samenleving, de meldcode en alle vormen van huiselijk geweld. Kirsten blogt (www.kirstenregtop.com) regelmatig over de aanpak huiselijk geweld en schenkt jaarlijks in de maand oktober aandacht aan de meldcode.


Profiel

Klaartje Cuppen

Klaartje Cuppen

Klaartje Cuppen is schoolpsycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog NIP. Binnen haar eigen praktijk Bureau Klaar in Haarlem behandelt ze kinderen en jongeren met uiteenlopende problematiek. Voornamelijk maakt ze hierbij gebruik van Cognitieve Gedragstherapie, EMDR en ACT. Begeleiding van ouders vindt Klaartje van groot belang, net als contact leggen met de scholen van de kinderen en jongeren die zij behandelt. Ze heeft op meerdere scholen gewerkt als schoolpsycholoog (zowel PO als VO) en kent het onderwijs dus van binnenuit. Naast haar werk in haar praktijk geeft Klaartje graag les op de Universiteit, verzorgt ze trainingen en werkt ze bij het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland. Klaartje probeert te verbinden tussen zorg en onderwijs.


Profiel

Klaas Overbeek

Klaas Overbeek


Profiel

Laura van den Ouden

Laura van den Ouden

Laura van den Ouden geeft 20 jaar trainingen in het volwassenonderwijs in lesgeven, Train de Trainer en Groepsdynamiek begeleiden. Zij heeft 5 boeken geschreven over het vak van trainen en is uitgeroepen tot Trainer van het Jaar door brancheorganisatie NOBTRA. Laura werkt veel met (hogeropgeleide) professionals uit zorgorganisaties samen, bijv uit academische ziekenhuizen, verpleeghuizen, GGZ, jeugdzorg, netwerken acute zorg, etc. Zij is 5 maanden interimmanager geweest van de Academie van het Antoni van Leeuwenhoek en was verantwoordelijk voor het leren en ontwikkelen van artsen en verpleegkundigen op het gebied van bijv klinisch redeneren, gesprekvoering, etc.


Profiel

Lies Wenselaar

Lies Wenselaar

Lies Wenselaar is (kinder- en jeugd)psychiater en (kinder- en jeugd)psychotherapeut. Zij werkt al meer dan 30 jaar met KOPP/KVO-gezinnen, zowel binnen de vrijwillige als de gedwongen hulpverlening, en is een groot voorstander van integrale hulpverlening aan KOPP/KVO-gezinnen. Als docent heeft ze een groot aantal bijscholingscursussen en lezingen over dit onderwerp verzorgd. Zij beschikt over een brede werkervaring in zowel de reguliere (kinder- en jeugd-)GGZ, alsmede binnen de verslavingszorg voor 12+ en jongvolwassenen. 

Ook heeft zij gewerkt met en voor kinderen met een verstandelijke beperking. Hiernaast was zij vele jaren als onafhankelijk adviseur en onderzoeker betrokken bij de gedwongen (jeugd)hulpverlening, in zaken van de kinderbescherming en jeugdzorg.


Profiel

Lieve Bruyninx

Lieve Bruyninx

"Mijn werk typeert zich door betrokkenheid, directheid en humor. De trainingen die ik geef aan zorgprofessionals zijn altijd gericht op duurzame vaardigheden en persoonlijke groei.

In 1997 ben ik afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit van Gent (België). Sindsdien heb ik me verder gevormd als gedragstherapeut met specialisaties in ACT, RFT en PBBT. Nadat ik in 2006 in aanraking kwam met ACT is deze manier van kijken bepalend geworden in mijn werk en in mijn persoonlijk leven.

Ik ben één van de drie Nederlandstalige Peer Reviewed ACT Trainer die erkend zijn door de internationale ACT vereniging (ACBS). Ik ben ook Supervisor-Gedragstherapeut van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT). Samen met vier andere auteurs ben ik een boek over procesgericht werken met ACT aan het schrijven dat in september 2022 uitkomt."


Profiel

Lou Bettina Klein

Lou Bettina Klein

Bettina Klein is symbooldrama-therapeut. Ze is werkzaam als docent aan het Instituut voor Toegepaste Psychologie en Vaktherapeutische Beroepen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Daarnaast heeft zij een eigen praktijk: Kunst &Therapie. Bettina is leertherapeut en docent voor Katathym Imaginatieve Psychotherapie (www.symbooldrama.nl). Haar werkervaring komt voort uit de begeleiding van oncologische patiënten (sinds 2000) en door enkele jaren werkzaam geweest te zijn in de psychiatrie.


Profiel

Maaike Martens

Maaike Martens

Maaike Martens is (NVRG geregistreerd) systeemtherapeut, gevorderd EFT therapeut en vaktherapeut drama. Zij heeft ruim 15 jaar werkervaring als systeemtherapeut en dramatherapeut in de ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie en klinische gezinsbehandeling. Daarnaast is Maaike supervisor NVRG. Momenteel is zij werkzaam in haar eigen praktijk voor relatie- en gezinstherapie. Het gedachtegoed van EFT, nieuwe autoriteit en AFFT zijn uitgangspunten in haar praktijk voor het werken met ouders, gezinnen en stellen.


Profiel

Manon Mostert-Uijterwijk

Manon Mostert-Uijterwijk

Manon Mostert-Uijterwijk is klinisch psycholoog/psychotherapeut/IMH specialist en praktijkopleider. Daarnaast is zij ruim 15 jaar supervisor bij de VGCT, NIP, NvP en de VKJP, DAIMH en, ook voor de BIG opleidingen (GZ, PT en KP)

Manon heeft haar opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut gedaan bij de Bascule. Daarna heeft ze gewerkt bij het UMC te Utrecht, en bij Rivierduinen. Ze is een eigen afdeling begonnen die onder Forta en later Virenze eis gevallen. De laatste jaren is ze werkzaam bij Prodeba, een kleine SGGZ instantie. Ze is daar ook P-opleider voor de GZ en KP opleiding.

Ze heeft verschillende artikelen en protocollen geschreven waaronder “ik ben oke”, een protocol voor negatief zelfbeeld.Profiel

Manon Zonder

Manon Zonder

Manon Zonder is psychiater en schematherapeut (junior), werkzaam in een vrijgevestigde praktijk in Culemborg (PsyConsult Culemborg). In haar praktijk voert ze zowel medicamenteuze behandelingen uit, alsook individuele psychotherapeutische behandelingen (met als voorkeur schematherapie). Tevens heeft zij een consultatieve functie voor huisartsen in Culemborg en omgeving. Ze heeft gewerkt in diverse grote GGZ instellingen en de verslavingszorg.


Profiel

Manuela Gemen

Manuela Gemen


Profiel

Marca Geeraets

Marca Geeraets

Marca Geeraets is GZ-psycholoog en houdt zich bezig met ontwikkeling, implementatie en kwaliteitsbewaking van (bewezen effectieve) behandeling binnen de GGZ, jeugdzorg, het (speciaal) onderwijs en de zorg voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking. Haar portfolio betreft: strategische zorginnovatie, inhoudelijke zorgprogrammering, School-Based Mental Health, oudertrainingen en consultaties bij complexe vorm van probleemgedrag. Marca is werkzaam bij Bureau PEERS: bestuursadvies, ontwikkeling & training.


Profiel

Marieke Wulffraat

Marieke Wulffraat

Marieke Wulffraat is coach, therapeut, trainer en mediator. Zij heeft ruim 25 jaar werkervaring, in diverse functies met volwassenen, jeugdigen en gezinnen. Na diverse jaren in de jeugdzorg en psychiatrie te hebben gewerkt, is zij zich vanaf 2003 volledig gaan richten op het werken met gezinssystemen. Hierbij maakt zij gebruik van diverse methoden zoals oplossingsgericht werken, nieuwe autoriteit & geweldloos verzet, en signalen van welzijn & veiligheid. Naast het werken met gezinnen geeft zij, binnen diverse organisaties, training en intervisie in deze methoden, 

Marieke heeft sinds 2008 een eigen praktijk en is tevens als franchisenemer aangesloten bij Vraagkracht. Ze is mede-auteur van 3 oplossingsgerichte waaiers: 'Oplossingsgerichte intervisie', 'Oplossingsgericht werken 2.0' en 'Oplossingsgerichte vragen voor ouders'.


Profiel

Mariët van der Molen

Mariët van der Molen

Mariët van der Molen is ontwikkelingspsycholoog, en gepromoveerd op het werkgeheugen en de trainingsmogelijkheden daarvan bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Na jaren in de praktijk en op universiteiten gewerkt te hebben, is zij in 2017 haar eigen bureau in onderzoek, onderwijs en advies gestart; gericht op kinderen en jongeren binnen de zorg en het onderwijs. Behalve het verzorgen van verschillende (postdoctorale) cursussen, begeleidt zij praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in opdracht van universiteiten en zorgorganisaties.


Profiel

Marije Nijman

Marije Nijman


Profiel

Marit Kool

Marit Kool

Marit Kool is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Zij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Na lange tijd forensisch gewerkt te hebben is zij sinds 2013 werkzaam bij het NPI (Arkin) in Amsterdam en Utrecht. Zij is supervisor van de Vereniging voor Schematherapie en de VGCt en geeft naast supervisie ook les aan schematherapeuten in opleiding. Marit is gedreven om haar enthousiasme voor schematherapie en in het bijzonder voor de ervaringsgerichte technieken en de therapeutische relatie over te brengen op haar cursisten. Daarnaast doorloopt Marit een promotietraject; ze heeft een gerandomiseerde studie uitgevoerd naar psychotherapiedosering bij depressieve cliënten met een persoonlijkheidsstoornis die met behulp van schematherapie of een kortdurende psychodynamische therapie werden behandeld. 


Profiel

Marjan Schreurs

Marjan Schreurs

Marjan Schreurs is psychotherapeut/senior schematherapeut/cognitief gedragstherapeut en supervisor bij de Vereniging van Schematherapie en de VGCt. Zij is een enthousiaste en gedreven docent/supervisor. In haar lessen heeft ze veel aandacht voor actieve interactie met de cursisten en leidt zij schematherapeuten op door middel van praktische oefeningen waarbij de cursisten deels vanuit eigen schema's werken. Marjan geeft de basis- en vervolgcursus Schematherapie aan diverse opleidingen: opleidingstraject tot Schematherapeut, de opleiding tot Psychotherapeut RINO, als onderdeel in de opleiding tot CGT/lid VGCt en via King nascholing. 

Daarnaast heeft zij ervaring in het lesgeven van de basiscursus CGT en is ze tevens opgeleid tot het geven van de supervisorencursus ST (verplicht bij registratie als schematherapeut supervisor). Marjan is oorspronkelijk opgeleid als klinisch orthopedagoog (RUL) en heeft als GZ-psycholoog/orthopedagoog in de kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdhulpverlening gewerkt. Daarnaast heeft zij veel ervaring met patiënten met persoonlijkheidsproblematiek (als PT/Schematherapeut), met klachtgericht werken (als PT en GZ-psycholoog/CGT) en het geven van supervisie en leertherapie aan collega's in opleiding tot Schematherapeut, tot VGCt- lid, en in de GZ-, PT- en KP-opleiding. 

Marjan is werkzaam in haar eigen praktijk  in leertherapie, (groeps)supervisie en coaching, te Blaricum en is zij voor het behandelen van patiënten verbonden aan Transparant (SGGZ) te Leiden. Daarnaast is ze werkzaam binnen het incompany model
Profiel

Marloes de Jong

Marloes de Jong

Marloes de Jong is logopedist met meer dan 20 jaar ervaring. Zij is specialist in zintuiglijke prikkelverwerking (ZiP) en communicatiedeskundige. Marloes diagnosticeert, adviseert, begeleidt en coacht kinderen en hun begeleiders/leerkrachten. Daarnaast ontwikkelt en geeft ze trainingen op maat op het gebied van de Zintuigelijke prikkelverwerking, (Ondersteunde) communicatie, ASS en contact.

Marloes heeft vooral ervaring met kinderen met een ondersteuningsbehoefte, zoals kinderen met ASS, Down-syndroom, een verstandelijke-, lichamelijke- of meervoudige beperking in het Speciaal Onderwijs. Zij begeleid kinderen individueel en in groepsverband. En altijd ín de klas, zodat communicatie en advies direct ingezet kunnen worden.


Profiel

Martine Daniels

Martine Daniels

Martine Daniëls is Klinisch psycholoog/psychotherapeut/senior schematherapeut/cognitief gedragstherapeut en supervisor bij de Vereniging van Schematherapie en de VGCt. Zij heeft langere tijd gewerkt op de polikliniek voor bipolaire stoornissen. Vanaf 2013 werkt zij als schematherapeut bij het NPI, waar zij zowel groeps- als individuele behandelingen geeft voor persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast doet zij een promotieonderzoek naar de effectiviteit van individuele behandeling voor Cluster C persoonlijkheidsstoornissen, waarin zij twee psychodynamische behandelingen vergelijkt met schematherapie. Zij is een betrokken en enthousiaste docent/supervisor/therapeut. Vooral het experiëntiële werken, leren door ervaren, is wat zowel in haar behandelingen als lessen veel aandacht krijgt. 


Profiel

Martine Mönch

Martine Mönch

Martine Mönch werkt als orthopedagoog-generalist en cognitief gedragstherapeut in de GGZ. Daarnaast is ze als universitair docent werkzaam bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Eerder was zij werkzaam bij het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht, waarbij ze verbonden was aan de afdeling leerproblemen met in het bijzonder aandacht voor dyscalculie. In dat kader is zij medeauteur van het ‘Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen 3.0 (protocol DDG)’ (2020) en het cognitief gedragstherapeutisch behandelprogramma ‘Wegwijs in dyslexie en dyscalculie’ (2021). Ook in haar huidige werk in de GGZ is ze nog altijd betrokken bij cliënten met (een vermoeden van) dyscalculie.


Profiel

Martine Stallinga

Martine Stallinga

Martine is kinderergotherapeut en gespecialiseerd in Zintuiglijke prikkelverwerking. Ze is als praktijkhouder in 2005 bij Ergo Actief gaan werken en heeft in 2006 een opleiding gevolgd rondom zintuiglijke prikkelverwerking.

Vanuit haar praktijk werkt ze op meerdere scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen en begeleid daarnaast veel kinderen van het regulier onderwijs.

De afgelopen jaren is ze zich steeds meer gaan verdiepen in prikkelverwerking door middel van bijscholing met daarnaast in 2017 haar kinderspecialisatie waarin ze zich specifiek heeft verdiept in slaapproblemen en zindelijkheidsproblematiek.

Vanuit haar praktijk geeft ze samen met Basje regelmatig cursussen op het gebied van prikkelverwerking.  Daarnaast is ze onderdeel van kindteam Sneek, een samenwerkingsverband van meerdere disciplines die samen oplossingen zoeken voor kinderen met hulpvragen op meerdere gebieden.

De samenwerking met wiebelen en friemelen is een mooie aanvulling waarbij zowel ouders als leerkrachten in begrijpelijke taal een duidelijk beeld krijgen van zintuiglijke prikkelverwerking en daarnaast met praktische handvatten direct aan de slag kunnen.  


Profiel

Michiel Verzellenberg

Michiel Verzellenberg

Michiel is directeur van de jeugdzorginstelling Back to Basic. Een organisatie die als kernmethodiek het ervaringsleer toepast. Zijn motto; “minder praten, meer doen.” Samen met een team van 30 coaches en therapeuten begeleid en behandelt zijn organisatie jaarlijks 100 jongeren en ouders bij opvoed en opgroei problematieken.

Mede gebaseerd op zijn 20 jaar ervaring bij de politie en bij defensie, coached Michiel zijn team en andere professionals in (persoonlijk) leiderschap in stressomstandigheden.

Ook heeft Michiel zich bekwaamt in verbindende communicatie, systeemgericht werken en is hij opsteller voor familie-, thema- en organisatieopstellingen.

Michiel is zoon, broer, vader en partner. Hij heeft 2 volwassen zonen en een vriendin die uit haar vorige relatie 2 zoontjes heeft.


Profiel

Mirjam Putman

Mirjam Putman

Mirjam Putman is Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut binnen de specialistische GGZ. Zij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van problematische gehechtheid en trauma bij kinderen, jongeren en volwassenen. Voordat zij zich specialiseerde heeft ze ruime ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van diverse ontwikkelingsstoornissen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Haar expertise ligt op het behandelen van vroegkinderlijk trauma en problematische gehechtheid in diverse leeftijdscategoriën. Ze heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar Fasetherapie, een behandelmethode voor kinderen met problematische gehechtheid. Naast de klinische praktijk ligt haar affiniteit bij lesgeven. Mirjam werkt bij Melody PsyCare GGZ, een sggz-instelling met expertise op gebied van gehechtheid en trauma.


Profiel

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen is pedagoog, expert zintuiglijke prikkelverwerking, adviseur en trainer. Zij adviseerde en begeleidde honderden kinderen, ouders en ook leerkrachten als er sprake was van lastig gedrag dat veroorzaakt wordt door een afwijkende zintuiglijke prikkelverwerking. Zij heeft 25 jaar ervaring met verschillende doelgroepen: EMG (ernstig meervoudig beperkt), VB (verstandelijk beperkt), ASS (autisme), TOS (taalontwikkelingsstoornis), HB (hoogbegaafd), doof en slechthorend, leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen in het reguliere onderwijs.

Monique is auteur van 'Wiebelen en friemelen in de klas, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren' en 'Wiebelen en friemelen thuis, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op opgroeien'. Vanuit haar bedrijf 7 Zintuigen geeft zij voorlichting en cursussen over de oplossingen die er zijn wanneer de zintuiglijke prikkelverwerking niet goed verloopt.


Profiel

Mr. Dr. Annemieke Wolthuis

Mr. Dr. Annemieke Wolthuis

Annemieke is trainer, docent en onderzoeker in en groot kenner van het (jeugd)herstelrecht. In haar werk laat zij zowel de theorie als de praktijk aan bod komen. Ze is gepromoveerd op het onderwerp herstelrecht en kinderrechten en heeft docentervaring aan universiteiten en hogescholen en verzorgt regelmatig gastlessen in binnen- en buitenland. In haar werk voor Restorative Justice Nederland geeft zij trainingen in gevangenissen, aan advocaten en andere professionals.


Profiel

Mr. Drs. Karin Blankespoor

Mr. Drs. Karin Blankespoor

Mr drs Karin Blankespoor is orthopedagoog en jurist en (master) trainer in LSCI (Life Space Crisis Intervention) en aanverwante methodieken (Circle of Courage, RAP - Response Ability Pathways).


Profiel

mr. Rosalinde Visser

mr. Rosalinde Visser

Rosalinde Visser, jurist gespecialiseerd in het gezondheidsrecht, is werkzaam als senior stafmedewerker beroepsethiek bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Ook is zij docent recht en ethiek bij de postmasteropleiding tot GZ-psycholoog K&J-differentiatie en postmasteropleiding tot schoolpsycholoog. Rosalinde geeft ook regelmatig workshops en lezingen over privacy en beroepsgeheim, en gegevens delen in een team.


Profiel

Natacha Schouten

Natacha Schouten

Ik ben psychotherapeut, gz psycholoog en supervisor voor de VGCt en VSt. Sinds 2001 ben ik werkzaam binnen de GGZ.  Ik heb 2 jaar met kind en jeugd gewerkt daarna verder gegaan in volwassen zorg waar ik oa bij het zorgprogramma Angststoornissen heb gewerkt.

Sinds 2010 werk ik op een vestiging van PsyQ waar ik voornamelijk mensen behandel met PTSS en persoonlijkheidsproblematiek.  Ik geef schemagroepstherapie voor volwassenen en Jong volwassenen, DGT groep en doe individuele behandeling. Verder geef ik met veel plezier supervisie voor de VGCt en Vereniging voor schematherapie.


Profiel

Nelleke van der Boon

Nelleke van der Boon

Nelleke van der Boon is Klinisch Psycholoog, Traumapsychotherapeut en IMH-specialist en heeft inmiddels meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van de diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij complex getraumatiseerde volwassenen en kinderen. Op basis van haar klinische ervaringen is zij overtuigd geraakt van het belang van vroeg en snel ingrijpen als het gaat om trauma en vooral als het gaat om traumatische ervaringen binnen in de intimiteit van de (vroege)ouder-kindrelatie. Een zoektocht naar effectieve interventies voor de doelgroep jonge getraumatiseerde ouders en hun kinderen bracht haar bij de Modified Interaction Guidance. In samenwerking met Prof. Hedwig van Bakel heeft zij deze methodiek, ontwikkelt door Prof. Diane Benoit, niet alleen vertaald naar het Nederlands maar er ook een verdieping aan toegevoegd onder de naam Trauma Focused Videofeedback Interventie. In 2017 is deze bewerking uitgebracht onder de titel Modified Interaction Guidance. Nelleke van der Boon werkt bij Melody PsyCare GGZ, een sggz-instelling met expertise op gebied van gehechtheid en trauma en zij is tevens verbonden aan de RINO-groep als hoofddocent/supervisor bij de IMH-opleiding.


Profiel

Niels van de Ven

Niels van de Ven

Niels is werkzaam als psychotherapeut, GZ-psycholoog, supervisor schematherapie en supervisor en leertherapeut VGCt. Als psychotherapeut heeft hij jarenlang gewerkt bij Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek. Hij is opgeleid in schematherapie en dialectische gedragstherapie en heeft veel ervaring met schematherapeutische groepsbehandelingen en individuele behandelingen bij mensen met cluster B en C problematiek. Hij heeft zowel ruime ervaring in het werken in een deeltijdsetting als vanuit een ambulant kader. Niels werkt momenteel vanuit zijn eigen praktijk.


Profiel

Ovidia Tiut

Ovidia Tiut

Ovidia, afgestudeerd bij de Open Universiteit, is klinisch psycholoog/psychotherapeut en sinds 2009 werkzaam in de specialistische ggz. Zij heeft gewerkt met verschillende doelgroepen en problematieken en is supervisor bij de Vereniging voor Schematherapie en VGCt. Werken met groepen geeft haar veel energie en zij is bezig om haar registratie tot specialist groepstherapeut (NVGP) te behalen. Daarnaast verzorgt Ovidia onderwijs voor de GZ-opleiding en begeleidt zij opleidelingen en collega’s bij psycho-diagnostiek volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Door haar Roemeense achtergrond is ”Cultuur’’ voor haar een actief thema in de interpersoonlijke communicatie en interactie. 


Profiel

Paulien Peters

Paulien Peters

Paulien Peters is auteur van het boek 'Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren'. Zij is orthopedagoog in opleiding tot GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt. Paulien werkt bij de polikliniek van Intermetzo Zutphen, specialistische jeugdzorg. Zij werkt voornamelijk met jongeren met gedragsproblemen, (complex) trauma en hechtingsproblematiek.


Profiel

Paul van Hoek

Paul van Hoek

Na tien jaar werkervaring in de 7x24 uurs acute GGz-dienst en in de zorg voor cliënten met chronische psychiatrische problemen, heeft Paul van Hoek helder wat hij wilt uitdragen inzake begeleiding van deze cliënten. Twee belangrijke invalshoeken zijn: neem de diverse oorzaken van psychische stoornissen serieus én ga met cliënten, naasten en belangenbehartigers in gesprek. Niet om het beter te weten, maar om samen te leren.

Publicaties 

  • Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?! 

Paul van Hoek; Frans Brinkman. Dit boek is een handreiking om het gesprek te voeren met een suïcidale cliënt. Eigenlijk om moed te verzamelen, zoals dat in het boek genoemd wordt. Hoe geef je het gesprek vorm? Welke kennis maakt je deskundig? Hoe werk je samen? De Graaff, 2017, ISBN 978-90-77024-55-3 

  • Wat is gek? 

Paul van Hoek; Frans Brinkman Kijken door de psychiatrische bril. Dit boek is een handreiking om de psychische stoornissen die je als hulpverlener waarneemt onder woorden te brengen. Om vervolgens te onderzoeken hoe je die problemen op de juiste manier bespreekt met je cliënten en je collega-hulpverleners. De Graaff, 2014, ISBN 978-90-77024-68-3Profiel

Petra Kruijdenberg

Petra Kruijdenberg

Petra Kruijdenberg is systeemtherapeut, NVRG supervisor en leertherapeut, en EFT therapeut. Zij is momenteel in opleiding tot DDP practitioner en in opleiding tot Attachment Based family therapist. Ze werkt in eigen praktijk en bij Molemann Mental Health in Hilversum. Ze werkt zowel met jongeren en kinderen als volwassenen en ze geeft groeps- en oudertrainingen in Nieuwe Autoriteit en Mindful parenting. Tevens geeft ze trainingen in de methodiek ‘Een Taal Erbij’. Zij is overtuigd van de krachten en hulpbronnen van gezinnen als basis van herstel en verandering. 

Individuele psychische problemen en de manieren waarop mensen naar zichzelf kijken vinden vaak hun de oorsprong in de gezinsdynamiek van herkomst.  De oplossingen dienen volgens haar ook vanuit de context van het gezin gezocht te worden.


Profiel

prof. dr. Colin van der Heiden

prof. dr. Colin van der Heiden

Colin van der Heiden heeft bijna 25 jaar ervaring als behandelaar bij diverse instellingen binnen de GGZ. Momenteel is hij als GZ-psycholoog/psychotherapeut werkzaam op de afdeling Angst en Dwang bij PsyQ in Rotterdam. Daarnaast is hij een dag per week werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam als bijzonder hoogleraar Klinische Psychologie. Hij is erkend supervisor van de VGCt en NVP, en geeft ruim 15 jaar les op het gebied van de cognitieve gedragstherapie. Hij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van angst- en dwangstoornissen. 

Met name van de gegeneraliseerde angststoornis, het onderwerp waarop hij in 2011 promoveerde, en de obsessieve compulsieve stoornis, waarnaar hij momenteel onderzoek doet. Hij heeft diverse wetenschappelijke publicaties op het vlak van de cognitieve gedragstherapie op zijn naam staan, waaronder (met anderen) het boek 'Cognitieve therapie: De basisvaardigheden'.


Profiel

Prof. dr. Jan van den Bout

Prof. dr. Jan van den Bout

Prof. dr. Jan van den Bout is als hoogleraar klinische psychologie verbonden aan de Afdeling Klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Utrecht. Hij verricht onderzoek en geeft onderwijs op het gebied van emotionele problemen na verliesgebeurtenissen en psychotraumata. Over deze onderwerpen publiceerde hij zowel nationaal als internationaal vele artikelen en boeken.

Van den Bout is cognitief psychotherapeut. Met onder meer Ineke Kienhorst bewerkte hij het boek ‘Theorie en praktijk van de Rationeel-Emotieve Therapie’ (2001/2003/2005). Hij was van 1997 tot 2005 voorzitter van de (Nederlandse) Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (= VGCt) (www.vgct.nl), de grootste psychotherapie vereniging van Nederland. Hij was vele jaren President van de European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (= EABCT) (www.eabct.com).

Daarnaast is hij actief als docent/trainer. Hij richt zich daarbij met name op cursussen over cognitieve therapie en workshops over de behandeling van gecompliceerde rouw.


Profiel

prof. dr. Paula Sterkenburg

prof. dr. Paula Sterkenburg

Prof. dr. Paula Sterkenburg is bijzonder hoogleraar ‘Mensen met een visuele of visuele én verstandelijke beperking; sociale relaties & ICT’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel is ingesteld door Stichting Bartiméus en het Bartiméus Fonds. De leerstoel verbindt twee zorggebieden, de zorg voor mensen met een visuele beperking en die voor mensen met een visuele én verstandelijke beperking. Daarnaast verbindt de leerstoel wetenschap en praktijk door het onderbouwen van toepassingen en het toetsen ervan in de praktijk. Ze is coördinator van de academische werkplaats ‘Sociale Relaties en Gehechtheid’ van de Bartiméus – Vrije Universiteit (sinds 2009) en samen met Mirjam Wouda coördinator van de Ons Tweede Thuis – Vrije Universiteit samenwerkingsverband (sinds 2015). Ze is hoofdopleider bij KING voor de opleiidng Orthopedagoog Generalist. Huidige projecten zijn onder andere: ‘EMB en ICT’; ‘Sociale relaties en ICT’; ‘Robot Bart stopt het pierkeren’; ‘Stimulatiekleed voor kinderen met een visuele beperking’; etc. Zie voor een overzicht https://www.fgb.vu.nl/nl/onderzoek/academische-werkplaatsen/bartimeus/index.aspx


Profiel

René van Diest

René van Diest

René van Diest is klinisch psycholoog en psychotherapeut en heeft een psychotherapiepraktijk voor Specialistische GGZ in Breda. Hij is cognitief gedragstherapeut en supervisor voor de VGcT. Hij is EMDR Europe practitioner, supervisor voor de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en is in opleiding tot EMDR Europe trainer. Sinds 1988 is hij werkzaam binnen de GGZ en heeft ervaring opgedaan binnen de Koninklijke Landmacht, RIAGG, verslavingszorg (klinisch en ambulant), bij HSK en in de ziekenhuispsychiatrie voor hij fulltime in eigen praktijk ging werken. 


Profiel

René van Dijk

René van Dijk

René van Dijk is psychotherapeut, systeemtherapeut, docent, supervisor en leertherapeut. Hij is werkzaam bij Accare, kinder- en jeugdpsychiatrie.


Profiel

Ruth Willems

Ruth Willems

Ruth Willems, kinder - en jeudgpsycholoog NIP en supervisor K&J, heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en the University of Melbourne en is afgestudeerd in de klinische psychologie, volwassenen. Hierna heeft zij zich gespecialiseerd tot kinder- en jeugdpsycholoog NIP. Tevens heeft Ruth de postmediation opleiding Family Mediation gevolgd. Ruths werkervaring als psycholoog ligt vooral in de verstandelijk gehandicaptenzorg en bij de Raad voor de Kinderbescherming, Ministerie van Justitie. Zij heeft sinds 2007 haar eigen psychologenpraktijk Hulp op IJburg in Amsterdam. 

Ze heeft een vragenlijst met handleiding ontwikkeld voor adoptiegezinnen: 'Vragen over adoptie'. Ook heeft zij een kinderboek geschreven: 'Hana'. In 2018 is het praktisch handboek 'Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd. Opvang na Schokkende Gebeurtenissen' uitgekomen en in 2019 'Hulpverlening bij echtscheiding'. In mei 2022 komt het praktijkboek uit: Diagnostiek bij kinderen en jeugdigen: Hoe schrijf ik het verslag? Daarnaast schrijft zij artikelen, levert zij bijdragen aan wetenschappelijke boeken en heeft zij een vaste column bij ouders.nl.

Ruth Willems geeft diverse vaste cursussen voor King Nascholing. Daarnaast ontwikkelt zij ook trainingen op maat.


Profiel

Sandra Beltjens

Sandra Beltjens

Sandra Beltjens is systeemtherapeut en EFT-therapeut. Het werken met gezinnen, met adolescenten en het werken met (echt)paren is haar grote passie. Zij werkt vanuit verschillende invalshoeken en bekijkt alles vanuit de samenhang, de context, de krachten en de communicatie, en ziet dit als een rijkdom van de systeemtherapie. Sinds 10 jaar werkt zij in de verslavingszorg, zowel met jeugd, als met volwassenen en hun gezinnen en/of andere relaties. Het afgelopen jaar is zij haar eigen praktijk gestart naast haar werk in de verslavingszorg. Naast therapeut is zij ook docent. 

Zij heeft voor alle medewerkers van Brijder-jeugd een training Systeemgericht werken in de verslavingszorg ontwikkeld en gegeven. Zij is docent bij onder andere de RINO Groep en King nascholing en geeft verschillende trainingen op maat op het gebied van jongeren en middelengebruik, motiverende gespreksvoering, systeemgericht werken en het werken met ouders binnen de verslavingszorg. Daarnaast leidt zij oudergespreksgroepen en de oudergroep Geweldloos verzet en Nieuwe Autoriteit. 


Profiel

Selma Ruiter

Selma Ruiter

Selma Ruiter heeft haar opleiding Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1998 afgerond. Na enkele jaren in de praktijk gewerkt te hebben, is zij in 2007 gepromoveerd op de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley Ontwikkelingsschalen en de aanpassing van dit instrument voor kinderen met een beperking. Hierna heeft zij dit onderzoek een vervolg gegeven, maar is zij zich ook gaan specialiseren in de ontwikkeling en toepassing van intelligentiediagnostiek bij kinderen en jongeren. In 2012 is Selma samen met Francien Geerds de Kinderacademie Groningen gestart. 

Als expert op het gebied van de ontwikkeling en het toepassen van intelligentietests, houdt zij zich zowel met onderzoek, met onderwijs als met de praktijk bezig. In het onderzoek werkt zij in opdracht van en in samenwerking met testuitgevers en onderzoekscentra aan het ontwikkelen van goede instrumenten ten behoeve van intelligentie- en algemeen ontwikkelingsonderzoek. Selma is auteur en/of bewerker van de SON-R 2-8, de WISC-V-NL en de IDS-2-NL. Als docent geeft zij onderwijs in verschillende post-masteropleidingen over psychodiagnostiek in het algemeen en ontwikkelings- en intelligentiediagnostiek in het bijzonder. Verder geeft zij trainingen in de toepassing en interpretatie van de belangrijkste ontwikkelings- en intelligentietests in Nederland. Ten slotte is Selma samen met Francien verantwoordelijk voor de afname en interpretatie van psychodiagnostisch onderzoek in de praktijk van de Kinderacademie Groningen.


Profiel

Sietske Dijkstra

Sietske Dijkstra

Sietske Dijkstrapsycholoog, promoveerde op een studie naar betekenisgeving van geweld uit de kindertijd aan de Universiteit Utrecht. Ze startte in 1998 haar eigen bureau: Dijkstra (www.sietske-dijkstra.nl) en richt zich op praktijkgericht onderzoek, scholing en advies. Ze was van 2007 tot eind 2014 lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten, en maakte van 2010 tot eind 2012 deel uit van de commissie Samson. Deze commissie rapporteerde in oktober 2012 haar bevindingen over seksueel misbruik in residentiële jeugdzorg en pleegzorg sinds 1945.


Profiel

Simone Slaghekke

Simone Slaghekke

Simone Slaghekke is Psychomotorisch therapeut en sinds 2005 werkzaam bij het Amsterdam UMC. Zij volgt de opleiding tot Cognitief gedragstherapeutisch werker. Het geven van ervarings- en bewegingsgerichte oefeningen aan mensen met BDD, perfectionisme, misofonie, OCD en acute stoornissen is haar focus in de behandeling. 


Profiel

Sophie Francken

Sophie Francken

Sophie Francken werkt als kinder en jeugdpsycholoog en cognitief gedragstherapeut i.o. in de S-GGZ, waar zij veel kinderen/ jongeren met internaliserende problematiek begeleidt waaronder angst, depressie en PTSS. Daarnaast is zij auteur van het protocol ‘Metacognitieve therapie bij kinderen met een GAS’ (nog in ontwikkeling).


Profiel

Suzanne Schiereck

Suzanne Schiereck

Suzanne Schiereck is lichaamsgericht therapeut, cognitief gedragstherapeutisch werker VGCT, schematherapeut, lid van de ISST en haptotherapeut, lid van de VVH/NFG/RBCZ. Sinds 2012 geeft zij groepsschematherapie aan groepen met voornamelijk B- en C persoonlijkheidsproblematiek. Momenteel is zij werkzaam bij Psychologenpraktijk Mentaal Beter Vlaardingen en in haar eigen praktijk Huis naar het Hart. Suzanne heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in de schematherapie waarbij ze gesuperviseerd is door drs. Farell en drs. Shaw. Leren behoeften herkennen en behoeften vervullen zijn voor haar thema's geworden welke zij toepast in haar werk.


Profiel

Tamara Luijer

Tamara Luijer

Tamara Luijer werkt als orthopedagoog-generalist en cognitief gedragstherapeut i.o. in de S-GGZ, waar zij veel kinderen/ jongeren met internaliserende problematiek begeleidt. Tamara is auteur van de protocollen ‘Cognitieve gedragstherapie bij emetofobie’ en ‘Metacognitieve therapie bij kinderen met een GAS’ (nog in ontwikkeling). Daarnaast is ze werkgroep- en hoorcollegedocent klinische vakken bij de Universiteit van Utrecht, waar ze doceert over diagnostiek en behandeling.


Profiel

Theo Verhoeven

Theo Verhoeven

Theo Verhoeven (1957) werkt in een eigen Psychotherapie en Opleidingspraktijk te Amersfoort. Hij heeft meer dan 40 jaar ervaring in de GGZ achtereenvolgens als sociaal psychiatrisch verpleegkundige relatie- en gezinstherapeut, cognitief gedragstherapeut en BIG-psychotherapeut. Hij volgde aanvullende opleidingen in Mentalization Based Treatment, Dialectische Gedragstherapie, Schematherapie en  EMDR(-practitioner). Hij is NVRG-lid, supervisor van de NVP, VGCt en Vereniging voor Schematherapie. 

Behalve poliklinisch werkte hij zo’n 20 jaar via dagbehandeling met patiënten met angst, dwang, depressie, eetstoornissen, trauma’s en persoonlijkheidstoornissen. Hij was 8 jaar manager behandelzaken in de deeltijd-klinische psychotherapie. Sinds 2008 geeft hij les en supervisie aan GGZ professionals en is hij leertherapeut, o.a. van schema-leertherapiegroepen.

Hij is speciaal geïnteresseerd in de overeenkomstige en elkaar aanvullende werkzame factoren van verschillende vormen van psychotherapie. Schematherapie is zo’n integratieve vorm van psychotherapie waar hij zich goed in thuis voelt. Sinds 2013 geef hij 25- en 50-uurs cursussen Schematherapie en ontwikkelde in 2019 een 25-uurs basiscursus en 25-uurs vervolgcursus “Schematherapie voor kinderen en jongeren en hun ouders”.


Profiel

Tirtsa Ehrlich

Tirtsa Ehrlich

Tirtsa Ehrlich is als GZ-psycholoog momenteel werkzaam bij Dokter Bosman, locatie Amsterdam (voormalige locatie The Busy People, specialisten in ADHD en ASS). Zij is al 15 jaar werkzaam binnen de kinder- en jeugd-GGZ, en behandelt kinderen met uiteenlopende psychiatrische problematiek. Tirtsa heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met ADHD en de begeleiding van hun ouders. Zij is op meerdere ADHD poli's betrokken geweest bij de oprichting en coördinatie van het aanbod.

Naast haar werk als GZ-psycholoog is zij auteur van de kinderboeken ‘ADDaisy’ en ‘ADDavid’ voor kinderen met ADD. Van haar laatste boek 'Wonderlijke wazigheid', een boek voor jongeren en jongvolwassenen met ADD, is in 2016 alweer de vierde druk verschenen.

Daarnaast heeft ze heeft samen met oud-collega Jacqueline Hilbers de protocollen voor de psycho-educatiegroepen voor kinderen met AD(H)D ontwikkeld en beschreven. Ook het boek ‘Zo snel als een…..’, voor kinderen met ADHD, is door hen samen geschreven.


Profiel

Ton van Heugten

Ton van Heugten

Ton van Heugten is klinisch psycholoog-psychotherapeut en vanaf 1977 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. In de loop der jaren werkte hij als behandelaar met volwassenen, kind & jeugd, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en forensische patiënten. Daarnaast gaf hij vanaf begin jaren '80 veel scholing aan professionals. In oktober 2016 ging hij wat betreft arbeidsovereenkomst met pensioen. Sindsdien werkt hij nog ruim 1 dag als regiebehandelaar bij kleinere zorgaanbieders, geeft hij verder scholing op gebied psychopathologie en DSM-5 en geeft hij groepsleertherapie.


Profiel

Wieke Dobbelaer

Wieke Dobbelaer

Wieke Dobbelaer is werkzaam als gezondheidspsycholoog. Zij is supervisor VGCt en Mindfulnesstrainer categorie 1 VMBN en opgeleid in het toepassen van EMDR, ACT en schematherapie. Zij heeft binnen de basis en specialistische GGZ ervaring opgedaan met verschillende problematieken: somberheidsklachten, angstklachten, lichamelijke onverklaarbare klachten en persoonlijkheidsproblematiek. De laatste jaren werkt zij als (regie)behandelaar binnen de specialistische jeugdzorg, waar zij vanuit een systemische visie kijkt naar gezinsproblematiek. Vanuit haar eigen praktijk geeft zij met veel plezier mindfulnesstrainingen aan volwassenen. Zij verzorgt leertherapie, supervisie en scholing voor de opleiding tot cognitief gedragstherapeut en voor (her)registratie SKJ.


Profiel

Wilbert Kok

Wilbert Kok

Wilbert Kok is systeemtherapeut, supervisor en opleider binnen de NVRG, en daarnaast ‘certified therapist’, docent en supervisor binnen de EFT. Hij heeft een eigen praktijk voor relatie- en gezinstherapie in Amsterdam, waar samengewerkt wordt met collega-systeemtherapeuten. In het verleden heeft Wilbert onder andere gewerkt binnen de sociale psychiatrie, de acute psychiatrie, de dagbehandeling en de adolescentenzorg. Wilbert geeft onderwijs in de basisopleiding systeemtherapie en verzorgt een door de NVRG erkende specialistische cursus EFT. Wilbert heeft zitting in een van de commissies van de NVRG.


Profiel

Willemine Heiner

Willemine Heiner

Willemine Heiner is klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog specialist, cognitief gedragstherapeut (VGCt), PCIT en EMDR practionar. Verder is Willemine opleider/supervisor cognitieve gedragstherapie (VGCt) en opleider Parent Child Interaction Therapy (PCIT International). Willemine heeft 25 jaar ervaring in de (kinder- en jeugd-)GGZ in een poliklinische setting, dagbehandeling en klinische afdeling. Zij heeft gewerkt als (inhoudelijk) manager, behandelverantwoordelijke, methodiek ontwikkelaar, consulent, opleider/trainer en supervisor.

Willemine heeft ervaring met gevarieerde problematiek en diverse doelgroepen: kinderen en jeugdigen, ouders, volwassenen, multiprobleemgezinnen (al dan niet met een beschermende maatregel) en kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Momenteel is zij werkzaam in eigen praktijk, www.heinerpsycholoog.nl.


Profiel

Willem-Jan Schrama

Willem-Jan Schrama

Met een achtergrond in het basisonderwijs en vol ambities startte Willem-Jan in 2013 met Meneer Willem; een eigen praktijk voor leerlingbegeleiding. Vol goede moed, inhoudelijk goed voorbereid, maar zonder uitgebreid businessplan begon hij aan die uitdaging. En dat is gelukt!

In de afgelopen zes jaar is Meneer Willem uitgegroeid tot BuroJIJ; een organisatie waarin de domeinen GGZ Kind & Jeugd, GGZ Volwassenen Praktijk voor Seksuologie samenkomen. Samen met een team van (gz-)psychologen, orthopedagogen(-generalist) en ondersteunend personeel biedt BuroJIJ een diverse variatie aan behandelingen.

Inmiddels is de dagelijkse leiding van BuroJIJ in handen van de directeur en de praktijkmanager en is Willem binnen BuroJIJ werkzaam als praktijkopleider & regiebehandelaar. Willem behandelt vanuit een combinatie als psycholoog, orthopedagoog en seksuoloog. Hij richtte in januari 2021 het JIJ Genderteam op en hij werkt veel met mannen die seks hebben met mannen (MSM). Naast zijn werk bij BuroJIJ werkt hij als docent voor (na)scholingen en trainingen bij diverse organisaties en opleidingsinstituten.

Willem staat ingeschreven in de volgende beroepsregisters:

  • NVO-Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen
  • NIP- Nederlands Instituut voor Psychologen, Register Kinder & Jeugd
  • VGCt- Vereniging Gedrags- en Cognitieve therapie
  • BIG- Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, nummer 59926875031

Profiel

Yonina Hordijk

Yonina Hordijk

Yonina Hordijk is (NVRG geregistreerd) systeemtherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCt® & sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Daarnaast is Yonina in opleiding tot supervisor NVRG. Zij heeft ruim 20 jaar werkervaring met volwassenen, adolescenten, (jonge) kinderen en hun gezinnen binnen (dag)klinische en ambulante instellingen in zowel de kinder- en (jeugd)psychiatrie als GGZ. Momenteel is zij werkzaam in haar eigen praktijk, de BinnensteBuitenTuin, waar zorg aan thuiszitters centraal. Er wordt gewerkt door middel van dagbesteding aan thuiszitters in combinatie met gezinstherapie en vaktherapie. Het narratief, dialogisch en ervaringsgericht werken zijn uitgangspunten in haar praktijk voor het werken met ouders, jongeren en gezinnen.


Profiel
Naar boven