Al onze docenten komen rechtstreeks uit het werkveld en worden uitstekend beoordeeld op hun kwaliteit en hun vermogen om kennis te koppelen aan de praktijk.

 1. Home
 2. Onze docenten
 • Aerjen Tamminga

  Aerjen Tamminga

 • Amber Henzen

  Amber Henzen

  Amber Henzen werkt als GZ-psycholoog en systeemtherapeut bij Melody Psycare GGZ, een SGGZ instelling met expertise op het gebied van gehechtheid en trauma. Ze werkt met gezinnen, kinderen, jongeren en echtparen, waarbij het werken aan herstel in hechtingsrelaties centraal staat. 

 • Anja Verwoerdt

  Anja Verwoerdt

  Anja Verwoerdt is orthopedagoog-generalist NVO, GZ-psycholoog (K&J) en voormalig onderwijsprofessional. Ze geeft training, advies en coaching over interprofessionele samenwerking, vooral in de domeinen onderwijs en jeugdhulp. In 2020 verscheen bij Acco haar boek over dit thema (Onderwijs en jeugdhulp, kleur bekennen in samenwerken). Als geen ander kan ze van perspectief wisselen tussen jeugdhulp en onderwijs, en blijft ze zoeken naar de succesfactoren van interprofessioneel samenwerken. Ze onderbouwt dit met exploratief onderzoek in de onderwijscontext, inzichten uit de organsatiekunde en betrekt het perspectief van ouders als ervaringsdeskundigen. Om te kunnen begrijpen wat domeinoverstijgend samenwerken versterkt en waarom. Met veel aandacht voor de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk, want mooie inzichten hebben alleen waarde als je er iets bij voelt of ziet en zin hebt ermee aan de slag te gaan. 

 • Anna Prins

  Anna Prins

  Anna Prins is verbonden aan de Systeem Academie. Ze is als ontwikkelingspsycholoog al meer dan 15 jaar werkzaam binnen het onderwijs (PRO V(S)O). Haar focus ligt op het vinden van de juiste ondersteuning voor elk kind dat in zijn of haar ontwikkeling dreigt vast te lopen. Het op zoek gaan naar de knelpunten en het bijdragen aan het vinden van de juiste wegen om deze te verhelpen of verminderen, zijn haar drijvende kracht. De methodiek van "Een taal erbij' is hierbij niet meer weg te denken uit haar werk. 

 • Anne Huijsman-Blom

  Anne Huijsman-Blom

  Anne Huijsman-Blom is werkzaam als GZ-psycholoog en Cognitief gedragstherapeut VGCt bij Vitaalpunt in Amsterdam. Ze heeft brede ervaring met zowel individuele als groepsgewijze behandelingen van PTSS, stemmings- en angststoornissen, ADHD, somatisch-symptoomstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en psychotische stoornissen. Naast de cognitieve gedragstherapie werkt ze veel met oplossingsgerichte therapie, EMDR en schematherapie. Zij is van nature een actieve, doelgerichte en nieuwsgierige behandelaar en is hierin altijd op zoek naar een goede mix tussen persoonlijk contact, humor en actief aan de slag gaan. Verder staat het opbouwen van een goede gelijkwaardige en transparante therapeutische relatie waarin er samengewerkt wordt centraal in haar behandelingen.

 • Anne Koning

  Anne Koning

  Anne Koning is (NVRG geregistreerd) systeemtherapeut. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van systeemgerichte hulpverlening bij huiselijk geweld. Zij heeft verschillende methodieken ontwikkeld op dit terrein. Daarnaast heeft zij als systeemtherapeut gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie, in de jeugdhulpverlening, bij een behandelcentrum seksueel misbruik voor kinderen met een verstandelijke beperking en bij een dagbehandeling voor mensen met  een persoonlijkheidsstoornis. Momenteel is zij werkzaam in haar eigen praktijk voor systeemtherapie en training/scholing (www.praktijkkoning-grit.nl).

 • Annemieke Hoogstad

  Annemieke Hoogstad

  Annemieke Hoogstad is GZ-psycholoog en EMDR Europe practioner. Ze werkt ruim 20 jaar in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking, waarvan 14 jaar als behandelaar. Momenteel werkt ze als regiebehandelaar en onderzoeker bij Stichting Amerpoort. Haar onderzoek richt zich op de diagnostiek en behandeling van PTSS bij mensen met een ernstige en matige VB. In haar eigen praktijk geeft ze supervisie voor de GZ-opleiding.

 • Annemieke Oomen

  Annemieke Oomen

  Annemieke Oomen is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog/psychotherapeut en erkend supervisor van de VKJP en de NVP. Ze heeft een eigen praktijk Annemieke Oomen Psychotherapie en Coaching in Amsterdam waar ze werkt met mensen in verschillende samenstellingen: individueel, in gezinsverband of als team. De laatste jaren legt ze zich ook toe op de mentale coaching van topperformers als sporters en musici. Daarnaast verzorgt ze al geruime tijd cursussen en trainingen in de oplossingsgerichte methodiek.  

 • Annemiek Laros

  Annemiek Laros

 • Annet Hofman

  Annet Hofman

  Drs

  Annet Hofman is GZ-psycholoog en psychotherapeut, en geeft al sinds vele jaren met heel veel plezier het basisblok Cognitieve Gedragstherapie. Ze is ondertussen al zo’n 30 jaar supervisor voor de VGCt en geeft sinds ongeveer 2000 als hoofddocent het basisblok Cognitieve Gedragstherapie en Angst- en Stemmingsstoornissen bij RINO Zuid in Eindhoven. Aanvankelijk heeft ze 13 jaar gewerkt bij de RIAGG Maastricht, afdeling Sociale Psychiatrie, maar werkt nu alweer bijna 25 jaar in haar vrijgevestigde psychotherapiepraktijk in Sittard. Qua scholing heeft ze zelf de laatste jaren verschillende cursussen gevolgd, waaronder schematherapie, EMDR, EFT en onlangs ACT en CFT.

 • Anouk Broeders

  Anouk Broeders

  MSc.

  Anouk Broeders, is GZ-psycholoog en werkzaam in haar eigen vrijgevestigde basisggz praktijk. Haar praktijk kenmerkt zich door de locatie gelegen aan een tuin, in een groene oase van natuur en rust. Ze combineert buitentherapie met binnentherapie. Ze is vanaf het vroege uur al lid van de Buitenpsychologen. De Buitenpsychologen en de natuur zijn sindsdien haar inspiratie in werk en het leven algemeen geworden. De natuur leent zich voor reflectie en brengt zoveel mooie handvaten om weer in beweging te laten komen. Buitentherapie is 'practice what you preach'. De werkvormen kenmerken zich door de gebruikelijke interventies zo om te buigen en aan te passen, dat het bruikbare buiten werkvormen worden. Hierbij maken we gebruik van diverse psychologische stromingen en zetten dezen om naar een werkbare vorm voor wandeltherapie. Anouk geeft deze workshop namens De Buitenpsychologen: www.debuitenpsychologen.nl

 • Arina de Vries

  Arina de Vries

  Arina de Vries is GZ-psycholoog en somnoloog. Na jaren op de polikliniek slaapgeneeskunde bij Kempenhaeghe te hebben gewerkt, besloot zij haar eigen praktijk op te starten, Praktijk Slaaplekker. Praktijk Slaaplekker focust zich op kinderen en adolescenten met slaapproblemen. Naast deze werkzaamheden, geeft zij scholing, lezingen en draagt zij bij aan de verspreiding van kennis middels publicaties en interviews. 

 • Arnoud van Loon

  Arnoud van Loon

  Arnoud van Loon

  Arnoud van Loon is GZ psycholoog/psychotherapeut en supervisor VGCt. Hij heeft meer dan vijfendertig jaar ervaring in de psychiatrie en geeft de basiscursussen GCt, CGW, Perfectionisme, Zelfwaardering en Misofonie. Tot zijn pensioen(november 2020) was hij praktijkopleider GZ en KP en  hoofd van het dagcentrum van het AMC.  Op het dagcentrum worden patiënten behandeld met OCD, BDD, misofonie en perfectionisme. 

 • Astrid Wetzels

  Astrid Wetzels

  Astrid Wetzels is psychotherapeut en NVRG-erkend systeemtherapeut, supervisor NVRG en NVP. Astrid is een ervaren psychotherapeut en systeemtherapeut. In het systeemtherapeutisch werken vindt zij het belangrijk om aandacht te hebben voor de ontwikkeling van de cliënt en het cliëntsysteem maar zeker ook voor de persoon van de behandelaar en de betekenis daarvan voor de (therapeutische) samenwerking. Astrid heeft ervaring met verschillende doelgroepen: kinderen, adolescenten, volwassenen en heeft zowel klinisch als poliklinisch gewerkt. Sinds 2010 heeft zij haar eigen praktijk als psychotherapeut, systeemtherapeut, docent en supervisor.

 • Barbara Bolle

  Barbara Bolle

  Barbara Bolle- Meijer (1980), GZ-psycholoog, supervisor schematherapie VsT en supervisor bij de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie. Een groot deel van mijn carrière ben ik werkzaam geweest in de ambulante BG- en S-GGZ. Eerst op een adolescenten-afdeling en sinds 2012 in de Volwassenenzorg. Tijdens mijn GZ-opleiding heb ik een korte periode gewerkt op een afdeling voor intensieve klinische traumabehandeling en een deeltijdbehandeling voor persoonlijkheidsstoornissen. De laatste jaren heb ik, naast cliëntenzorg, gewerkt als manager van twee vestigingen van een kleine GGZ-instelling. In 2023 ben ik daarnaast gestart met mijn eigen praktijk voor (schema-)therapie, supervisie en leertherapie. Mijn hart ligt bij cliëntenzorg, vooral trauma en persoonlijkheidsstoornissen in het bijzonder middels schematherapie. Ik neem graag anderen mee in de theorie en toepassing van deze krachtige therapievorm.

 • Barbara De Bruin

  Barbara De Bruin

  Gz-Psycholoog; Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP & SKJ

  Barbara De Bruin, MSc. is GZ-psycholoog, Kinder-en Jeugdpsycholoog NIP, gedragswetenschappelijk docent bij de Universiteit Maastricht en Supervisor Kind & Jeugd. Binnen het supervisietraject staat het leerproces van de supervisant centraal.  Supervisie kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden(maximaal 3 personen). Er wordt gewerkt aan de hand van casuïstiek van de supervisant, waarbij diverse werkvormen worden ingezet.

 • Bas de Weerd

  Bas de Weerd

  Bas de Weerd is vrijgevestigd Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut en supervisor VGCT te Nijmegen. Daarnaast is hij geregistreerd EMDR Practitioner en schematherapeut bij de VST. Hij heeft veel ervaring met het behandelen van ernstige angststoornissen, posttraumatische stressstoornis en persoonlijkheidsstoornissen.

 • Beatrijs Brand

  Beatrijs Brand

  Beatrijs Brand is orthopedagoog/kinder-en jeugdpsycholoog met een ruime ervaring in diagnostiek en begeleiding van kinderen met leerproblemen in basis-en voortgezet onderwijs. Ze is specialist op het gebied van dyslexie. Daarnaast zijn handelingsgericht werken en executieve functies belangrijke aandachtsgebieden. Zij leidt de School Psychologische Praktijk, is regiebehandelaar, geeft supervisie en is actief in het postacademisch onderwijs.

 • Bernou Melisse

  Bernou Melisse

  Bernou Melisse, PhD is psycholoog en onderzoeker en gespecialiseerd in eetstoornissen. Ze is ‘Director eating and weight disorders Abu Dhabi’ bij American Center, coördinator digitale poli bij Co-Eur en onderzoeker bij Universiteit Utrecht. Ook is zij bestuurslid van de sectie eetstoornissen en obesitas van de VGCT. Bernou heeft meerdere online behandelingen voor eetstoornissen ontwikkeld en de effectiviteit daarvan onderzocht. Ook is zij verantwoordelijk voor supervisie en training van eetstoornis behandelaren. Daarnaast werkt zij als behandelaar voor patiënten met een eetbuistoornis, anorexia nervosa, boulimia nervosa en ARFID. Hiervoor heeft zij in verschillende andere landen gewerkt waaronder in Saoedi Arabië waar nog maar nauwelijks onderzoek gedaan is naar eetstoornissen. Zij heeft daar de Eating Disorder Examination- Questionnaire (een diagnostische vragenlijst voor eetstoornissen) vertaald, cultureel aangepast en gevalideerd. De vragenlijst wordt momenteel in Saoedi Arabië gebruikt. Ze spreekt op (inter)nationale congressen en biedt zowel in binnen als buitenland trainingen aan voor de behandeling van de eetbuistoornis. Ook is zij door verschillende media geïnterviewd zoals Trouw, Algemeen Dagblad, Nu.nl, Psychologie magazine, etc.

 • Bert Hoogstad

  Bert Hoogstad

  Bert Hoogstad is GZ-psycholoog en supervisor Cognitieve Gedragstherapie.Hij heeft een eigen praktijk in Zuid-Limburg waar hij voornamelijkbehandelingen geeft op ACT, Mindfulness en IBSR gebaseerd. Als freelancergeeft hij opleidingen en supervisie in Acceptance and Commitment Therapy(ACT), Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) en Inquiry Based StressReduction (IBSR of anders gezegd; de vier vragen van Byron Katie) maar ookCognitieve Gedragstherapie (CGT). Hij is een pionier van het eerste uur inde derde generatie gedragstherapieën. Vanaf het jaar 2000 is hij in getrainddoor John Kabat-Zinn, Mark Williams, Byron Katie en Steven Hayes. Hijmediteert, beoefent yoga en maakt zijn cursisten graag enthousiast over eenleven zonder stressvol denken.