Onze docenten

Bij King nascholing besteden we veel aandacht aan de de koppeling tussen theorie en praktijk. Onze hoog gekwalificeerde docenten staan met beide benen in het werkveld en gebruiken hun vaak jarenlange werkervaring in de cursus. Hierdoor weet je zeker dat je alle opgedane kennis direct in de praktijk kunt gebruiken.

 1. Home
 2. Onze docenten
 • Alexandra Valdink

  Alexandra Valdink

  Alexandra Valdink is vanaf 2011 werkzaam als GZ-psycholoog kinder- en jeugd. Na haar studie pedagogische wetenschappen aan de universiteit in Leiden heeft zij ruime ervaring opgedaan bij diverse zorgverlenende instanties. Zij heeft met name ervaring in het werken met jongeren in een forensisch kader en in het werken met jongeren en hun ouders met verslavingsproblematiek. Ze heeft jarenlang in verschillende justitiële jeugdinrichtingen gewerkt, voordat ze de overstap maakte naar het werken op een polikliniek. Op dit moment combineert zij het werken op een forensische polikliniek waar zij werkt in de zorglijn jeugd en jongvolwassenen met het werken in een eigen BGGZ-praktijk. Hier behandelt ze volwassenen met traumaklachten, angstklachten en stemmingsproblematiek. Ze is EMDR-therapeut en in opleiding tot systeemtherapeut NVRG.

 • Anja Verwoerdt

  Anja Verwoerdt

  Anja Verwoerdt is orthopedagoog-generalist NVO, GZ-psycholoog (K&J) en voormalig onderwijsprofessional. Ze geeft training, advies en coaching over interprofessionele samenwerking, vooral in de domeinen onderwijs en jeugdhulp. In 2020 verscheen bij Acco haar boek over dit thema (Onderwijs en jeugdhulp, kleur bekennen in samenwerken). Als geen ander kan ze van perspectief wisselen tussen jeugdhulp en onderwijs, en blijft ze zoeken naar de succesfactoren van interprofessioneel samenwerken. Ze onderbouwt dit met exploratief onderzoek in de onderwijscontext, inzichten uit de organsatiekunde en betrekt het perspectief van ouders als ervaringsdeskundigen. Om te kunnen begrijpen wat domeinoverstijgend samenwerken versterkt en waarom. Met veel aandacht voor de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk, want mooie inzichten hebben alleen waarde als je er iets bij voelt of ziet en zin hebt ermee aan de slag te gaan. 

 • Anna Sara Prins

  Anna Sara Prins

  Anna Prins is verbonden aan de Systeem Academie. Ze is als ontwikkelingspsycholoog al meer dan 15 jaar werkzaam binnen het onderwijs (PRO V(S)O). Haar focus ligt op het vinden van de juiste ondersteuning voor elk kind dat in zijn of haar ontwikkeling dreigt vast te lopen. Het op zoek gaan naar de knelpunten en het bijdragen aan het vinden van de juiste wegen om deze te verhelpen of verminderen, zijn haar drijvende kracht. De methodiek van "Een taal erbij' is hierbij niet meer weg te denken uit haar werk. 

 • Anne Huijsman-Blom

  Anne Huijsman-Blom

  Anne Huijsman-Blom is werkzaam als GZ-psycholoog en Cognitief gedragstherapeut VGCt bij Vitaalpunt in Amsterdam. Ze heeft brede ervaring met zowel individuele als groepsgewijze behandelingen van PTSS, stemmings- en angststoornissen, ADHD, somatisch-symptoomstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en psychotische stoornissen. Naast de cognitieve gedragstherapie werkt ze veel met oplossingsgerichte therapie, EMDR en schematherapie. Zij is van nature een actieve, doelgerichte en nieuwsgierige behandelaar en is hierin altijd op zoek naar een goede mix tussen persoonlijk contact, humor en actief aan de slag gaan. Verder staat het opbouwen van een goede gelijkwaardige en transparante therapeutische relatie waarin er samengewerkt wordt centraal in haar behandelingen.

 • Anne Koning

  Anne Koning

  Anne Koning is (NVRG geregistreerd) systeemtherapeut. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van systeemgerichte hulpverlening bij huiselijk geweld. Zij heeft verschillende methodieken ontwikkeld op dit terrein. Daarnaast heeft zij als systeemtherapeut gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie, in de jeugdhulpverlening, bij een behandelcentrum seksueel misbruik voor kinderen met een verstandelijke beperking en bij een dagbehandeling voor mensen met  een persoonlijkheidsstoornis. Momenteel is zij werkzaam in haar eigen praktijk voor systeemtherapie en training/scholing (www.praktijkkoning-grit.nl).

 • Annemieke Hoogstad

  Annemieke Hoogstad

  Annemieke Hoogstad is GZ-psycholoog en EMDR Europe practioner. Ze werkt ruim 20 jaar in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking, waarvan 14 jaar als behandelaar. Momenteel werkt ze als regiebehandelaar en onderzoeker bij Stichting Amerpoort. Haar onderzoek richt zich op de diagnostiek en behandeling van PTSS bij mensen met een ernstige en matige VB. In haar eigen praktijk geeft ze supervisie voor de GZ-opleiding.

 • Annemieke Oomen

  Annemieke Oomen

  Annemieke Oomen is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog/psychotherapeut en erkend supervisor van de VKJP en de NVP. Ze heeft een eigen praktijk Annemieke Oomen Psychotherapie en Coaching in Amsterdam waar ze werkt met mensen in verschillende samenstellingen: individueel, in gezinsverband of als team. De laatste jaren legt ze zich ook toe op de mentale coaching van topperformers als sporters en musici. Daarnaast verzorgt ze al geruime tijd cursussen en trainingen in de oplossingsgerichte methodiek.  

 • Annemieke Wolthuis

  Annemieke Wolthuis

  Annemieke is trainer, docent en onderzoeker in en groot kenner van het (jeugd)herstelrecht. In haar werk laat zij zowel de theorie als de praktijk aan bod komen. Ze is gepromoveerd op het onderwerp herstelrecht en kinderrechten en heeft docentervaring aan universiteiten en hogescholen en verzorgt regelmatig gastlessen in binnen- en buitenland. In haar werk voor Restorative Justice Nederland geeft zij trainingen in gevangenissen, aan advocaten en andere professionals.

 • Annet Hofman

  Annet Hofman

  Annet Hofman is GZ-psycholoog en psychotherapeut, en geeft al sinds vele jaren met heel veel plezier het basisblok Cognitieve Gedragstherapie. Ze is ondertussen al zo’n 20 jaar supervisor voor de VGCt en geeft sinds ongeveer 2000 als hoofddocent het basisblok Cognitieve Gedragstherapie en Angst- en Stemmingsstoornissen bij RINO Zuid in Eindhoven. Aanvankelijk heeft ze 13 jaar gewerkt bij de RIAGG Maastricht, afdeling Sociale Psychiatrie, maar werkt nu alweer 17 jaar in haar vrijgevestigde psychotherapiepraktijk in Geleen. Qua scholing heeft ze zelf de laatste jaren verschillende cursussen gevolgd, waaronder schematherapie, EMDR, EFT en onlangs ACT.

 • Arina de Vries

  Arina de Vries

  Arina de Vries is GZ-psycholoog en somnoloog. Na jaren op de polikliniek slaapgeneeskunde bij Kempenhaeghe te hebben gewerkt, besloot zij haar eigen praktijk op te starten, Praktijk Slaaplekker. Praktijk Slaaplekker focust zich op kinderen en adolescenten met slaapproblemen. Naast deze werkzaamheden, geeft zij scholing, lezingen en draagt zij bij aan de verspreiding van kennis middels publicaties en interviews. 

 • Arnoud van Loon

  Arnoud van Loon

  Arnoud van Loon

  Arnoud van Loon is GZ psycholoog/psychotherapeut en supervisor VGCt. Hij heeft meer dan vijfendertig jaar ervaring in de psychiatrie en geeft de basiscursussen GCt, CGW, Perfectionisme, Zelfwaardering en Misofonie. Tot zijn pensioen(november 2020) was hij praktijkopleider GZ en KP en  hoofd van het dagcentrum van het AMC.  Op het dagcentrum worden patiënten behandeld met OCD, BDD, misofonie en perfectionisme. 

 • Astrid Wetzels

  Astrid Wetzels

  Astrid Wetzels is psychotherapeut en NVRG-erkend systeemtherapeut, supervisor NVRG en NVP. Astrid is een ervaren psychotherapeut en systeemtherapeut. In het systeemtherapeutisch werken vindt zij het belangrijk om aandacht te hebben voor de ontwikkeling van de cliënt en het cliëntsysteem maar zeker ook voor de persoon van de behandelaar en de betekenis daarvan voor de (therapeutische) samenwerking. Astrid heeft ervaring met verschillende doelgroepen: kinderen, adolescenten, volwassenen en heeft zowel klinisch als poliklinisch gewerkt. Sinds 2010 heeft zij haar eigen praktijk als psychotherapeut, systeemtherapeut, docent en supervisor.

 • Barbara De Bruin

  Barbara De Bruin

  Gz-Psycholoog; Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP & SKJ

  Barbara De Bruin, MSc. is GZ-psycholoog, Kinder-en Jeugdpsycholoog NIP, gedragswetenschappelijk docent bij de Universiteit Maastricht en Supervisor Kind & Jeugd. Binnen het supervisietraject staat het leerproces van de supervisant centraal.  Supervisie kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden(maximaal 3 personen). Er wordt gewerkt aan de hand van casuïstiek van de supervisant, waarbij diverse werkvormen worden ingezet.

 • Bas de Weerd

  Bas de Weerd

  Bas de Weerd is vrijgevestigd Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut en supervisor VGCT te Nijmegen. Daarnaast is hij geregistreerd EMDR Practitioner en schematherapeut bij de VST. Hij heeft veel ervaring met het behandelen van ernstige angststoornissen, posttraumatische stressstoornis en persoonlijkheidsstoornissen.

 • Bea Bolt

  Bea Bolt

  Bea Bolt is sinds 2002 werkzaam in de gezinspsychiatrie in Beilen, waarvan de laatste 10 jaar als behandelcoordinator/systeemtherapeut (NVRG). Bij de gezinspsychiatrie worden gezinnen veelal in een gedwongen kader opgenomen, ter beoordeling van ouderschap. Zij heeft ruime ervaring in het behandelen van gezinnen waarin ontkende kindermishandeling plaats gevonden heeft, daarbij gaat het om het onbespreekbare bespreekbaar maken. De methodieken van Andrew Turnell: Signs of Safety en Susie Essex: Similar but Different Roleplay en Words and Pictures spelen daarin een belangrijke rol.  De basis van haar attitude als hulpverlener is het oplossingsgericht werken, of iets breder: werken vanuit een samenwerkingsmodel. Oprechte interesse in de ander, een lerende houding en nieuwsgierig zijn naar beweegredenen van de ander vindt ze belangrijk.

 • Beatrijs Brand

  Beatrijs Brand

  Beatrijs Brand is orthopedagoog/kinder-en jeugdpsycholoog met een ruime ervaring in diagnostiek en begeleiding van kinderen met leerproblemen in basis-en voortgezet onderwijs. Ze is specialist op het gebied van dyslexie. Daarnaast zijn handelingsgericht werken en executieve functies belangrijke aandachtsgebieden. Zij leidt de School Psychologische Praktijk, is regiebehandelaar, geeft supervisie en is actief in het postacademisch onderwijs.

 • Bernou Melisse

  Bernou Melisse

  Bernou Melisse is psycholoog bij Novarum centrum voor eetstoornissen en promovenda aan universiteit Leiden. Zij heeft meegewerkt aan ontwikkeling van een online begeleide zelfhulp voor patiënten met een eetbuistoornis en onderzoekt momenteel de effectiviteit. Ook is zij verantwoordelijk voor supervisie en training van de behandelaren. Daarnaast werkt zij als behandelaar voor patiënten met een eetbuistoornis, anorexia nervosa en boulimia nervosa. Hiervoor heeft zij in verschillende andere landen gewerkt waaronder in Saoedi Arabië waar nog maar nauwelijks onderzoek gedaan is naar eetstoornissen. Zij heeft daar de Eating Disorder Examination- Questionnaire (een diagnostische vragenlijst voor eetstoornissen) vertaald, cultureel aangepast en gevalideerd. De vragenlijst wordt momenteel in Saoedi Arabië gebruikt. Ze spreekt op (inter)nationale congressen en biedt zowel in binnen als buitenland trainingen aan voor de behandeling van de eetbuistoornis. Ook is zij door verschillende media geïnterviewd zoals Trouw, Algemeen Dagblad, Nu.nl, Psychologie magazine, etc.

 • Bert Hoogstad

  Bert Hoogstad

  Bert Hoogstad is GZ-psycholoog en supervisor Cognitieve Gedragstherapie.Hij heeft een eigen praktijk in Zuid-Limburg waar hij voornamelijkbehandelingen geeft op ACT, Mindfulness en IBSR gebaseerd. Als freelancergeeft hij opleidingen en supervisie in Acceptance and Commitment Therapy(ACT), Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) en Inquiry Based StressReduction (IBSR of anders gezegd; de vier vragen van Byron Katie) maar ookCognitieve Gedragstherapie (CGT). Hij is een pionier van het eerste uur inde derde generatie gedragstherapieën. Vanaf het jaar 2000 is hij in getrainddoor John Kabat-Zinn, Mark Williams, Byron Katie en Steven Hayes. Hijmediteert, beoefent yoga en maakt zijn cursisten graag enthousiast over eenleven zonder stressvol denken.

 • Bram Peters

  Bram Peters

  Bram Peters startte in 2005  met de opleiding Creatieve Therapie. Tijdens zijn afstudeerstage op de Psychiatrische Afdeling van het Gelreziekenhuis in Apeldoorn ontwikkelde hij zich, als deel van het multidisciplinair team, tot professional in de GGZ. Nadat Bram een aantal jaar werkte met jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblematiek richt Bram zich vanaf 2015 helemaal op BuroJIJ. De ambitie om zich steeds verder te professionaliseren en aan te blijven passen aan nieuwe (wetensschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg was de drijfveer om zich te specialiseren in seksuologische hulpverlening. Samen met zijn opleiding in de Cognitieve Gedragstherapie maakt hem een veelzijdig en eigenzinnig behandelaar.  Ervaringsgericht werken aan doelen is de drijfveer van Bram bij BuroJIJ. Op creatieve wijze weet Bram kinderen en collega’s uit te dagen om buiten de kaders te denken om doelen op geheel eigen wijze te bereiken. Bram is een van de oprichters van BuroJIJ en nadat hij zich de eerste jaren met name heeft gericht op behandelen en op het kwaliteitsmanagement. Bram houdt niet van poespas en kiest voor een doelgerichte, laagdrempelige aanpak.

 • Carla Steeman

  Carla Steeman

  Carla Steeman werkt als cognitief gedragstherapeutisch werker bij GGZ Noord-Holland-Noord, bij de exposure werkplaats en deeltijdbehandeling Angststoornissen. Bij King verzorgt ze samen met Arnoud van Loon de cursusdag Perfectionisme. In deze dag gebruiken zij veel oefeningen die Carla heeft mee genomen uit haar werk als improvisatietrainer. Binnen het improvisatietheater leer je ook hoe je je perfectionisme los kan laten, kan spelen met wat er is en bijvoorbeeld een zin kan beginnen zonder dat je weet waar hij eindigt.  Het doet haar veel plezier om dit aan anderen over te dragen, zowel binnen de therapie die in het AMC word aangeboden, als binnen de workshops en cursussen die Carla en Arnoud hierover geven. Dit in combinatie met technieken uit de CGT zorgt voor een prachtig aanbod. Daarnaast geeft ze diverse gastlessen over exposure, zowel bij King als daarbuiten. In het najaar 2019 start ze samen met Arnoud een basiscursus CGW.  Naast haar werk als cognitief gedragstherapeutisch werker en als improvisatietrainer is ze ook trainingsactrice. In die hoedanigheid kun je haar tegenkomen in verschillende CGT opleidingen bij King of elders.