Nieuws

Ontwikkelingen in ons vakgebied

Alle cursussen bij King nascholing via STAP-budget!

Volg een cursus met STAP budget - Nieuw tijdvak gaat open op 28 februari om 10:00 uur.

Per kalenderjaar kun je 1 keer STAP-budget van maximaal 1.000 euro toegekend krijgen voor 1 STAP-opleiding. Alle cursussen van King nascholing kun je volgen met het STAP budget. Heb je vorig jaar al STAP budget gebruikt? Dan kun je dit jaar weer een aanvraag doen. Heb je nog niet eerder gebruik gemaakt van het STAP budget? Dan volgt hier nog in het kort hoe je dit regelt.

Zo werkt STAP:

  1. Schrijf je in voor een cursus naar keuze via onze website en vink hierbij aan dat je gebruik wilt maken van het STAP budget
  2. Je ontvangt van ons het STAP-aanmeldingsbewijs die je terug kan vinden in de digitale leeromgeving als je bent ingelogd.
  3. Vraag je STAP-budget aan bij UWV. Ga met je aanmeldingsbewijs naar het STAP-portaal van UWV en log in met je DIGID om je subsidie aan te vragen. UWV STAP - Home (stapuwv.nl)

Heb je hier nog vragen over? Bel of mail ons gerust!
020 244 31 65 / info@kingnascholing.nl

Handige links:

Zo werkt STAP

UWV STAP


Lees verder

Behaal je registratie tot Kinder- en Jeugdpsycholoog!


Links naar alle informatie mbt de trajecten en CGT cursus in maart 2023:

Meer info over vernieuwde beroepenstructuur hier

Meer info over traject 1 hier.

Meer info over traject 2 hier.

Meer info over de basiscursus CGT hier.

Wil je deze informatie als nieuwsbrief delen ga dan hier naar de webversie.


Lees verder

Traject tot Kinder- en Jeugdpsycholoog

Ben je (basis)psycholoog of (basis)orthopedagoog en wil je het individuele opleidingstraject volgen, dan ben je bij ons aan het juiste adres voor het cursorisch onderwijs. Bij King nascholing kies je de cursussen die jou interesseren en je bepaalt zelf het tempo. Vervolgens dien je je plan in bij het NIP/SKJ die dit toetsen. In totaal heb je 5 jaar de tijd om aan de registratie eisen te voldoen. 

Voordat je begint aan het individuele opleidingstraject van het NIP/SKJ moet je een opleidingsplan laten goedkeuren door de registratiecommissie. Daarin laat je zien hoe je van plan bent te gaan voldoen aan de 480 uur geaccrediteerde scholing.

King nascholing kan je hierbij helpen. We hebben een pakket voor je samengesteld waarin je vanaf maart 2023 kan starten met het volgen van cursussen. De cursussen zijn achter elkaar gepland (op verschillende dagen).  Uiteraard kun je ook zelf kiezen om je traject vorm te geven. 

Meer informatie vind je via deze link

We helpen je graag: 020 2443165

Lees verder

Nieuw cursusaanbod!

Lees verder

Nieuw cursusaanbod!

Lees verder

Interview met Jojanneke van der Beek en Martine Mönch over het behandelprogramma ‘Wegwijs in dyslexie en dyscalculie’.

Jojanneke van der Beek en Martine Mönch leerden elkaar kennen bij het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht, waar zij beiden heel wat jaren hebben gewerkt. Jojanneke en Martine werkten samen binnen de afdeling leerproblemen. Bij het Ambulatorium kregen zij de ruimte om ‘Wegwijs in dyslexie en dyscalculie’ te ontwikkelen samen met collega’s Sylke Toll en Hans van Luit. Hieronder lees je hoe deze cursus verder is ontstaan, het belang van de training, en wat er in de cursus wordt behandeld.


Hoe is de training Wegwijs in dyslexie en dyscalculie ontstaan?

“Wij werkten bij het Ambulatorium veel met kinderen met ernstige leerproblemen en zagen dat deze kinderen daar emotioneel gezien last van hebben. Ze worden dagelijks geconfronteerd met wat ze moeilijk vinden en dat kan leiden tot klachten als een laag zelfbeeld, faalangst, weinig zelfvertrouwen, negatieve gedachten en somberheid. Maar er was geen behandelprogramma om dit soort klachten te behandelen, naast de meer algemene programma’s voor bijvoorbeeld faalangst of zelfbeeld. Wij wilden een behandelprogramma ontwikkelen specifiek voor de groep kinderen met ernstige leerproblemen. Dat is Wegwijs in dyslexie en dyscalculie geworden: een training voor kinderen uit groep 6, 7, 8 en klas 1, 2 en 3 die zowel individueel als in een groepje kan worden gegeven. De training is gebaseerd op theorieën over de relatie tussen leren en emoties, wetenschappelijk onderzoek bij kinderen met leerproblemen en onderzoek naar effectieve behandelvormen bij kinderen en jeugdigen. Uiteraard hebben we bij het ontwikkelen van de training ook gebruik gemaakt van onze klinische ervaringen met de doelgroep. Ik ben opgeleid tot orthopedagoog-generalist, daarnaast werk ik als docent aan de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht en geef ik postacademisch onderwijs op het gebied van (complexe) leerproblematiek. Vanuit de Radboud Universiteit werk ik aan promotieonderzoek gericht op de relatie tussen leren en emoties.”

- Jojanneke van der Beek

“Inmiddels werk ik al heel wat jaren als docent bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Ook heb ik altijd in de klinische praktijk gewerkt. Ik heb het traject tot orthopedagoog-generalist gevolgd en ben ook opgeleid tot cognitief gedragstherapeut. Toen het Ambulatorium werd gesloten, ben ik eerst bij Opdidakt gaan werken, waar ik veel te maken had met kinderen met leerproblemen in combinatie met andere problematiek. Daarna ben ik gaan werken bij Mentaal Beter Jong, in de rol van regiebehandelaar, diagnosticus en behandelaar en dit doe ik nog steeds met veel plezier. Het is fijn om klinisch werk met onderwijs geven te combineren, want studenten houden mij scherp met hun kritische vragen en aan de andere kant kan ik studenten als het ware meenemen in die klinische praktijk. Het was voor ons een mijlpaal om Wegwijs in dyslexie en dyscalculie af te ronden, omdat we er heel wat jaren aan hebben gewerkt. Omdat we het belangrijk vinden om het werkveld bekend te maken met de training, wilden we een train-de-trainer cursus ontwikkelen voor onderwijs- en zorgprofessionals. Vorig jaar op het VGCt-congres kwamen wij in contact met Kim en Ingrid van King nascholing en is dit idee besproken. Ik heb zelf ook scholing bij King nascholing gevolgd en ik was daar erg tevreden over. Wij zijn dus erg blij dat King nascholing met ons wilde samenwerken voor deze cursus.”

- Martine Mönch

Wat is het belang van deze training?

“Als het gaat om leerstoornissen en leerproblemen ligt er veel nadruk op het cognitieve/didactische stuk. In de protocollen voor zowel scholen als de zorg gaat het vooral over het leren lezen, spellen en rekenen, maar minder over de gevoelens en gedachten die daarbij komen kijken. Dit terwijl we weten dat het heel belangrijk is hoe een kind er bij zit: de gedachten en gevoelens die hij heeft over zichzelf en de taak zijn mede bepalend voor hoe succesvol hij leert. Als je goede diagnostiek en behandeling wilt doen, kun je niet om de beleving van het leerprobleem heen. Niet alleen van het kind overigens, maar ook van zijn directe omgeving zoals leerkracht en ouders. Wij zien kinderen waarbij de emotionele problematiek zo hoog kan oplopen dat ze blokkeren en zelfs thuis komen te zitten. Ons speerpunt is dus om steeds weer aandacht te vragen voor de beleving van het leerprobleem. Als dat op een goede manier gebeurt, kan er veel leed worden voorkomen. Met de training Wegwijs in dyslexie en dyscalculie bieden wij professionals een handreiking om kinderen en hun directe omgeving te begeleiden bij het leren omgaan met een leerstoornis.”  

- Jojanneke van der Beek

“Als je kinderen, hun leraar en ouders op tijd helpt met het leren omgaan met de emotionele kanten van het hebben van een leerstoornis, dan kun je voorkomen dat de problemen verergeren. Bijvoorbeeld een kind dat aanvankelijk alleen last heeft van faalangst bij rekenen, kan dat ook gaan ervaren bij andere vakken en zelfs de gedachte krijgen “ik kan niks”. Dit kind kan er dan ook buiten het schoolse leren, bijvoorbeeld bij sport of muziekles, last van krijgen. Met de training Wegwijs in dyslexie en dyscalculie maak je ze bovendien weerbaarder voor de lastige momenten in hun leven waar ze vanwege hun leerstoornis nog tegenaan zullen lopen.”

– Martine Mönch

Voor welke kinderen is deze training inzetbaar?

“Voor kinderen en jeugdigen van ongeveer 8 tot 15 jaar waarbij een leerstoornis (dyslexie en/of dyscalculie) is vastgesteld of waarbij een sterk vermoeden van een leerstoornis is, en die daarnaast gehinderd worden door faalangstgevoelens, somberheidsklachten of een laag zelfbeeld. Het programma is gericht op kinderen met lichte tot matige emotionele problematiek. Deze klachten beïnvloeden niet alleen het welbevinden van het kind, maar uiteindelijk ook de leerprestaties. Ze komen in een negatieve spiraal terecht en dat wil je doorbreken.”

- Jojanneke van der Beek

“De training bestaat uit psycho-educatie over de leerstoornis en de bijkomende problemen zoals angst, het leren herkennen van negatieve gedachten en deze ombuigen naar helpende gedachten, het leren omgaan met angst en het op een handige manier leren omgaan met lastige situaties, bijvoorbeeld opkomen voor jezelf. Ouders en school worden actief betrokken bij de training. Het is belangrijk om samen met hen een netwerk te vormen rondom het kind zodat het kind zich gesteund voelt.”

- Martine Mönch

Voor wie is deze cursus nuttig om te volgen?

“De cursus is geschikt voor orthopedagogen en psychologen die zich willen bekwamen in het werken met de training Wegwijs in dyslexie en dyscalculie. Kennis van en ervaring met cognitieve gedragstherapie (CGT), dyslexie/dyscalculie en bijkomende psychosociale problemen is wenselijk. Daarnaast is deze cursus ook zeker geschikt voor onderwijs- en zorgprofessionals met HBO-achtergrond, zoals remedial teachers, intern begeleiders, jeugd- en gezinsprofessionals en cognitief gedragstherapeutisch werkers. De training is in principe ontwikkeld voor orthopedagogen en psychologen, maar vanuit de praktijk komt regelmatig de vraag of de training ook gegeven mag worden door HBO-professionals omdat deze ook vaak te maken hebben met de kinderen en jongeren uit de doelgroep. Wij adviseren dan wel om daarbij begeleiding of supervisie te vragen van een gedragsdeskundige. We kunnen ons voorstellen dat bijvoorbeeld een remedial teacher, die veel weet van leerproblematiek en daarnaast kennis van en ervaring heeft met psychosociale problemen, onder begeleiding ook goed uit de voeten kan met de training of onderdelen uit de training. Het is uiteindelijk aan de professional zelf om in te schatten of het kind of de jongere bij jou aan het juiste adres is.”

- Jojanneke van der Beek

Hoe ziet de cursusdag er globaal uit?

“Wij vinden het heel belangrijk dat cursisten weten wat de theoretische achtergrond is van het programma. Je kunt het programma van A tot Z volgen, maar het belangrijkste is dat je kijkt wat de behoefte is van het specifieke kind. Je leert maatwerk te leveren door het protocol te gebruiken als inspiratie en richtlijn. In de ochtend besteden wij vooral aandacht aan de theoretische achtergrond, en in de middag is er vooral ruimte voor demonstraties van het materiaal, oefeningen en het aandragen van eigen casuïstiek.”

- Jojanneke van der Beek

“De training bestaat uit verschillende delen en is opgebouwd aan de hand van een metafoor. De metafoor gebruiken we om cognitief gedragstherapeutische technieken uit te leggen. We lopen met de cursisten de delen door en illustreren bij ieder deel een ander aspect van de metafoor, net zoals we dat in de training aan de kinderen uitleggen. De cursisten krijgen ook vergelijkbare oefeningen die de kinderen in de training krijgen. We sluiten af met een casus waarbij cursisten de geleerde cognitief gedragstherapeutische technieken gaan toepassen.”

- Martine Mönch

Wat is voor jullie persoonlijk de reden dat jullie deze cursus willen geven?

“Wat we zien in het werkveld, is dat het onderwijs en de zorg veelal als twee gescheiden werelden worden ervaren. Onderwijsprofessionals houden zich vooral bezig met leerproblematiek en professionals uit de zorg met bijvoorbeeld angstproblematiek. Het is de kunst om deze werelden te verbinden en professionals op te leiden die verstand hebben van leerproblematiek én psychosociale problemen. Zeker de kinderen met ernstige dubbelproblematiek vallen nu vaak tussen wal en schip. Wij proberen met deze cursus, maar ook binnen de andere aspecten van ons werk, aandacht te vragen voor de emotionele kant van leerproblematiek. We zijn er namelijk van overtuigd dat deze kinderen het meest gebaat zijn bij een geïntegreerde aanpak. 

- Jojanneke van der Beek en Martine Mönch


Interesse in de training Wegwijs in dyslexie en dyscalculie? In de cursus 'Behandeling van psychosociale problemen van jeugdigen met een leerstoornisstaat deze training centraal. Cursisten krijgen inzicht in de achtergronden en uitvoering van de training en maken kennis met het materiaal van de training. De cursus wordt gegeven door Martine Mönch en Jojanneke van der Beek zelf in Utrecht op 9 november. 

Meer informatie over de cursus kun je hier vinden!

Toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Lees verder

Versterk ons team! Wij zijn op zoek naar een secretarieel / administratief medewerker

Download de volledige vacature hier.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Lees verder

Welke cursussen kun je dit najaar nog volgen om punten te halen voor de LOGO-verklaring?


Ten behoeve van de LOGO verklaring kunnen de volgende cursussen worden gevolgd in het najaar bij King nascholing

 

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) 

https://www.kingnascholing.nl/cursussen/basiscursus-cognitieve-gedragstherapie-100-uur-volwassenen-online

ECTS: 16 

Onderdeel 7 

 

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie (volwassenen)

https://www.kingnascholing.nl/cursussen/basiscursus-cognitieve-gedragstherapie-volwassenen-blended-online

ECTS: 16

Onderdeel 7 

 

27 oktober 2022

https://www.kingnascholing.nl/...

ECTS: 16

Onderdeel 7 

 

Basiscursus ACT 

https://www.kingnascholing.nl/...

ECTS: 1.5

 

Basiscursus Schematherapie 

https://www.kingnascholing.nl/...

ECTS: 2

Onderdeel 7

 

Vervolg- en nascholingscursus (50 uur): “Cognitieve therapie in de diepte”: werken aan kerncognities

https://www.kingnascholing.nl/...

ECTS: 4

Onderdeel 7 


Psychodiagnostiek bij adolescenten en jongvolwassenen

https://www.kingnascholing.nl/...

Cursusdagen: 18

Voorbereiding cursusdagen (lezen literatuur en het maken van huiswerkopdrachten): 10 uur

Toetsing: 3

ECTS: 1

Onderdeel 6

 

11 november 

Basiscursus Schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen

https://www.kingnascholing.nl/cursussen/basiscursus-schematherapie-met-accent-pubers-en-jongvolwassenen-wilfried-ekkers

ECTS: 2

Onderdeel 7 

 

20 oktober 2022

Inleiding Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie 

https://www.kingnascholing.nl/...

ECTS:2.5

Onderdeel 7 

 

7 november 2022

Inleiding Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie 

https://www.kingnascholing.nl/...

ECTS: 2.5 

Onderdeel 7

 

2 november 2022

Autisme spectrum stoornissen

https://www.kingnascholing.nl/cursussen/autisme-spectrum-stoornissen-begrijpen-en-begeleiden-van-kind-jeugdige-en-gezin

ECTS: 1

Onderdelen 3, 4 6 en 7 

 

2 november

Basis- en vervolgcursus Schematherapie 

https://www.kingnascholing.nl/cursussen/basis-en-vervolgcursus-schematherapie-natacha-schouten

ECTS:4

Onderdeel 7

 

3 november

Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik

https://www.kingnascholing.nl/cursussen/diagnostiek-bij-een-vermoeden-van-seksueel-misbruik

ECTS: 1

Onderdeel 6

 

9 november 2022

Oplossingsgerichte korte psychotherapie

https://www.kingnascholing.nl/cursussen/oplossingsgerichte-korte-psychotherapie-bij-volwassenen-kind-en-jeugdigen-blended#main

ECTS: 1

Onderdeel 7 

 

11 november 2022

Interpreteren en rapporteren bij intelligentie onderzoek

https://www.kingnascholing.nl/...

ECTS: 1

Onderdeel 6 

 

21 november 2022

Positieve psychologie de toepassingen

https://www.kingnascholing.nl/...

ECTS: 1

 

24 november 2022 

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

https://www.kingnascholing.nl/...

ECTS: 2

Onderdelen 3,4 en 6 

 

7 december 2022

Neurodiagnostiek bij kinderen en jeugdigenhttps://www.kingnascholing.nl/cursussen/neurodiagnostiek-bij-kinderen-en-jongeren#main

ECTS: 1

Onderdelen 3, 5 en 6

 

13 januari 2023

Cursus Handelingsgerichte diagnostiek 

https://www.kingnascholing.nl/cursussen/handelingsgerichte-diagnostiek

Onderdeel 6 

 

Volg ons op Facebook, Instagram of LinkedIn om op de hoogte te blijven. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! De komende tijd zullen we meer hierover berichten via social media en/of onze nieuwsbrief.

 Heb je vragen over het halen van de punten en/of de betreffende cursussen? Neem gerust contact op. We helpen je graag verder

020-2443165

 

 


Lees verder

UITGELICHT - Maaike Jans over de OG-opleiding en haar rol als opleidingsmanager van de opleiding tot Orthopedagoog Generalist bij King Nascholing.


Lees verder

King nascholing in het STAP-budget. Meld je aan!

Kijk voor alle voorwaarden op stapuwv.nl en ga voor veelgestelde vragen over STAP hierheen.
De algemene voorwaarden van King nascholing kun je hier vinden. Heb je interesse of vragen? Bel ons dan gerust op. We helpen je graag verder.

Deel deze informatie ook met vrienden, bekenden en collega's. De bovenstaande informatie kun je ook als pdf King nascholing in het STAP-budget downloaden.

Last but not least nog een duidelijke video over het aanvraagproces.

Lees verder

Wij zijn op zoek naar een jr. marketing medewerker!


Download de volledige functiebeschrijving hieronder!

 Vacature jr. marketing medewerker


Lees verder

Benefiet webinar 'Traumasensitief Lesgeven aan Oekraïense kinderen' op 5 april!

Schrijf je in voor dit zeer actuele webinar op 5 april! De opbrengst gaat in zijn geheel naar Giro 555.

Deze webinar is relevant voor leerkrachten én intern begeleiders.

Wil je de info doorsturen aan iemand die je kent? Zie de link onderin naar de webversie van de nieuwsbrief!

Ga hier naar de webversie van de nieuwsbrief.

We hopen je te verwelkomen op dit unieke webinar op 5 april. Tot dan!

Lees verder

STAP-budget

Het STAP-budget is een nieuwe subsidieregeling waarmee je maximaal €1000,- vergoeding van het UWV kunt krijgen voor een opleiding of cursus en vervangt de belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting. Goed nieuws dus als je in aanmerking komt voor het STAP budget. 

Bij King nascholing streven we ernaar om vanaf 1 juli 2022 in het STAP scholingsregister te zijn opgenomen, waardoor je ook bij ons kunt profiteren van deze vergoeding. Welke cursussen in aanmerking zullen komen voor het STAP budget, maken we zo snel mogelijk kenbaar op onze site!

De opleiding waarvoor je het budget aanvraagt moet tenminste 4 weken na je aanvraag starten, en uiterlijk binnen 3 maanden na sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak starten. Elke twee maanden is er een nieuw aanvraagtijdvak. Als het budget in het desbetreffende tijdvak op is, kun je deze aanvragen voor het volgende tijdvak. 

Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. Je kunt het STAP-budget niet met terugwerkende kracht aanvragen. Op de site van het UWV vind je meer informatie over het STAP budget.

Zodra wij zijn opgenomen in het STAP scholingsregister en je bij ons kunt profiteren van de vergoeding, zullen we dit natuurlijk direct kenbaar maken!

Lees verder

King nascholing heeft niet stilgezeten! Ontdek de nieuwe cursussen. :-)


King nascholing is continue bezig met het aanscherpen en uitbreiden van het cursusaanbod. Daarom ontwikkelen we ook zelf nieuwe cursussen zodat je bij King nascholing helemaal bij kunt blijven en voorop loopt in jouw vakgebied. Nieuwe ontwikkelingen, onderzoeksresultaten en bevindingen kunnen we op die manier in cursussen en trainingen aanbieden.  Ontdek wat we aan nieuwe cursussen klaar hebben staan.


Klik op de links voor uitgebreidere cursusinformatie!


Mindfulness based interventies: een introductie.

Opleiding Intensieve Ambulante gezinsbehandeling(IAG); blended!

Dialectische Gedragstherapie (DGT).

Herstelrecht bij Jeugdhulp van praten over naar praten met.

Minder praten, meer beleven en doen in de (K&J) behandelkamer.


Vragen over deze cursussen? Neem contact met ons op.

Vergeet ons niet te volgen op social media!


Lees verder

Corona update

6 september 2021:

We zijn blij dat we weer les kunnen geven op locatie! Onze docenten kijken ernaar uit je weer te ontmoeten. Uiteraard hechten we belang aan veiligheid en volgen al onze locaties de actuele adviezen van de overheid. Heb je klachten? Blijf dan thuis, laat je testen en neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wegens de positieve ervaringen met het online lesgeven blijven we dit aanbieden; soms volledig via Zoom en soms afgewisseld met les op locatie. Zo hebben voor iedereen een passend aanbod!


Lees verder

Gezocht, versterking voor ons team!Omdat we hard groeien zijn we op zoek naar nieuwe mensen om ons team te versterken!
Ben jij diegene die wij zoeken. Kijk snel!Gezocht! Iemand die voor ons de planning & facturatie gaat verzorgen. Het gaat om een functie voor 28-32 uur per week. (locatie Amsterdam).

Ben je proactief, weet je van aanpakken? Kun je snel schakelen? Uitstekende kennis van Excel? Administratie is helemaal jouw ding? Dan is deze functie wat voor jou!

Twee dagen in de week ben je bezig met het plannen van cursussen. Veel contact dus met docenten, locaties en dergelijke. Het is belangrijk dat je het overzicht hebt wat de planning betreft en makkelijk zaken telefonisch regelt.

Verder gaat het om het versturen van facturen en herinneringen, het bijhouden van debiteuren en crediteuren (nabellen in geval van onbetaalde facturen).

Kortom we zoeken iemand die ons volledig ontzorgt, accuraat is, snel en zorgvuldig.

Ben jij dit?

Stuur jouw motivatie en cv naar info@kingnascholing.nl.

Vragen? Bel ons!

Omdat King nascholing landelijk opereert en de docenten door heel Nederland inzet,  kan ongeacht waar in Nederland een incompany cursus gerealiseerd worden. We zoeken iemand die alle incompany aanvragen voor ons behandelt. Een job die vraagt om een dosis zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel want het volledige proces van 'aanvraag tot evaluatie' valt onder jouw verantwoordelijkheid.

Vind je het een leuke uitdaging om van a-z het proces te leiden? Ben je een doorvrager, doorpakker en creatief in oplossingen denkend èn heb je affiniteit met ons vakgebied? Lees dan verder!

Onze ideale kandidaat:

• Resultaatgericht met een competitief randje.

• Initiatiefrijk, en niet bang voor een uitdaging.

• Het gemakkelijk aangaan van een (telefonisch) gesprek.

• Mee kunnen denken en goed naar de wensen van de klanten luisteren.

• Zelfstandig en verantwoordelijk.

• Pittig maar wel hulpvaardig en klantvriendelijk.


Werkzaamheden: De werkzaamheden bestaan uit het bellen van relevante organisaties/ bedrijven inclusief het onderhouden van bestaande & nieuwe contacten. Je speelt in op de vraag van de klant, denkt mee over een passend aanbod en adviseert over onze producten. Daarnaast onderhoud je contact met onze docenten. Je blijft bij het proces betrokken tot en met de evaluatie.  Je werkt vanuit ons kantoor in Amsterdam, maar (deels) vanuit huis is ook mogelijk. De vacature is voor 4 dagen per week.

Wil jij het visitekaartje zijn van King nascholing? Wil jij meewerken aan het vergroten van onze naamsbekendheid en King op de kaart zetten bij verschillende organisaties in ons vakgebied?
Dan zijn we op zoek naar jou.

Stuur jouw motivatie en cv naar info@kingnascholing.nl. Vragen? Bel ons!

Lees verder

Volg nu bij King nascholing het traject tot Kinder en Jeugdpsycholoog


Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Lees verder

King nascholing door het Ministerie van VWS erkend om de opleiding tot Orthopedagoog-Generalist aan te bieden!

Per 1 april 2021 is King nascholing door het Ministerie van VWS erkend om de opleiding tot Orthopedagoog-Generalist aan te bieden. Dit betekent goed nieuws voor alle mensen die een opleiding hebben gevolgd in de pedagogische- of gezondheidswetenschappen of in de psychologie. Met je registratie als Orthopedagoog-Generalist zul je worden opgenomen in het BIG-register en werkzaam zijn in zeer uiteenlopende werkterreinen, maar altijd binnen de opvoedingscontext als geheel. Na de opleiding kun je je inschrijven in het BIG-register! 

En ja, nog meer goed nieuws.... In september starten we al met de 1e opleidingsgroep in Amsterdam.

Wil je hier meer over weten? We hebben alle informatie gebundeld in onze laatste nieuwsbrief met links naar de relevante pagina's.
Vragen? Neem contact met ons op. We staan graag klaar om alle vragen te beantwoorden.

Digitale versie nieuwsbrief.

PDF nieuwsbrief OG opleiding.Lees verder

Kim en Ingrid in 'Onderweg naar de Regio'! Bekijk hier de impressie en het eindresultaat!

King nascholing in beeld! Een blik achter de schermen bij de opnames van het RTL4 programma 'Onderweg naar de Regio'. Het team van RTL4 arriveert bij King nascholing op de stoep en loodst Kim  en Ingrid door de opnames heen. Na enige instructie, voorbereiding en natuurlijk wat wedstrijdspanning een geweldig resultaat. Hier een impressie van de opnames en natuurlijk het filmpje waar je Kim en Ingrid in actie ziet. 


          

Lees verder

King nascholing gaat blended! Jij ook?

                                                                   


Dit is een afbeelding van onze nieuwsbrief. Klik erop om naar de interactieve webversie te gaan. Of download de pdf meteen hier.

Lees verder
Naar boven