Vervolgcursus Schematherapie

Schematherapie is een gespecialiseerde vorm van cognitieve therapie waarin methoden en technieken uit interpersoonlijke-, experiëntiële- en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn, met als doel persoonlijkheidsproblematiek effectief te kunnen behandelen.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op. 

De Vervolgcursus schematherapie richt zich op het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen door de opsporing, beïnvloeding en verandering van disfunctionele schema's en modi. Volgens het uitgangspunt van SchemaTherapie (ST) worden psychopathologieën veroorzaakt door tekorten in basisbehoeften in de vroege jeugd. Dit leidt tot slecht aangepaste schema's, disfunctionele modi en inadequate coping strategieën die patiënten belemmeren in hun dagelijks leven.

De cursus biedt verdieping in kennis en vaardigheden van schematherapie, gericht op behandeling van persoonlijkheidsstoornissen in cluster B (BPS en NPS) en cluster C. Patiënten leren tijdens de behandeling om meer functionele schema's en modi te ontwikkelen en adequatere coping strategieën toe te passen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven aanzienlijk. De Vervolgcursus schematherapie omvat zowel individuele schematherapie als schematherapeutische groepstherapie. Schrijf u nu in voor de Vervolgcursus schematherapie en ontdek hoe u uw patiënten kunt helpen bij het doorbreken van disfunctionele patronen.

Doelstellingen 

Na afloop van de cursus :

 • beschikken deelnemers over gevorderde  kennis en vaardigheden m.b.t. specifieke behandelingstechnieken passend binnen individuele en groepsschematherapie en t.a.v. specifieke persoonlijkheidsstoornissen.
 • zijn deelnemers in staat een casusconceptualisatie vanuit modusmodel te maken
 • zijn deelnemers in staat te werken vanuit het modusmodel 
 • zijn deelnemers in staat de schema therapeutische interventies toe te passen op individuele-  en groeps schematherapieën 
 • zijn deelnemers in staat knelpunten op te lossen bij toepassen van interventies

 

Werkwijze

Elke bijeenkomst start met een inleiding door de docent. Door middel van live- en videodemonstraties ziet de cursist hoe de interventies moeten worden toegepast.

Er wordt uitgebreid  aandacht besteed aan de experiëntiële interventies. Er wordt veel praktisch geoefend in zowel rollenspelen als plenair en in 2/3-tallen. Zowel docenten als cursisten brengen casuïstiek in. De cursisten werken in de oefeningen tevens met eigen schema’s en modi, zodat de inzichten in de werking van eigen schema’s toenemen t.b.v. de therapeutische werkrelatie. Het huiswerk bestaat uit literatuurstudie en praktische opdrachten. De praktische opdrachten betreffen het oefenen met de in de les geleerde interventies en het voorbereiden van casuïstiek.  

Deel deze pagina:
aantal dagen:
4
contacturen:
25

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. dinsdag 31 okt 2023 van 9:30 - 16:45
 2. dinsdag 14 nov 2023 van 9:30 - 16:45
 3. dinsdag 28 nov 2023 van 9:30 - 16:45
 4. dinsdag 12 dec 2023 van 9:30 - 16:45
vol 😕
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. dinsdag 19 mrt 2024 van 9:30 - 17:15
 2. dinsdag 2 apr 2024 van 9:30 - 17:15
 3. dinsdag 16 apr 2024 van 9:30 - 17:15
 4. dinsdag 14 mei 2024 van 9:30 - 17:15
meer dan 5 plaatsen

31 okt 2023

Vereniging voor Schematherapie

geldig van 4 sep 2020— 4 sep 2023
Vervolgcursus25Toegekend

VGCt

geldig van 8 nov 2022— 7 nov 2025
Vervolgcursus25Toegekend

FGzPt

geldig van 16 mrt 2021—15 mrt 2024
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog33Toegekend

EMDR

geldig van 30 mrt 2023—29 mrt 2025
Trauma breed2,5Toegekend

19 mrt 2024

Vereniging voor Schematherapie

geldig van 4 sep 2020— 4 sep 2023
Vervolgcursus25Toegekend

VGCt

geldig van 8 nov 2022— 7 nov 2025
Vervolgcursus25Toegekend

FGzPt

geldig van 16 mrt 2021—15 mrt 2024
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog33Toegekend

EMDR

geldig van 30 mrt 2023—29 mrt 2025
Trauma breed2,5Toegekend

Het is van belang dat je een erkende basiscursus schematherapie hebt gevolgd.

Tot de cursus kunnen worden toegelaten cursisten die beschikken over een voltooide academische masteropleiding (voorheen doctoraal) en voldoen aan één van de volgende kwalificaties:

a. BIG-registratie als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, dan wel in opleiding zijnde daartoe; b. Gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daartoe. Specialistische psychotherapieverenigingen zijn: VGCt, VEN, NVRG, NVPP, NVGP, NPaV, VKJP en VPeP. c. Orthopedagoog-generalist of kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ, dan wel in opleiding zijnde daartoe; d. Gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het gewoon lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor; e. Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige masterpsychologen (niet in opleiding tot gz-psycholoog of psychotherapeut) deelnemen. Voorwaarden daarvoor zijn dat: a. zij in hun werksituatie samenwerken met BIG-geregistreerde schematherapeuten, die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register schematherapeut b. supervisie en intervisie georganiseerd zijn; c. zij wat betreft klinische vaardigheden een niveau hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen, dat voldoende is om de cursus met succes te kunnen volgen.

De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de masterpsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.

31 okt 2023

Rachelle Landman

Rachelle Landman

Rachelle Landman werkt als klinisch psycholoog bij het NPI, onderdeel van Arkin te Amsterdam. Ze is supervisor bij de Vereniging voor Schematherapie (VSt). Ook is zij geregistreerd cognitief-gedragstherapeut (VGCt) en groepstherapeut (NVGP). Sinds 2017 verzorgt zij een erkende basiscursus Schematherapie voor verschillende onderwijsinstellingen. Eerder is zij werkzaam geweest in diverse settingen en instellingen in de GGZ; klinisch, dagklinische en ambulant. Na haar studie Psychologie in Amsterdam heeft ze de opleiding tot GZ-psycholoog en klinische psycholoog gevolgd aan de RINO Amsterdam. 

Philip Beerendonk

Philip Beerendonk

Philip Beerendonk is als GZ-psycholoog en psychotherapeut werkzaam in zijn eigen praktijk. Daarvoor heeft hij jarenlang gewerkt bij GGZ-NHN en het NPI. Hij is gespecialiseerd in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Sinds ruim 10 jaar geeft hij met veel enthousiasme les in o.a. gesprekstechnieken en schematherapie.

Supervisor Vereniging voor Schematherapie / ISST / VPeP / NVP 
Leertherapeut NVP
Groepstherapeut NVGP19 mrt 2024

Rachelle Landman

Rachelle Landman

Rachelle Landman werkt als klinisch psycholoog bij het NPI, onderdeel van Arkin te Amsterdam. Ze is supervisor bij de Vereniging voor Schematherapie (VSt). Ook is zij geregistreerd cognitief-gedragstherapeut (VGCt) en groepstherapeut (NVGP). Sinds 2017 verzorgt zij een erkende basiscursus Schematherapie voor verschillende onderwijsinstellingen. Eerder is zij werkzaam geweest in diverse settingen en instellingen in de GGZ; klinisch, dagklinische en ambulant. Na haar studie Psychologie in Amsterdam heeft ze de opleiding tot GZ-psycholoog en klinische psycholoog gevolgd aan de RINO Amsterdam. 

Philip Beerendonk

Philip Beerendonk

Philip Beerendonk is als GZ-psycholoog en psychotherapeut werkzaam in zijn eigen praktijk. Daarvoor heeft hij jarenlang gewerkt bij GGZ-NHN en het NPI. Hij is gespecialiseerd in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Sinds ruim 10 jaar geeft hij met veel enthousiasme les in o.a. gesprekstechnieken en schematherapie.

Supervisor Vereniging voor Schematherapie / ISST / VPeP / NVP 
Leertherapeut NVP
Groepstherapeut NVGPLiteratuur: 

De volgende literatuur wordt bekend verondersteld vanuit de basiscursus:
- Young, J.E., Klosko, J.S. & Weishaar, M.E. (2019). Schemagerichte Therapie. Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn, Stafleu Van Loghum. 

Voor de vervolgcursus dient de onderstaande (verplichte) literatuur te worden aangeschaft:
- Wijngaart, van der, Remco (2020). Imaginaire Rescripting. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Contacturen: 25 uur

Zelfstudie: 15 uur

Naar boven