Systeem therapeutisch werker

Deze éénjarige opleiding Systeem Therapeutisch Werker is een door de NVRG erkende opleiding die opleidt tot het vak van Systeem Therapeutisch Werker (STW). Deze opleiding is een onderdeel van de registratie tot Systeem Therapeutisch Werker. De cursus bestaat uit 102 lesuren en 24 uur groepssupervisie. 

Inhoud

Cursisten leren de basisprincipes en –interventies uit de systeemtheorie kennen en leren die toepassen in zijn of haar specifieke werksituatie. De cursisten leren werken met concepten als circulariteit, genogrammen, gezinscyclus, familiestructuur, triades, meervoudige partijdigheid enveerkracht. Thema’s die daarbij tevens aan de orde komen zijn; culturele diversiteit, psychiatrie en systeem, multi-stressgezinnen, relationele partnerproblemen, (vecht)scheidingen, nieuw samengestelde gezinnen, kinder- en oudermishandeling en huiselijke geweld. Daarnaast is er ruimte voor de specifieke thema’s die cursisten vragen.

Bij het ontwikkelen van deze opleiding wordt in het eerste blok van drie lessen stil gestaan bij kennismaken met elkaar en met de opleiding, bij het formuleren van doelen voor de opleiding en bij het verwerven van kennis. Ook komt het belang van een nieuwsgierige, respectvolle attitude aan de orde. 

Hierna worden de volgende perspectieven aan de orde gesteld: - het gezinsontwikkelings perspectief met de daarbij horende technieken; - het structureel perspectief en de interventies passend bij dit perspectief; - het oplosssingsgericht perspectief en de manier van denken en interventies die daarbij passen.

In het derde blok wordt het hulpverleningsproces behandeld; van aanmelding tot en met het creeëren van een behandelcontext, naar behandelovereenkomst tot en met de afronding.

Aan het einde van de drie blokken volgt een tussentijdse toets. 

In het vierde blok worden de specifieke thema’s in de werkgebieden van de STW-er behandeld.

Werkwijze

Tijdens de lessen zullen de docenten de werkvormen hanteren die de hele leercyclus omvatten; brainstormen, discussies, voordrachten, rollenspelen, vragen stellen, observeren, experimenteren op basis van theorie en praktijk, theorie toepassen in de dagelijkse praktijk, film, praktijkervaringen, reflectie, samenwerken, etc.

Doelstelling

Aan het eind van de cursus heeft de cursist:

  • kennis van de basisbegrippen uit de systeemtheorie en vaardigheden om gesprekken met een systeem op een systemische wijze van begin tot aan het eind in het hulpverleningsproces uit te voeren;

  • kennis van het gezinsontwikkelingsperpectief, het communicatief perspectief, het structureel perspectief en het oplosssingsgericht perspectief en vaardigheden om de diverse interventies uit te voeren;

  • kennis van zijn of haar eigen culturele context, is zich bewust van de bijdrage daarvan op zijn of haar denken en handelen en is in staat is om met weinig vooroordelen en een openmind in gesprek te gaan met cliënten en collega’s uit diverse culturen;

  • vanuit een metapositie oog voor meervoudige partijdigheid en kan hij of zij vanuit die positie interventies plegen;

  • zicht op zijn of haar eigen mogelijkheden en beperkingen binnen het gehele hulpverleningstraject en weet hij of zij wanneer een systeemtherapeut of een andere hulpverlener geraadpleegd moet worden;

  • de kennis en vaardigheden om veiligheid en onveiligheid voor met name kinderen en ouderen te sprake te brengen en is in staat om een samenwerkingsrelatie aan te gaan met het systeem en het bredere netwerk ten behoeve van het versterken en vergroten van de veiligheid.

    Voor meer informatie over deze opleiding, klik dan hier

Supervisie

De groepssupervisie vindt plaats na de eerste 25 uur les, na les 4. De supervisie bestaat uit 12 zittingen, 30 minuten per supervisant. De groepssupervisies zullen zoveel mogelijk en in overleg met de supervisanten en de supervisor aansluitend op het cursorisch onderwijs aangeboden worden.

Erkenning en registratie

Deze opleiding is erkend door de NVRG als onderdeel van de registratie tot Systeem Therapeutisch Werker (STW). Na de succesvolle afronding van de opleiding, aangevuld met minimaal 12 en maximaal 16 zittingen bij een NVRG erkende supervisor, kunt u zich registreren als STWlid bij de NVRG. Met de registratie bij de NVRG ontvangt u de STW beroepserkenning van de NVRG. Met dit lidmaatschap kan de STW’er zich verder professionaliseren. Tevens krijgt men daarmee ook toegang tot het kwartaalblad systeemtherapie, tot congressen en andere NVRG activiteitenNaar het cursusaanbod

Algemeen

Algemeen

0202443165

Ingrid Rodenberg-Oostervink

Ingrid Rodenberg-Oostervink

Eigenaar

0643438267

Kim van den Berg

Kim van den Berg

Eigenaar

0650742691

Wat anderen zeggen

Marloes van Niftrik

King nascholing zorgt niet alleen voor het overbrengen van kennis maar ook het uitwisselen van kennis. Ik ben zoveel wijzer en vooral ook enthousiaster geworden.

Marloes van Niftrik
Monique Bloemsma

King nascholing werkt ontzettend klant- en service gericht. Ze denken mee over creatieve oplossingen, bijvoorbeeld dat ik me als back-up voor een cursus kon inschrijven zolang ik op de wachtlijst stond voor mijn eerste keuze. Altijd kreeg ik binnen 24 uur antwoord op al mijn vragen. Kortom, goed georganiseerd!

Monique Bloemsma
Mark

Fijne opbouw van de cursus, goede koppeling met de praktijk door middel van casussen van elkaar te gebruiken.

Mark
Marja Pappot

In Company cursussen organiseer ik graag samen met King nascholing. Kim en Ingrid denken met ons mee, zijn flexibel en weten deskundige trainers te vinden. En fijn voor deelnemers is de gunstige prijsstelling van een cursus.

Marja Pappot
Susan Rosalina

Ik vind het erg fijn om opleidingen te volgen via King nascholing. Kim en Ingrid zijn enthousiast en toegankelijk, denken graag mee en bieden erg leuke cursussen/opleidingen die goed georganiseerd zijn voor een mooie prijs!

Susan Rosalina
Naar boven