Cognitief gedragstherapeutisch werker

De route tot registratie als Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt start met de opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt. In de opleiding ontwikkel je kennis en vaardigheden waardoor je klachtgerichte problematiek op een gedragstherapeutische manier kunt behandelen. 

Deze cursus is bestemd voor hbo-opgeleide hulpverleners in de GGZ die voldoen aan de door de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) gestelde vooropleidingseisen.

Inhoud

De basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker is opgezet conform de richtlijnen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en bestaat uit 48 contacturen. Deze zijn verdeeld over 7 dagen van 7 uur. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Er wordt geoefend met de volgende stappen van het gedragstherapeutisch proces: inventarisatie van de problematiek, verklarende diagnostiek (met behulp van functie- en betekenisanalyses), kiezen van het te bewerken probleemgebied, opzetten van registratieopdrachten, en uitvoeren van veel gebruikte modificatieprocedures bij verschillende klachtenbeelden. De volgende interventies komen aan bod: vaardigheidstraining (ontspanningsoefeningen, zelfcontroleprocedures, sociale vaardigheidsprocedures), exposure (interoceptief, imaginair, in vivo), gedragsactivatie, en cognitieve herstructurering (socratische dialoog, gedragsexperimenten).

Werkwijze

De nadruk ligt uitdrukkelijk meer op training in het toepassen van vaardigheden dan op discussie en/of min of meer passieve kennisoverdracht. Hoewel er in het programma ruimte is voor presentaties van de theorie en (video)demonstraties van technieken door de docent, wordt het merendeel van de tijd besteed aan het oefenen met de verschillende

analysemodellen en interventiemethoden, zowel met eigen problematiek als aan de hand van casussen.

Doelstellingen

Aan het einde van de cursus:

In het onderstaande overzicht zie je de volledige route tot registratie als Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt®.  


Naar het cursusaanbod

Naar boven