Opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG); blended!

Leer in deze post-HBO opleiding verschillende technieken, middelen en instrumenten te gebruiken om meervoudige en complexe problematiek bij gezinnen aan te pakken.

  1. Home
  2. Opleidingen
  3. Opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG); blended!

Omschrijving

Eerstvolgende uitvoering: 12 februari 2024 - Klik hier voor meer informatie.

De opleiding bestaat uit 10 fysieke lesdagen van 7 uur en 21 uur online onderwijs. Hiernaast speel je vóór elke lesdag de Knowingo+ app die je helpt om de theorie te oefenen, eigen te maken en te verankeren. Ook bekijk je videomateriaal en heb je online meetings. In totaal kom je hiermee op 91 contacturen.

Naast de contacturen vinden er 4 intervisie bijeenkomsten plaats van 2 uur, aansluitend aan de lesdag. Ook dien je een portfolio op te stellen en bij te houden. 

Inhoud

De IAG methodiek is gericht op gezinnen met minimaal 1 kind tussen 0 en 18 jaar, waar meervoudige en complexe problemen spelen. Bij jeugdigen met een verstandelijke beperking kan de IAG methodiek ingezet worden tot de leeftijd van 23 jaar. De methodiek is beschreven in de methodiekhandleiding IAG (van Rooijen, 2019). De landelijke IAG methodiek is als goed onderbouwd opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut(NJI). 

Uit onderzoek is gebleken dat gedragsproblematiek en ervaren opvoedbelasting bij ouders/verzorgers afnemen na inzet van de IAG methodiek.                         

In deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van de cursisten als hulpverlener; het opbouwen van een therapeutische werkrelatie , het ontwikkelen van een behandelplan samen met het gezin en het gericht leren inzetten van verschillende methoden en interventies.

De basis van de IAG methodiek is gericht op het competentiegericht leren; de te verwerven competenties zijn gerangschikt onder de volgende pijlers:

-Systeemgericht denken en handelen

-Vraaggericht en oplossingsgericht werken

-Persoonlijke ontwikkeling

-Veiligheid waarborgen

-Cultuursensitief  werken                                                                                                                                

-Innovatie en opdracht

Werkwijze

Naast het dieper ingaan op de verschillende theorieën wordt gewerkt met bestuderen van videomateriaal, rollenspelen d.m.v. het inbrengen van casuïstiek door de deelnemers, onderzoeken van stellingen en het systemisch werken door inzet van verschillende materialen.

Doelstelling

Het hoofddoel van de IAG methodiek is erop gericht dat kinderen thuis kunnen blijven wonen en de opvoedvaardigheden van ouders/verzorgers vergroot worden. Het sociale netwerk wordt daarbij zoveel mogelijk betrokken bij het gezin.

Na de opleiding IAG ben je in staat als hulpverlener te werken vanuit de vraaggerichte, oplossingsgerichte benadering en vanuit de systeemtheorie.     

-Je leert te werken vanuit de verschillende posities en perspectieven en nauw aan te sluiten bij de jeugdigen en gezinnen.

 -Je leert samen met jeugdigen en gezinnen een behandelplan op te stellen, te evalueren en uit te voeren door het inzetten van gerichte opdrachten en methodieken.   

-Je leert te handelen vanuit een metapositie naar alle betrokkenen; zowel het gezinssysteem als de betrokken hulpverleners instanties. 

-Tevens ben je in staat analyses te maken rondom veiligheid in gezinnen.

-Als cursist IAG leer je aan de hand van verschillende instrumenten reflecteren en feedback geven op je eigen handelen.       

Toetsing

-Tenminste 80% aanwezigheid; bij een afwezigheid van 20% is het noodzakelijk aanvullende opdracht(en) uit te voeren.                                                 

-5 opdrachten gekoppeld aan jouw praktijk en leerproces. De opdrachten moeten met een voldoende beoordeeld zij, zowel door de beoordelaar van de opleiding als de praktijkbegeleider. 

- Het goed op orde zijn van het portfolio met reflecties op praktijkopdrachten en intervisies.

Doelgroep

De opleiding is voor HBO geschoolde hulpverleners die werkzaam zijn bij ambulante hulpvormen voor gezinnen en/of jeugdigen. Dit omvat Jeugdzorg, GGZ, LVG en Justitie. 

 - Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als hulpverlener in het werken met jeugdigen en gezinnen.

 -Je werkt minimaal 2 dagen per week in de ambulante jeugdzorg waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren.                                                      

-In jouw functie is er regelmatig werkbegeleiding door een professional.    

Toelatingseisen: 

-Een relevante HBO opleiding(bijv. MWD, SPW, Social Work, Pedagogiek, Inrichtingswerk).  

 -Minimaal 2 jaar werkervaring in de sociale sector in de functie van hulpverlener.

 -Werkzaam in minimaal 2 gezinnen met meervoudige problematiek, De rol van regiebehandelaar kunnen innemen. 

Werkbegeleiding krijgen over de werkzaamheden in deze gezinnen door een gekwalificeerde functionaris van de instelling; de werkbegeleider, gedragswetenschapper, teamleider of behandelcoördinator.


Mocht je je willen inschrijven voor deze opleiding, dan kan dit via deze link.


Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op!

Opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG); blended!

Reviews

Deze cursus was een waardevolle toevoeging aan...

06-07-2023

Deze cursus was een waardevolle toevoeging aan mijn het werk. Ik heb veel handvatten en tools mogen ontvangen, en daar ben ik erg dankbaar voor.

Laura

Ik heb veel handige tips mogen ontvangen...

06-07-2023

Ik heb veel handige tips mogen ontvangen tijdens deze cursus, die ik nu mooi kan toepassen in de praktijk. De bevlogenheid en praktijkvoorbeelden van de docenten waren erg nuttig.

Alex

Ik ben erg enthousiast over het lesprogramma...

06-07-2023

Ik ben erg enthousiast over het lesprogramma en de gevarieerde inhoud. Ik heb genoten van de bevlogen docent en de inspirerende verhalen.

Daniek

Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Ik moet mij nog bij de VGCt registreren als cognitief gedragstherapeut in opleiding om aan de toelatingseisen van mijn cursus te voldoen. Mag ik met de cursus starten?
Ik schrijf me in voor een cursus waarvoor toelatingseisen gelden. Hoe laat ik jullie weten dat ik aan deze eisen voldoe?
Ik ben geregistreerd bij het SKJ. Hoe kom ik in aanmerking voor mijn punten?
Ik heb een cursus afgerond en een certificaat ontvangen, maar er zijn geen punten ingevoerd in PE online. Hoe kan dat?
Is er een kans dat mijn cursus toch niet doorgaat?
Ik heb een cursus afgerond. Wanneer kan ik mijn certificaat verwachten?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang maandelijks updates over ons cursusaanbod. Je kunt je op elk gewenst moment weer uitschrijven.