Opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG); blended!

De opleiding bestaat uit 10 fysieke lesdagen van 7 uur en 21 uur online onderwijs. Hiernaast speel je vóór elke lesdag de Knowingo+ app die je helpt om de theorie te oefenen, eigen te maken en te verankeren. Ook bekijk je videomateriaal en heb je online meetings. In totaal kom je hiermee op 91 contacturen.

Naast de contacturen vinden er 4 intervisie bijeenkomsten plaats van 2 uur, aansluitend aan de lesdag. Ook dien je een portfolio op te stellen en bij te houden. 

Inhoud

De IAG methodiek is gericht op gezinnen met minimaal 1 kind tussen 0 en 18 jaar, waar meervoudige en complexe problemen spelen. Bij jeugdigen met een verstandelijke beperking kan de IAG methodiek ingezet worden tot de leeftijd van 23 jaar. De methodiek is beschreven in de methodiekhandleiding IAG (van Rooijen, 2019). De landelijke IAG methodiek is als goed onderbouwd opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut(NJI). 

Uit onderzoek is gebleken dat gedragsproblematiek en ervaren opvoedbelasting bij ouders/verzorgers afnemen na inzet van de IAG methodiek.                         

In deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van de cursisten als hulpverlener; het opbouwen van een therapeutische werkrelatie , het ontwikkelen van een behandelplan samen met het gezin en het gericht leren inzetten van verschillende methoden en interventies.

De basis van de IAG methodiek is gericht op het competentiegericht leren; de te verwerven competenties zijn gerangschikt onder de volgende pijlers:

-Systeemgericht denken en handelen

-Vraaggericht en oplossingsgericht werken

-Persoonlijke ontwikkeling

-Veiligheid waarborgen

-Cultuursensitief  werken                                                                                                                                

-Innovatie en opdracht

Werkwijze

Naast het dieper ingaan op de verschillende theorieën wordt gewerkt met bestuderen van videomateriaal, rollenspelen d.m.v. het inbrengen van casuïstiek door de deelnemers, onderzoeken van stellingen en het systemisch werken door inzet van verschillende materialen.

Doelstelling

Het hoofddoel van de IAG methodiek is erop gericht dat kinderen thuis kunnen blijven wonen en de opvoedvaardigheden van ouders/verzorgers vergroot worden. Het sociale netwerk wordt daarbij zoveel mogelijk betrokken bij het gezin.

Na de opleiding IAG ben je in staat als hulpverlener te werken vanuit de vraaggerichte, oplossingsgerichte benadering en vanuit de systeemtheorie.     

-Je leert te werken vanuit de verschillende posities en perspectieven en nauw aan te sluiten bij de jeugdigen en gezinnen.

 -Je leert samen met jeugdigen en gezinnen een behandelplan op te stellen, te evalueren en uit te voeren door het inzetten van gerichte opdrachten en methodieken.   

-Je leert te handelen vanuit een metapositie naar alle betrokkenen; zowel het gezinssysteem als de betrokken hulpverleners instanties. 

-Tevens ben je in staat analyses te maken rondom veiligheid in gezinnen.

-Als cursist IAG leer je aan de hand van verschillende instrumenten reflecteren en feedback geven op je eigen handelen.       

Toetsing

-Tenminste 80% aanwezigheid; bij een afwezigheid van 20% is het noodzakelijk aanvullende opdracht(en) uit te voeren.                                                 

-5 opdrachten gekoppeld aan jouw praktijk en leerproces. De opdrachten moeten met een voldoende beoordeeld zij, zowel door de beoordelaar van de opleiding als de praktijkbegeleider. 

- Het goed op orde zijn van het portfolio met reflecties op praktijkopdrachten en intervisies.

Doelgroep

De opleiding is voor HBO geschoolde hulpverleners die werkzaam zijn bij ambulante hulpvormen voor gezinnen en/of jeugdigen. Dit omvat Jeugdzorg, GGZ, LVG en Justitie. 

 - Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als hulpverlener in het werken met jeugdigen en gezinnen.

 -Je werkt minimaal 2 dagen per week in de ambulante jeugdzorg waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren.                                                      

-In jouw functie is er regelmatig werkbegeleiding door een professional.    

Toelatingseisen: 

-Een relevante HBO opleiding(bijv. MWD, SPW, Social Work, Pedagogiek, Inrichtingswerk).  

 -Minimaal 2 jaar werkervaring in de sociale sector in de functie van hulpverlener.

 -Werkzaam in minimaal 2 gezinnen met meervoudige problematiek, De rol van regiebehandelaar kunnen innemen. 

Werkbegeleiding krijgen over de werkzaamheden in deze gezinnen door een gekwalificeerde functionaris van de instelling; de werkbegeleider, gedragswetenschapper, teamleider of behandelcoördinator.


Mocht je je willen inschrijven voor deze opleiding, dan kan dit via deze link.


Naar het cursusaanbod

Algemeen

Algemeen

0202443165

Ingrid Rodenberg-Oostervink

Ingrid Rodenberg-Oostervink

Eigenaar

0643438267

Kim van den Berg

Kim van den Berg

Eigenaar

0650742691

Wat anderen zeggen

Marja Pappot

In Company cursussen organiseer ik graag samen met King nascholing. Kim en Ingrid denken met ons mee, zijn flexibel en weten deskundige trainers te vinden. En fijn voor deelnemers is de gunstige prijsstelling van een cursus.

Marja Pappot
Marloes van Niftrik

King nascholing zorgt niet alleen voor het overbrengen van kennis maar ook het uitwisselen van kennis. Ik ben zoveel wijzer en vooral ook enthousiaster geworden.

Marloes van Niftrik
Monique Bloemsma

King nascholing werkt ontzettend klant- en service gericht. Ze denken mee over creatieve oplossingen, bijvoorbeeld dat ik me als back-up voor een cursus kon inschrijven zolang ik op de wachtlijst stond voor mijn eerste keuze. Altijd kreeg ik binnen 24 uur antwoord op al mijn vragen. Kortom, goed georganiseerd!

Monique Bloemsma
Mark

Fijne opbouw van de cursus, goede koppeling met de praktijk door middel van casussen van elkaar te gebruiken.

Mark
Susan Rosalina

Ik vind het erg fijn om opleidingen te volgen via King nascholing. Kim en Ingrid zijn enthousiast en toegankelijk, denken graag mee en bieden erg leuke cursussen/opleidingen die goed georganiseerd zijn voor een mooie prijs!

Susan Rosalina
Naar boven