Cognitieve Gedragstherapie bij de behandeling van Perfectionisme

een cognitief gedragstherapeutische behandelmodel

Deze cursus stelt je in staat om klinisch perfectionisme te behandelen. Door middel van een ervaringsgerichte werkwijze krijg je inzicht in perfectionistisch denken bij zowel je cliënt als bij jezelf en worden oefeningen aangeboden die je kunt inzetten in de praktijk. 

  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Cognitieve Gedragstherapie bij de behandeling van Perfectionisme in Amsterdam, Aristo op 23 mrt 2024

Perfectionisme is een belangrijke transdiagnostische factor in de etiologie en bij de instandhouding van symptomen van verschillende psychiatrische stoornissen zoals obsessief compulsieve stoornissen, eetstoornissen, depressies, posttraumatische stress stoornis en sociale fobie. Perfectionisme voorspelt slechtere therapieresultaten en hangt samen met een hogere mate aan comorbiditeit. 

Door het perfectionisme apart te behandelen treedt er klachtenvermindering op in meerdere gebieden. In de workshop 'Cognitieve Gedragstherapie bij de behandeling van Perfectionisme' nemen we aan de hand van een protocol een groepsbehandeling door en oefenen je met verschillende technieken om hinderlijk perfectionisme aan te pakken. Voor de cognitieve therapie trainen we het bewerken van leefregels, normen en het zelfbeeld, multidimensioneel evalueren, en opsporen en bijstellen van denkfouten. Voor het gedrag oefen je gericht op faalplezier, flexibiliteit, hoe kom je in de flow, hoe doorbreek je starre gewoontes, hoe word je spontaan en doe je nieuwe ervaringen op.