Cognitieve Gedragstherapie bij de behandeling van Perfectionisme

een cognitief gedragstherapeutische behandelmodel

Deze cursus stelt je in staat om klinisch perfectionisme te behandelen. Door middel van een ervaringsgerichte werkwijze krijg je inzicht in perfectionistisch denken bij zowel je cliënt als bij jezelf en worden oefeningen aangeboden die je kunt inzetten in de praktijk. 

Inhoud
Perfectionisme is een belangrijke transdiagnostische factor in de etiologie en bij de instandhouding van symptomen van verschillende psychiatrische stoornissen zoals obsessief compulsieve stoornissen, eetstoornissen, depressies, posttraumatische stress stoornis en sociale fobie. Perfectionisme voorspelt slechtere therapieresultaten en hangt samen met een hogere mate aan comorbiditeit. 

Door het perfectionisme apart te behandelen treedt er klachtenvermindering op in meerdere gebieden. In de workshop nemen we aan de hand van een protocol een groepsbehandeling door en oefenen je met verschillende technieken om hinderlijk perfectionisme aan te pakken. Voor de cognitieve therapie trainen we het bewerken van leefregels, normen en het zelfbeeld, multidimensioneel evalueren, en opsporen en bijstellen van denkfouten. Voor het gedrag oefen je gericht op faalplezier, flexibiliteit, hoe kom je in de flow, hoe doorbreek je starre gewoontes, hoe word je spontaan en doe je nieuwe ervaringen op.

Doelstelling

  • Je bent in staat om klinisch perfectionisme te behandelen. 
  • Je beschikt over een arsenaal aan verschillende oefeningen om voor iedere cliënt een geschikte interventie paraat te hebben.
  • Je hebt kennis van de aspecten die perfectionisme in stand houden, krijgt inzicht in het perfectionistisch denken en kunt zelf ook ervaren hoe het is de lat wat minder hoog te leggen.

Werkwijze
De ervaringsgerichte werkwijze zorgt voor veel afwisseling in deze cursusdag. Een dag met voorlichting, beweging, oefeningen, zelf invullen van werkbladen, discussie en samenwerken. De ervaringsgerichte oefeningen zijn vooral toepasbaar in groepsverband en een aantal in tweetallen. De werkbladen en theorie kunt u in in individuele behandelingen gebruiken.

Wijze van toetsing
Aanwezigheid van 100% is noodzakelijk. Aan het einde van de dag zal er een individuele meerkeuzetoets worden afgenomen alsmede een quiz.


Enkele reacties van cursisten:

"Wat een plezier en inspiratie gooien jullie in je werk. Ik heb veel ideeën voor nieuwe werkvormen met mijn perfectionistische cliënten".

"Heel inspirerend en veel oefeningen om met perfectionisme aan de slag te gaan".

"Verbinding tussen oefeningen en perfectionisme werd duidelijk, ik kan het nu goed uitleggen aan patiënten".

"Ik kan me nu beter verplaatsen in de denkwereld van een perfectionist".

"Veel actie en interactie".

"Het was een ontspannende bijeenkomst met veel afwisseling en interactie met de groep"

"Enthousiaste docenten die de groep goed mee kregen. Daardoor voelde ik me uit mijn comfortzone en toch op mijn gemak". 

DatumTijden
15 april 20229:30 - 16:45

VGCt

geldig van 23 mrt 2021—22 sep 2024
nascholing6Toegekend

Deze cursus is geschikt voor hulpverleners die patiënten behandelen die lijden onder hun perfectionisme en hierover meer te weten willen komen.

drs. Arnoud van Loon

drs. Arnoud van Loon

Arnoud van Loon is klinisch psycholoog/psychotherapeut en supervisor VGCt. Hij heeft meer dan vijfendertig jaar ervaring in de psychiatrie en geeft de basiscursussen GCt, CGW, Perfectionisme, Zelfwaardering en Misofonie. Tot zijn pensioen(november 2020) was hij praktijkopleider GZ en KP en  hoofd van het dagcentrum van het AMC.  Op het dagcentrum worden patiënten behandeld met OCD, BDD, misofonie en perfectionisme. 

Carla Steeman

Carla Steeman

Carla Steeman werkt als cognitief gedragstherapeutisch werker bij GGZ Noord-Holland-Noord, bij de exposure werkplaats en deeltijdbehandeling Angststoornissen. Bij King verzorgt ze samen met Arnoud van Loon de cursusdag Perfectionisme. In deze dag gebruiken zij veel oefeningen die Carla heeft mee genomen uit haar werk als improvisatietrainer. Binnen het improvisatietheater leer je ook hoe je je perfectionisme los kan laten, kan spelen met wat er is en bijvoorbeeld een zin kan beginnen zonder dat je weet waar hij eindigt. 

Het doet haar veel plezier om dit aan anderen over te dragen, zowel binnen de therapie die in het AMC word aangeboden, als binnen de workshops en cursussen die Carla en Arnoud hierover geven. Dit in combinatie met technieken uit de CGT zorgt voor een prachtig aanbod.

Daarnaast geeft ze diverse gastlessen over exposure, zowel bij King als daarbuiten. In het najaar 2019 start ze samen met Arnoud een basiscursus CGW. 

Naast haar werk als cognitief gedragstherapeutisch werker en als improvisatietrainer is ze ook trainingsactrice. In die hoedanigheid kun je haar tegenkomen in verschillende CGT opleidingen bij King of elders.


Artikelen zijn online beschikbaar en vind je onder Cursusdagen en in de daarin opgenomen Literatuurlijst. 

Naar boven