Infant Mental Health

De essentie van Infant Mental Health (IMH) ligt in het bevorderen van de kwaliteit van de ouder-kind relatie om de ontwikkeling van het jonge opgroeiende kind te optimaliseren. IMH richt zich op kinderen van -9 maanden tot en met 5 jaar en hun ouders. King Nascholing organiseert nascholingscursussen waarin je alles leert over deze specialisatie. 

Wat is IMH?

Infant Mental Health draait om de zorg voor de allerjongsten. Een veilige (hechtings)relatie is de basis voor een lichamelijk en emotioneel gezonde en veilige ontwikkeling van het kind. Soms gaat het opbouwen van deze veilige relatie niet vanzelf. Zowel kind-, ouder- en omgevingsfactoren kunnen van invloed zijn op de kwaliteit van de ouder-kind relatie.

De Infant Mental Health-visie biedt handvatten om dit in kaart te brengen en daar waar nodig te interveniëren. De visie biedt handvatten waarmee de professional zicht krijgt op de betekenis van de problematiek waarmee het zeer jonge kind en zijn ouders zich bij je melden.

Daarnaast geeft de IMH-visie een kader van waaruit je de juiste behandeling kan indiceren en waaruit bepaald kan worden via welke ingang je aan de slag gaat met een gezin.

Een aantal voorbeelden waar je vanuit de IMH-visie mee aan het werk kunt gaan zijn:

  • Het kind huilt veel en laat zich moeilijk troosten
  • Het kind heeft moeite met praten
  • Het kind luistert niet naar de ouders/verzorgers of vertoont opstandig gedrag
  • Het kind heeft onverklaarbare lichamelijke klachten zoals hoofdpijn of buikpijn


Cursussen IMH

King Nascholing biedt verschillende cursussen aan op het gebied van Infant Mental Health. Onder andere:

  • De wereld van het jonge kind: Diagnostiek en Behandeling van -9 maanden tot 7 jaar. Het doel van deze cursus is om de normale en verstoorde ontwikkeling van het jonge kind te belichten, ook in de context van de ouder-kind relatie. Door middel van theorie, rollenspellen en praktijkvoorbeelden aan de hand van (eigen) casusinbreng leer je om ouder-kind relaties te bekijken en te beoordelen. De volgende cursus start op 10 november a.s. in Amsterdam.
  • Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik. In deze cursus leer je om een compleet onderzoek te doen, gericht op de psychoseksuele ontwikkeling van het kind. Na afloop van de training heb je voldoende gesprekstechnieken onder de knie om zelfstandig een kindinterview af te nemen. Daarnaast leer je meer over het daarbij behorende oudergesprek en het adviesgesprek. Schrijf je nu alvast in voor de cursus op 28 november a.s. in Amsterdam.
  • Eetproblemen bij jonge kinderen: diagnostiek en behandeling. Tijdens deze cursus leer je diverse vormen van eetproblemen bij jonge kinderen te herkennen. Daarnaast doe je kennis op van de behandeling van eetproblemen en leer je meer over de onderliggende ouder-kind problematiek.  De cursus start op 19 december a.s. op onze leslocatie in Arnhem.

Wil je meer weten over Infant Mental Health? Bekijk hier ons volledige IMH-cursusaanbod!


Naar boven