Interpreteren en rapporteren bij intelligentieonderzoek

met het onderliggende CHC-model

Wil je meer leren over het CHC model en hoe je dit kunt toepassen bij intelligentieonderzoek? Dan is de cursus 'Interpreteren en rapporteren bij intelligentieonderzoek' iets voor jou. Je leert over de 10 vaardigheidsgebieden van het CHC model en hoe deze van toepassing zijn op de meest gebruikte intelligentietests in Nederland. Door middel van casussen oefen je met het interpreteren en rapporteren van intelligentieonderzoek volgens de richtlijnen. Na de cursus ben je in staat om handelingsgerichte informatie te bieden aan professionals.

  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Interpreteren en rapporteren bij intelligentieonderzoek

Tijdens de cursus 'Interpreteren en rapporteren bij intelligentieonderzoek' leer je over het CHC model, hét onderliggende intelligentiemodel van de huidige generatie algemene intelligentietests, zoals de Rakit-2, WISC-V-NL, WAIS-IV-NL en de IDS-2. Het CHC model biedt een theoretische én empirische onderbouwing van de inhoud van deze intelligentietests. Grofweg bestaat het model uit 10 vaardigheidsgebieden die een grote samenhang hebben met (/een goede voorspeller zijn voor) het algemene intelligentieniveau (IQ of G-factor). Elke subtest van deze intelligentietests behoort tot een vaardigheidsgebied van dit CHC model. 

De meest gebruikte intelligentietests in Nederland zullen worden besproken en met elkaar vergeleken (De Wechsler tests, de SON tests, de Rakit-2 en de IDS-2). Wanneer gebruik je welke test en wat leveren de resultaten de professional op aan handelingsgerichte informatie gebaseerd op het CHC model?

Toetsing zal bestaan uit de opdracht om een intelligentieonderzoek voor te bereiden, uit te voeren, te interpreteren en hierover te rapporteren, volgens de richtlijnen die worden aangeboden tijdens de cursus. De rapportage en de reflectie op het eigen functioneren, zal van feedback worden voorzien en beoordeeld.

100% op locatie
Zeer ervaren docent
Direct toepasbaar in de praktijk
Heerlijke lunch

Doelstelling

  • De deelnemer heeft inzicht in het CHC-model en de mogelijkheden voor gebruik bij selectie en interpretatie van IQ tests.  
  • De deelnemer heeft inzicht in de betrouwbaarheid, validiteit en theoretische fundering van IQ tests voor kinderen en adolescenten. 
  • De deelnemer kan o.b.v. de hulpvraag een specifieke keuze maken uit toepassing van (onderdelen van) vigerende onderzoeksmiddelen.  
  • De deelnemer kan op een gestructureerde manier testresultaten interpreteren en deze weergeven in verslaglegging en algemene beeldvorming. 
  • De deelnemer kan resultaten uit ontwikkelings- of intelligentieonderzoek integreren in een behandelingsplanning en gebruiken voor evaluatie van behandeling.
  • De deelnemer is op de hoogte van actuele kennis uit wetenschappelijk onderzoek m.b.t. belangrijke aspecten van deze cursus.

Werkwijze

De cursisten krijgen ruim voor aanvang van de cursus toegang tot de literatuurlijst inclusief de aanbevolen te bestuderen pagina’s in de online leeromgeving van King nascholing. Bij de literatuur horen opdrachten die tijdens de cursus aangeboden worden, en die per mail kunnen worden ingediend. Tijdens de cursus ontvangen de deelnemers feedback van de docenten. De deelnemers hebben zo bij aanvang van de cursus al een goed beeld van de eigen beheersing van de inhoudelijke achtergronden van de cursus. Op die manier kunnen de deelnemers ook een goede inschatting maken wat voor hen belangrijke leerdoelen zijn tijdens de te volgen cursus. 

De leerstof beslaat alle kennisvelden die zowel vanuit een theoretisch perspectief als vanuit praktisch oogpunt besproken en toegepast worden. De deelnemers verkrijgen naast kennis en inzicht ook vaardigheden om de leerstof op een wetenschappelijk gefundeerde manier toe te passen en hierop te reflecteren. 

Contacturen: 13 uur

Zelfstudie: 9 uur

Schrijf je nu in voor de eerstvolgende cursus!

Interpreteren en rapporteren bij intelligentieonderzoek

Online Via zoom
13 contacturen
Selma Ruiter

Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

En ontvang updates over cursussen en krijg toegang tot unieke kortingscodes.