Groepsschematherapie

Deze cursus (gebaseerd op het gedachtegoed van Farell en Shaw) is geschikt voor therapeuten die al ervaring hebben met schematherapie en tenminste een basiscursus hebben gevolgd. Randvoorwaarde voor groepsschematherapie is dat er twee opgeleide therapeuten zijn en conform dit model wordt deze cursus met twee docenten vorm gegeven.

Inhoud

In 2008 publiceerden Joan Farrell en Ida Shaw de resultaten van een gerandomiseerde gecontroleerde trail (RTC) naar groepsschematherapie (GST) voor patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis. De resultaten waren opmerkelijk mooi en verbaasden velen. De docenten hadden het voorrecht bij één van die RCT’s betrokken te zijn en als gevolg daarvan getraind te worden door Farrell en Shaw. Sindsdien zijn zij zeer enthousiast over de mogelijkheden die hun transdiagnostische model biedt bij de behandelingen van persoonlijkheidsproblematiek in het B- en C-cluster, bij complex trauma of bij mensen die complexe angstklachten, stemmingsklachten of somatische klachten hebben en onvoldoende reageren op de standaard CGT protocollaire behandeling.

Kenmerkend voor GST volgens Farrell en Shaw is dat zij een mengvorm hebben ontwikkeld van een interactionele of proces-groep, een persoonsgerichte, en een stoornisspecifieke psycho-educationele groep. Hierdoor wordt er optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die groepswerken biedt en kan de groep een veilige omgeving zijn waarbinnen schemaverandering kan plaatsvinden en emoties kunnen worden ontdekt en gereguleerd. Als gevolg daarvan verandert het gedrag van patiënten en verminderen of verdwijnen aanmeldklachten en persoonlijkheidsproblematiek.

Werkwijze

In de cursus ligt de nadruk op oefenen en ervaren. Het is belangrijk de aangeboden literatuur van te voren door te nemen, deze wordt tijdens de training niet meer aangeboden door middel van sheets of stapsgewijze uitleg. Uiteraard is er wel ruimte voor vragen over de literatuur gedurende het oefenen.

Doel

Aan het eind van de cursus kunnen de deelnemers een GST-groep geven gericht op behandelingen van persoonlijkheidsproblematiek in het B- en C-cluster, bij complex trauma of bij mensen die complexe angstklachten, stemmingsklachten of somatische klachten hebben en onvoldoende reageren op de standaard CGT protocollaire behandeling. (Het als therapeuten-team gezamenlijk volgen van groepsschematherapie-supervisie daarnaast wordt aangeraden.)

Toets

Tijdens de laatste cursusmiddag vindt een toets plaats waarin de cursisten ofwel via een video ofwel live 10-15 minuten laten zien van een schematherapeutische techniek in een GST behandeling die zij vooraf hebben uitgekozen in overleg met de docenten. Voorbeelden hiervan: het uitvoeren van een meerstoelentechniek in de groep, imaginatie met rescripting in de groep, het omgaan met woede in de groep. Vooraf aan de video of de demonstratie worden vragen aan de getoetsten gesteld m.b.t. de literatuur omtrent datgene wat zij demonstreren. Hierbij valt te denken aan vragen als “wanneer pas je imaginatie met rescripting toe in de groep? Welke manieren zijn er om met imaginatie te werken in een schemagroep?  Wat moet je vooraf hebben gedaan in de groep om deze interventie in te zetten?” De demonstratie of video wordt vervolgens door de groep en de docent beoordeeld m.b.v. de Group Schema Therapy Rating Scale en moet minimaal voldoende worden beoordeeld door de docent. Ook de literatuurkennis moet voldoende zijn.   

Deel deze pagina:
aantal dagen:
4
contacturen:
25

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
De Hoop GGZ Houten
  1. vrijdag 25 aug 2023 van 9:30 - 16:45
  2. vrijdag 1 sep 2023 van 9:30 - 16:45
  3. maandag 11 sep 2023 van 9:30 - 16:45
  4. vrijdag 13 okt 2023 van 9:30 - 16:45
vol 😕

25 aug 2023


Het is van belang dat je een erkende basiscursus schematherapie hebt gevolgd.

Tot de cursus kunnen worden toegelaten cursisten die beschikken over een voltooide academische masteropleiding (voorheen doctoraal) en voldoen aan één van de volgende kwalificaties:

a. BIG-registratie als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
b. Gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daartoe. Specialistische psychotherapieverenigingen zijn: VGCt, VEN, NVRG, NVPP, NVGP, NPaV, VKJP en VPeP.
c. Orthopedagoog-generalist of kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ, dan wel in opleiding zijnde daartoe; d. Gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het gewoon lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor;
e. Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige hbo’ers en masterpsychologen (niet in opleiding tot gz-psycholoog of psychotherapeut) deelnemen. Voorwaarden daarvoor zijn dat:
a. zij in hun werksituatie samenwerken met BIG-geregistreerde schematherapeuten, die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register schematherapeut
b. supervisie en intervisie georganiseerd zijn;
c. zij wat betreft klinische vaardigheden een niveau hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen, dat voldoende is om de cursus met succes te kunnen volgen.

De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de hbo’er of masterpsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.

25 aug 2023

Willem Barents

Willem Barents

Willem Barents is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Hij werkt meer dan 35 jaar met veel enthousiasme in het werkveld. Hij heeft ervaring in zowel de acute, klinische, deeltijd en ambulante GGZ. Sinds 2008 is hij werkzaam bij GGZ Heuvelrug waar hij behalve zorginhoudelijk ook als bestuurder aan verbonden is. Willem heeft altijd een brede integratieve belangstelling voor het werk gehad. Daarbij heeft zich gespecialiseerd, en is hij docent, in systeemtherapie, schematherapie en psychodiagnostiek. Daarnaast geeft hij supervisie (erkend door NVRG, NVP en Vereniging voor Schematherapie), leersupervisie over supervisie (erkend door NVRG en NVP) en leertherapie.

Wilfried Ekkers

Wilfried Ekkers

Wilfried Ekkers is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Hij is werkzaam als manager zorg en behandelaar bij Brijder, onderdeel van de Parnassia Groep. Hij heeft jarenlang ervaring in de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, trauma en ernstige psychiatrische aandoeningen bij diverse leeftijdsgroepen. Daarnaast heeft hij specifieke kennis van suïcidaliteit en radicalisering. Momenteel is hij als behandelaar en onderzoeker betrokken bij de Beyond Addiction studie, naar de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen met comorbide middelengebruik met behulp van schematherapie. 

Wilfried is actief als supervisor en trainer voor de Vereniging voor Schematherapie. Ook is hij plaatsvervangend p-opleider docent voor de opleidingen tot klinisch psycholoog, psychotherapeut en GZ-psycholoog.


Contacturen: 25 uur

Zelfstudie: 15 uur

Naar boven