Gehechtheid; inleiding in theorie, diagnostiek en behandeling

de noodzakelijke blik

In de cursus zal aandacht zijn voor de mogelijkheden voor het diagnosticeren en behandelen van problematische gehechtheid in de eigen werksituatie van de deelnemers.

Inhoud

In het werken met kinderen en jeugdigen, maar ook met volwassenen, komen we in aanraking met problematische gehechtheid en (vroegkinderlijke) traumatisering. Om een passend behandelplan op te stellen is het van belang om de aard en de ernst van de problematiek te kunnen onderkennen. In deze cursus komt de theorie over gehechtheid, de typologie van gehechtheidsstijlen, problematische gehechtheid en vervolgens een inleiding op de diagnostiek en behandeling van problematische gehechtheid aan bod. Concepten als de ‘Window of Tolerance’, ‘Cirkels van veiligheid en vertrouwen’, ‘Bouwstenen-model’ en ‘Mentaliserend vermogen’ zullen de revue passeren. Tevens zal er aandacht zijn voor de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en diagnostiek hiernaar. In het kader van overdracht en tegenoverdracht zal ook aandacht besteedt worden aan de eigen gehechtheidservaringen van de deelnemers. 

In de cursus zal aandacht zijn voor de mogelijkheden voor het diagnosticeren en behandelen van problematische gehechtheid in de eigen werksituatie van de deelnemers. Daarnaast zal ook gekeken worden wanneer je beter zou kunnen doorverwijzen naar meer specialistische hulpverlening en/of hoe je met andere organisaties/scholen zou kunnen samenwerken.

Na het volgen van deze cursus is de deelnemer in staat om de verschillende vormen van problematische gehechtheid en (vroegkinderlijke) traumatisering sneller te herkennen en een voorstel te doen voor diagnostiek en een adequate behandeling.

Leerdoelen

Inzicht krijgen in:

 • Theorie over gehechtheid
 • Theorie over problematische gehechtheid en gehechtheidstoornissen
 • Uitingsvormen van problematische gehechtheid 
 • Diagnostiek en classificatie van problematische gehechtheid en het (advies)gesprek daarover
 • Intergenerationele gehechtheidsproblemen en relationele trauma’s
 • Gehechtheid in relatie tot (vroegkinderlijke) traumatisering en dissociatie
 • Kwaliteit van de ouder-kind relatie 
 • Behandelmogelijkheden van problematische gehechtheid bij kinderen en jeugdigen in hun systeem
 • Eigen gehechtheid; overdracht en tegenoverdracht


 

Deel deze pagina:
aantal dagen:
3
contacturen:
18

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
WTC Utrecht Utrecht
 1. vrijdag 17 mrt 2023 van 9:30 - 16:45 (Lesdag door Mirjam)
 2. vrijdag 31 mrt 2023 van 9:30 - 16:45 (Lesdag door Nelleke)
 3. vrijdag 14 apr 2023 van 9:30 - 16:45 (Lesdag door Mirjam)
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 16 nov 2021—15 nov 2024
Diagnostiek12Toegekend
Behandeling6Toegekend
Herregistratie18Toegekend
Extra literatuurstudie18Toegekend

SKJ

Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals18Toegekend

Klinisch psychologen, Gz- psychologen, K&J psychologen,  orthopedagogen en kinder- en jeugdpsychotherapeuten.

Nelleke van der Boon

Nelleke van der Boon

Nelleke van der Boon is Klinisch Psycholoog, Traumapsychotherapeut en IMH-specialist en heeft inmiddels meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van de diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij complex getraumatiseerde volwassenen en kinderen. Op basis van haar klinische ervaringen is zij overtuigd geraakt van het belang van vroeg en snel ingrijpen als het gaat om trauma en vooral als het gaat om traumatische ervaringen binnen in de intimiteit van de (vroege)ouder-kindrelatie. Een zoektocht naar effectieve interventies voor de doelgroep jonge getraumatiseerde ouders en hun kinderen bracht haar bij de Modified Interaction Guidance. In samenwerking met Prof. Hedwig van Bakel heeft zij deze methodiek, ontwikkelt door Prof. Diane Benoit, niet alleen vertaald naar het Nederlands maar er ook een verdieping aan toegevoegd onder de naam Trauma Focused Videofeedback Interventie. In 2017 is deze bewerking uitgebracht onder de titel Modified Interaction Guidance. Nelleke van der Boon werkt bij Melody PsyCare GGZ, een sggz-instelling met expertise op gebied van gehechtheid en trauma en zij is tevens verbonden aan de RINO-groep als hoofddocent/supervisor bij de IMH-opleiding.

Mirjam Putman

Mirjam Putman

Mirjam Putman is Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut binnen de specialistische GGZ. Zij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van problematische gehechtheid en trauma bij kinderen, jongeren en volwassenen. Voordat zij zich specialiseerde heeft ze ruime ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van diverse ontwikkelingsstoornissen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Haar expertise ligt op het behandelen van vroegkinderlijk trauma en problematische gehechtheid in diverse leeftijdscategoriën. Ze heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar Fasetherapie, een behandelmethode voor kinderen met problematische gehechtheid. Naast de klinische praktijk ligt haar affiniteit bij lesgeven. Mirjam werkt bij Melody PsyCare GGZ, een sggz-instelling met expertise op gebied van gehechtheid en trauma.

Wordt online beschikbaar gesteld door King nascholing 

Contacturen: 18 uur

Zelfstudie: 11 uur

Naar boven