Emotieregulatie problemen bij kinderen en jongeren

In deze tweedaagse cursus leer je emotieregulatie problemen en zelfbeschadigend gedrag bij adolescenten en jongvolwassenen middels CGT-technieken in kaart te brengen en te verminderen of veranderen.

Inhoud

In deze cursus leer je door middel van cognitief-gedragstherapeutische technieken om emotieregulatie problemen en zelfbeschadigend gedrag in kaart te brengen. Ook leer je met behulp van evidence-based methoden, voornamelijk vanuit de cognitieve gedragstherapie en mindfulness, emotieregulatie problemen te verminderen of veranderen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het verminderen van zelfbeschadigend gedrag door middel van cognitief gedragstherapeutische interventies waarin het aanleren van nieuwe coping vaardigheden centraal staat. Deze cursus sluit hiermee aan op een transdiagnostische visie op problematiek. Vanuit een transdiagnostische visie worden emotieregulatieproblemen gezien als diagnose-overstijgend probleem. Emotieregulatieproblemen komen bij diverse stoornissen voor en kunnen een belangrijke invloed hebben op het in stand houden, veroorzaken of verergeren van co-morbiditeit. De behandeling van emotieregulatieproblemen beoogt dan ook bestaande stoornissen (zoals angst- of stemmingsklachten) te stabiliseren of verminderen.  

De cursus kan gezien worden als verdieping, aansluitend op het (basis)opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut (VGCT) en is bestemd voor hulpverleners die veel te maken hebben met adolescenten en jongvolwassenen waarbij sprake is van problemen in de emotie- en gedragsregulatie.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

-Kennis van emotieregulatie en problemen die hierin kunnen ontstaan

-Het biosociale model, en de leertheorie; meer specifiek de invloed van leergeschiedenis op het ontstaan van emotieregulatie problemen, en omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen in stand houden van emotieregulatieproblemen

-Cognitief gedragstherapeutische (verklarende) diagnostiek m.b.v. functie- en betekenisanalyse, holistische theorie en topografische analyse (ketenanalyse) bij emotieregulatieproblemen en zelfbeschadigend gedrag

-Uitleg rationale behandeling middels het cognitieve model

-Ontwerpen van een specifieke, persoonlijk behandelplan op basis van de cognitief gedragstherapeutische analyses

-Toepassen van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, waaronder kosten-baten analyse, socratische dialoog en uitdaagtechnieken, exposure en gedragsexperimenten, experiëntiele technieken, crisis vaardigheden, zelfcontrole maatregelen, contraconditionering en ontspanningstechnieken.


Werkwijze

In de cursus ligt de nadruk vooral op het toepassen van cognitief gedragstherapeutische technieken in de praktijk. Tot de praktijk behoren zowel rollenspellen als oefeningen met eigen casuïstiek. De huiswerkopdrachten zijn vooral praktisch van aard, gericht op toepassing van het geleerde bij eigen casuïstiek van cursisten.


Doelstellingen

In de cursus maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie, waarbij geoefend wordt met analyse en technieken die meer verdieping geven op de basistechnieken vanuit CGT.

Na afloop van de cursus:

-Heeft de cursist ervaring met de cognitief gedragstherapeutische manier van denken bij emotieregulatieproblemen;

-Kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van emotieregulatieproblemen en zelfbeschadigend gedrag benoemen;

-Kan de cursist cognitieve gedragstherapeutische diagnostiek (m.b.v. functie- en betekenisanalyse, ketenanalyse, holistische theorie) uitvoeren bij jongeren en (jong)volwassenen met emotieregulatieproblematiek;

-Kan de cursist op grond van gedragstherapeutische diagnostiek en hulpvragen interventies selecteren om tot een individueel behandelplan te komen;

-Heeft de cursist kennis van stabilisatiemethoden bij emotieregulatieproblemen

-Kan de cursist verschillende CGT-technieken toepassen bij kinderen en jongeren met emotieregulatieproblemen en/of zelfbeschadigend gedrag;

-Kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het gezinssysteem daarbij betrekken.


Wijze van toetsing

Van de cursist wordt een actieve deelname en inbreng van eigen casuïstiek verwacht.

Praktijkopdracht: casusbeschrijving van gedragstherapeutische diagnostiek (FA, BA, HT, topografische analyse) en selectie interventie(s). Beschrijving van de uitvoering van een interventie bij eigen cliënt en korte reflectie (max. 3 A4).

aantal dagen:
2
contacturen:
13

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
BCN Arena Amsterdam
  1. donderdag 19 mrt 2020 van 9:30 - 16:30
  2. donderdag 16 apr 2020 van 9:30 - 16:30
meer dan 5 plaatsen
Crown Business Center Key-Point, Leiden Leiden
  1. dinsdag 16 jun 2020 van 9:30 - 16:30
  2. dinsdag 30 jun 2020 van 9:30 - 16:30
meer dan 5 plaatsen
Crown Business Center Key-Point, Leiden Leiden
  1. dinsdag 13 okt 2020 van 9:30 - 16:45
  2. dinsdag 17 nov 2020 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

VGCt

geldig van 19 mrt 2020—18 mrt 2023
Nascholing13Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 19 mrt 2020—18 mrt 2023
Herregistratie13Toegekend
Extra literatuurstudiepunten3Toegekend
Overige3Toegekend
Behandeling5Toegekend
Diagnostiek5Toegekend

Doelgroep

Aan deze cursus kan worden deelgenomen als je meer kennis en ervaring wilt opdoen in het werken met emotieregulatieproblematiek vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader.

De cursist is bedoeld voor (GZ-)psychologen, orthopedagoog-generalisten (NVO/SKJ), psychotherapeuten en psychiaters die werkzaam zijn in de jeugd-GGZ en die bekend zijn met cognitieve gedragstherapie (basisopleiding VGCT of CGW opleiding VGCT) hebben afgerond.

Voorwaarde;

-Tenminste de basiscursus (VGCT) hebben afgerond.

- Per cursusgroep mag een beperkt aantal HBO-ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij kunnen aantonen voldoende kennis en ervaring te hebben met cognitieve gedragstherapie, en met BIG-geregistreerde cognitief gedragstherapeuten (VGCT) samenwerken, supervisie en intervisie ontvangen. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de HBO-er of basispsycholoog voldoet aan deze voorwaarden. 

Drs. Ilse van Kuilenburg

Drs. Ilse van Kuilenburg

Ilse is GZ-psycholoog, Cognitief gedragstherapeut/Supervisor VGCTt.

Haar expertise ligt op het gebied van kinderen, jongeren, en jongvolwassenen in de BGGZ en SGGZ. Ze werkt op een ambulante afdeling, voor een grote GGZ instelling in Zuid-Holland. In haar werk ziet ze veelal complexe problematiek (bijv. verslaving en co-morbiditeit als trauma, ADHD, angst) en is ze gewend aan systemisch en multidisciplinair werken. Ook heeft ze kennis en ervaring in het werken met volwassenen. Verder geeft ze les binnen de POH-GGZ opleiding, CGW en CGT opleiding K&J en Volwassenen (VGCt).

Alle literatuur is digitaal beschikbaar via Mijn King nascholing

Naar boven