Activerende gespreksvoering met mensen met een LVB

Deze 2-daagse cursus richt zich op het trainen van praktische (gespreks) vaardigheden voor activerende gesprekvoering met jongeren en/of volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

Inhoud
Gedragskundigen, leraren in het voortgezet speciaal onderwijs en begeleiders in zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking hebben tot taak om in gesprek te gaan met hun leerlingen/cliënten. De betrokkenheid van de jongere/volwassene bij een gesprek is essentieel voor het slagen van het onderwijs/hulpverleningstraject. Betere resultaten worden immers behaald als de jongere/volwassene invloed ervaart, gemotiveerd is en zich eigenaar voelt van zijn eigen traject.
 
Deze cursus biedt een intensieve training voor het voeren van gesprekken met jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Daarbij wordt gewerkt met verschillende soorten input: ten eerste kennis van gespreksvoering en LVB, daarnaast vaardigheidstraining op gebied van activerende gesprekstechnieken zoals vragen stellen, luisteren, feedback, observeren en motiverende gespreksvoering. Voorts is er aandacht voor het belang van de non-verbale communicatie en de inzet van ondersteunende middelen in het gesprek. Het doel is het ontwikkelen van een eigen stijl in activerende gespreksvoering. Er wordt gebruik gemaakt van de feedback van medecursisten en feedback van de docent. De praktijk tussen de bijeenkomsten wordt benut om het geleerde toe te passen en daarop te reflecteren.
 
Samenvatting
Basisprincipes gespreksvoering en LVB
Vergroten van invloed van de jongere/volwassene in een gesprek
Praktisch werken met activerende gespreksvoering
Gesprekstechnische interventies oefenen en toepassen in de eigen werksituatie
Een eigen stijl voor activerende gespreksvoering ontwikkelen
 
Doelstelling
Kennis van activerende gesprektechnieken en LVB
Praktische vaardigheden voor het voeren van activerende gesprekken
Het toepassen van gesprekstechnische interventies
Inzicht in eigen competenties ten aanzien van gesprekvoering
Het ontwikkelen van een eigen stijl in activerende gespreksvoering
 
Werkwijze
Na een theoretische verdieping wordt als didactisch principe het ervaringsleren gehanteerd. De cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces door een bijdrage te leveren bij het uitvoeren van opdrachten en oefeningen. Naast theoretische kapstokken, vormt het oefenen een belangrijk onderdeel van de training.
 
Wijze van toetsing
De cursisten krijgen gedurende de cursus praktijk- en verwerkingsopdrachten en na afloop van dag 2 volgt een eindopdracht. Deze eindopdracht is een verbatim; een letterlijke weergave van een activerend gesprek.  


aantal dagen:
2
contacturen:
13

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Volksuniversiteit Utrecht Utrecht
  1. maandag 9 mrt 2020 van 9:30 - 16:30
  2. maandag 6 apr 2020 van 9:30 - 16:30
vol 😕
Volksuniversiteit Utrecht Utrecht
  1. maandag 14 sep 2020 van 9:30 - 16:30
  2. maandag 5 okt 2020 van 9:30 - 16:30
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 23 apr 2018—22 apr 2021
Herregistratie13Toegekend
Diagnostiek1Toegekend
Extra literatuur13Toegekend
Behandeling1Toegekend
Overig11Toegekend

SKJ

geldig van 23 apr 2018—23 apr 2021
Opleidingstraject Jeugdzorgwerkers23Toegekend

Gedragsdeskundigen; orthopedagogen en psychologen. De cursus is ook toegankelijk voor aanverwante functies met een gelijkwaardige opleiding zoals leraren in het voortgezet speciaal onderwijs en begeleiders van jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

drs. Martin de Vor

drs. Martin de Vor

Drs. Martin de Vor is NVO orthopedagoog-generalist, gezondheidszorgpsycholoog BIG en NVO/NIP supervisor. Martin is tientallen jaren bij verschillende instellingen als senior gedragskundige werkzaam geweest. Vanuit die achtergrond is hij thans actief als consulent en docent in het (post)academisch onderwijs. Hij is auteur van het boek Active Support, een handreiking voor de ondersteuning aan mensen met een beperking. Dit boek is verschenen in 2014.

  • Rosenboom, M. (2013), Alles over LVB, een handleiding, Idris/Amarantgroep (34 pagina’s), www.kennisnetjeugd.nl
  • Zoon, M., (2012), Wat werkt bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking? (9 pagina's), www.nji.nl 
  • Rot, E.J.W., (2013), Handreiking, balans in beeld (40 pagina's), www.kennispleingehandicaptenzorg.nl
  • Vink, R. (2015), Hoe concreter, hoe beter, Klik (7 pagina's), www.klik.org
  • Bartelink, C., (2013), Wat werkt, motiverende gesprekvoering, (27 pagina’s), www.nji.n

Benodigd boek:

  • Delfos, M.F., (2011), Luister je wel naar mij? (pagina 133 t/m 154, 22 pagina's)


Naar boven