Activerende gespreksvoering met mensen met een LVB

Deze 2-daagse cursus richt zich op het trainen van praktische (gespreks)vaardigheden voor activerende gespreksvoering met jongeren en/of volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

De cursus 'Activerende gespreksvoering met mensen met een LVB' richt zich op gedragskundigen, leraren in het voortgezet speciaal onderwijs en begeleiders in de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Het voeren van gesprekken met deze doelgroep is van essentieel belang voor het slagen van het onderwijs- en hulpverleningstraject. Deze intensieve cursus biedt daarom training in activerende gesprekstechnieken, zoals vragen stellen, luisteren, feedback geven, observeren en motiverende gespreksvoering. Ook wordt er aandacht besteed aan non-verbale communicatie en het gebruik van ondersteunende middelen tijdens het gesprek. Het doel is het ontwikkelen van een eigen stijl in activerende gespreksvoering. De cursus biedt praktische oefeningen en feedback van medecursisten en de docent om het geleerde in de praktijk toe te passen en daarop te reflecteren.

Doelstelling

  • Kennis van activerende gesprektechnieken en LVB
  • Praktische vaardigheden voor het voeren van activerende gesprekken
  • Het toepassen van gesprekstechnische interventies
  • Inzicht in eigen competenties ten aanzien van gesprekvoering
  • Het ontwikkelen van een eigen stijl in activerende gespreksvoering 

Werkwijze 

Na een theoretische verdieping wordt als didactisch principe het ervaringsleren gehanteerd. De cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces door een bijdrage te leveren bij het uitvoeren van opdrachten en oefeningen. Naast theoretische kapstokken, vormt het oefenen een belangrijk onderdeel van de training. 

Deel deze pagina:
aantal dagen:
1

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
WTC Utrecht Utrecht
  1. dinsdag 3 okt 2023 van 9:30 - 16:45
  2. dinsdag 7 nov 2023 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Utrecht, nog niet bekend
  1. dinsdag 28 mei 2024 van 9:30 - 16:45
  2. dinsdag 2 jul 2024 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

3 okt 2023

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 23 sep 2021—22 sep 2024
Diagnostiek1Toegekend
Behandeling1Toegekend
Overige taken11Toegekend
Herregistratie13Toegekend
Extra literatuur13Toegekend

SKJ

geldig van 23 sep 2021—22 sep 2024
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals13Toegekend

28 mei 2024

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 23 sep 2021—22 sep 2024
Diagnostiek1Toegekend
Behandeling1Toegekend
Overige taken11Toegekend
Herregistratie13Toegekend
Extra literatuur13Toegekend

SKJ

geldig van 23 sep 2021—22 sep 2024
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals13Toegekend

Gedragsdeskundigen; orthopedagogen en psychologen. De cursus is ook toegankelijk voor aanverwante functies met een gelijkwaardige opleiding zoals leraren in het voortgezet speciaal onderwijs en begeleiders van jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

3 okt 2023

Martin de Vor

Martin de Vor

Martin de Vor is orthopedagoog-generalist BIG, gezondheidszorgpsycholoog BIG en NVO/NIP supervisor. Martin is tientallen jaren bij verschillende instellingen als senior gedragskundige werkzaam geweest. Vanuit die achtergrond is hij thans actief als consulent en docent in het (post)academisch onderwijs. Hij is auteur van het boek 'Active Support, een handreiking voor de ondersteuning aan mensen met een beperking'. Dit boek is verschenen in 2014.


28 mei 2024

Martin de Vor

Martin de Vor

Martin de Vor is orthopedagoog-generalist BIG, gezondheidszorgpsycholoog BIG en NVO/NIP supervisor. Martin is tientallen jaren bij verschillende instellingen als senior gedragskundige werkzaam geweest. Vanuit die achtergrond is hij thans actief als consulent en docent in het (post)academisch onderwijs. Hij is auteur van het boek 'Active Support, een handreiking voor de ondersteuning aan mensen met een beperking'. Dit boek is verschenen in 2014.


Contacturen: 13 uur

Zelfstudie: 9 uur

Naar boven