Groepsschematherapie

volgens het model van Farrell & Shaw

Deze cursus (gebaseerd op het gedachtegoed van Farell en Shaw) is geschikt voor therapeuten die al ervaring hebben met schematherapie en tenminste een basiscursus hebben gevolgd. Randvoorwaarde voor groepsschematherapie is dat er twee opgeleide therapeuten zijn en conform dit model wordt deze cursus met twee docenten vorm gegeven.

Inhoud

In 2008 publiceerden Joan Farrell en Ida Shaw de resultaten van een gerandomiseerde gecontroleerde trail (RTC) naar groepsschematherapie (GST) voor patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis. De resultaten waren opmerkelijk mooi en verbaasden velen. De docenten hadden het voorrecht bij één van die RCT’s betrokken te zijn en als gevolg daarvan getraind te worden door Farrell en Shaw. Sindsdien zijn zij zeer enthousiast over de mogelijkheden die hun transdiagnostische model biedt bij de behandelingen van persoonlijkheidsproblematiek in het B- en C-cluster, bij complex trauma of bij mensen die complexe angstklachten, stemmingsklachten of somatische klachten hebben en onvoldoende reageren op de standaard CGT protocollaire behandeling.

Kenmerkend voor GST volgens Farrell en Shaw is dat zij een mengvorm hebben ontwikkeld van een interactionele of proces-groep, een persoonsgerichte, en een stoornisspecifieke psycho-educationele groep. Hierdoor wordt er optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die groepswerken biedt en kan de groep een veilige omgeving zijn waarbinnen schemaverandering kan plaatsvinden en emoties kunnen worden ontdekt en gereguleerd. Als gevolg daarvan verandert het gedrag van patiënten en verminderen of verdwijnen aanmeldklachten en persoonlijkheidsproblematiek.

Werkwijze

In de cursus ligt de nadruk op oefenen en ervaren. Het is belangrijk de aangeboden literatuur van te voren door te nemen, deze wordt tijdens de training niet meer aangeboden door middel van sheets of stapsgewijze uitleg. Uiteraard is er wel ruimte voor vragen over de literatuur gedurende het oefenen.

Doel

Aan het eind van de cursus kunnen de deelnemers een GST-groep geven gericht op behandelingen van persoonlijkheidsproblematiek in het B- en C-cluster, bij complex trauma of bij mensen die complexe angstklachten, stemmingsklachten of somatische klachten hebben en onvoldoende reageren op de standaard CGT protocollaire behandeling. (Het als therapeuten-team gezamenlijk volgen van groepsschematherapie-supervisie daarnaast wordt aangeraden.)

Toets

Tijdens de laatste cursusmiddag vindt een toets plaats waarin de cursisten ofwel via een video ofwel live 10-15 minuten laten zien van een schematherapeutische techniek in een GST behandeling die zij vooraf hebben uitgekozen in overleg met de docenten. Voorbeelden hiervan: het uitvoeren van een meerstoelentechniek in de groep, imaginatie met rescripting in de groep, het omgaan met woede in de groep. Vooraf aan de video of de demonstratie worden vragen aan de getoetsten gesteld m.b.t. de literatuur omtrent datgene wat zij demonstreren. Hierbij valt te denken aan vragen als “wanneer pas je imaginatie met rescripting toe in de groep? Welke manieren zijn er om met imaginatie te werken in een schemagroep?  Wat moet je vooraf hebben gedaan in de groep om deze interventie in te zetten?” De demonstratie of video wordt vervolgens door de groep en de docent beoordeeld m.b.v. de Group Schema Therapy Rating Scale en moet minimaal voldoende worden beoordeeld door de docent. Ook de literatuurkennis moet voldoende zijn.   

DagDatumTijden
111 januari 20249:30 - 16:30
212 januari 20249:30 - 16:30
3 7 maart 20249:30 - 16:30
4 8 maart 20249:30 - 16:30

Vereniging voor Schematherapie

geldig van 26 sep 2020—26 sep 2023
Vervolgcursus25Toegekend

VGCt

geldig van 15 nov 2022—14 nov 2025
nascholing 25Toegekend

FGzPt

geldig van 30 sep 2021—29 sep 2024
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog32Toegekend

Het is van belang dat je een erkende basiscursus schematherapie hebt gevolgd.

Tot de cursus kunnen worden toegelaten cursisten die beschikken over een voltooide academische masteropleiding (voorheen doctoraal) en voldoen aan één van de volgende kwalificaties:

a. BIG-registratie als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
b. Gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daartoe. Specialistische psychotherapieverenigingen zijn: VGCt, VEN, NVRG, NVPP, NVGP, NPaV, VKJP en VPeP.
c. Orthopedagoog-generalist of kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ, dan wel in opleiding zijnde daartoe; d. Gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het gewoon lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor;
e. Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige hbo’ers en masterpsychologen (niet in opleiding tot gz-psycholoog of psychotherapeut) deelnemen. Voorwaarden daarvoor zijn dat:
a. zij in hun werksituatie samenwerken met BIG-geregistreerde schematherapeuten, die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register schematherapeut
b. supervisie en intervisie georganiseerd zijn;
c. zij wat betreft klinische vaardigheden een niveau hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen, dat voldoende is om de cursus met succes te kunnen volgen.

De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de hbo’er of masterpsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.

Ella de Stigter

Ella de Stigter

Ella de Stigter studeerde Psychologie aan de Universiteit Utrecht en studeerde daar af in de klinische richting. Na haar studie werkte zij een jaar bij Ensis en vervolgens zo'n 10 jaar op een gespecialiseerde angstpoli bij PsyQ. Sinds eind 2015 werkt zij bij Psychologenpraktijk van den Elshout. Ella is naast GZ-psycholoog ook cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt. Daarnaast is zij als schematherapeut aangesloten bij zowel de Nederlandse Vereniging voor Schematherapie (VSt, ook supervisor)  als Internationale Schematherapievereniging (ISST). 

Suzanne Schiereck

Suzanne Schiereck

Suzanne Schiereck is lichaamsgericht therapeut, cognitief gedragstherapeutisch werker VGCT, schematherapeut, lid van de ISST en haptotherapeut, lid van de VVH/NFG/RBCZ. Sinds 2012 geeft zij groepsschematherapie aan groepen met voornamelijk B- en C persoonlijkheidsproblematiek. Momenteel is zij werkzaam bij Psychologenpraktijk Mentaal Beter Vlaardingen en in haar eigen praktijk Huis naar het Hart. Suzanne heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in de schematherapie waarbij ze gesuperviseerd is door drs. Farell en drs. Shaw. Leren behoeften herkennen en behoeften vervullen zijn voor haar thema's geworden welke zij toepast in haar werk.

Verplichte literatuur

Farrell, J. M., Reiss, N. & Shaw, I. A. (2016). Schematherapie in de klinische praktijk; een complete gids voor individuele, groeps- en geïntegreerde behandeling met schemamodi. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. 

Tjoa, E. M. L., & Muste, E. H. (2021). Handleiding groeps-schematherapie voor cluster C-persoonlijkheidsstoornissen. Houten: Bohn-Stafleu van Loghum. (NB: het aanschaffen van dit boek en het bijbehorende werkboek raden wij voor de beginnende groepsschematherapeut zeer aan omdat het ontzettend praktisch is en je er direct mee aan de slag kunt.) 

Young, J.E., Klosko, J.S. & Weishaar, M.E. (2005) Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. (NB: Deze literatuur wordt als bekend verondersteld omdat deze in de basis- en vervolgcursus schematherapie behandeld is). 

Aanvullende literatuur

Wordt gegeven of aangeraden tijdens de training zelf.

Contacturen: 25 uur

Zelfstudie: 15 uur

Naar boven