Groepsschematherapie

volgens het model van Farrell & Shaw

Deze cursus (gebaseerd op het gedachtegoed van Farell en Shaw) is geschikt voor therapeuten die al ervaring hebben met schematherapie en tenminste een basiscursus hebben gevolgd. Randvoorwaarde voor groepsschematherapie is dat er twee opgeleide therapeuten zijn en conform dit model wordt deze cursus met twee docenten vorm gegeven.

Inhoud

In 2008 publiceerden Joan Farrell en Ida Shaw de resultaten van een gerandomiseerde gecontroleerde trail (RTC) naar groepsschematherapie (GST) voor patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis. De resultaten waren opmerkelijk mooi en verbaasden velen. De docenten hadden het voorrecht bij één van die RCT’s betrokken te zijn en als gevolg daarvan getraind te worden door Farrell en Shaw. Sindsdien zijn zij zeer enthousiast over de mogelijkheden die hun transdiagnostische model biedt bij de behandelingen van persoonlijkheidsproblematiek in het B- en C-cluster, bij complex trauma of bij mensen die complexe angstklachten, stemmingsklachten of somatische klachten hebben en onvoldoende reageren op de standaard CGT protocollaire behandeling.

Kenmerkend voor GST volgens Farrell en Shaw is dat zij een mengvorm hebben ontwikkeld van een interactionele of proces-groep, een persoonsgerichte, en een stoornisspecifieke psycho-educationele groep. Hierdoor wordt er optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die groepswerken biedt en kan de groep een veilige omgeving zijn waarbinnen schemaverandering kan plaatsvinden en emoties kunnen worden ontdekt en gereguleerd. Als gevolg daarvan verandert het gedrag van patiënten en verminderen of verdwijnen aanmeldklachten en persoonlijkheidsproblematiek.

Werkwijze

In de cursus ligt de nadruk op oefenen en ervaren. Het is belangrijk de aangeboden literatuur van te voren door te nemen, deze wordt tijdens de training niet meer aangeboden door middel van sheets of stapsgewijze uitleg. Uiteraard is er wel ruimte voor vragen over de literatuur gedurende het oefenen.

Doel

Aan het eind van de cursus kunnen de deelnemers een GST-groep geven gericht op behandelingen van persoonlijkheidsproblematiek in het B- en C-cluster, bij complex trauma of bij mensen die complexe angstklachten, stemmingsklachten of somatische klachten hebben en onvoldoende reageren op de standaard CGT protocollaire behandeling. (Het als therapeuten-team gezamenlijk volgen van groepsschematherapie-supervisie daarnaast wordt aangeraden.)

Toets

Tijdens de laatste cursusmiddag vindt een toets plaats waarin de cursisten ofwel via een video ofwel live 10-15 minuten laten zien van een schematherapeutische techniek in een GST behandeling die zij vooraf hebben uitgekozen in overleg met de docenten. Voorbeelden hiervan: het uitvoeren van een meerstoelentechniek in de groep, imaginatie met rescripting in de groep, het omgaan met woede in de groep. Vooraf aan de video of de demonstratie worden vragen aan de getoetsten gesteld m.b.t. de literatuur omtrent datgene wat zij demonstreren. Hierbij valt te denken aan vragen als “wanneer pas je imaginatie met rescripting toe in de groep? Welke manieren zijn er om met imaginatie te werken in een schemagroep?  Wat moet je vooraf hebben gedaan in de groep om deze interventie in te zetten?” De demonstratie of video wordt vervolgens door de groep en de docent beoordeeld m.b.v. de Group Schema Therapy Rating Scale en moet minimaal voldoende worden beoordeeld door de docent. Ook de literatuurkennis moet voldoende zijn.   

Deel deze pagina:
aantal dagen:
4
contacturen:
25

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

Vereniging voor Schematherapie

Vervolgcursus25Toegekend

Een basiscursus schematherapie is een vereiste. Daarnaast kunnen maximaal 14 deelnemers meedoen die bij BIG-geregistreerd zijn (of in opleiding daartoe). Daarnaast zijn hulpverleners welkom die geregistreerd lid zijn van een van de volgende vakverenigingen (NVGP, NPaV, VGCt, VKJP, VPeP) of geregistreerd vaktherapeut zijn (RVB). Voldoe je als hulpverlener niet aan bovenstaande eisen, is de opleiding beperkt toegankelijk voor hulpverleners met een HBO-opleiding en voor basispsychologen. Het is dan belangrijk dat je ervaring hebt en werkt met complexe As-1 problematiek en/of persoonlijkheidsstoornissen en in nauwe samenwerking met een BIG-geregistreerd senior of supervisor schematherapeut. De hoofddocent beoordeelt voor de cursus of je voldoende voldoet aan deze voorwaarden. Mochten er meer dan 10 deelnemers zijn, kan het zijn dat tijdens de toetsing een tweede supervisor Schematherapie aanwezig is ivm eisen voor accreditatie.

drs. Ella de Stigter

drs. Ella de Stigter

Ella de Stigter studeerde Psychologie aan de Universiteit Utrecht en studeerde daar af in de klinische richting. Na haar studie werkte zij een jaar bij Ensis en vervolgens zo'n 10 jaar op een gespecialiseerde angstpoli bij PsyQ. Sinds eind 2015 werkt zij bij Psychologenpraktijk van den Elshout. Ella is naast GZ-psycholoog ook cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt. Daarnaast is zij als schematherapeut aangesloten bij zowel de Nederlandse Vereniging voor Schematherapie (VSt, ook supervisor)  als Internationale Schematherapievereniging (ISST). 

Suzanne Schiereck

Suzanne Schiereck

Suzanne Schiereck is docent-assistent/vaktherapeut, cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt, schematherapeut, lid van de ISST en haptotherapeut, lid van de NFG/RBCZ. Sinds 2012 geeft zij groepsschematherapie aan groepen met voornamelijk B- en C persoonlijkheidsproblematiek. Momenteel is zij werkzaam bij Psychologenpraktijk van den Elshout en in haar eigen praktijk Huis naar het Hart. Suzanne heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in de schematherapie waarbij ze gesuperviseerd is door drs. Farell en drs. Shaw. Leren behoeften herkennen en behoeften vervullen zijn voor haar thema's geworden welke zij toepast in haar werk.

Verplichte literatuur

Farrell, J. M., Reiss, N. & Shaw, I. A. (2016). Schematherapie in de klinische praktijk; een complete gids voor individuele, groeps- en geïntegreerde behandeling met schemamodi. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

Farrel, J. M. & Shaw, I. A. (2012). Group Schema Therapy for Borderline Personality Disorder A step-by-step Treatment Manual with Patient Workbook. West-Sussex: Wiley-Blackwell. Hoofdstukken 3, 4 & 11.

Aanvullende literatuur

Wordt gegeven of aangeraden tijdens de training zelf.

Naar boven