Dyscalculie: de verdieping

In deze verdiepingscursus wordt nader ingegaan op de uitdagingen bij het stellen van de diagnose, het opstellen van een dyscalculie-verklaring en passende adviezen voor leerlingen met dyscalculie in het primair, voortgezet onderwijs en MBO.

  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Dyscalculie: de verdieping in Amsterdam, Aristo op 13 mrt 2024

Het stellen van de diagnose dyscalculie is een ingewikkelde puzzel; er moet met veel aspecten rekening worden gehouden. Zo is de hardnekkigheid soms moeilijk aan te tonen, is er sprake van co-morbiditeit of valt de intelligentie-score van de leerling (deels) niet in het gemiddelde gebied. Ook het bieden van hulp op maat kan een uitdaging blijken. Docenten hebben geen tijd om extra hulp te bieden, ouders hebben de financiële middelen niet of de leerling is niet gemotiveerd. In deze verdiepingscursus wordt nader ingegaan op de uitdagingen bij het stellen van de diagnose, het opstellen van een dyscalculie-verklaring en passende adviezen voor leerlingen met dyscalculie in het primair, voortgezet onderwijs en MBO.