ADHD; diagnostiek en behandeling bij kinderen en jeugdigen

Deze cursus biedt een diepgaande verkenning van de diagnostische criteria en behandelingsopties voor kinderen en jeugdigen met ADHD. Ontwikkel een goed begrip van de verschillende symptomen van ADHD en hoe deze kunnen worden geïdentificeerd en geëvalueerd. Leer hoe u effectieve interventies kunt ontwikkelen en implementeren, waaronder farmacologische en niet-farmacologische behandelingen, die kunnen helpen de impact van ADHD te verminderen en de algehele kwaliteit van leven te verbeteren. De cursus biedt praktische informatie en strategieën die direct kunnen worden toegepast in de klinische praktijk.


In de cursus 'ADHD; diagnostiek en behandeling bij kinderen en jeugdigen' krijg je een compleet beeld van de diagnostiek en behandeling van kinderen met AD(H)D. Er is aandacht voor o.a. psycho-educatie aan ouders en kinderen, kindgroepen en oudercursussen, als ook een leerkrachtcursus.

Na de cursus ben je bekend met het diagnostische beeld van ADHD in ontwikkelingsperspectief, je kent de symptomen, comorbiditeit, differentiaal diagnostiek, prevalentie en het verschil tussen de DSM-IV en 5. Je bent in staat ADHD in de praktijk zelf vast te stellen en bekend met verschillende screenende vragenlijsten. Je weet daarnaast welke psychologische behandelingen passend zijn en hebt basiskennis over medicamenteuze behandeling en kunt een multimodale behandeling in de praktijk zelf vormgeven.

Doelstelling

  • Bekend met het diagnostische beeld van ADHD in ontwikkelingsperspectief, de symptomen, comorbiditeit, differentiaal diagnostiek, prevalentie en het verschil tussen de DSM-IV en 5. 
  • In staat om ADHD in de praktijk zelf vast te stellen en bekend met verschillende screenende vragenlijsten. 
  • In staat om te bepalen welke psychologische behandelingen passend zijn en basiskennis over medicamenteuze behandeling. 
  • Vaardigheden hebben om een multimodale behandeling in de praktijk zelf vorm te geven.

Werkwijze 

Theorie zal worden afgewisseld met zelf oefenen met diagnostiek, casuïstiek bespreking en videomateriaal over ADHD en de behandeling.

Wijze van toetsing 

Schriftelijke toetsing aan het einde van de tweede dag.

Vervolg  

Als vervolg op deze cursus is er de cursusdag ADHD groepsaanbod belicht!

DagDatumTijden
124 januari 20249:30 - 17:00
231 januari 20249:30 - 17:00

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 11 jan 2023—10 jan 2026
Behandeling 6Toegekend
Diagnostiek 6Toegekend
Extra literatuurstudie9Toegekend
Herregistratie 13Toegekend
Overige taken1Toegekend

SKJ

Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals13Toegekend

Uitsluitend academici.

Jacqueline Hilbers

Jacqueline Hilbers

Jacqueline Hilbers werkt al bijna 25 jaar in de jeugd-GGZ als vaktherapeut drama. Zij heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van verschillende modules voor kinderen met uiteenlopende problematieken. Binnen haar huidige baan bij Parlan geeft zij individuele therapieën, oudertrainingen en groepstherapieën. Samen met oud-collega Tirtsa Ehrlich heeft zij de protocollen voor de psycho-educatiegroepen voor kinderen met AD(H)D ontwikkeld en beschreven. Ook het boek ‘Zo snel als een…..’ voor kinderen met ADHD is door hen samen geschreven.

Tirtsa Ehrlich

Tirtsa Ehrlich

Tirtsa Ehrlich is als GZ-psycholoog al ruim 20 jaar werkzaam in de specialistische GGZ. De afgelopen jaren bij Dokter Bosman, lokatie Amsterdam, op een levensloop polikliniek gespecialiseerd in ADHD en ASS. Zij is grotendeels werkzaam binnen de kinder- en jeugd-GGZ, maar behandeld sinds 5 jaar ook volwassenen met traumaklachten. Ze is sinds een aantal jaren EMDR supervisor kind en jeugd en volwassenen bij de VEN

Naast haar werk als GZ-psycholoog is zij auteur van meerdere boeken over AD(H)D, zoals ‘ADDaisy’, ADDavid’ en Wonderlijke Wazigheid. 

Daarnaast heeft ze heeft samen met oud-collega Jacqueline Hilbers de protocollen voor de psycho-educatiegroepen voor kinderen met AD(H)D ontwikkeld en beschreven. Ook het boek ‘Zo snel als een…..’, voor kinderen met ADHD, is door hen samen geschreven.

Verplichte literatuur cursus AD(H)D: diagnostiek en behandeling bij kinderen en jeugdigen

Lezen voor dag 1

- Ehrlich, T.R. Wonderlijke wazigheid. Uitleg, adviezen, tips en trucs over ADD voor jongeren en hun omgeving (2020, 7e druk). Amsterdam: Uitgeverij SWP. Hoofdstuk 1 en 2, blz: 11 tot 40.Leeswerk: 29 pagina’s.

- Hallowell, E. & Ratey, J. Hulpgids ADHD (2005). Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. Deel 1 Hoe is het om ADHD te hebben? Blz: 13-28. Leeswerk: 15 pagina’s.

- Horeweg, A. ADHD in de klas. Praktische gids voor leraren (2021). Uitgeverij: Lannoo Campus. Hoofdstuk 1, 2 en 3. Blz: 13-42. Leeswerk: 29 pagina’s.

- Oord, S. van der & Prins, P. (2007). Welke behandeling is effectief voor kinderen met ADHD? Medicatie en (cognitieve) gedragstherapie. Kind en Adolescent Praktijk, nummer 2 2007, 58-65.Leeswerk: 8 pagina’s.

- The MTA cooperative group (1999), A 14-month randomized clinical trial of treatment strategies of Attention-Deficit/ Hyperactivity disorder. Archives of General Psychiatry, Dec;56(12):1073-86. Leeswerk:13 pagina’s.

Lezen voor dag 2

- Samenvatting Zorgstandaard ADHD (2017). Leeswerk: 3 pagina’s.

- Oosterlaan, Hoekstra, van den Hoofdakker, van der Oord en van Nieuwenhuizen (2015). ADHD, een update. Actuele stand van wetenschappelijke inzichten rond diagnostiek en behandeling van ADHD. Een uitgave van ZonMw, VU, UMCG, Accare, Transo, GGzE, UvA. Leeswerk: 62 pagina’s.

- Medicatie folder door Rob Pereira (2019) Leeswerk: 14 pagina’s. 

- Samenvattingskaart JGZ-richtlijn ADHD; Signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek. Uitgave van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Leeswerk: 3 pagina’s.

- ADHD-leerkrachttechnieken. Wat werkt en voor wie? Tijdschrift voor Remedial teaching (2020), nr. 5. Leeswerk: 5 pagina’s.

- ADHD wat werkt. NJI (2017) Auteurs: Karen van Rooijen Nienke Foolen. Leeswerk: 30 pagina’s

-Werkkaart ADHD. Is samenwerking met Akwa GGZ, Balans, Werkplaats Druk en dwars en Kenniscentrum Kinder- en Jeugd Psychiatrie (2021). Leeswerk: 2 pagina’s. 

En…

Alle overige literatuur in je ‘mijn king nascholing omgeving’ bij het lesmateriaal is facultatief, er zitten achtergrond artikelen, vragenlijsten, voorbeelden van anamneses etc bij. Tijdens de cursus komen al deze extra artikelen aan bod en deze kun je later zelf evt downloaden en gebruiken. Maar je hoeft dit dus niet vooraf allemaal te lezen! Het is in de titel van de artikelen geordend in 4 categorieën: extra materiaal: 1) artikel 2) behandeling 3) vragenlijst 4) overig. Doe er je voordeel mee!

Aanbevolen literatuur

- Barkley R.A., (1998), Opstandige kinderen, een compleet oudertrainingsprogramma. Amsterdam: Swets & Zeitlinger

- Boyer, B, Kuin, M en van der Oord, S. (2013). Zelf Plannen Trainershandleiding. Training voor jongeren met ADHD. Houten: Uitgeverij Lannoo.

- Brink ten E. & Ponsioen A. (2014) Zelfregulatie Trainershandleiding. Houten: Uitgeverij Lannoo.

- Brink ten E. (2003), Pubers met ADHD, een oudertrainings programma.  Amsterdam: Pearson Assessment and Information 

- Brink ten E & Hinfelaar M. (2012) Een nieuwe koers, Amsterdam: Pearson Assessment and Information 

- Buitelaar, J. & Paternotte, A. (2013). Dit is ADHD. Houten: Uitgeverij Lannoo.

- Dawson P. & Guare R. (2009). Slim maar….. . Amsterdam: Hogrefe Uitgevers BV

- Eenhoorn A. (2015), Chaos in je hoofd, Houten: Uitgeverij Lannoo.

- Ehrlich, T.R. (2013). Wonderlijke wazigheid. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

- Ehrlich, T.R.(2010) ADDaisy Amsterdam: Uitgeverij SWP

- Ehrlich, T.R.(2010) ADDavid Amsterdam: Uitgeverij SWP

- Ehrlich, T.R. & Hilbers, J.M.M. (2012). Zo snel als een…… Amsterdam: Uitgeverij SWP

- Ehrlich, T.R. & Hilbers, J.M.M. (2012). Werkboek ADHD-groep Amsterdam: Uitgeverij SWP

- Ehrlich, T.R. & Hilbers, J.M.M. (2012). Werkboek ADD-groep Amsterdam: Uitgeverij SWP

- Ehrlich, T.R. & Hilbers, J.M.M. (2012). Therapeutenhandleiding ADHD Amsterdam: Uitgeverij SWP

- Ehrlich, T.R. & Hilbers, J.M.M. (2012). Therapeutenhandleiding ADD Amsterdam: Uitgeverij SWP

- Hallowell, E. & Ratey, J. (2005). Hulpgids ADHD. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. 


Contacturen: 13 uur

Zelfstudie: 9 uur

Naar boven