Emotieregulatie problemen bij kinderen en jongeren

In deze training leer je emotieregulatie problemen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen middels diverse technieken uit de CGT en andere therapievormen in kaart te brengen en te verminderen of veranderen. 

Inhoud

Cursisten leren om emotieregulatieproblemen bij kinderen en jongeren beter in kaart te brengen door middel van gedragstherapeutische technieken en een passend, op maat gemaakt behandelplan (CGT) op te stellen. Er wordt hierbij uit gegaan van het emotieproces (model) van Gross, en stilgestaan bij psychoeducatie over emoties, emotionele gevoeligheid en interactie met de omgeving (biosociale theorie).

Ook wordt veel geoefend met het toepassen van specifieke CGT-interventies bij emotieregulatie problemen en zelfverwondend gedrag (ZVG). Daarnaast komen technieken uit andere behandelmethodieken (VERS, dialectische gedragstherapie, schematherapie, mindfulness, compassietraining) aan bod in het werken met emotieregulatie problematiek. Het doel van de cursus is naast het vergroten van kennis vooral ook het oefenen en opdoen van ervaring in het toepassen van diverse behandeltechnieken bij emotieregulatie problematiek (vanuit transdiagnostische visie).

Binnen de cursus gaat gerichte aandacht uit naar toepassing van interventies bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen (6-23 jaar). Daarbij wordt ook gekeken hoe men (middels gedragstherapeutische mediatie) ook ouders en andere belangrijke anderen in de omgeving kan betrekken bij de behandeling van de jeugdige. De technieken zijn tevens toepasbaar op een volwassen doelgroep.

Doelstelling 

Cursisten leren om emotieregulatieproblemen bij kinderen en jongeren beter in kaart te brengen door middel van gedragstherapeutische technieken en een passend, op maat gemaakt behandelplan (CGT) op te stellen. Ook wordt geoefend met het toepassen van specifieke CGT-interventies bij emotieregulatie problemen en zelfverwondend gedrag. Er gaat gerichte aandacht uit naar toepassing van de technieken bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen (6-23 jaar).

Na afloop van de cursus:

  • Heeft de cursist ervaring met de cognitief gedragstherapeutische transdiagnostische manier van denken bij emotieregulatieproblemen;
  • Kan de cursist biologische, psychologische en leertheoretische verklaringen voor het ontstaan van emotieregulatieproblemen en zelfverwondend gedrag benoemen;
  • Kan de cursist cognitieve gedragstherapeutische analyse (m.b.v. functie- en betekenisanalyse, ketenanalyse, holistische theorie) uitvoeren bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met emotieregulatie problematiek;
  • Is de cursist bekend met het model van het emotieproces zoals beschreven door Gross, gericht op aandacht voor en versterken van zeven kernvaardigheden in de emotieregulatie;
  • Kan de cursist tot een individueel (transdiagnostisch) behandelplan bij emotieregulatieproblemen komen a.d.h.v. het model van kernvaardigheden van Gross
  • Heeft de cursist kennis van stabilisatie technieken bij emotieregulatie problemen 
  • Kan de cursist verschillende CGT-technieken toepassen bij kinderen en jongeren met emotieregulatie problemen en/of zelfverwondend gedrag;
  • Kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het gezinssysteem daarbij betrekken, vooral wanneer het gaat om terugvalpreventie.

Werkwijze 

De nadruk binnen de cursus ligt, naast kennisoverdracht, vooral op het toepassen van gedragstherapeutische technieken bij emotieregulatie problemen, door middel van rollenspellen, oefening met eigen casuïstiek, demonstratie en video materiaal. De aangeboden oefeningen en interventies zijn praktisch van aard, gericht op toepassing van het geleerde bij eigen casuïstiek van cursisten. Ook worden cursisten aangemoedigd om tussen de bijeenkomsten door te oefenen met aangereikte technieken bij zowel ‘onderregulatie’ als ‘overregulatie’ van emoties.

Wijze van toetsing

Van de cursist wordt een actieve deelname en inbreng van eigen casuïstiek verwacht. Er vindt een korte kennistoetsing plaats op de eerste en de laatste cursusdag.DagDatumTijden
124 augustus 202313:30 - 17:00
231 augustus 202313:30 - 17:00
3 7 september 202313:30 - 17:00
421 september 202313:30 - 17:00

VGCt

geldig van 19 mrt 2020—18 sep 2023
Nascholing13Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 24 aug 2022—23 aug 2025
Behandeling 5Toegekend
Diagnostiek 5Toegekend
Overige taken 4Toegekend
Extra literatuurstudie6Toegekend
Herregistratie14Toegekend

Aan deze cursus kan worden deelgenomen als je meer kennis en ervaring wilt opdoen in het werken met emotieregulatieproblematiek vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader.

De cursist is bedoeld voor (GZ-)psychologen, orthopedagoog-generalisten (NVO/SKJ), psychotherapeuten en psychiaters die werkzaam zijn in de jeugd-GGZ en die bekend zijn met cognitieve gedragstherapie. Voorwaarde is dat er basiskennis is van Cognitieve Gedragstherapie (FA en BA).

HBO-ers kunnen zich aanmelden, mits zij een CGW cursus hebben afgerond. 


Ilse van Kuilenburg

Ilse van Kuilenburg

Mijn expertise ligt op het gebied van kinderen, jongeren, en jongvolwassenen in de BGGZ en SGGZ. Naast mijn werk als regiebehandelaar binnen een ambulante SGGZ afdeling in Zuid-Holland, heb ik afgelopen zomer (2022) mijn eigen praktijk opgezet voor Generalistische BGGZ (jeugd en volwassenen). In mijn werk heb ik kennis en ervaring opgedaan met een diversiteit aan (complexe) problematiek (bijv. trauma, verslaving, ADHD, angst, persoonlijkheidsproblematiek) en ben ik gewend aan systemisch en multidisciplinair werken. Daarnaast geef ik al jaren met veel plezier les binnen de POH-GGZ opleiding, CGW en CGT opleiding K&J en Volwassenen (VGCt).  

Alle literatuur is digitaal beschikbaar via Mijn King nascholing.

Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 9 uur

Naar boven