Leerproblemen; dyslexie en dyscalculie

In de cursus 'Leerproblemen; dyslexie en dyscalculie' leer je lees-, reken- en spellingsproblemen goed in kaart te brengen door ze te kunnen signaleren, een goede intake en dossieranalyse. De cursus verbindt wetenschappelijke kennis aan een praktische vertaling.

  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Leerproblemen; dyslexie en dyscalculie in Amsterdam, Aristo op 29 sep 2023

Bij orthopedagogen en psychologen komt regelmatig de vraag van ouders en leerkrachten of er bij een kind of jongere sprake is van dyslexie of dyscalculie. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, is gedegen kennis van deze leerstoornissen nodig. Tijdens de handelingsgerichte cursus 'Leerproblemen; dyslexie en dyscalculie' wordt u stap voor stap door het hele diagnostische proces geleid. U leert niet alleen hoe de testbatterij er precies uitziet, maar ook wat mogelijke oorzaken, beschermende en belemmerende factoren zijn.

Leerproblemen kunnen ervoor zorgen dat kinderen minder gemotiveerd zijn om te leren en een grotere kans hebben op het ontwikkelen van een negatief zelfbeeld of faalangst. In de cursus leert u wat u bij deze bijkomende problemen kunt adviseren. Daarnaast is er aandacht voor de huidige stand van zaken rondom de verplichte taal- en rekentoets in het vo en mbo en de regelgeving rondom dyslexie en dyscalculie, zoals bij het afnemen van toetsen. Na de cursus kunt u uw kennis direct toepassen in de praktijk en kinderen met leerproblemen beter begeleiden.