Leerproblemen; dyslexie en dyscalculie

In de cursus 'Leerproblemen; dyslexie en dyscalculie' leer je lees-, reken- en spellingsproblemen goed in kaart te brengen door ze te kunnen signaleren, een goede intake en dossieranalyse. De cursus verbindt wetenschappelijke kennis aan een praktische vertaling.

 1. Home
 2. Cursusaanbod
 3. Leerproblemen; dyslexie en dyscalculie

Bij orthopedagogen en psychologen komt regelmatig de vraag van ouders en leerkrachten of er bij een kind of jongere sprake is van dyslexie of dyscalculie. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, is gedegen kennis van deze leerstoornissen nodig. Tijdens de handelingsgerichte cursus 'Leerproblemen; dyslexie en dyscalculie' wordt u stap voor stap door het hele diagnostische proces geleid. U leert niet alleen hoe de testbatterij er precies uitziet, maar ook wat mogelijke oorzaken, beschermende en belemmerende factoren zijn.

Leerproblemen kunnen ervoor zorgen dat kinderen minder gemotiveerd zijn om te leren en een grotere kans hebben op het ontwikkelen van een negatief zelfbeeld of faalangst. In de cursus leert u wat u bij deze bijkomende problemen kunt adviseren. Daarnaast is er aandacht voor de huidige stand van zaken rondom de verplichte taal- en rekentoets in het vo en mbo en de regelgeving rondom dyslexie en dyscalculie, zoals bij het afnemen van toetsen. Na de cursus kunt u uw kennis direct toepassen in de praktijk en kinderen met leerproblemen beter begeleiden.

100% op locatie
Zeer ervaren docenten
Direct toepasbaar in de praktijk
Heerlijke lunch

Doelstelling

Aan het eind van de cursus:

 • is de cursist op de hoogte van de stand van zaken omtrent diagnostiek en behandeling van dyslexie en dyscalculie.
 • kan de cursist adviezen geven aan leerkrachten, docenten of intern begeleiders over het geven van goede instructies aan kinderen/jongeren met leerproblemen.
 • weet de cursist wat effectieve feedback is voor kinderen met leerproblemen.
 • is de cursist in staat om motivatieproblemen en faalangst te signaleren en hierover praktische adviezen te geven aan kind, ouders en leerkracht.
 • weet de cursist hoe de lees- en spellingontwikkeling verloopt bij kinderen van 6-12 jaar en hoe problemen hierin te signaleren zijn.
 • weet de cursist hoe diagnostiek bij dyslexie eruit ziet.
 • weet de cursist wat effectief bevonden en juist niet effectief bevonden methoden zijn voor behandeling van dyslexie.
 • weet de cursist hoe de rekenontwikkeling bij kinderen van 0 t/m 14 verloopt.
 • is de cursist op de hoogte van effectieve manieren om rekenkennis op te bouwen.
 • weet de cursist wat belangrijk is bij het afnemen van een rekenonderzoek.
 • heeft de cursist kennis van de theoretische achtergronden van rekenproblemen en dyscalculie.
 • kan de cursist dyscalculie en andere rekenproblemen signaleren.
 • kan de cursist een handelingsgericht intakegesprek voeren met leerkrachten en ouders van kinderen met rekenproblemen.
 • weet de cursist hoe diagnostiek van dyscalculie verloopt.
 • kan de cursist ouders en leerkrachten passende adviezen geven bij dyscalculie en andere rekenproblemen.
 • is de cursist op de hoogte van de regelgeving rondom de verplichte rekentoets in het vo en mbo en rondom overige toetsen.

Werkwijze 

De cursus omvat afwisselende werkvormen; theoretische inleidingen door de docent, het bespreken van de opgegeven literatuur en de koppeling naar de praktijk, het bespreken van casuïstiek, het oefenen van gesprekken met kinderen, jongeren, leerkrachten en ouders. Het bekijken van video's en een kennismaking met materialen en hulpmiddelen. 

Wijze van toetsing

Na afloop van de cursus krijgen de cursisten de opdracht om bij een (eigen) casus een beargumenteerd diagnostisch oordeel te geven, plus enkele op de casus toegesneden aanbevelingen voor ondersteuning. Hierop krijgen zij individueel schriftelijke feedback van de docent. Cursisten maken naar keuze de opdracht over ofwel dyslexie ofwel dyscalculie.

Contacturen: 19 uur

Zelfstudie: 12 uur

Schrijf je nu in voor de eerstvolgende cursus!

Leerproblemen; dyslexie en dyscalculie

Amsterdam, Aristo Amsterdam
19 contacturen
Madelon van den Boer en Marije van Oostendorp

Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Ik moet mij nog bij de VGCt registreren als cognitief gedragstherapeut in opleiding om aan de toelatingseisen van mijn cursus te voldoen. Mag ik met de cursus starten?
Ik schrijf me in voor een cursus waarvoor toelatingseisen gelden. Hoe laat ik jullie weten dat ik aan deze eisen voldoe?
Ik ben geregistreerd bij het SKJ. Hoe kom ik in aanmerking voor mijn punten?
Ik heb een cursus afgerond en een certificaat ontvangen, maar er zijn geen punten ingevoerd in PE online. Hoe kan dat?
Is er een kans dat mijn cursus toch niet doorgaat?
Ik heb een cursus afgerond. Wanneer kan ik mijn certificaat verwachten?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang maandelijks updates over ons cursusaanbod. Je kunt je op elk gewenst moment weer uitschrijven.