Dyscalculie: de verdieping

In deze verdiepingscursus wordt nader ingegaan op de uitdagingen bij het stellen van de diagnose, het opstellen van een dyscalculie-verklaring en passende adviezen voor leerlingen met dyscalculie in het primair, voortgezet onderwijs en MBO.

 

Het stellen van de diagnose dyscalculie is een ingewikkelde puzzel; er moet met veel aspecten rekening worden gehouden. Zo is de hardnekkigheid soms moeilijk aan te tonen, is er sprake van co-morbiditeit of valt de intelligentie-score van de leerling (deels) niet in het gemiddelde gebied. Ook het bieden van hulp op maat kan een uitdaging blijken. Docenten hebben geen tijd om extra hulp te bieden, ouders hebben de financiële middelen niet of de leerling is niet gemotiveerd. In deze verdiepingscursus wordt nader ingegaan op de uitdagingen bij het stellen van de diagnose, het opstellen van een dyscalculie-verklaring en passende adviezen voor leerlingen met dyscalculie in het primair, voortgezet onderwijs en MBO.

Doelstelling

Na afloop van de cursus:

1) Hebben de deelnemers kennis over nieuwe inzichten wat betreft diagnostiek en behandeling van dyscalculie

2) Kunnen de deelnemers een goede afweging maken of er sprake is van dyscalculie

3) Weten hoe ze een dyscalculie verklaring kunnen opstellen en waar de leerling recht op heeft

4) Kunnen de deelnemers ouders, school en de leerling effectieve adviezen geven

 

DatumTijden
13 september 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 3 feb 2023— 2 feb 2026
Behandeling3Toegekend
Diagnostiek3,5Toegekend
Herregistratie6,5Toegekend
Extra literatuur2Toegekend

Psychologen en orthopedagogen die ervaring hebben met de diagnostiek en behandeling van dyscalculie. Een gedegen basis van wat dyscalculie is en hoe je het kunt onderzoeken wordt als bekend verondersteld.


 

Marije van Oostendorp

Marije van Oostendorp

drs. Marije van Oostendorp (orthopedagoog generalist en supervisor NVO) is hoofdbehandelaar in de basis-ggz en doet vanuit die functie zowel de diagnostiek als behandeling bij kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Daarnaast verzorgt zij diagnostiek en behandeling voor scholen en particulieren. Als supervisor NVO en begeleider van stagiaires van de UvA en VU heeft zij geleerd hoe zij studenten en supervisanten kan helpen bij het op papier krijgen van het diagnostisch proces. Daarnaast geeft zij bij King de cursus Leerstoornissen samen met Madelon van den Boer en bij de Rino cursussen over dyscalculie. 

Artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld door King nascholing

Contacturen: 6 uur

Zelfstudie: 3 uur

Naar boven