Interpreteren en rapporteren bij intelligentieonderzoek

met het onderliggende CHC-model

Deze cursus heeft als doel de cursist praktische en theoretische handvatten te bieden bij het interpreteren van en het rapporteren over resultaten van algemeen intelligentieonderzoek. Het CHC model is hierbij uitgangspunt. 

Inhoud

Het CHC model is hét onderliggende intelligentiemodel van de huidige generatie algemene intelligentietests, zoals de Rakit-2, WISC-V-NL, WAIS-IV-NL en de IDS-2. Het CHC model biedt een theoretische én empirische onderbouwing van de inhoud van deze intelligentietests. Grofweg bestaat het model uit 10 vaardigheidsgebieden die een grote samenhang hebben met (/een goede voorspeller zijn voor) het algemene intelligentieniveau (IQ of G-factor). Elke subtest van deze intelligentietests behoort tot een vaardigheidsgebied van dit CHC model. 

De meest gebruikte intelligentietests in Nederland zullen worden besproken en met elkaar vergeleken (De Wechsler tests, de SON tests, de Rakit-2 en de IDS-2). Wanneer gebruik je welke test en wat leveren de resultaten de professional op aan handelingsgerichte informatie gebaseerd op het CHC model?

Toetsing zal bestaan uit de opdracht om een intelligentieonderzoek voor te bereiden, uit te voeren, te interpreteren en hierover te rapporteren, volgens de richtlijnen die worden aangeboden tijdens de cursus. De rapportage en de reflectie op het eigen functioneren, zal van feedback worden voorzien en beoordeeld.


Werkwijze

De cursisten krijgen ruim voor aanvang van de cursus toegang tot de literatuurlijst inclusief de aanbevolen te bestuderen pagina’s in de online leeromgeving van King nascholing. Bij de literatuur horen opdrachten die tijdens de cursus aangeboden worden, en die per mail kunnen worden ingediend. Tijdens de cursus ontvangen de deelnemers feedback van de docenten. De deelnemers hebben zo bij aanvang van de cursus al een goed beeld van de eigen beheersing van de inhoudelijke achtergronden van de cursus. Op die manier kunnen de deelnemers ook een goede inschatting maken wat voor hen belangrijke leerdoelen zijn tijdens de te volgen cursus. 

De leerstof beslaat alle kennisvelden die zowel vanuit een theoretisch perspectief als vanuit praktisch oogpunt besproken en toegepast worden. De deelnemers verkrijgen naast kennis en inzicht ook vaardigheden om de leerstof op een wetenschappelijk gefundeerde manier toe te passen en hierop te reflecteren. 


Doelstelling

  • De deelnemer heeft inzicht in het CHC-model en de mogelijkheden voor gebruik bij selectie en interpretatie van IQ tests.  
  • De deelnemer heeft inzicht in de betrouwbaarheid, validiteit en theoretische fundering van IQ tests voor kinderen en adolescenten. 
  • De deelnemer kan o.b.v. de hulpvraag een specifieke keuze maken uit toepassing van (onderdelen van) vigerende onderzoeksmiddelen.  
  • De deelnemer kan op een gestructureerde manier testresultaten interpreteren en deze weergeven in verslaglegging en algemene beeldvorming. 
  • De deelnemer kan resultaten uit ontwikkelings- of intelligentieonderzoek integreren in een behandelingsplanning en gebruiken voor evaluatie van behandeling.
  • De deelnemer is op de hoogte van actuele kennis uit wetenschappelijk onderzoek m.b.t. belangrijke aspecten van deze cursus.
DagDatumTijden
124 november 20239:30 - 16:45
2 1 december 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 8 apr 2022— 7 apr 2025
Behandeling2Toegekend
Overige taken2Toegekend
Herregistratie14Toegekend
Diagnostiek10Toegekend
Extra literatuur4Toegekend

V Logo

ECTS punten t.b.v. logo verklaring1Toegekend

De cursus is ontwikkeld voor academisch geschoolde psychologen en orthopedagogen die op zoek zijn naar verdieping m.b.t. het interpreteren van de resultaten van intelligentieonderzoek.

Selma Ruiter

Selma Ruiter

Selma Ruiter heeft haar opleiding Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1998 afgerond. Na enkele jaren in de praktijk gewerkt te hebben, is zij in 2007 gepromoveerd op de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley Ontwikkelingsschalen en de aanpassing van dit instrument voor kinderen met een beperking. Hierna heeft zij dit onderzoek een vervolg gegeven, maar is zij zich ook gaan specialiseren in de ontwikkeling en toepassing van intelligentiediagnostiek bij kinderen en jongeren. In 2012 is Selma samen met Francien Geerds de Kinderacademie Groningen gestart. 

Als expert op het gebied van de ontwikkeling en het toepassen van intelligentietests, houdt zij zich zowel met onderzoek, met onderwijs als met de praktijk bezig. In het onderzoek werkt zij in opdracht van en in samenwerking met testuitgevers en onderzoekscentra aan het ontwikkelen van goede instrumenten ten behoeve van intelligentie- en algemeen ontwikkelingsonderzoek. Selma is auteur en/of bewerker van de SON-R 2-8, de WISC-V-NL en de IDS-2-NL. Als docent geeft zij onderwijs in verschillende post-masteropleidingen over psychodiagnostiek in het algemeen en ontwikkelings- en intelligentiediagnostiek in het bijzonder. Verder geeft zij trainingen in de toepassing en interpretatie van de belangrijkste ontwikkelings- en intelligentietests in Nederland. Ten slotte is Selma samen met Francien verantwoordelijk voor de afname en interpretatie van psychodiagnostisch onderzoek in de praktijk van de Kinderacademie Groningen.

Aanbevolen literatuur:

Ruiter, S.A.J., Hurks, P.P.M. & Timmerman, M.E. (2017).  IQ-score is dringend aan modernisering toe: Naar een nieuwe interpretatie en classificatie van de geschatte intelligentie Kind en Adolescent Praktijk, vol 16, no. 1, pp. 16-23. DOI: 10.1007/s12454-017-0005-y

Ruiter, S.A.J. en F. G. Geerds (2019). Nieuwe intelligentietest: WISC-V-NL. LBBO. 8 pp. 

Tak, J.A. (2014). Individueel testonderzoek bij kinderen, p. 279 – 360. In J.A. Tak en J.D. Bosch, S. Begeer & G. Albrecht  (red.): Handboek Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten. Utrecht: De Tijdstroom.

Verschueren, K., & Resing, W.C.M. (2015). Intelligentiediagnostiek volgens het CHC model: van theorie naar praktijk. In W.C.M. Resing (Ed.), Handboek intelligentietheorie en testgebruik (pp.63-84). Amsterdam: Pearson.

Ritchie, S. (2015). Intelligence, all that matters, p. 17-37. London: John Murray Learning. 

(In totaal worden voor deze cursus 147 pagina’s bestudeerd door de cursisten.)


Contacturen: 13 uur

Zelfstudie: 9 uur

Naar boven