Interpreteren en rapporteren bij intelligentieonderzoek

met het onderliggende CHC-model

Deze cursus heeft als doel de cursist praktische en theoretische handvatten te bieden bij het interpreteren van en het rapporteren over resultaten van algemeen intelligentieonderzoek. Het CHC model is hierbij uitgangspunt. 

LET OP: Het is een tweedaagse cursus, waarop op de eerste cursusdag op 26 november, met de cursisten wordt bekeken, wanneer de tweede dag zal plaats vinden. Dit zal rond februari/maart zijn.

Inhoud

Het CHC model is hét onderliggende intelligentiemodel van de huidige generatie algemene intelligentietests, zoals de Rakit-2, WISC-V-NL, WAIS-IV-NL en de IDS-2. Het CHC model biedt een theoretische én empirische onderbouwing van de inhoud van deze intelligentietests. Grofweg bestaat het model uit 10 vaardigheidsgebieden die een grote samenhang hebben met (/een goede voorspeller zijn voor) het algemene intelligentieniveau (IQ of G-factor). Elke subtest van deze intelligentietests behoort tot een vaardigheidsgebied van dit CHC model. 

De meest gebruikte intelligentietests in Nederland zullen worden besproken en met elkaar vergeleken (De Wechsler tests, de SON tests, de Rakit-2 en de IDS-2). Wanneer gebruik je welke test en wat leveren de resultaten de professional op aan handelingsgerichte informatie gebaseerd op het CHC model?

Toetsing zal bestaan uit de opdracht om een intelligentieonderzoek voor te bereiden, uit te voeren, te interpreteren en hierover te rapporteren, volgens de richtlijnen die worden aangeboden tijdens de cursus. De rapportage en de reflectie op het eigen functioneren, zal van feedback worden voorzien en beoordeeld.


Werkwijze

De cursisten krijgen ruim voor aanvang van de cursus de literatuurlijst inclusief de te bestuderen pagina’s toegestuurd. Bij de literatuur horen opdrachten die een week voor de cursus ingeleverd dienen te worden via de mail. Tijdens de cursus ontvangen de deelnemers feedback van de docenten. De deelnemers hebben zo bij aanvang van de cursus al een goed beeld van de eigen beheersing van de inhoudelijke achtergronden van de cursus. Op die manier kunnen de deelnemers ook een goede inschatting maken wat voor hen belangrijke leerdoelen zijn tijdens de te volgen cursus. 

De leerstof beslaat alle kennisvelden die zowel vanuit een theoretisch perspectief als vanuit praktisch oogpunt besproken en toegepast worden. De deelnemers verkrijgen naast kennis en inzicht ook vaardigheden om de leerstof op een wetenschappelijk gefundeerde manier toe te passen en hierop te reflecteren. 


Doelstelling

  • De deelnemer heeft inzicht in het CHC-model en de mogelijkheden voor gebruik bij selectie en interpretatie van IQ tests.  
  • De deelnemer heeft inzicht in de betrouwbaarheid, validiteit en theoretische fundering van IQ tests voor kinderen en adolescenten. 
  • De deelnemer kan o.b.v. de hulpvraag een specifieke keuze maken uit toepassing van (onderdelen van) vigerende onderzoeksmiddelen.  
  • De deelnemer kan op een gestructureerde manier testresultaten interpreteren en deze weergeven in verslaglegging en algemene beeldvorming. 
  • De deelnemer kan resultaten uit ontwikkelings- of intelligentieonderzoek integreren in een behandelingsplanning en gebruiken voor evaluatie van behandeling.
  • De deelnemer is op de hoogte van actuele kennis uit wetenschappelijk onderzoek m.b.t. belangrijke aspecten van deze cursus.
aantal dagen:
2
contacturen:
13

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Seats2Meet Amersfoort CS Amersfoort
  1. maandag 6 mei 2019 van 9:30 - 16:30
  2. vrijdag 17 mei 2019 van 9:30 - 16:30
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek 10 In aanvraag
Behandeling 2 In aanvraag
Herregistratie 14 In aanvraag
Overige punten 2 In aanvraag

De cursus is ontwikkeld voor academisch geschoolde psychologen en orthopedagogen die op zoek zijn naar verdieping m.b.t. het interpreteren van de resultaten van intelligentieonderzoek.

dr. Selma Ruiter

Dr. Selma Ruiter studeerde in 1998 af als gedragsdeskundige. In 2007 promoveerde zij op een onderzoek naar een instrument voor ontwikkelingsdiagnostiek bij jonge kinderen. Ze ontwikkelde de Nederlandse versie van de Bayley Ontwikkelingsschalen.

Daarna heeft zij zich gericht op het ontwikkelen en onderzoeken van aangepast testmateriaal voor jonge kinderen met een beperking. Ook is zij als docent aan verschillende post-master opleidingen verbonden en geeft ze trainingen over de toepassing van verschillende psychodiagnostische instrumenten. Selma is verbonden aan de Kinderacademie in Groningen. Dit is een kleinschalige praktijk die ouders ondersteunt bij vragen over de opvoeding, de ontwikkeling of het gedrag van hun kind.

dr. Selma Ruiter

Literatuur 

Ruiter, S.A.J., Hurks, P.P.M. & Timmerman, M.E. (2017).  IQ-score is dringend aan modernisering toe: Naar een nieuwe interpretatie en classificatie van de geschatte intelligentie Kind en Adolescent Praktijk, vol 16, no. 1, pp. 16-23. DOI: 10.1007/s12454-017-0005-y

Tak, J.A. (2014). Individueel testonderzoek bij kinderen, p. 279 – 360. In J.A. Tak en J.D. Bosch, S. Begeer & G. Albrecht  (red.): Handboek Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten. Utrecht: De Tijdstroom.

Verschueren, K., & Resing, W.C.M. (2015). Intelligentiediagnostiek volgens het CHC model: van theorie naar praktijk. In W.C.M. Resing (Ed.), Handboek intelligentietheorie en testgebruik (pp.63-84). Amsterdam: Pearson.

Visser, L., Ruiter, S.A.J., van der Meulen, B.F., Ruijssenaars, W.A.J.J.M., & Timmerman, M.E. (2012). A Review of Standardized Developmental Assessment Instruments for Young Children and Their Applicability for Children With Special Needs. Journal of Cognitive Education and Pscyhology, 11, (2), 102-127.

Ritchie, S. (2015). Intelligence, all that matters, p. 17-37. London: John Murray Learning. 

(In totaal worden voor deze cursus 164 pagina’s bestudeerd door de cursisten.)

Naar boven