Vervolgcursus Cognitieve gedragstherapie bij kind & jeugd (50 uur VGCt)

Deze cursus biedt hulpverleners meer draagkracht in het cognitief gedragstherapeutisch werken met kinderen en jeugdigen. In de cursus worden diverse cognitief gedragstherapeutische behandeltechnieken bij kinderen, jeugdigen en hun systemen intensief geoefend.


Inhoud

Na het volgen van de basiscursus cognitieve gedragstherapie zijn cursisten in staat om de gedragstherapeutische analyses uit te voeren en een passend behandelaanbod te adviseren en uit te voeren. Veel startende therapeuten voelen zich nog onzeker over de specifieke technieken die ze hebben geleerd in de basiscursus, weten niet goed met welke techniek ze moeten starten en voelen zich niet bekwaam genoeg om dit in de praktijk toe te passen. In deze vervolgcursus leren de cursisten behandelkeuzes nog beter te onderbouwen, zodat ze het goed kunnen uitleggen aan kinderen en jeugdigen en deze doelgroep makkelijker meewerkt in de therapie. De verschillende technieken worden uitgebreid geoefend, zodat de cursist de cognitieve gedragstherapie nog beter in de vingers krijgt.

Het werken met kinderen en jeugdigen vraagt vaak om een creatieve aanpassing. Kinderen en jeugdigen geven vaak andere antwoorden dan in de boeken staat en interventies verlopen bij deze doelgroep zelden zoals van tevoren gepland. Loop je vast tijdens het uitdagen? Wil een kind geen exposure doen, ondanks de cognitieve therapie die al gedaan is? Hoe ga je dan verder? Hoe daag je een gedachte goed uit bij een kind? Hoe motiveer je een puber met weerstand? Hoe krijg je ouders mee in de behandeling? Hoe ga je verder als je vastloopt in de behandeling? Hoe zorg je voor een actieve therapie waar veranderingen plaatsvinden?

We gaan in de cursus experimenteren met verschillende technieken om antwoorden te vinden op deze vragen, zodat de cursisten na afloop beter weten hoe ze dit in de praktijk kunnen toepassen. Ze zullen leren wat ze kunnen doen als behandelingen niet precies volgens het boekje verlopen en zich zekerder voelen over hun eigen handelen. Het uitpluizen van HT, FA en BA zal uiteraard als rode draad door de cursus lopen.

In de cursus wordt aan de hand van (eigen) casuïstiek intensief geoefend met cognitief gedragstherapeutische interventies bij kinderen, jeugdigen en de systemen eromheen.


Werkwijze

Deze cursus staat in het teken van het oefenen met cognitief gedragstherapeutische interventies. Dit betekent dat de docenten (allebei elke lesdag aanwezig) zorgen voor demonstraties van de technieken, waarna de cursisten veel zullen oefenen op de lesdagen (waarin ze feedback krijgen van de docenten) en buiten de cursusdagen om, waar verslaglegging van moet plaatsvinden. De cursisten worden geacht om casuïstiek mee te nemen waar vervolgens praktisch mee geoefend wordt.


Doelstelling

Cursisten kunnen na afloop van de cursus met meer vertrouwen gebruik maken van de cognitief gedragstherapeutische analyses en interventies bij kinderen, jeugdigen en hun systemen.


Wijze van toetsing

Presentie: de cursisten dienen minimaal 90% van de bijeenkomsten aanwezig te zijn. Bij afwezigheid krijgt de cursist een vervangende opdracht. Dit betekent dat maximaal 10% van de contacttijd verzuimd mag zijn. In dat geval kan worden volstaan met het inhalen van de voor de verzuimde uren opgegeven huiswerkopdrachten. Wanneer meer dan 10% van de contacttijd, maar minder dan 20% van de contacttijd is verzuimd moeten bovendien extra opdrachten worden uitgevoerd ter compensatie van de gemiste uren. Als er meer dan 20% is verzuimd, kan de cursus niet meetellen voor het lidmaatschap van de VGCT. 

Cursisten worden beoordeeld (zelfbeoordeling, feedback van medecursisten en docent) op hun inbreng in subgroepen en in de plenaire cursusonderdelen, alsmede op de kwaliteit van het ingeleverde huiswerk. Elke cursist levert daarnaast éénmaal beeldmateriaal aan; dit wordt bekeken tijdens de laatste lesdag. De overige huiswerkopdrachten en take home tentamen worden schriftelijk gemaakt buiten de cursusdagen om en ingeleverd bij de docenten.


Voorkennis

Verwacht wordt dat de deelnemers over gedragstherapeutische basiskennis en -ervaring beschikken. Deze cursus is een gespecialiseerde vervolgcursus, een verplicht onderdeel in de opleiding tot gedragstherapeut (lid VGCT). Kijk hier voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de VGCT, de opbouw van de opleiding en verdere informatie.


Werkwijze

In de bijeenkomsten: Literatuurbespreking, PPT-presentaties, rollenspelen, videomateriaal.

Voor de bijeenkomsten: lezen literatuur filmen van therapiesessies en deze voorbereiden, alsmede aangegeven huiswerk.

 

Toetsing

Video van 10 minuten met een interventie waarop feedback van de docent en medecursisten volgt. 

De feedback heeft betrekking op de toepassing van de geleerde vaardigheden in de praktijk. Schriftelijke/mondelinge tentaminering.


DagDatumTijden
1 4 juli 20239:30 - 16:45
218 juli 20239:30 - 16:45
319 september 20239:30 - 16:45
4 3 oktober 20239:30 - 16:45
531 oktober 20239:30 - 16:45
614 november 20239:30 - 16:45
728 november 20239:30 - 16:45
812 december 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 13 sep 2022—12 sep 2025
Diagnostiek15Toegekend
Behandeling27Toegekend
Overige taken10Toegekend
Herregistratie52Toegekend
Extra literatuurstudie20Toegekend

VGCt

geldig van 13 sep 2022—12 sep 2025
Vervolgcursus50Toegekend
  • Aspirant VGCt-leden in het kader van een 50-urige vervolgcursus. De basiscursus van 100 uur dient afgerond te zijn.
  • Eerstelijnspsychologen, kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen.


Leonie Sieverding

Leonie Sieverding

Leonie Sieverding is als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut werkzaam in haar eigen praktijk in Heemstede. Zij is ruim 15 jaar werkzaam in de jeugd-GGZ. Ze heeft bij diverse GGZ instellingen gewerkt, waar ze kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met verschillende problematiek heeft behandeld. Zij is gespecialiseerd in het behandelen van angstklachten bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Met veel plezier combineert Leonie het lesgeven met haar werk in de praktijk. Ze is enthousiast over haar vak en vindt het mooi om dit tijdens het lesgeven over te kunnen brengen. 

Samen met Marije Kuin legt ze binnen de cursus de nadruk op CGT bij kind & jeugd, waarbij een vaak praktische vertaalslag van de (soms ingewikkelde) theorie wordt gemaakt waar cursisten direct mee aan de slag kunnen. Ze vindt een veilig leerklimaat belangrijk en besteedt hier binnen de cursus veel aandacht aan. 

Leonie is ook supervisor voor de VGCT en NIP (K&J). 

Marije Kuin

Marije Kuin

Marije Kuin is GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut (supervisor) bij Psychologenpraktijk Kuin. Zij heeft jarenlang bij diverse instellingen gewerkt en daarnaast in een eigen praktijk. Ze heeft veel ervaring met het werken met kinderen, jongeren en hun ouders met diverse problematiek en ontwikkelde verschillende behandelmodules (Zelf Plannen, Zelf Oplossingen Bedenken, Werken aan je zelfbeeld). Ze is gespecialiseerd in ADHD en gedragsproblemen.

Literatuur aan te schaffen/ over te beschikken

Verplicht ( blz)

  • Prins, Bosch & Braet (2018) Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Bohn Stafleu van Loghum.
  • Keijsers, Vossen & Keijsers (2012), Helpen veranderen, motiveringsstrategieen in de psychotherapie. Boom.
  • Stallard, P. (2006): Werkboek Denk goed-voel je goed. Cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren. Uitgeverij Nieuwezijds. 
  • Bögels, S.M., Oppen, P. van. (red.) (2019) Cognitieve therapie: theorie en praktijk. Bohn Stafleu van Loghum.  


Aanbevolen 

  • Cladder, Nijhoff-Huysse en Mulder (2018), Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen. Pearson.
  • Boyer, B.E. & Kuin, M (2015): Zelf oplossingen bedenken, trainershandleiding. Training voor oplossingsgericht werken met jongeren. Llannoo Campus.
  • Wijngaard van der, R., (2020) Imaginaire rescripting, theorie en praktijk, BSL.

Contacturen: 50 uur

Zelfstudie: 30 uur

Naar boven