Post-HBO opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch werker (deels online)!

Leer in deze 48 uur durende Post-HBO opleiding conform de VGCt-richtlijnen de basistechnieken van cognitieve gedragstherapie, inclusief analyse van oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag. Oefen met veelvoorkomende stoornissen en interventies en bouw aan een therapeutische werkrelatie. Deels online beschikbaar.

De post-HBO opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch werker (deels online) is ontworpen volgens de richtlijnen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en biedt 48 contacturen verdeeld over 8 dagen van 6 uur. Leer hoe je analyses kunt maken over oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag en hoe je basistechnieken van cognitieve gedragstherapie kunt toepassen. De opleiding omvat ook vaardigheidstraining, exposure, gedragsactivatie en cognitieve herstructurering.

Doelstelling

Na afloop van de cursus:

  • Heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;
  • Kan de cursist leermodellen in de praktijk toepassen;
  • Kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
  • Kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses opstellen;
  • Kan de cursist op basis van functieanalyses, betekenisanalyses en hulpvraag, interventies beargumenteren en een bijdrage leveren aan een individueel behandelplan;
  • Kan de cursist onder supervisie cognitieve gedragstherapeutische interventies uitvoeren in de praktijk;
  • Kan de cursist een adequate werkrelatie aangaan en onderhouden.

Werkwijze

De nadruk ligt uitdrukkelijk meer op training in het toepassen van vaardigheden dan op discussie en/of min of meer passieve kennisoverdracht. 

De eerste 3 dagen vinden online via ZOOM plaats.

DagDatumTijden
1 (Deze lesdag is online via ZOOM!) 1 september 20239:30 - 16:15
2 (Deze lesdag is online via ZOOM!)15 september 20239:30 - 16:15
3 (Deze lesdag is online via ZOOM!)29 september 20239:30 - 16:15
413 oktober 20239:30 - 16:15
510 november 20239:30 - 16:15
624 november 20239:30 - 16:15
7 8 december 20239:30 - 16:15
822 december 20239:30 - 16:15

VGCt

geldig van 9 sep 2022— 8 sep 2025
Cursus cognitief gedragstherapeutisch werker48Toegekend

SKJ

geldig van 22 okt 2021—22 okt 2024
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals76,8Toegekend

Registerplein

geldig van 7 jan 2021— 9 sep 2024
Ggz-agogen, maatschappelijk werk, sociaal werk, GHO, cliëntenondersteuners, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen 98Toegekend

V&V

geldig van 9 sep 2022— 8 sep 2023
Scholing GGZ48Toegekend
Scholing SPV48Toegekend

De cursus is bestemd voor hbo-opgeleide hulpverleners in de GGZ, Jeugdzorg of onderwijs, die voldoen aan de door de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) gestelde vooropleidingseisen.

Arnoud van Loon

Arnoud van Loon

Arnoud van Loon is GZ psycholoog/psychotherapeut en supervisor VGCt. Hij heeft meer dan vijfendertig jaar ervaring in de psychiatrie en geeft de basiscursussen GCt, CGW, Perfectionisme, Zelfwaardering en Misofonie. Tot zijn pensioen(november 2020) was hij praktijkopleider GZ en KP en  hoofd van het dagcentrum van het AMC.  Op het dagcentrum worden patiënten behandeld met OCD, BDD, misofonie en perfectionisme. 

Carla Steeman

Carla Steeman

Carla Steeman werkt als cognitief gedragstherapeutisch werker bij GGZ Noord-Holland-Noord, bij de exposure werkplaats en deeltijdbehandeling Angststoornissen. Bij King verzorgt ze samen met Arnoud van Loon de cursusdag Perfectionisme. In deze dag gebruiken zij veel oefeningen die Carla heeft mee genomen uit haar werk als improvisatietrainer. Binnen het improvisatietheater leer je ook hoe je je perfectionisme los kan laten, kan spelen met wat er is en bijvoorbeeld een zin kan beginnen zonder dat je weet waar hij eindigt. 

Het doet haar veel plezier om dit aan anderen over te dragen, zowel binnen de therapie die in het AMC word aangeboden, als binnen de workshops en cursussen die Carla en Arnoud hierover geven. Dit in combinatie met technieken uit de CGT zorgt voor een prachtig aanbod.

Daarnaast geeft ze diverse gastlessen over exposure, zowel bij King als daarbuiten. In het najaar 2019 start ze samen met Arnoud een basiscursus CGW. 

Naast haar werk als cognitief gedragstherapeutisch werker en als improvisatietrainer is ze ook trainingsactrice. In die hoedanigheid kun je haar tegenkomen in verschillende CGT opleidingen bij King of elders.


De volgende literatuur dient te worden aangeschaft:

  • Heycop Ten Dam, B. van. e.a. (2012). Praktijkboek Gedragstherapie. Handboek voor cognitief gedragstherapeutisch werkers. Deel I. Amsterdam, Nederland: Boom.
  • Heycop Ten Dam, B. van. e.a. (2013). Praktijkboek Gedragstherapie. Handboek voor cognitief gedragstherapeutisch werkers. Deel II. Amsterdam, Nederland: Boom.

Overige literatuur wordt online beschikbaar gesteld.

Contacturen: 30 uur

Online contacturen: 18 uur

Zelfstudie: 26 uur

Naar boven