Cognitieve gedragstherapie bij trauma bij Kind en Jeugd (vervolgcursus VGCt 25 uur)

De cursus 'Cognitieve gedragstherapie bij Trauma bij Kind en Jeugd' biedt verdieping in het behandelen van trauma en angst bij kinderen en jongeren vanuit een cognitief-gedragstherapeutisch kader. Er wordt gewerkt met evidence-based behandelmethoden en er is specifieke aandacht voor het betrekken van ouders, opvoeders en/of leerkrachten. De cursus is geschikt als nascholing voor (her)registratie cognitief gedragstherapeut of supervisor VGCt of voor wie meer kennis wil opdoen over dit onderwerp.

Deze Cognitieve gedragstherapie bij Trauma bij Kind en Jeugd (vervolgcursus VGCt 25 uur) is bedoeld voor professionals die hun kennis en vaardigheden willen verdiepen op het gebied van cognitieve gedragstherapie bij trauma en angst bij kinderen en jeugd. Naast assessment en gedragstherapeutische analyse wordt er specifieke aandacht besteed aan het geven van psycho-educatie en uitleg over de rationale van de cognitieve gedragstherapie bij trauma en angst. Ook het betrekken van ouders, opvoeders en leerkrachten komt aan bod. In de cursus worden technieken gebruikt vanuit evidence-based behandelmethoden, zoals imaginaire exposure behandeling, cognitieve therapie en cognitive-behavioral writing therapy. Ook wordt er aandacht besteed aan angstregulatie en coping, mindfulness en lichaamsgerichte technieken. De focus ligt op het toepassen van interventies bij kinderen en jongeren, waarbij terugvalpreventie en het betrekken van de context van de cliënt belangrijke aspecten zijn. De cursus is geschikt voor professionals die zich willen registreren als cognitief gedragstherapeut VGCt of als supervisor VGCt, of voor nascholing ter (her)registratie.

Doelstelling

Uiteindelijke doelstelling is het kunnen voorbereiden, opzetten en uitvoeren van een gedragstherapeutische (maatwerk) behandeling bij trauma, en daarbij kennis en ervaring hebben met een breed arsenaal aan therapeutische interventies. Subdoel hierin is de ‘maatwerkbehandeling’ ook expliciet te kunnen toespitsen op een jeugdige doelgroep.   

Werkwijze

De nadruk binnen de cursus ligt, naast kennisoverdracht, vooral op het toepassen van verschillende gedragstherapeutische technieken bij psychotrauma en daarmee gepaard gaande co-morbiditeit, door middel van demonstratie (door docent), rollenspellen, oefening met eigen casuïstiek en daarnaast demonstratie en oefening a.d.h.v. video materiaal. De insteek is dan ook interactief en pragmatisch. Oefeningen binnen de cursusdagen als wel het thuiswerk zijn praktisch van aard, gericht op toepassing van het geleerde en uitvoeren van interventies bij eigen casuïstiek, door cursisten. Vanwege de nadruk op oefening en therapeutische vaardigheid wordt de cursus klassikaal aangeboden, zodat er veel ruimte is om interactief middels verschillende werkvormen met elkaar technieken en interventies ‘eigen’ te maken. Ook leent een klassikale werkvorm zich meer in het verdelen van aandacht vanuit de docent m.b.t. eigen inbreng en casuïstiek van cursisten.  

Na afloop van de cursus

  • Weet de cursist hoe trauma-en stressor gerelateerde klachten en -stoornissen te herkennen en vast te stellen middels anamnese, DSM-5 en relevante metingen (CRIES-13, LEC-5, SVL, CAPS); daarbij rekening houdend met specifieke uitingsvormen in emotie en gedrag bij kind & jeugd.
  • Kan de cursist trauma-gerelateerde klachten in kaart brengen middels gedragstherapeutische analyse en probleemsamenhang (holistische theorie, functie- en betekenisanalyse).
  • Weet de cursist hoe traumatische gebeurtenissen (zoals pestervaringen, mishandeling, misbruik) verband kunnen houden met angst, en andere emoties en (coping) gedrag in het heden (leertheoretisch model).
  • Kan de cursist het cognitieve model en de leertheorie bij trauma uitleggen aan cliënten en ouders, en psycho-educatie geven over trauma-gerelateerde klachten, PTSS en de behandeling (rationale).
  • Weet de cursist hoe de invloed van de omgeving (bijv. gezinscontext) bespreekbaar te maken (middels FA en HT) en hoe de omgeving te betrekken bij de behandeling, afhankelijk van de leeftijd van de jeugdige.
  • Kan de cursist o.b.v. de gedragstherapeutische analyse (FA-BA) en probleemsamenhang (HT) behandeldoelstellingen formuleren en een evidence-based behandelplan opstellen en bespreken met de cliënt (en diens systeem).
  • Weet de cursist hoe gefaseerd verschillende CGT-technieken (volgens de nieuwste inzichten) toe te passen bij (jeugdige) cliënten met trauma, o.a. imaginaire en in vivo exposure, gedragsexperimenten, cognitieve herstructurering, neerwaartse pijl techniek, imaginaire rescripting, contraconditionering, therapeutisch schrijven.
  • Heeft de cursist enige kennis opgedaan van verschillende (andere) behandelmethodieken bij trauma (o.a. cognitieve therapie, NET, schematherapie, CBWT/schrijftherapie, EMDR, mindfulness, lichaamsgericht werk).
  • Weet de cursist hoe verschillende stabiliserende interventies en technieken toe te passen in het omgaan met emotionele ontregeling en intrusieve herinneringsbeelden, o.a. de positieve/fijne plek oefening, contraconditionering (stopmechanisme), imagery rehearsal, ‘stoplicht’ model (zelfcontrole), en technieken vanuit mindfulness en lichaamsgericht werk.
  • Weet de cursist hoe de context van een cliënt in het gedragstherapeutisch proces te betrekken, en in het bijzonder in de terugvalpreventie (afrondende fase).  

Wijze van toetsing

Van de cursist wordt een actieve deelname en inbreng van eigen casuïstiek verwacht en moet er aan de aanwezigheidsplicht worden voldaan.

Praktijkopdracht (toets): casusbeschrijving van gedragstherapeutische diagnostiek (FA, BA, HT, registratie) en opzet van een 'maatwerk' behandelplan vanuit de analyses van een eigen casus. Beschrijving van de uitvoering van een interventie bij eigen casus en korte reflectie (max. 4 A4).


DagDatumTijden
112 september 20239:15-16:30
2 (Deze lesdag is online)26 september 20239:15-16:30
3 (Deze lesdag is online)10 oktober 20239:15-16:30
424 oktober 20239:15-16:30

VGCt

geldig van 20 sep 2022—19 sep 2025
Vervolgcursus25Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 1 jun 2021—31 mei 2024
Behandeling10Toegekend
Diagnostiek10Toegekend
Overige5Toegekend
Extra literatuurstudiepunten24Toegekend
Herregistratie25Toegekend

Aan deze cursus kan worden deelgenomen als je meer kennis en ervaring wilt opdoen in het werken met angst en trauma vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader.

De cursist is bedoeld voor (GZ-)psychologen, orthopedagoog-generalisten (NVO/SKJ), psychotherapeuten en psychiaters die werkzaam zijn in de jeugd-GGZ en die de basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie VGCt hebben afgerond. 

Voorwaarden;

-Tenminste de basiscursus (VGCt) hebben afgerond.

Ilse van Kuilenburg

Ilse van Kuilenburg

Mijn expertise ligt op het gebied van kinderen, jongeren, en jongvolwassenen in de BGGZ en SGGZ. Naast mijn werk als regiebehandelaar binnen een ambulante SGGZ afdeling in Zuid-Holland, heb ik afgelopen zomer (2022) mijn eigen praktijk opgezet voor Generalistische BGGZ (jeugd en volwassenen). In mijn werk heb ik kennis en ervaring opgedaan met een diversiteit aan (complexe) problematiek (bijv. trauma, verslaving, ADHD, angst, persoonlijkheidsproblematiek) en ben ik gewend aan systemisch en multidisciplinair werken. Daarnaast geef ik al jaren met veel plezier les binnen de POH-GGZ opleiding, CGW en CGT opleiding K&J en Volwassenen (VGCt).  

Wordt online beschikbaar gesteld.

Contacturen: 25 uur

Zelfstudie: 12 uur 

Naar boven