Cognitieve gedragstherapie bij Trauma bij Kind en Jeugd (vervolgcursus VGCt 25 uur)

De cursus 'Cognitieve gedragstherapie bij Trauma bij Kind en Jeugd' biedt verdieping in het behandelen van trauma en angst bij kinderen en jongeren vanuit een cognitief-gedragstherapeutisch kader. Er wordt gewerkt met evidence-based behandelmethoden en er is specifieke aandacht voor het betrekken van ouders, opvoeders en/of leerkrachten. De cursus is geschikt als nascholing voor (her)registratie cognitief gedragstherapeut of supervisor VGCt of voor wie meer kennis wil opdoen over dit onderwerp.

 1. Home
 2. Cursusaanbod
 3. Cognitieve gedragstherapie bij Trauma bij Kind en Jeugd (vervolgcursus VGCt 25 uur)

Deze Cognitieve gedragstherapie bij Trauma bij Kind en Jeugd (vervolgcursus VGCt 25 uur) is bedoeld voor professionals die hun kennis en vaardigheden willen verdiepen op het gebied van cognitieve gedragstherapie bij trauma en angst bij kinderen en jeugd. Naast assessment en gedragstherapeutische analyse wordt er specifieke aandacht besteed aan het geven van psycho-educatie en uitleg over de rationale van de cognitieve gedragstherapie bij trauma en angst. Ook het betrekken van ouders, opvoeders en leerkrachten komt aan bod. In de cursus worden technieken gebruikt vanuit evidence-based behandelmethoden, zoals imaginaire exposure behandeling, cognitieve therapie en cognitive-behavioral writing therapy. Ook wordt er aandacht besteed aan angstregulatie en coping, mindfulness en lichaamsgerichte technieken. De focus ligt op het toepassen van interventies bij kinderen en jongeren, waarbij terugvalpreventie en het betrekken van de context van de cliënt belangrijke aspecten zijn. De cursus is geschikt voor professionals die zich willen registreren als cognitief gedragstherapeut VGCt of als supervisor VGCt, of voor nascholing ter (her)registratie.

100% op locatie
Zeer ervaren docent
Direct toepasbaar in de praktijk
25 punten geaccrediteerd

Doelstelling

Uiteindelijke doelstelling is het kunnen voorbereiden, opzetten en uitvoeren van een gedragstherapeutische (maatwerk) behandeling bij trauma, en daarbij kennis en ervaring hebben met een breed arsenaal aan therapeutische interventies. Subdoel hierin is de ‘maatwerkbehandeling’ ook expliciet te kunnen toespitsen op een jeugdige doelgroep.   

Werkwijze

De nadruk binnen de cursus ligt, naast kennisoverdracht, vooral op het toepassen van verschillende gedragstherapeutische technieken bij psychotrauma en daarmee gepaard gaande co-morbiditeit, door middel van demonstratie (door docent), rollenspellen, oefening met eigen casuïstiek en daarnaast demonstratie en oefening a.d.h.v. video materiaal. De insteek is dan ook interactief en pragmatisch. Oefeningen binnen de cursusdagen als wel het thuiswerk zijn praktisch van aard, gericht op toepassing van het geleerde en uitvoeren van interventies bij eigen casuïstiek, door cursisten. Vanwege de nadruk op oefening en therapeutische vaardigheid wordt de cursus klassikaal aangeboden, zodat er veel ruimte is om interactief middels verschillende werkvormen met elkaar technieken en interventies ‘eigen’ te maken. Ook leent een klassikale werkvorm zich meer in het verdelen van aandacht vanuit de docent m.b.t. eigen inbreng en casuïstiek van cursisten.  

Na afloop van de cursus

 • Weet de cursist hoe trauma-en stressor gerelateerde klachten en -stoornissen te herkennen en vast te stellen middels anamnese, DSM-5 en relevante metingen (CRIES-13, LEC-5, SVL, CAPS); daarbij rekening houdend met specifieke uitingsvormen in emotie en gedrag bij kind & jeugd.
 • Kan de cursist trauma-gerelateerde klachten in kaart brengen middels gedragstherapeutische analyse en probleemsamenhang (holistische theorie, functie- en betekenisanalyse).
 • Weet de cursist hoe traumatische gebeurtenissen (zoals pestervaringen, mishandeling, misbruik) verband kunnen houden met angst, en andere emoties en (coping) gedrag in het heden (leertheoretisch model).
 • Kan de cursist het cognitieve model en de leertheorie bij trauma uitleggen aan cliënten en ouders, en psycho-educatie geven over trauma-gerelateerde klachten, PTSS en de behandeling (rationale).
 • Weet de cursist hoe de invloed van de omgeving (bijv. gezinscontext) bespreekbaar te maken (middels FA en HT) en hoe de omgeving te betrekken bij de behandeling, afhankelijk van de leeftijd van de jeugdige.
 • Kan de cursist o.b.v. de gedragstherapeutische analyse (FA-BA) en probleemsamenhang (HT) behandeldoelstellingen formuleren en een evidence-based behandelplan opstellen en bespreken met de cliënt (en diens systeem).
 • Weet de cursist hoe gefaseerd verschillende CGT-technieken (volgens de nieuwste inzichten) toe te passen bij (jeugdige) cliënten met trauma, o.a. imaginaire en in vivo exposure, gedragsexperimenten, cognitieve herstructurering, neerwaartse pijl techniek, imaginaire rescripting, contraconditionering, therapeutisch schrijven.
 • Heeft de cursist enige kennis opgedaan van verschillende (andere) behandelmethodieken bij trauma (o.a. cognitieve therapie, NET, schematherapie, CBWT/schrijftherapie, EMDR, mindfulness, lichaamsgericht werk).
 • Weet de cursist hoe verschillende stabiliserende interventies en technieken toe te passen in het omgaan met emotionele ontregeling en intrusieve herinneringsbeelden, o.a. de positieve/fijne plek oefening, contraconditionering (stopmechanisme), imagery rehearsal, ‘stoplicht’ model (zelfcontrole), en technieken vanuit mindfulness en lichaamsgericht werk.
 • Weet de cursist hoe de context van een cliënt in het gedragstherapeutisch proces te betrekken, en in het bijzonder in de terugvalpreventie (afrondende fase).  

Wijze van toetsing

Van de cursist wordt een actieve deelname en inbreng van eigen casuïstiek verwacht en moet er aan de aanwezigheidsplicht worden voldaan.

Praktijkopdracht (toets): casusbeschrijving van gedragstherapeutische diagnostiek (FA, BA, HT, registratie) en opzet van een 'maatwerk' behandelplan vanuit de analyses van een eigen casus. Beschrijving van de uitvoering van een interventie bij eigen casus en korte reflectie (max. 4 A4).


Contacturen: 25 uur

Zelfstudie: 12 uur 

Schrijf je nu in voor de eerstvolgende cursus!

Cognitieve gedragstherapie bij trauma bij Kind en Jeugd (vervolgcursus VGCt 25 uur)

Crown Business Center Key-Point, Leiden Leiden
25 contacturen
Ilse van Kuilenburg

Reviews

Inhoud vond ik sterk. Er was veel...

04-03-2024

Inhoud vond ik sterk. Er was veel literatuur, maar hierin is het onderscheid gemaakt tussen verplichte literatuur en aanbevolen literatuur. Hierdoor kan je ook nog eens dingen nalezen. Er was veel ruimte om eigen casussen in te brengen, waardoor de koppeling met de praktijk zeer aanwezig was!

Karlijn

Geweldig inspirerend!

04-03-2024

Geweldig inspirerend!

Lotte

Zeer inspirerend, praktisch en stimulans om meer...

04-03-2024

Zeer inspirerend, praktisch en stimulans om meer ervaring op te gaan doen, dat je niet alles al perfect hoeft te beheersen.

Anoniem

Ik had al langer de wens om...

04-03-2024

Ik had al langer de wens om meer te leren over trauma en merk dat ik tools gelijk in kan zetten in de praktijk.

Marije

Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Ik moet mij nog bij de VGCt registreren als cognitief gedragstherapeut in opleiding om aan de toelatingseisen van mijn cursus te voldoen. Mag ik met de cursus starten?
Ik schrijf me in voor een cursus waarvoor toelatingseisen gelden. Hoe laat ik jullie weten dat ik aan deze eisen voldoe?
Ik ben geregistreerd bij het SKJ. Hoe kom ik in aanmerking voor mijn punten?
Ik heb een cursus afgerond en een certificaat ontvangen, maar er zijn geen punten ingevoerd in PE online. Hoe kan dat?
Is er een kans dat mijn cursus toch niet doorgaat?
Ik heb een cursus afgerond. Wanneer kan ik mijn certificaat verwachten?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang maandelijks updates over ons cursusaanbod. Je kunt je op elk gewenst moment weer uitschrijven.