Basis- en vervolgcursus Schematherapie

Schematherapie is een gespecialiseerde vorm van cognitieve therapie waarin methoden en technieken uit interpersoonlijke-, experiëntiële- en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn. Deze cursus schematherapie bestaat uit een basis- en een vervolgdeel. 

Let op: Er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Inhoud
Het uitgangspunt bij schematherapie is dat bepaalde (vroege) leerervaringen in samenhang met specifiek temperament hebben geleid tot het ontstaan van disfunctionele schema’s (valkuilen) en modi, die belangrijk zijn bij het ontwikkelen van  persoonlijkheidsstoornissen en hardnekkige stemmings- en angststoornissen. Opsporing, beïnvloeding en verandering van deze schema’s en modi is het doel van de behandeling. De cursus start met een korte inleiding in de schema therapie en gaat vervolgens specifieker in op het modusmodel. De cursus richt zich op het leren behandelen van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen of klachten van hardnekkige angst- en stemmingsstoornissen waarvoor As I behandeling onvoldoende heeft geholpen. 

In de cursus wordt het volgende behandeld: het theoriemodel schematherapie (schema- en modimodel, basisbehoeften), wetenschappelijk onderzoek en toepassingen, de randvoorwaarden voor het opzetten en uitvoeren van een schematherapie en de fasen binnen het schematherapie model, houding en interventies van de therapeut. Alsmede het diagnostisch model, w.o. indicatiestelling en diagnostiek middels intakegesprek, afname vragenlijsten en diagnostische gebruik van technieken als neerwaartse pijl en imaginaties, waarbij de cursisten oefenen in het maken van de stappen van de casusconceptualisatie. 

Er wordt aandacht besteed aan de motivatie van de patiënt voor deelname aan therapie en bespreekbaar maken van valkuilen van patiënt in de therapie. De cursist doet schema-CGT-technieken op (zoals informatie verzamelen, voor- en nadelen-analyse, schemadagboek, taartdiagram, meerdimensionaal evalueren en de rechtbanktechniek) en schema-experiëntiële- technieken (zoals imaginaties, meerstoelentechniek en historisch rollenspel). Er is veel aandacht voor de therapeutische relatie door middel van het verdieping modimodel bij BPS en NPS, keuze van interventies en therapeutische relatie, en verdieping modimodel bij cluster C problematiek, keuze van interventies en therapeutische relatie. Daarnaast komt schemagroepstherapie aan bod, met aandacht voor SGT met CGT technieken (kortdurende schemagroepstherapie  van Vreeswijk en Broersen) en met aandacht voor de schemagroepstherapie van Farrel en Shaw, en wordt de planning van schematherapie (opbouw, tussentijds evalueren en afsluiten SFT) uitgelicht. 

Doelstelling
Na afloop van de cursus: 

  • zijn deelnemers in staat een goede inschatting te maken wie wel/niet in aanmerking komt voor schematherapie;  
  • zijn deelnemers in staat een op schematherapie afgestemde casusconceptualisatie te maken (ingevuld formulier en grafische weergave modimodel);  
  • beschikken deelnemers over kennis en vaardigheden m.b.t. specifieke behandelingstechnieken passend binnen schematherapie;  
  • zijn deelnemers in staat de therapeutische relatie te hanteren zoals deze in schematherapie bedoeld is;  
  • zijn deelnemers in staat de schematherapeutische interventies toe te passen in individuele en groepsschematherapieën  

Werkwijze
Elke bijeenkomst start met een inleiding door de docent. Door middel van live- en videodemonstraties ziet de cursist hoe de interventies moeten worden toegepast. Er wordt tevens veel praktisch geoefend in zowel rollenspelen als plenair als in 2/3-tallen. Docenten én cursisten brengen casuïstiek in. De cursisten werken in de oefeningen tevens met eigen schema’s en modi, zodat de inzichten in de werking van eigen schema’s toenemen t.b.v. de therapeutische werkrelatie. Het huiswerk bestaat uit literatuurstudie en praktische opdrachten. De praktische opdrachten betreffen het oefenen met de in de les geleerde interventies en het voorbereiden van casuïstiek.   

Wijze van toetsing
Er zullen twee toetsen plaatsvinden: 

Toets 1 (na 4 bijeenkomsten in leveren)

  1. Een casusconceptualisatie (formulier en grafisch model).
  2. Een beschrijving van therapievoorspellers op basis van de scores uit de schemavragenlijsten (van patiënt en therapeut) en op basis van de FA en BA van de therapeutische relatie. 
  3. Een kort verslag van een imaginatieoefening met een cliënt. 

Toets 2 (8e bijeenkomst)
Elke cursist demonstreert opgedane vaardigheden aan de hand van een rollenspel. Dit kan live getoond worden tijdens de laatste bijeenkomst of ingeleverd bij de docent na de cursus. Ter voorbereiding maakt de cursist een korte casusconceptualisatie van een cliënt waarmee zij/hij de vaardigheid wil oefenen.


DagDatumTijden
112 april 20229:30 - 16:45
210 mei 20229:30 - 16:45
331 mei 20229:30 - 16:45
414 juni 20229:30 - 16:45
527 september 20229:30 - 16:45
611 oktober 20229:30 - 16:45
7 1 november 20229:30 - 16:45
815 november 20229:30 - 16:45
9 (Is Reservedag)22 november 20229:30 - 16:45

VGCt

geldig van 21 jan 2020—30 mrt 2022
Vervolgcursus50Toegekend

Vereniging voor Schematherapie

geldig van 17 okt 2019—17 okt 2022
Basis en verdieping50Toegekend

Tot de cursus kunnen worden toegelaten cursisten die beschikken over een voltooide academische masteropleiding (voorheen doctoraal), aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

a. BIG-registratie als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
b. Gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daartoe. Specialistische psychotherapieverenigingen zijn: VGCt, VEN, NVRG, NVPP, NVGP, NPaV, VKJP en VPeP.
c. Orthopedagoog-generalist of kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
d. Gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het gewoon lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor;
e. Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige hbo’ers en masterpsychologen (niet in opleiding tot gz-psycholoog of psychotherapeut) deelnemen. Voorwaarden daarvoor zijn dat:
a. zij in hun werksituatie samenwerken met BIG-geregistreerde schematherapeuten, die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register schematherapeut
b. supervisie en intervisie georganiseerd zijn;
c. zij wat betreft klinische vaardigheden een niveau hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen, dat voldoende is om de cursus met succes te kunnen volgen.

De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de hbo’er of masterpsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.

Marjan Schreurs

Marjan Schreurs

Marjan Schreurs is psychotherapeut/senior schematherapeut/cognitief gedragstherapeut en supervisor bij de Vereniging van Schematherapie en de VGCt. Zij is een enthousiaste en gedreven docent/supervisor. In haar lessen heeft ze veel aandacht voor actieve interactie met de cursisten en leidt zij schematherapeuten op door middel van praktische oefeningen waarbij de cursisten deels vanuit eigen schema's werken. Marjan geeft de basis- en vervolgcursus Schematherapie aan diverse opleidingen: opleidingstraject tot Schematherapeut, de opleiding tot Psychotherapeut RINO, als onderdeel in de opleiding tot CGT/lid VGCt en via King nascholing. 

Daarnaast heeft zij ervaring in het lesgeven van de basiscursus CGT en is ze tevens opgeleid tot het geven van de supervisorencursus ST (verplicht bij registratie als schematherapeut supervisor). Marjan is oorspronkelijk opgeleid als klinisch orthopedagoog (RUL) en heeft als GZ-psycholoog/orthopedagoog in de kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdhulpverlening gewerkt. Daarnaast heeft zij veel ervaring met patiënten met persoonlijkheidsproblematiek (als PT/Schematherapeut), met klachtgericht werken (als PT en GZ-psycholoog/CGT) en het geven van supervisie en leertherapie aan collega's in opleiding tot Schematherapeut, tot VGCt- lid, en in de GZ-, PT- en KP-opleiding. 

Marjan is werkzaam in haar eigen praktijk  in leertherapie, (groeps)supervisie en coaching, te Blaricum en is zij voor het behandelen van patiënten verbonden aan Transparant (SGGZ) te Leiden. Daarnaast is ze werkzaam binnen het incompany modelZelf aan te schaffen:

 J. E. Young, J.S. Klosko, M.E. Weishaar  :  Schemagerichte  therapie,  Handboek voor  therapeuten;  Bohn Stafleu van Lochum,  2005 (nieuwe 2e druk uit 2019 is ongewijzigd). ISBN9789036824408

A. Arntz & G. Jacob:  Schematherapie, een  praktische handleiding; Uitgeverij  Nieuwezijds,  2012 

M. Vreeswijk en J. Broersen:  Handleiding kortdurende schematherapie, voor groepstherapie en individuele therapie. Bohn Stafleu van Lochum, 2017

Overige artikelen zijn online beschikbaar.

Naar boven