AD(H)D; diagnostiek en behandeling bij kinderen en jeugdigen

In deze cursus maak je kennis met de verschillende presentatiewijze en de vaststelling van ADHD, de overlap met andere stoornissen, differentiaal diagnostiek en hoe de behandeling van ADHD goed kan worden vormgegeven. 

Inhoud
In deze cursus krijg je een compleet beeld van de diagnostiek en behandeling van kinderen met AD(H)D. Er is aandacht voor o.a. psycho-educatie aan ouders en kinderen, kindgroepen en oudercursussen, als ook een leerkrachtcursus.

Na de cursus ben je bekend met het diagnostische beeld van ADHD in ontwikkelingsperspectief, je kent de symptomen, comorbiditeit, differentiaal diagnostiek, prevalentie en het verschil tussen de DSM-IV en 5. Je bent in staat ADHD in de praktijk zelf vast te stellen en bekend met verschillende screenende vragenlijsten. Je weet daarnaast welke psychologische behandelingen passend zijn en hebt basiskennis over medicamenteuze behandeling en kunt een multimodale behandeling in de praktijk zelf vormgeven.

Doelstelling

  • Bekend met het diagnostische beeld van ADHD in ontwikkelingsperspectief, de symptomen, comorbiditeit, differentiaal diagnostiek, prevalentie en het verschil tussen de DSM-IV en 5. 
  • In staat om ADHD in de praktijk zelf vast te stellen en bekend met verschillende screenende vragenlijsten. 
  • In staat om te bepalen welke psychologische behandelingen passend zijn en basiskennis over medicamenteuze behandeling. 
  • Vaardigheden hebben om een multimodale behandeling in de praktijk zelf vorm te geven.

Werkwijze
Theorie zal worden afgewisseld met zelf oefenen met diagnostiek, casuïstiek bespreking en videomateriaal over ADHD en de behandeling.

Wijze van toetsing
Schriftelijke toetsing aan het einde van de tweede dag.

Vervolg 
Als vervolg op deze cursus is er de cursusdag ADHD groepsaanbod belicht!

DagDatumTijden
121 september 20229:30 - 16:45
219 oktober 20229:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 2 okt 2019—19 okt 2022
Behandeling6Toegekend
Diagnostiek6Toegekend
Extra literatuurstudie11Toegekend
Herregistratie13Toegekend
Overige taken1Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 17 mei 2023—17 mei 2026
Overige taken1In aanvraag
Behandeling 6In aanvraag
Diagnostiek 6In aanvraag
Extra literatuurstudie11In aanvraag
Herregistratie 13In aanvraag

SKJ

Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals13Toegekend

Uitsluitend academici.

Tirtsa Ehrlich

Tirtsa Ehrlich

Tirtsa Ehrlich is als GZ-psycholoog momenteel werkzaam bij Dokter Bosman, locatie Amsterdam (voormalige locatie The Busy People, specialisten in ADHD en ASS). Zij is al 15 jaar werkzaam binnen de kinder- en jeugd-GGZ, en behandelt kinderen met uiteenlopende psychiatrische problematiek. Tirtsa heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met ADHD en de begeleiding van hun ouders. Zij is op meerdere ADHD poli's betrokken geweest bij de oprichting en coördinatie van het aanbod.

Naast haar werk als GZ-psycholoog is zij auteur van de kinderboeken ‘ADDaisy’ en ‘ADDavid’ voor kinderen met ADD. Van haar laatste boek 'Wonderlijke wazigheid', een boek voor jongeren en jongvolwassenen met ADD, is in 2016 alweer de vierde druk verschenen.

Daarnaast heeft ze heeft samen met oud-collega Jacqueline Hilbers de protocollen voor de psycho-educatiegroepen voor kinderen met AD(H)D ontwikkeld en beschreven. Ook het boek ‘Zo snel als een…..’, voor kinderen met ADHD, is door hen samen geschreven.

Jacqueline Hilbers

Jacqueline Hilbers

Jacqueline Hilbers werkt al bijna 25 jaar in de jeugd-GGZ als vaktherapeut drama. Zij heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van verschillende modules voor kinderen met uiteenlopende problematieken. Binnen haar huidige baan bij Youz KJP geeft zij individuele therapieën, oudertrainingen en groepstherapieën. Samen met oud-collega Tirtsa Ehrlich heeft zij de protocollen voor de psycho-educatiegroepen voor kinderen met AD(H)D ontwikkeld en beschreven. Ook het boek ‘Zo snel als een…..’ voor kinderen met ADHD is door hen samen geschreven.

Artikelen zijn online beschikbaar.

Naar boven