Post-HBO opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch werker

Debbie Been

In de opleiding tot cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt ontwikkel je kennis en vaardigheden waardoor je klachtgerichte problematiek op een gedragstherapeutische manier kunt behandelen. 


Inhoud

De basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker is opgezet conform de richtlijnen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en bestaat uit 48 contacturen. Deze zijn verdeeld over 7 dagen van 7 uur. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • leertheorie
 • opzetten van cognitief-gedragstherapeutische analyses (functie- en betekenisanalyse)
 • leren uitvoeren van verschillende basistechnieken
 • behandeling van enkele veelvoorkomende stoornissen 

Er wordt geoefend met de volgende stappen van het gedragstherapeutisch proces: inventarisatie van de problematiek, verklarende diagnostiek (met behulp van functie- en betekenisanalyses), kiezen van het te bewerken probleemgebied, opzetten van registratieopdrachten, en uitvoeren van veel gebruikte modificatieprocedures bij verschillende klachtenbeelden. De volgende interventies komen aan bod: vaardigheidstraining (ontspanningsoefeningen, zelfcontroleprocedures, sociale vaardigheidsprocedures), exposure (introceptief, imaginair, in vivo), gedragsactivatie, en cognitieve herstructurering (socratische dialoog, gedragsexperimenten).

Werkwijze

De nadruk ligt uitdrukkelijk meer op training in het toepassen van vaardigheden dan op discussie en/of min of meer passieve kennisoverdracht. Hoewel er in het programma ruimte is voor presentaties van de theorie en (video)demonstraties van technieken door de docent, wordt het merendeel van de tijd besteed aan het oefenen met de verschillende analysemodellen en interventiemethoden, zowel met eigen problematiek als aan de hand van casussen.

Doelstellingen

Aan het einde van de cursus:

 • heeft de cursist kennis over de cognitief-gedragstherapeutische behandeling van veel voorkomende stoornissen

 • beschikt de cursist over vaardigheden voor de cognitief-gedragstherapeutische behandeling van verschillende enkelvoudige stoornissen

 • is de cursist in staat om onder supervisie cognitieve gedragstherapieën uit te voeren

Wijze van toetsing

 • Halverwege de cursus: in de eerste bijeenkomsten oefenen de deelnemers de geleerde vaardigheden met elkaar, bij eigen problematiek. Een schriftelijk verslag van deze  Onderlinge Gedragsmodificatie (OGM) geldt als toets.

 • Aan het einde van de cursus geldt een mini N=1- verslag als toets. In dit behandelingsverslag wordt een eigen patiënt beschreven waarmee het CGT-proces is doorlopen

 • Zowel beide verslagen als de casuspresentatie dienen als voldoende te worden beoordeeld.

 • Naast de verslagen gelden ook de kwaliteit van zowel de deelname aan de bijeenkomsten als van het huiswerk als toets.

DagDatumTijden
1 7 september 20219:30 - 16:00
214 september 20219:30 - 16:00
321 september 20219:30 - 16:00
428 september 20219:30 - 16:00
5 5 oktober 20219:30 - 16:00
612 oktober 20219:30 - 16:00
7 9 november 20219:30 - 16:00
8 (reservedatum)23 november 20219:30 - 16:00

VGCt

geldig van 10 dec 2019— 5 jun 2021
Cursus Gedragstherapeutisch medewerker48Toegekend

V&V

geldig van 6 dec 2019— 5 jun 2021
Scholing GGZ48Toegekend
Scholing Jeugdverpleegkunde48Toegekend
Scholing Praktijkverpleegkunde48Toegekend
Scholing SPV48Toegekend
Scholing Verstandelijk gehandicaptenzorg48Toegekend

SKJ

geldig van 14 sep 2018—14 sep 2021
Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional77Toegekend

De cursus is bestemd voor hbo-opgeleide hulpverleners in de GGZ, de Jeugzorg of onderwijs, die voldoen aan de door de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) gestelde vooropleidingseisen.

Debbie Been

Debbie Been

Debbie Been is werkzaam als vrijgevestigd GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en EMDR Europe practitioner in Broek in Waterland. Zij is tevens supervisor VGCt en EMDR. Eerder werkte ze als cognitief gedragstherapeut op dubbele-diagnostiekafdelingen en in het gevangeniswezen. Zij heeft veel ervaring met (complexe) PTSS, ernstige angststoornissen, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek en psychiatrie. Ook werkt ze veel met mindfulness en ACT. Daarnaast is Debbie bestuurlijk actief.

Literatuur:

Verplicht:

Heycop ten Ham, B., De Vos, B., & Hulsbergen, M. (2012). Praktijkboek Gedragstherapie. Handboek voor cognitief-gedragstherapeutisch werkers, deel 1. Amsterdam: Boom.

Naast de aan te schaffen boeken is er online literatuur beschikbaar.

Naar boven