Webinar: Hoe houd je zicht op de veiligheid in tijden van het Coronavirus?

Hoe houd je zicht op de veiligheid in tijden van het Coronavirus? 


Het coronavirus zorgt voor veel ingewikkeldheden. Hulpverleners hebben door het virus veel minder contact met de toch al kwetsbare gezinnen. De vraag is of je online een goed contact kan onderhouden met deze gezinnen.

In deze (stressvolle) tijd zitten we veelal thuis met soms alle gevolgen van dien. Men vreest voor het behoud van een baan en er zijn zorgen over de financiële situatie, een kind dat gedragsproblemen vertoont en stress zorgt vaak niet voor goede zelfregulering.

Deze situatie kan maken dat er sneller huiselijk geweld ontstaat. En daar wordt, geheel terecht, aandacht voor gevraagd. Maar wat kan jij als hulpverlener doen om mensen te ondersteunen die het al zwaar hebben, zonder dat je face-to-face contact hebt? En hoe zorg je ervoor dat je toch zo goed mogelijk zicht houdt op de veiligheid?

In de webinar: Hoe houd je zicht op de veiligheid in tijden van het Coronavirus wordt hier aandacht aan besteed.

We gaan in op vragen als:

  • Wat doe ik als ik geen contact of onvoldoende contact krijg met het gezin?
  • Hoe maak ik een goede veiligheidsinschatting op afstand?
  • Hoe kan ik de meldcode blijven toepassen?
  • Hoe handel ik professioneel handelen met aandacht voor de emotionele kant.
Tijdens het webinar kan ook casuïstiek uit de eigen praktijk worden ingebracht. De webinar duurt van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur. 
Deel deze pagina:
aantal dagen:
1
contacturen:
1

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Kirsten Regtop

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop is sociaal werker en ondernemer en was tot voor kort werkzaam bij Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland. Als sociaal werker werkte zij in Utrecht bij de voorgangers van de sociale wijkteams. Zowel als outreachend maatschappelijk werker als, als coördinator Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. Zij is expert op het gebied van het doorbreken van het taboe op huiselijk geweld in de samenleving, de meldcode en alle vormen van huiselijk geweld. Kirsten blogt (www.kirstenregtop.com) regelmatig over de aanpak huiselijk geweld en schenkt jaarlijks in de maand oktober aandacht aan de meldcode.

Naar boven