Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie voor kinderen en jeugdigen met psychosomatische en sociale klachten - CGT

In deze VGCt vervolgcursus wordt ingegaan op veelvoorkomende problemen bij kinderen en jeugdigen. Focus in deze cursus zijn psychosomatische en psychosociale klachten van kinderen en jeugdigen.


Deze cursus is helaas vol
  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie voor kinderen en jeugdigen met psychosomatische en sociale klachten - CGT

Bij een aantal kinderen en jeugdigen ontwikkelt zich een stoornis, zoals een slaap- of eetstoornis, een verslaving of een stemmingsstoornis. In deze cursus wordt stilgestaan bij verschillende ontwikkelingsproblemen en psychosociale klachten en de rol die factoren als genetische kwetsbaarheid, ontwikkeling van temperament, de rol van ouders en gezin, sociale relaties en cultuur hierbij spelen.

De cursus richt zich op het toepassen van verschillende cognitieve en gedragstherapeutische interventies bij relatief eenvoudige tot (steeds) meer complexe problematiek. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het betrekken van het systeem bij de behandeling en het moment van inzetten van interventies.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere hoofd- en buikpijnklachten, onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK), eetstoornissen, slaapstoornissen, chronisch vermoeidheidssyndroom, stress en burn-out bij kinderen en jongeren, somberheid, dysthymie, verslavingen (zoals game- en gokverslaving) en zelfbeeld, zelfvertrouwen en veerkracht.

Deze cursus biedt handvatten voor professionals die werken met kinderen en jeugdigen en geeft inzicht in de behandeling en interventies bij verschillende ontwikkelingsproblemen en psychosociale klachten.

100% op locatie
Ervaren docent
Locatie goed bereikbaar met OV
Heerlijke lunch

Werkwijze

De cursist maakt wederom kennis met een aantal basisbegrippen uit de CGT (door theorie en toetsing en interactieve bespreking van de lesstof). De psychologische praktijk in het werken met (jongere) kinderen en jeugdigen staat centraal en cursisten worden van harte uitgenodigd eigen casuïstiek in te brengen om mee ‘te oefenen’ en ter discussie te stellen aan de hand van ingebrachte bestudeerde literatuur. 

Er wordt veelvuldig geoefend met het maken van een holistische theorie en differentiaal diagnose om een tot een ordening en rangschikking van de klachten te kunnen komen en om de implicaties voor een passende behandeling te kunnen kiezen. Deze bestaat deels uit geprotocolleerde behandelingen en deels uit achtergrond literatuur toegespitst op specifieke klachten en stoornissen. 

Hierbij zijn van belang dat cursisten beschikken over eigen casuïstiek en zich een aantal technieken uit de cognitieve therapie hebben eigen gemaakt.  Ook is motiverende gespreksvoering een belangrijke basishouding voor de behandeling van deze doelgroep waar de cursisten in getraind worden en wat in de lessen en daarbuiten geoefend zal worden.

Doelstelling

Na afloop van de cursus:

 1. heeft de cursist inzicht en vaardigheden in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken ontwikkeld

 2. heeft de cursist dit inzicht en deze vaardigheden kunnen aanwenden ten behoeve van verschillen klinische beelden zoals die zijn gepresenteerd in de bijeenkomsten

 3. kan de cursist het gedragstherapeutische proces toepassen en vertalen naar een specifieke casus in eigen praktijk

 4. kan de cursist (aan de hand van een differentiaal diagnose) een behandeling ontwikkelen en de rationale ervan uitleggen aan de client (en diens systeem)

 5. kan de cursist de kenmerken beschrijven van verschillende stoornissen zoals die worden gepresenteerd (zoals somatoforme stoornis, een eetstoornis of een verslaving)

 6. kan de cursist verschillende verklaringen voor het ontstaan en voorkomen van verschillende stoornissen benoemen

 7. is de cursist op de hoogte verschillende modellen zoals het ziektemodel en het biopsychosociaal model

 8. kan de cursist op grond van diagnostiek (waaronder het toepassen van verschillende analyses en het maken van een Holistische theorie)&  assessment de juiste behandeling entameren.

 9. kan de cursist de behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten

10. is de cursist goed in staat in intervisie en collegiaal overleg de behandeldoelen voor het voetlicht te brengen en is zich daarbij bewust van een goede en zorgvuldige therapeutische werkrelatie

Wijze van toetsing

Bespreking en toetsing van de literatuur; eigen inbreng casuïstiek en een praktijktoets ter afronding van de cursus over een zelfgekozen (besproken) onderwerp .

Contacturen: 50 uur

Zelfstudie: 30 uur

Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

En ontvang updates over cursussen en krijg toegang tot unieke kortingscodes.