Vervolgcursus Cognitief Systeemgerichte traumabehandeling bij kinderen en jeugdigen

In deze cursus leert u werken met cognitieve gedragstherapeutische methoden en technieken voor de behandeling van trauma bij kinderen en jeugdigen, en hun gezinsleden. Bij trauma en angst spelen ouders een belangrijke rol. Ze bieden steun en helpen bij het aanleren van coping. Daarom staan systeembehandelingen en actieve betrokkenheid van gezinsleden centraal. 

Inhoud

In deze cursus leert u werken met cognitieve gedragstherapeutische methoden en technieken voor de behandeling van trauma bij kinderen en jeugdigen, en hun gezinsleden. Bij trauma en angst spelen ouders een belangrijke rol. Ze bieden steun en helpen bij het aanleren van coping. Daarom staan systeembehandelingen en actieve betrokkenheid van gezinsleden centraal. 

Via genogrammen ontdekt u de invloed van traumatische ervaringen door de generaties heen. Ook oefent u met de toepassing van diverse exposure varianten in fantasie en met oplossingsgerichte technieken bij trauma.

Aan de hand van het het Writejunior protocol leert u de praktische toepassing van schrijftherapie met deze kinderen. Onderdelen van het protocol zijn onder meer exposure, cognitieve herstructurering, coping en social sharing. 

Werkwijze

In de cursus wordt gebruik gemaakt van literatuurbespreking, discussie, rollenspel, praktisch huiswerk en het bekijken en bespreken van therapiezittingen op video. 
Tussen de cursusbijeenkomsten door bestudeer je literatuur, werk je aan huiswerkopdrachten, oefen je praktische vaardigheden en bereid je rollenspelen voor.

Doelstellingen

Na afloop van de cursus heb je kennis en vaardigheden opgedaan voor de toepassing van een aantal cognitief-gedragstherapeutische technieken voor de behandeling van trauma bij kinderen en/of andere systeemleden. De cursus is tevens bedoeld als onderdeel van het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCt (vervolgcursus 50 uur).

Wijze van toetsing 

•  De cursist zal gedurende de cursus tentamenvragen krijgen over de literatuur. Deze 
worden aan het begin van de verschillende cursusdagen afgenomen.  
•  Ook dient de cursist na elke bijeenkomst huiswerkopdrachten te maken, die naar de 
docent worden gemaild en de volgende cursusdag worden besproken.  
•  Verder zal de cursus bestaan uit een aantal groepsopdrachten. Hierbij is het de 
bedoeling dat de cursisten na cursustijd met elkaar afspreken om te werken aan 
opdrachten. Deze worden bij de docent ingeleverd, voorzien van een beoordeling en 
besproken tijdens de bijeenkomsten.  

Voorkennis

Verwacht wordt dat de deelnemers over gedragstherapeutische basiskennis en -ervaring beschikken. Cursisten dienen de basiscursus CGT te hebben afgerond.

Deze cursus is een gespecialiseerde vervolgcursus, een verplicht onderdeel in de opleiding tot gedragstherapeut (lid VGCT). Kijk hier voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de VGCT, de opbouw van de opleiding en verdere informatie.

Deel deze pagina:
aantal dagen:
8
contacturen:
50

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

NVRG

geldig van 1 sep 2019— 1 sep 2023
NVRG nascholingscursus25Toegekend

Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten die in de praktijk werkzaam zijn in de hulpverlening aan kinderen, jeugdigen en hun ouders. Basiskennis van de cognitieve gedragstherapie is vereist (niveau VGCt-erkende basiscursus cognitieve gedragstherapie). 

Meike van Veggel

Meike van Veggel

Meike van Veggel is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCT. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam en bij KSK Psychologenpraktijk in Amsterdam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.

Denise Beuvens

Denise Beuvens

Denise Beuvens is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCt. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.

Verplichte literatuur (zelf aan te schaffen)

  • Lucassen, S., Oord, S. van der (2018) 3e gewijzigde druk, WRITEjunior. Protocol schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten 4-18 jaar. Boek met DVD. Amsterdam: SWP, ISBN 9789088507793
  • Siegel, D.J., Hartzell, M. (2014), Parenting from the inside out. New York: Penguin, ISBN 9781922247445
  • Beer, R., Lindauer R. (2014) Verwerken en versterken, Werkboek voor therapeuten bij de methode traumagerichte cognitieve gedragstherapie Bohn Stafleu van Loghum Houten, ISBN 9789036805834
  • Struik, A. (2016), Slapende honden? Wakker maken! Een stabilisatiemethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen. Amsterdam: Pearson. ISBN 9789026522833

Aanbevolen literatuur:

  • Shapiro, F., Kaslow, F.W., Maxfield, L. (eds) (2007), Handbook of EMDR and Family Therapy Processes. Chichester: Wiley. ISBN 9780471709473


Aanvullende literatuur wordt online verzorgd door King nascholing.

Naar boven