Slaapproblemen bij jonge kinderen vanuit de Infant Mental Health Visie: diagnostiek en interventies

In deze cursus leer je de ouder-kind onderliggende problematiek van slaapproblemen herkennen, alsmede verschillende soorten slaapproblemen.

Inhoud 

Slaapproblemen bij jonge kinderen vanuit de Infant Mental Health Visie: diagnostiek en interventies
Kennis vergroten en vaardigheden uitbreiden om slaapproblemen bij jonge kinderen te behandelen vanuit Infant Mental Health visie.


Werkwijze

Literatuur vooraf, hoorcollege;  diverse werkvormen waaronder analyseren van video’s en rollenspel om theorie te integreren en praktisch toe te passen.

Voorbereiding voor werkcollege:  meenemen van casus voor dag 2


Doelstellingen

Cursist kan na afloop:

  1. Diverse vormen van slaapproblemen bij jonge kinderen herkennen versus de normale ontwikkeling;
  2. Ouder-kind problematiek onderliggend aan de slaapproblemen herkennen;
  3. Op generalistisch niveau interveniëren bij slaapproblemen bij jonge kinderen dmv het protocol ‘Op weg naar een slaapfeestje’ en het protocol ‘doen wat werkt’;
  4. Gericht doorverwijzen naar specialistische vormen van behandeling, niet binnen de scoop van de cursus.
     

wijze van toetsing

Schriftelijke casusbeschrijving

Deel deze pagina:
aantal dagen:
2
contacturen:
13

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 8 sep 2020— 7 sep 2023
Behandeling6Toegekend
Diagnostiek6Toegekend
Herregistratie12Toegekend

DAIMH

Nip/nvo12Toegekend

SKJ

Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional12In aanvraag

(Ortho)pedagogen, psychologen, jeugdartsen en andere hulpverleners (universitaire en HBO vooropleiding) die werken in de jeugdzorg, jeugd-GGz met jonge kinderen.

drs. Marilene de Zeeuw

drs. Marilene de Zeeuw

Marilene de Zeeuw is klinisch psycholoog kinderen en jeugd, psychotherapeut en supervisor gedragstherapeut VGCt. Zij heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en onderzoek op het gebied van ouder-kindrelaties, gehechtheid bij baby's, peuters, kleuters, en jongeren. Marilene heeft veel ervaring met ouders met psychiatrische problemen en met jonge kinderen met emotieregulatieproblemen en trauma. Vanaf 2009 is Marilene hoofddocent Infancy aan de landelijke opleiding tot klinisch psycholoog K&J en geeft zij veel trainingen over het onderwerp gehechtheid. 

Daarnaast heeft zij het boekje 'Er zijn voor je kind' geschreven en twee interventies ontwikkeld samen met collega's, waarvan een gepubliceerd is in de Kind en Adolescentpraktijkreeks van Bohn Stafleu van Loghum: 'Handboek en werkboek preventieve interventie voor pleeg- en adoptieouders bij jonge kinderen met een problematische gehechtheid'. Recent heeft ze Url en Uk - Brainbased Online Module, voor moderne ouders met een kind met emotionele buien, ontwikkeld samen met Carla Brok, Hedwig van Bakel en Esther van der Zee. 


Artikelen worden online aangeboden.

Naar boven