Seksualiteit en hulpverlening

In deze cursus leer je seksualiteit in de hulpverleningsgesprekken bespreekbaar te maken.

Inhoud

Veel hulpverleners hebben moeite het onderwerp seksualiteit ter sprake te brengen, ondanks dat zij zich ervan bewust zijn dat dit een belangrijk levensthema is, dat ook kan zorgen voor problemen in de opvoedsituatie.

Uit ongemak, gebrek aan kennis of omdat ze niet weten hoe vervolgens te handelen, vinden hulpverleners het lastig om seksualiteit te bespreken. Cliënten brengen het vaak niet ter sprake vanuit schaamte of omdat ze niet weten of ze met dit thema bij de hulpverlener terecht kunnen. Uit onderzoek komt keer op keer naar voren dat mensen het prettig vinden als de hulpverlener het thema seksualiteit introduceert.

In deze cursus maak je kennis met de meest gebruikte theorieën en modellen uit de seksuologie, de normale variatie binnen seksualiteit gedurende de levensloop en de meest voorkomende seksuele problemen. Je leert welke vragen je kunt stellen om het gesprek te openen en met behulp van acteurs brengen we het direct in de praktijk in het middaggedeelte. Ook leer je hoe problemen met seksualiteit, zijn weerslag in de opvoedsituatie kan hebben.

Doelstelling

Cursisten zijn bekend met de meest gebruikte theorieën en modellen uit de seksuologie, zijn in staat seksualiteit ter sprake brengen bij diverse doelgroepen en een seksuele anamnese af te nemen, en hebben kennis van de meest voorkomende seksuele problemen en hun weerslag in de opvoedsituatie. Zij kunnen een inschatting maken welke problematiek zij zelf kunnen behandelen en hoe dit te doen en weten wanneer en hoe door te verwijzen.

Inhoud

aantal dagen:
1
contacturen:
6

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek 3 Toegekend
Behandeling 3 Toegekend
Herregistratie 6 Toegekend
Extra literatuur 2 Toegekend

NIP eerstelijns psychologen

nascholing 6,5 Toegekend

Deze cursus is geschikt voor psychologen, (ortho)pedagogen, cognitief gedragstherapeuten, psychotherapeuten, psychiaters, artsen, POH-GGZ, eerstelijnspsychologen en jeugdzorgwerkers en andere hulpverleners.

drs. Minke de Boer

Minke de Boer is psycholoog en seksuoloog NVVS. Zij werkt sinds 2007 bij het Flevoziekenhuis in Almere en daarnaast is zij docent aan de Universiteit Utrecht en de Verloskunde Academie Amsterdam. Zij is aangesloten bij seksuologencollectief De Bedweters en zij is actief in de mediacommissie van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. Ze weet het onderwerp seksualiteit op een luchtige wijze te benaderen zonder voorbij te gaan aan de gevoelige kanten ervan. Ze geeft concrete adviezen die direct toepasbaar zijn. 

“Seksualiteit is een bio-psycho-sociaal fenomeen en door de complexiteit ervan blijft het voor mij een boeiend vak. Ook in mijn professionele ontwikkeling is het bio-psycho-sociale model terug te vinden. Na mijn studie psychologie ben ik direct in de seksuologie terecht gekomen en heb ik mij eerst vastgebeten in het biologische aspect van seksualiteit. Dat kon goed binnen het ziekenhuis. Maar ik merkte dat ik op het relationele stuk nog wat te leren had en heb inmiddels de opleiding systeemtherapie afgerond.”

“Lesgeven is altijd onderdeel van mijn werk geweest. Ik doe het altijd met veel plezier en het geeft me extra energie en inspiratie. Hulpverlening en onderwijs versterken elkaar. Want door het onderwijs verplicht ik mezelf om up-to-date te blijven en door de hulpverlening heb ik altijd praktijkvoorbeelden paraat.”

drs. Minke de Boer

Literatuur wordt online beschikbaar gesteld.

  • SEKS! Lunsen, R & Laan, E. 2017. Amsterdam: Prometheus.
  • Praten over seks, in: Handboek Seksuele Gezondheid, Leusink, P. en Ramakers, M. (red.) 2014. Assen: Koninklijke van Gorcum BV.
  • Handout ‘Praten over seks’, Neeleman, A & de Boer, M. 2018.
Naar boven