Professionele en persoonlijke moed: onmisbaar in de aanpak van huiselijk geweld

Tijdens deze tweedaagse scholing en een terugkomdag verbinden we ervaringskennis (tacit knowledge) en vakkennis met de persoonlijke en professionele moed van professionals.   


Inhoud van de cursus

Wanneer lukt het om huiselijk geweld te stoppen? De spiraal van geweld te doorbreken? Wat kan je daar zelf aan bijdragen als professional?

Een zoektocht waar nog geen eensluidende antwoorden op gevonden zijn. En dat lijkt ook een vrijwel onmogelijke opgave, immers elke situatie is uniek. Maar ook elke persoon, directbetrokkene of professional heeft specifieke kwaliteiten en ervaringen die de dynamiek en de stappen om geweld te doorbreken beïnvloeden. Deze kwaliteiten inbrengen in de interactie en in verbindende samenwerking in de keten geeft je wind in de zeilen.

In de cursus ‘Professionele en Persoonlijke moed: onmisbaar in de aanpak van huiselijk geweld’, pakken de ontwikkelaars van deze cursus het thema ‘moed’ bij de kop en dagen ze professionals uit dit ook te doen.

Omdat zij van mening zijn dat moed van doorslaggevende rol kan zijn bij het duurzaam stoppen van huiselijk geweld. Tegelijkertijd realiseren zij zich dat dit thema voor iedere betrokkene een andere betekenis kan hebben en een andere invloed kan hebben. 

Bijvoorbeeld: 

  • Door zelf moedig te zijn als professional draag je dit ook over op de gezinnen met wie je werkt. Moed kan ook nodig zijn om zowel slachtoffer- als daderschap in de hulpverlening in de ogen te kunnen zien en beide niet te verdoezelen of te vergoelijken.
  • Durf je als professional imperfect te zijn? Uit de comfortzone te stappen en je eigen ervaringen in te zetten en experimenteerruimte te scheppen bij het bieden van hulp? 
  • Lukt het je om echt dienstbaar te zijn aan de gezinnen en niet alleen aan de eigen organisatorische processen en jezelf en gebruik te maken van organisatie- inhoudelijke en ketenkracht?
  • Hoe kan je de zelfversterkende negatieve effecten na geweld ombuigen naar positieve verandering en herstel?
  • Op welke wijze kun je jezelf beter leiden en leiderschap tonen aan anderen?
  • Echte verandering is mogelijk als we zelf ook de moed hebben om te veranderen.

Daarom bundelen wij – Hameeda Lakho, Kirsten Regtop en Sietske Dijkstra - onze krachten rond ervaringsdeskundigheid, praktijkkennis, onderzoek en reflectie en herstelondersteunende zorg in dit bijzondere aanbod waarin we het zoeklicht plaatsen op het onderzoeken en versterken van onze persoonlijke en professionele moed.

Doelstellingen

Het versterken van competenties van uitvoerend en leidinggevende medewerkers in tal van instellingen bij de aanpak van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties door gezamenlijk van èn met elkaar te leren. Duurzame verandering teweegbrengen in het stoppen van geweld door competenties en handelingsrepertoire met betrekking tot het maken van contact met cliënten te versterken door onder andere de professionele en persoonlijke moed die daarbij nodig is te onderzoeken. Een betere samenwerking in de keten door het realiseren van structurele verandering in het werken aan het duurzaam stoppen van huiselijk geweld.

Werkwijze

Tijdens de cursus wordt aan de hand van video’s, oefeningen en theorie en ervaringskennis gewerkt aan een eigen casus of vraagstuk. 

Wijze van toetsting

De deelnemers worden getoetst doordat zij:

  • Een casusinbreng af hebben.
  • Huiswerkvragen en reflectie af hebben en ingeleverd. 
Deel deze pagina:
aantal dagen:
3

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

Sociale professionals uit jeugdzorg, Veilig Thuis, wijkteams, Raad voor de Kinderbescherming, politie, gedragsdeskundigen, schoolmaatschappelijk werkers, ervaringsdeskundigen, reclassering, slachtofferhulp en anderen die te maken hebben met de aanpak van huiselijk geweld en het signaleren daarvan. We zetten de ervaringen van de deelnemers actief in om te leren in èn van de keten.

Hameeda Lakho

Hameeda Lakho

Hameeda Lakho is auteur, spreker, coach, trainer en expert over de langetermijngevolgen van kindermishandeling. Lotgenoten, professionals en organisaties zien haar ervaringsdeskundigheid als een grote toegevoegde waarde. Als geen ander weet Hameeda hoe groot de effecten van kindermishandeling zijn, en hoe moeilijk de zoektocht kan zijn naar juiste hulp. Als auteur schreef ze drie succesvolle autobiografische boeken over haar traumatische jeugd en de gevolgen ervan zoals 'Geheim geweld', 'Verborgen tralies' en 'Gebroken cirkel'. 

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop is sociaal werker en ondernemer en was tot voor kort werkzaam bij Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland. Als sociaal werker werkte zij in Utrecht bij de voorgangers van de sociale wijkteams. Zowel als outreachend maatschappelijk werker als, als coördinator Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. Zij is expert op het gebied van het doorbreken van het taboe op huiselijk geweld in de samenleving, de meldcode en alle vormen van huiselijk geweld. Kirsten blogt (www.kirstenregtop.com) regelmatig over de aanpak huiselijk geweld en schenkt jaarlijks in de maand oktober aandacht aan de meldcode.

dr. Sietske Dijkstra

dr. Sietske Dijkstra

Sietske Dijkstrapsycholoog, promoveerde op een studie naar betekenisgeving van geweld uit de kindertijd aan de Universiteit Utrecht. Ze startte in 1998 haar eigen bureau: Dijkstra (www.sietske-dijkstra.nl) en richt zich op praktijkgericht onderzoek, scholing en advies. Ze was van 2007 tot eind 2014 lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten, en maakte van 2010 tot eind 2012 deel uit van de commissie Samson. Deze commissie rapporteerde in oktober 2012 haar bevindingen over seksueel misbruik in residentiële jeugdzorg en pleegzorg sinds 1945.

Eventueel verplicht aan te schaffen literatuur wordt z.s.m. hieronder zichtbaar. Het lesmateriaal en het draaiboek zijn beschikbaar via de Online Reader van King nascholing.

Naar boven