Opleiding Systeemtherapie Inleiding én Verdieping (TTC 132 uur)

De Opleiding Systeemtherapie Inleiding én Verdieping biedt een brede basis voor systemisch denken en werken. Je leert verschillende perspectieven binnen systeemtherapie kennen en ontwikkelt vaardigheden en houdingsaspecten om verandering te bewerkstelligen. Het vervolgdeel richt zich op specifieke situaties, zoals gezinnen met kinderen met psychiatrische problemen en partnerrelatieproblematiek. Daarnaast is er aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van je eigen therapeutische houding.

  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Opleiding Systeemtherapie Inleiding én Verdieping (TTC 132 uur)

Let op: voor deze opleiding zijn toelatingseisen; zie tab doelgroep.

De opleiding Systeemtherapie Inleiding én Verdieping (TTC 132 uur) biedt een grondige inleiding in de systemische benadering vanuit verschillende perspectieven, en vaardigheden om deze toe te passen in de praktijk. In het eerste deel leer je systemisch kijken naar de samenhang tussen bezorgdheden en invloeden en maak je kennis met verschillende perspectieven, oefen je vaardigheden en technieken en leer je procesmatig werken. In het tweede deel ontwikkel je kennis en vaardigheden verder in situaties zoals gezinnen met jonge kinderen, adolescenten, psychiatrische problemen, trauma, verlies, mishandeling/verslaving en partnerrelatieproblematiek. De opleiding besteedt ook aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van de therapeut en het trainen van bewuste aandacht en innerlijke dialoog. In een veilige leeromgeving is er ruimte voor zelfreflectie en het onderzoeken van de invloeden vanuit je eigen achtergrond en leergeschiedenis.

100% op locatie
NVRG erkend
Zeer ervaren docenten
Heerlijke lunch

Doelstellingen

De cursus tot systeemtherapeut NVRG is gericht op het verkrijgen van onderstaande competenties.

I. Algemene therapeutische competenties 

II. Systemische Metacompetenties 

III Systemische Basiscompetenties 

IV. Competenties om systeem-therapeutische technieken toe te passen

Aan het einde van de cursus beschikken de cursisten over de volgende competenties (kennis, vaardigheden en houding):

·     Kennis van belangrijke systemische perspectieven,

·     Vaardigheden in het beschrijven van factoren die van invloed zijn op het functioneren van cliëntsystemen in termen van structuur, communicatiestijlen, interactieprocessen, betekenisgeving en levensfasen.

·     Vaardigheden in contextgericht kijken, denken, formulieren en interveniëren,

·     Vaardigheden in het hanteren van belangrijke systemische interventies,

·     Het kunnen opstellen van een systemische (circulaire)werkhypothese,

·     Het herkennen van invloeden vanuit de eigen achtergrond en leergeschiedenis op jezelf als systeemtherapeut.

Werkwijze

Iedere cursusdag kent een vaste indeling waarin de volgende onderdelen terugkomen: theoretische inleiding (kennis), ervaring opdoen met toepassen van systeem-therapeutische-interventies (vaardigheden) en het reflecteren op de oefensituaties en therapeutische contacten uit de praktijk van de cursist (houding). 

De werkvormen die gebruikt zullen worden zijn: verdiepende uitwisseling over de thuisopdrachten, presentatie over de literatuur, oefenen met het innemen van verschillende perspectieven, toepassen van systemische interventies, rollen spelen, registratieopdrachten, videofragmenten bekijken en reflectie-opdrachten. Ook zullen er aandacht -oefeningen en creatieve werkvormen gebruikt worden.

Wijze van toetsing

Het inleidende deel wordt afgesloten met het schrijven van een casusbeschrijving (en reflectie op een intervisiemoment met een mede-cursist). 

De geheld opleiding wordt afgesloten met een presentatie van door de cursist over de doorgemaakte ontwikkeling tijdens de gehele opleiding. 

Daarnaast vragen wij de cursisten eenmalig om beeldmateriaal te laten zien over een actuele systeem therapeutische sessie. 

Aanwezigheidsverplichting:

Er is een aanwezigheidsverplichting van 90%, bij afwezigheid tussen de 10% en 20% worden inhaalopdrachten gemaakt die de stof van de betreffende gemiste cursusdag behandelen. 

Overige informatie over de registratie als Systeemtherapeut NVRG.

Na deze opleiding, kan je verder met 2 specialistische modulen van 40 uur  én leertherapie  en Supervisie en zo je registratie als NVRG erkend Systeemtherapeut halen.  

Voor meer informatie over het opleidingsregelement van de NVRG zie: https://www.nvrg.nl/bureau-nvrg

 

Contacturen: 132 uur

Zelfstudie:  70 uur

Schrijf je nu in voor de eerstvolgende cursus!

Opleiding Systeemtherapie Inleiding én Verdieping (TTC 132 uur)

Seats2Meet Amersfoort CS Amersfoort
132 contacturen
Erik van de Kraats , Ingrid Duinkerken, Karin van Dijk en Robert van Hennik

Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Ik moet mij nog bij de VGCt registreren als cognitief gedragstherapeut in opleiding om aan de toelatingseisen van mijn cursus te voldoen. Mag ik met de cursus starten?
Ik schrijf me in voor een cursus waarvoor toelatingseisen gelden. Hoe laat ik jullie weten dat ik aan deze eisen voldoe?
Ik ben geregistreerd bij het SKJ. Hoe kom ik in aanmerking voor mijn punten?
Ik heb een cursus afgerond en een certificaat ontvangen, maar er zijn geen punten ingevoerd in PE online. Hoe kan dat?
Is er een kans dat mijn cursus toch niet doorgaat?
Ik heb een cursus afgerond. Wanneer kan ik mijn certificaat verwachten?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang maandelijks updates over ons cursusaanbod. Je kunt je op elk gewenst moment weer uitschrijven.