Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wil jij je bekwamen in het werken met de Meldcode en oefenen met de stappen 4 en 5 die recentelijk zijn aangescherpt? Dan is deze 1-daagse cursus 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' uitermate geschikt voor jou of je organisatie.

  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In verschillende relaties komen kindermishandeling, partnergeweld, oudermishandeling en ouderenmishandeling regelmatig voor. Huiselijk geweld in al zijn vormen is een belangrijk maatschappelijk probleem met ernstige gevolgen. Het is van groot belang dat we geweld zo vroeg mogelijk herkennen, bespreken en duurzaam stoppen. Om dit te bereiken is een kwalitatieve samenwerking tussen professionals essentieel. Zij hebben namelijk een belangrijke verantwoordelijkheid om signalen te herkennen, benoemen en documenteren tijdens het doorlopen van de vijf stappen van de meldcode.

Onlangs is de wet Meldcode aangepast en aangescherpt met een nieuw afwegingskader voor stappen vier en vijf. Er is ook een supplement toegevoegd waarin de stem van kinderen en jongeren meer aandacht krijgt. Dit afwegingskader is een beroepsnorm voor professionals en helpt om de radarfunctie bij Veilig Thuis te versterken. Het vergroten van de kwaliteit van meldingen is cruciaal om ervoor te zorgen dat zorgen en onveiligheid niet blijven voortbestaan en cliënten of gezinnen niet uit beeld raken.

Om professionals te ondersteunen in het werken met de aangepaste meldcode, biedt deze eendaagse training de mogelijkheid om vooral stap vier en vijf te oefenen en in gesprek te gaan met collega's. Deelnemers werken met eigen casuïstiek en maken een jaaragenda om het onderwerp duurzaam op de agenda te houden en samen te werken aan een veilige omgeving voor iedereen. De aangescherpte wet trad in werking op 1 januari 2019.

100% op locatie
Ontvang je certificaat na 1 dag
Direct toepasbaar in de praktijk
6 punten geaccrediteerd

Doelstelling

Doel is om aan de hand van een lopende of afgesloten casus de herziene meldcodestappen in viertallen te vullen (met een accent op de gewijzigde stappen vier en vijf) en deze tijdens de cursus op grond van een selectie van casuïstiek gezamenlijk door te spreken, aan te vullen en te onderbouwen. In de casusbespreking is er aandacht voor in hoeverre er sprake is van een of meerdere meldnormen. Er worden er drie genoemd: 1. Acute en structurele onveiligheid. 2. Onvoldoende hulp kunnen organiseren of bieden 3. Geen toename van de veiligheid ondanks de inspanningen.

Doel is om op deze wijze in een eendaagse scholing met huiswerk vooraf de inhoudelijke kennis te laten groeien, het gemeenschappelijke afwegingskader te versterken en de handelingsbekwamer te worden.

Werkwijze

Bestuderen van de literatuur. Plenaire onderdelen worden afgewisseld in het werken in groepen. Ook zal er een film worden vertoond. 

We willen op deze dag ook aandacht schenken aan signaleren, melden en contact houden in coronatijd en kennis en tips met elkaar delen. Dat contact houden stelt professionals ook voor moeilijkheden, zoals wellicht bekend, en het ziet ernaar uit dat dit leidt tot onderrapportage en een verminderd aantal meldingen.

Wijze van toetsing

Gezamenlijk doorwerken van een casus volgens de meldcode vooral stap vier en vijf en het formuleren en plenair mondeling aan elkaar presenteren van tenminste drie inzichten en de daaruit volgende praktijklessen.    


Contacturen: 6 uur

Zelfstudie: 3 uur

Schrijf je nu in voor de eerstvolgende cursus!

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Utrecht, nog niet bekend
6 contacturen
Sietske Dijkstra en Kirsten Regtop

Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

En ontvang updates over cursussen en krijg toegang tot unieke kortingscodes.