Kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties

Deze cursus geeft kennis en vaardigheden over het beroepsvaardig omgaan met de veelvormigheid van geweld in gezinnen. Er wordt vooral ingegaan op kindermishandeling, maar er is ook aandacht voor verwaarlozing, seksueel misbruik, complexe scheiding, oudermishandeling en partnergeweld. 

Inhoud

Er is veel aandacht voor de kwaliteit van professioneel handelen, de rol van Veilig Thuis, de ACE, de aangescherpte meldcode en de onderlinge samenwerking met het doel om geweld duurzaam te stoppen.  Herkennen, onderzoeken en valideren van geweld en het bespreken van verschillende instrumenten krijgt aandacht en we leren aan de hand van een casus. Er is de eerste dag samenwerking met een ervaringsdeskundige. Verder is er aandacht voor complexe scheiding en komt de benadering van signs of safety aan bod, in Nederland bekend als veilig opgroeien en hoe er vaardig gebruik gemaakt kan worden van je eigen professionaliteit.

Werkwijze

Voorafgaand aan elke bijeenkomst dient er literatuur gelezen te worden  over de verschillende vormen van mishandeling, over interventies, complexe scheiding en over het gebruik van instrumenten. Er worden elke bijeenkomst enkele vragen over gesteld die schriftelijk worden beantwoord en aan het begin van de cursusdag worden ingeleverd . Ook brengen de deelnemers de tweede cursusdag een casus in waarop ze als eindopdracht reflecteren. Tijdens de derde dag is er een uur ‘open space’ waarin deelnemers hun eigen vraagstukken kunnen inbrengen. De reflectie op de casus en de cursus grijpt terug op de eerdere leerpunten en dient binnen een week na het afsluiten van de cursus te worden ingeleverd of op basis van specifieke afspraken die tijdens de laatste cursusdag gemaakt worden.  In de cursus wordt er gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, groepswerk, discussie, oefening, film, (mini)college, gastdocent en huiswerk: leren van en met elkaar, gericht op het versterken van professioneel handelen, inbrengen van specifieke leervragen.

 


aantal dagen:
3
contacturen:
18

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
WTC Utrecht Utrecht
  1. dinsdag 9 jun 2020 van 9:30 - 16:45
  2. dinsdag 23 jun 2020 van 9:30 - 16:45
  3. dinsdag 30 jun 2020 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
WTC Utrecht Utrecht
  1. woensdag 27 jan 2021 van 9:30 - 16:45
  2. dinsdag 2 feb 2021 van 9:30 - 16:45
  3. dinsdag 9 feb 2021 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
WTC Utrecht Utrecht
  1. dinsdag 28 sep 2021 van 9:30 - 16:45
  2. dinsdag 5 okt 2021 van 9:30 - 16:45
  3. dinsdag 12 okt 2021 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 21 sep 2017—20 sep 2020
Behandeling6Toegekend
Diagnostiek6Toegekend
Overig6Toegekend
Herregistratie18Toegekend
Extra literatuur9Toegekend

SKJ

geldig van 21 sep 2017—21 sep 2020
Opleidingstraject Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional30Toegekend

Hulpverleners (zowel op hbo-niveau als academisch geschoold) die werken met ouders en kinderen.

dr. Sietske Dijkstra

dr. Sietske Dijkstra

Sietske Dijkstrapsycholoog, promoveerde op een studie naar betekenisgeving van geweld uit de kindertijd aan de Universiteit Utrecht. Ze startte in 1998 haar eigen bureau: Dijkstra (www.sietske-dijkstra.nl) en richt zich op praktijkgericht onderzoek, scholing en advies. Ze was van 2007 tot eind 2014 lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten, en maakte van 2010 tot eind 2012 deel uit van de commissie Samson. Deze commissie rapporteerde in oktober 2012 haar bevindingen over seksueel misbruik in residentiële jeugdzorg en pleegzorg sinds 1945.

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop is sociaal werker en ondernemer en was tot voor kort werkzaam bij Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland. Als sociaal werker werkte zij in Utrecht bij de voorgangers van de sociale wijkteams. Zowel als outreachend maatschappelijk werker als, als coördinator Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. Zij is expert op het gebied van het doorbreken van het taboe op huiselijk geweld in de samenleving, de meldcode en alle vormen van huiselijk geweld. Kirsten blogt (www.kirstenregtop.com) regelmatig over de aanpak huiselijk geweld en schenkt jaarlijks in de maand oktober aandacht aan de meldcode.

Wordt online verzorgd door King nascholing.

Naar boven